Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Host Hotels & Resorts - HST CFD

15.66
2.61%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.10
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Host Hotels & Resorts Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 16.08
Άνοιγμα* 15.69
Μεταβολή 1 έτους* -7.16%
Εύρος ημέρας* 15.35 - 15.7
Εύρος 52 εβδ. 14.91-21.36
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 8.66M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 153.27M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.94B
Αναλογία P/E 17.38
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 713.48M
Έσοδα 4.91B
EPS 0.88
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.12907
Beta 1.33
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 15.66 -0.13 -0.82% 15.79 15.93 15.33
Jun 28, 2022 16.08 -0.13 -0.80% 16.21 16.92 16.03
Jun 27, 2022 15.98 -0.13 -0.81% 16.11 16.42 15.88
Jun 24, 2022 16.05 0.58 3.75% 15.47 16.44 15.37
Jun 23, 2022 15.35 -0.25 -1.60% 15.60 15.66 15.07
Jun 22, 2022 15.65 -0.33 -2.07% 15.98 16.25 15.65
Jun 21, 2022 16.41 0.09 0.55% 16.32 17.04 16.22
Jun 17, 2022 16.12 -0.40 -2.42% 16.52 16.77 16.02
Jun 16, 2022 16.61 -0.50 -2.92% 17.11 17.11 16.52
Jun 15, 2022 17.54 0.19 1.10% 17.35 17.89 17.22
Jun 14, 2022 17.13 0.04 0.23% 17.09 17.34 16.79
Jun 13, 2022 17.06 -0.94 -5.22% 18.00 18.00 17.02
Jun 10, 2022 18.58 -0.78 -4.03% 19.36 19.65 18.55
Jun 9, 2022 19.85 -0.88 -4.25% 20.73 20.75 19.84
Jun 8, 2022 20.89 0.06 0.29% 20.83 21.15 20.67
Jun 7, 2022 21.10 0.35 1.69% 20.75 21.12 20.64
Jun 6, 2022 21.11 0.58 2.83% 20.53 21.19 20.39
Jun 3, 2022 20.49 0.29 1.44% 20.20 20.66 20.20
Jun 2, 2022 20.64 0.34 1.67% 20.30 20.66 20.18
Jun 1, 2022 20.37 0.25 1.24% 20.12 20.41 19.53

Host Hotels & Resorts Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 5430 5387 5524 5469 1620 2890
Έσοδα 5430 5387 5524 5469 1620 2890
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4746 4711 4994 4726 2609 3163
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4037 3974 4057 3999 1908 2386
Depreciation / Amortization 724 751 684 670 665 762
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -15 -14 253 57 36 15
Λειτουργικά Έσοδα 684 676 530 743 -989 -273
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -126 -133 -131 -121 -180 -135
Gain (Loss) on Sale of Assets 253 108 902 334 208 306
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 811 651 1301 962 -961 -102
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 771 577 1151 932 -741 -11
Δικαίωμα Μειοψηφίας -9 -7 -64 -12 9 1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 762 570 1087 920 -732 -10
Καθαρά Κέρδη 762 564 1087 920 -732 -10
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 762 570 1087 920 -732 -12
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 762 564 1087 920 -732 -12
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 762 564 1087 920 -732 -12
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 743.7 739.1 740.6 731.1 705.9 710.3
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.02461 0.77121 1.46773 1.25838 -1.03697 -0.01689
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.8 0.8 0.8 0.8
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.68074 0.62131 0.69245 0.89131 -1.22482 -0.51197
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -6 0
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Άλλο, Καθαρό 6
Total Adjustments to Net Income -2
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 399 649 844 998 1074
Έσοδα 399 649 844 998 1074
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 565 717 939 942 952
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 400 548 681 757 780
Depreciation / Amortization 165 169 263 165 172
Λειτουργικά Έσοδα -166 -68 -95 56 122
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -32 -18 -40 -45 -33
Gain (Loss) on Sale of Assets -1 3 2 302
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -199 -83 -133 313 102
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -153 -61 -120 323 118
Δικαίωμα Μειοψηφίας 1 1 1 -2 -2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -152 -60 -119 321 116
Καθαρά Κέρδη -152 -60 -119 321 116
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -152 -60 -119 319 116
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -152 -60 -119 319 116
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -152 -60 -119 319 116
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 705.6 707.6 713.9 714.2 716.1
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.21542 -0.08479 -0.16669 0.44665 0.16199
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.03
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.20252 -0.09122 -0.15759 -0.06119 0.17016
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -5 20
Total Adjustments to Net Income -2
Άλλο, Καθαρό 13
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 372 913 1542 1573 2474 951
Μετρητά & Ισοδύναμα 372 913 1542 1573 2335 807
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 55 79 71 63 22 113
Total Assets 11408 11693 12090 12305 12890 12352
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10145 9692 9760 10266 10013 10545
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 17993 17926 18177 18589 18876 19000
Accumulated Depreciation, Total -7848 -8234 -8417 -8323 -8863 -8455
Long Term Investments 286 327 48 56 21 42
Other Long Term Assets, Total 152 251 282 1 2 272
Other Assets, Total 398 431 387 346 358 429
Payable/Accrued 278 283 293 263 71 85
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Total Liabilities 4414 4720 4596 4986 6569 5911
Total Long Term Debt 3649 3954 3837 3794 5541 4891
Long Term Debt 3649 3954 3837 3794 5541 4891
Minority Interest 204 196 200 148 113 131
Other Liabilities, Total 283 287 266 175 234 240
Total Equity 6994 6973 7494 7319 6321 6441
Common Stock 7 7 7 7 7 7
Additional Paid-In Capital 8077 8097 8156 7675 7568 7702
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1007 -1071 -610 -307 -1180 -1192
Other Equity, Total -83 -60 -59 -56 -74 -76
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11408 11693 12090 12305 12890 12352
Total Common Shares Outstanding 737.8 739.1 740.4 713.4 705.4 714.1
Accrued Expenses 606 610 564
Cash 139 144
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2139 1589 1176 951 429
Cash 131 139 138 144 163
Μετρητά & Ισοδύναμα 2008 1450 1038 807 266
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 26 55 58 113 125
Total Assets 12721 12809 12712 12352 11829
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10102 10665 10683 10545 10159
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 19131 19865 19616 19000 18495
Accumulated Depreciation, Total -9029 -9200 -8933 -8455 -8336
Long Term Investments 34 58 62 42 143
Other Long Term Assets, Total 2 2 283 272 412
Other Assets, Total 418 440 450 429 561
Payable/Accrued 76 80 91 85 97
Accrued Expenses 609 607 572 564 575
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 6576 6577 6591 5911 5309
Total Long Term Debt 5540 5542 5545 4891 4210
Long Term Debt 5540 5542 5545 4891 4210
Minority Interest 129 130 124 131 208
Other Liabilities, Total 222 218 259 240 219
Total Equity 6145 6232 6121 6441 6520
Common Stock 7 7 7 7 7
Additional Paid-In Capital 7547 7688 7700 7702 7680
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1332 -1392 -1511 -1192 -1098
Other Equity, Total -77 -71 -75 -76 -69
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 12721 12809 12712 12352 11829
Total Common Shares Outstanding 706.1 713.9 714 714.1 714.8
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 771 571 1151 932 -741 -11
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1303 1230 1300 1250 -307 292
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 724 751 944 676 665 762
Deferred Taxes 27 38 4 7 -165 -93
Μη Χρηματικά Στοιχεία -260 -119 -911 -280 -117 -286
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 144 158 171 219 183 183
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 41 -11 112 -85 51 -80
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -115 -267 100 58 -195 -1158
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -519 -277 -474 -558 -499 -427
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 404 10 574 616 304 -731
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1037 -402 -748 -1315 1231 -657
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4 -54 -16 -99 -18 122
Total Cash Dividends Paid -596 -628 -629 -623 -320
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -218 0 -482 -169 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -219 280 -103 -111 1738 -779
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 4 -5 1 -3 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 151 565 647 -6 726 -1523
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -153 -214 -334 -11 118
Cash From Operating Activities -49 -40 78 292 261
Cash From Operating Activities 165 334 597 762 172
Non-Cash Items -2 -22 -20 -286 -7
Cash Taxes Paid 0 0 -3 8
Cash Interest Paid 35 83 115 183 28
Changes in Working Capital -59 -138 -165 -80 -22
Cash From Investing Activities -275 -974 -1502 -1158 -92
Capital Expenditures -93 -180 -293 -427 -122
Other Investing Cash Flow Items, Total -182 -794 -1209 -731 30
Cash From Financing Activities -11 127 127 -657 -693
Financing Cash Flow Items -11 -11 -11 122 -10
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 138 138 0
Net Change in Cash -335 -885 -1297 -1523 -523
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 -779 -683
Foreign Exchange Effects 2 0 0 1
Total Cash Dividends Paid 0
Deferred Taxes -93
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 16.626 118622811 942866 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.1787 51218283 2848156 2022-12-31 LOW
Cohen & Steers Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.6995 47799261 -1474189 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.699 47795934 428829 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.5822 25558290 1277541 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.5768 25519824 119770 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3558 16808354 442003 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.1515 15350718 6813151 2022-12-31 LOW
Resolution Capital Limited Investment Advisor 1.9018 13568620 2261758 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.799 12835618 -3265336 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.7571 12536843 3570200 2022-12-31 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.5698 11200049 1879226 2022-12-31 LOW
Numeric Investors LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4055 10027996 2145385 2022-12-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3922 9933013 54456 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.3462 9605200 248668 2022-12-31 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.2857 9172997 -54207 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2677 9044756 81790 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2148 8667176 833957 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.1795 8415235 4032973 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.019 7270104 -91322 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
500000+

Έμποροι

92000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Host Hotels & Resorts Company profile

Σχετικά με την Host Hotels & Resorts

Η Host Hotels & Resorts, Inc. (Host Inc.) λειτουργεί ως αυτοδιαχειριζόμενη και αυτοδιαχειριζόμενη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT). Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω του τμήματος ιδιοκτησίας ξενοδοχείων. Διαχειρίζεται ένα καταπίστευμα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία καταλυμάτων. Η Εταιρεία κατείχε ακίνητα και ασκούσε δραστηριότητες μέσω της Host Hotels & Resorts, L.P. (Host L.P.). Επιπλέον, κατέχει μη ελέγχουσες συμμετοχές σε εγχώριες και διεθνείς κοινοπραξίες. Διαθέτει 75 ακίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέντε ακίνητα διεθνώς συνολικής αξίας περίπου 44.400 δωματίων. Τα ξενοδοχεία της Εταιρείας λειτουργούν σε αγορές αστικών κέντρων και θέρετρων είτε ως πολυτελείς ιδιοκτησίες με εμπορικά σήματα όπως Andaz, Fairmont, Grand Hyatt, JW Marriott, Ritz-Carlton, St. Regis και The Luxury Collection, είτε ως ξενοδοχεία ανώτερης κατηγορίας με εμπορικά σήματα όπως Embassy Suites, Hilton, Hyatt, Marriott, Marriott Marquis, Autograph Collection, Curio - A Collection by Hilton, Marriott Suites, Pullman, Swissotel, Hotel Van Zandt και Westin.

Industry: Hospitality REITs

4747 Bethesda Avenue
Suite 1300
20814

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,340.65 Price
+1.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,983.82 Price
-0.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0167%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0084%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.39 Price
-1.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00320

US100

12,520.70 Price
-0.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου