Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Healthpeak Properties, Inc - PEAK CFD

  17.05
  2.28%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Healthpeak Properties Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 16.67
  Άνοιγμα* 16.55
  Μεταβολή 1 έτους* -31.1%
  Εύρος ημέρας* 16.55 - 17.07
  Εύρος 52 εβδ. 15.24-28.43
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.53M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 117.83M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.72B
  Αναλογία P/E 44.85
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 547.16M
  Έσοδα 2.15B
  EPS 0.44
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.12245
  Beta 1.03
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 5, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 17.05 0.42 2.53% 16.63 17.08 16.46
  Feb 29, 2024 16.67 0.05 0.30% 16.62 16.93 16.49
  Feb 28, 2024 16.49 0.53 3.32% 15.96 16.75 15.96
  Feb 27, 2024 16.18 -0.09 -0.55% 16.27 16.36 16.05
  Feb 26, 2024 16.12 -0.28 -1.71% 16.40 16.55 16.05
  Feb 23, 2024 16.57 -0.09 -0.54% 16.66 16.77 16.53
  Feb 22, 2024 16.74 0.02 0.12% 16.72 16.86 16.55
  Feb 21, 2024 16.76 -0.08 -0.48% 16.84 17.06 16.73
  Feb 20, 2024 16.87 -0.01 -0.06% 16.88 17.13 16.71
  Feb 16, 2024 17.09 0.03 0.18% 17.06 17.18 16.85
  Feb 15, 2024 17.40 0.44 2.59% 16.96 17.40 16.88
  Feb 14, 2024 16.80 -0.03 -0.18% 16.83 16.98 16.55
  Feb 13, 2024 16.72 0.06 0.36% 16.66 16.72 16.33
  Feb 12, 2024 17.49 0.19 1.10% 17.30 17.68 17.29
  Feb 9, 2024 17.29 -0.29 -1.65% 17.58 17.73 17.00
  Feb 8, 2024 17.92 0.15 0.84% 17.77 18.06 17.73
  Feb 7, 2024 17.82 -0.16 -0.89% 17.98 18.08 17.78
  Feb 6, 2024 18.03 0.39 2.21% 17.64 18.12 17.62
  Feb 5, 2024 17.74 -0.10 -0.56% 17.84 17.96 17.69
  Feb 2, 2024 18.23 -0.05 -0.27% 18.28 18.43 17.96

  Healthpeak Properties, Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 2061.18 1896.18 1644.88 1240.34 1191.32
  Έσοδα 2061.18 1896.18 1644.88 1240.34 1191.32
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 858.203 766.235 782.541 405.244 378.657
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1202.97 1129.95 862.334 835.095 812.663
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1405.01 1805.65 1373.92 840.623 927.465
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 98.284 94.693 90.326 87.903 82.796
  Depreciation / Amortization 710.569 684.286 553.949 435.191 404.681
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -262.044 260.437 -52.899 -87.715 61.331
  Λειτουργικά Έσοδα 656.166 90.533 270.958 399.716 263.855
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -172.944 -157.98 -218.336 -217.612 -261.28
  Gain (Loss) on Sale of Assets 9.078 190.59 90.35 -0.04 831.368
  Άλλο, Καθαρό 14.83 5.224 74.711 -5.744 4.634
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 507.13 128.367 217.683 176.32 838.577
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 511.555 131.628 227.106 181.799 842.973
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -15.975 -17.851 -14.394 -14.558 -12.294
  Equity In Affiliates 1.985 6.1 -66.599 -6.33 -5.755
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 497.565 119.877 146.113 160.911 824.924
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 2.884 385.663 267.45 -115.381 236.169
  Καθαρά Κέρδη 500.449 505.54 413.563 45.53 1061.09
  Total Adjustments to Net Income -2.657 -3.269 -2.416 -1.543 -2.669
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 494.908 116.608 143.697 159.368 822.255
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 497.792 502.271 411.147 43.987 1058.42
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 497.792 502.271 411.147 43.987 1058.42
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 539.147 539.241 531.056 486.255 475.387
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.91795 0.21624 0.27059 0.32775 1.72965
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.0168 1.2 1.48 1.48 1.48
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.59639 0.34956 0.00892 0.20985 0.67678
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 545.43 525.678 524.468 520.406 1016.3
  Έσοδα 545.43 525.678 524.468 520.406 1016.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 221.256 220.724 217.277 219.527 421.399
  Ακαθάριστο Εισόδημα 324.174 304.954 307.191 300.879 594.905
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 447.999 427.42 152.626 422.082 830.304
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 25.936 24.547 25.123 24.549 48.612
  Depreciation / Amortization 197.573 179.225 179.157 173.19 358.222
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.234 2.924 -268.931 4.816 2.071
  Λειτουργικά Έσοδα 97.431 98.258 371.842 98.324 186
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -49.074 -47.963 -49.413 -44.078 -79.453
  Gain (Loss) on Sale of Assets 4.885 81.578 -0.969 -4.149 14.196
  Άλλο, Καθαρό 1.364 1.12 -312.025 305.678 21.177
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 54.606 132.993 9.435 355.775 141.92
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 53.47 132.691 10.085 359.609 141.861
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -4.3 -15.555 -4.274 -4.016 -7.685
  Equity In Affiliates 2.729 1.816 -0.156 -0.325 2.466
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 51.899 118.952 5.655 355.268 136.642
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0.873 -1.298 3.309
  Καθαρά Κέρδη 51.899 118.952 6.528 353.97 139.951
  Total Adjustments to Net Income -0.149 -1.254 -0.134 -0.604 -1.919
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 51.75 117.698 5.521 354.664 134.723
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 51.75 117.698 6.394 353.366 138.032
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 51.75 117.698 6.394 353.366 138.032
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 547.294 547.11 537.921 546.015 545.433
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.09456 0.21513 0.01026 0.64955 0.247
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.3 0.3 0.2542 0.2542 0.5084
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.09363 0.07169 -0.31317 0.6656 0.22403
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 72.032 158.287 44.226 144.232 110.79
  Μετρητά & Ισοδύναμα 72.032 158.287 44.226 144.232 110.79
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 53.436 48.691 42.269 59.417 48.171
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 53.436 48.691 42.269 59.417 48.171
  Συνολικό Απόθεμα 108.086
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 15771.2 15257.5 15920.1 14032.9 12718.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 13260.8 12901.4 11312.1 11205.5 10209.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 16211.6 15506.7 13528.9 13805 13052.4
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3188.14 -2839.23 -2409.14 -2771.92 -2842.95
  Υπεραξία, Καθαρό
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 418.061 519.76 519.917 331.693 305.079
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 706.677 403.634 402.871 825.515 540.088
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 374.832 461.737 249.885 294.321 1584.46
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 203.652 183.626 2780.7 617.436 29.056
  Other Assets, Total 681.738 580.413 568.111 554.736 -216.625
  Payable/Accrued 265.596 227.638 763.391 456.153 391.583
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 9116.53 8742.05 9131.74 7947.83 6774.11
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 6407.52 6164.94 6155.37 6347.48 5564.35
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 6407.52 6164.94 6155.37 6347.48 5564.35
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 633.576 630.634 556.227 582.416 568.152
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1273.31 1269.9 1334.25 401.04 246.471
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6654.7 6515.47 6788.35 6085.06 5944.44
  Κοινή Μετοχή 546.642 539.097 538.405 505.222 477.496
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 10349.6 10100.3 10229.9 9183.89 8398.85
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -4269.69 -4120.77 -3976.23 -3601.2 -2927.2
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 28.134 -3.147 -3.685 -2.857 -4.708
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 15771.2 15257.5 15920.1 14032.9 12718.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 546.642 539.097 538.405 505.222 477.496
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 90.089 5.048 142.605 4.132 3.561
  Δεδουλευμένα Έξοδα 446.432 443.884 179.895 156.611
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 63.478 103.78 59.235 72.032 112.452
  Μετρητά & Ισοδύναμα 63.478 103.78 59.235 72.032 112.452
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 59.085 53.467 57.705 53.436 53.964
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 59.085 53.467 57.705 53.436 53.964
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 15602.5 15603.5 15602.3 15771.2 15662
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 13353.6 13331.3 13322.9 13260.8 13110.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 16618.2 16477.1 16384 16211.6 16026.1
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3498.08 -3379.87 -3296.78 -3188.14 -3148.02
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 339.191 364.453 391.956 418.061 444.215
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 745.381 731.956 714.679 706.677 698.903
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 225.881 214.03 243.149 374.832 383.991
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 58.726 65.027 57.99 104.668 105.995
  Other Assets, Total 757.164 739.574 754.723 780.722 752.224
  Payable/Accrued 222.673 224.09 265.596 264.451
  Δεδουλευμένα Έξοδα 204.762 406.956 408.573 446.432 397.582
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 87.471 88.765 90.089 1.289
  Σύνολο Οφειλών 9145.23 9068.47 8992.55 9116.53 9195
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 6664.41 6481.18 6365.11 6407.52 6589.68
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 6664.41 6481.18 6365.11 6407.52 6589.68
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 575.523 590.588 613.899 633.576 659.388
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1012.88 1279.61 1292.11 1273.31 1282.6
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6457.31 6535.06 6609.74 6654.7 6466.96
  Κοινή Μετοχή 547.072 547.053 546.995 546.642 537.534
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 10402 10385 10360.1 10349.6 10014.7
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -4528.51 -4428.42 -4316.04 -4269.69 -4114.81
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 36.747 31.453 18.721 28.134 29.526
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 15602.5 15603.5 15602.3 15771.2 15662
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 547.072 547.053 546.995 546.642 537.534
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 687.65
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 516.424 525.93 428.253 60.061 1073.47
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 900.261 795.248 758.431 846.073 848.709
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 710.569 684.286 697.143 659.989 549.499
  Deferred Taxes -6.001 -5.792 -14.573 -18.253 -18.525
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -440.534 -440.546 -473.462 102.274 -824.517
  Cash Taxes Paid -1.903 4.521 -0.786 1.426 4.48
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 162.115 173.044 209.843 201.784 275.69
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 119.803 31.37 121.07 42.002 68.778
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -876.343 531.032 -1007.7 -1448.78 1829.28
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1039.77 -2093.58 -1962.22 -2231.19 -929.723
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 163.426 2624.61 954.517 782.411 2759
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -116.532 -1288.52 246.45 647.271 -2620.54
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -33.33 -329.616 -87.823 -76.817 175.26
  Total Cash Dividends Paid -648.047 -650.082 -787.072 -720.123 -696.913
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 240.262 -7.805 1058.35 790.543 214.224
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 324.583 -301.014 62.997 653.668 -2313.11
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 0 -0.153 0.245 0.191
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -92.614 37.763 -2.972 44.811 57.643
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 134.507 516.424 505.622 147.636 75.343
  Cash From Operating Activities 173.921 900.261 693.306 449.668 194.183
  Cash From Operating Activities 179.225 710.569 531.412 358.222 177.733
  Deferred Taxes -0.402 -6.001 -5.199 -1.038 -0.079
  Non-Cash Items -103.709 -440.534 -428.406 -101.277 -58.56
  Cash Taxes Paid 0.16 -1.903 -2.003 -0.612 -1.947
  Cash Interest Paid 65.367 162.115 138.972 74.327 58.487
  Changes in Working Capital -35.7 119.803 89.877 46.125 -0.254
  Cash From Investing Activities 56.345 -876.343 -578.113 -461.136 -245.962
  Capital Expenditures -215.108 -1039.77 -776.002 -525.61 -312.352
  Other Investing Cash Flow Items, Total 271.453 163.426 197.889 64.474 66.39
  Cash From Financing Activities -239.875 -116.532 -165.517 -72.082 -18.511
  Financing Cash Flow Items -26.882 -33.33 -26.552 -15.271 -7.276
  Total Cash Dividends Paid -164.976 -648.047 -486.96 -325.276 -163.447
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -6.618 240.262 -67.604 -11.622 -11.356
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -41.399 324.583 415.599 280.087 163.568
  Foreign Exchange Effects 0
  Net Change in Cash -9.609 -92.614 -50.324 -83.55 -70.29
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 15.9708 87368897 -1097938 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 7.2245 39522044 290998 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.861 37533211 -624268 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.8188 15420407 2763073 2022-12-31 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.8163 15406962 685164 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3219 12702280 155952 2023-06-30 LOW
  Security Capital Research & Management, Inc. Investment Advisor 2.2729 12434132 6876696 2023-06-30 MED
  Resolution Capital Limited Investment Advisor 1.9515 10675649 -1527846 2023-06-30 LOW
  CenterSquare Investment Management LLC. Investment Advisor 1.6725 9149325 2539759 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6364 8951847 328037 2023-06-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.611 8813066 -60587 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4438 7898381 107604 2023-06-30 LOW
  Schafer Cullen Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3934 7622381 -264270 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.3425 7344379 223652 2023-06-30 LOW
  PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 1.1374 6222255 1750454 2023-06-30 LOW
  Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.1099 6071897 1274974 2023-06-30 LOW
  Long Pond Capital, LP Hedge Fund 1.0577 5786026 465452 2023-06-30 HIGH
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.0481 5733501 84103 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.9051 4951614 3217789 2023-06-30 HIGH
  CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8706 4762869 929146 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Healthpeak Company profile

  Σχετικά με την Healthpeak Properties, Inc

  Η Healthpeak Properties, Inc. είναι μια ολοκληρωμένη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, η οποία επενδύει κυρίως σε ακίνητα που εξυπηρετούν τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία αποκτά, αναπτύσσει, εκμισθώνει, κατέχει και διαχειρίζεται ακίνητα υγειονομικής περίθαλψης. Οι τομείς υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνουν τους τομείς Life Science, Medical Office και Continuing Care Retirement Community (CCRC). Στο πλαίσιο των τομέων Life Science και Medical Office, η Εταιρεία επενδύει μέσω της απόκτησης, ανάπτυξης και διαχείρισης κτιρίων βιοεπιστημών, κτιρίων ιατρικών γραφείων (MOBs) και νοσοκομείων. Τα ακίνητα των επιστημών ζωής διαμορφώνονται κυρίως σε επιχειρηματικά πάρκα ή πανεπιστημιουπόλεις και περιλαμβάνουν πολλαπλά κτίρια. Τα MOB περιλαμβάνουν επίσης γραφεία ιατρών και αίθουσες εξετάσεων, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές αποκατάστασης και χειρουργικές αίθουσες ημερήσιας χειρουργικής. Τμήμα CCRC, το οποίο περιλαμβάνει μονάδες ανεξάρτητης διαβίωσης, υποστηριζόμενης διαβίωσης και ειδικευμένης νοσηλείας για την παροχή συνεχούς φροντίδας σε μια ολοκληρωμένη πανεπιστημιούπολη.

  Industry: Healthcare REITs

  4600 South Syracuse Street
  Suite 500
  DENVER
  COLORADO 80237
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου