Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές HashiCorp - HCP CFD

32.85
0.8%
0.29
Χαμηλό: 32.74
Υψηλό: 33.82
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.29
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 32.59
Άνοιγμα* 32.74
Μεταβολή 1 έτους* 1.39%
Εύρος ημέρας* 32.74 - 33.82
Εύρος 52 εβδ. 21.50-44.34
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.01M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 28.95M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.32B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 283.70M
Έσοδα 475.89M
EPS -1.48
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jun 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Daily
  • Weekly
  • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 32.85 0.42 1.30% 32.43 33.90 32.43
May 25, 2023 32.59 -0.60 -1.81% 33.19 33.64 32.28
May 24, 2023 32.58 0.64 2.00% 31.94 32.82 31.87
May 23, 2023 32.54 0.19 0.59% 32.35 33.71 32.30
May 22, 2023 32.89 0.89 2.78% 32.00 33.08 31.57
May 19, 2023 32.53 0.28 0.87% 32.25 32.79 31.93
May 18, 2023 32.56 0.82 2.58% 31.74 32.70 31.45
May 17, 2023 31.78 1.06 3.45% 30.72 32.32 29.90
May 16, 2023 30.70 0.05 0.16% 30.65 31.41 30.64
May 15, 2023 30.99 -0.07 -0.23% 31.06 31.71 30.67
May 12, 2023 31.03 -0.62 -1.96% 31.65 32.13 30.39
May 11, 2023 32.02 0.99 3.19% 31.03 32.31 30.98
May 10, 2023 31.56 0.70 2.27% 30.86 32.26 30.81
May 9, 2023 30.45 1.49 5.15% 28.96 30.87 28.90
May 8, 2023 29.56 0.55 1.90% 29.01 29.84 28.76
May 5, 2023 29.04 0.62 2.18% 28.42 29.47 28.42
May 4, 2023 28.49 2.06 7.79% 26.43 28.74 25.96
May 3, 2023 26.98 0.81 3.10% 26.17 27.76 25.96
May 2, 2023 26.44 -0.47 -1.75% 26.91 27.12 26.36
May 1, 2023 27.06 0.51 1.92% 26.55 27.52 26.36

HashiCorp Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, June 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

21:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2023 HashiCorp Inc Earnings Call
Q1 2023 HashiCorp Inc Earnings Call

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

23:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2023 HashiCorp Inc Earnings Release
Q1 2023 HashiCorp Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, June 28, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

17:00

Χώρα

US

Γεγονός

HashiCorp Inc Annual Shareholders Meeting
HashiCorp Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Thursday, June 29, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

17:00

Χώρα

US

Γεγονός

HashiCorp Inc Annual Shareholders Meeting
HashiCorp Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 475.889 320.769 211.854 121.261 53.851
Έσοδα 475.889 320.769 211.854 121.261 53.851
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 86.969 63.44 41.052 23.915 9.393
Ακαθάριστο Εισόδημα 388.92 257.329 170.802 97.346 44.458
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 773.176 610.083 295.863 177.478 101.728
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 490.823 381.612 189.563 113.445 71.723
Έρευνα & Ανάπτυξη 195.384 165.031 65.248 40.118 20.612
Λειτουργικά Έσοδα -297.287 -289.314 -84.009 -56.217 -47.877
Άλλο, Καθαρό -2.365 0.162 0.756 3.382 0.694
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -273.285 -289.152 -83.253 -52.835 -47.183
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -274.298 -290.138 -83.515 -53.37 -47.351
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -274.298 -290.138 -83.515 -53.37 -47.351
Καθαρά Κέρδη -274.298 -290.138 -83.515 -53.37 -47.351
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -274.298 -290.138 -83.515 -53.37 -47.351
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -274.298 -290.138 -83.515 -53.37 -47.351
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -274.298 -290.138 -83.515 -53.37 -47.351
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 186.029 182.167 178.888 178.888 178.888
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.47449 -1.59271 -0.46686 -0.29834 -0.2647
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.47449 -1.59271 -0.46686 -0.29834 -0.2647
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 26.367
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Συνολικά έσοδα 135.788 125.341 113.863 100.897 96.523
Έσοδα 135.788 125.341 113.863 100.897 96.523
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 23.492 22.548 21.54 19.389 26.706
Ακαθάριστο Εισόδημα 112.296 102.793 92.323 81.508 69.817
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 198.676 202.679 192.482 179.339 323.788
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 128.747 126.244 123.057 112.775 200.754
Έρευνα & Ανάπτυξη 46.437 53.887 47.885 47.175 96.328
Λειτουργικά Έσοδα -62.888 -77.338 -78.619 -78.442 -227.265
Άλλο, Καθαρό 0.557 -2.882 0.066 0.51 0.072
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -49.09 -71.636 -74.627 -77.932 -227.193
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -49.359 -71.958 -74.764 -78.217 -227.7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -49.359 -71.958 -74.764 -78.217 -227.7
Καθαρά Κέρδη -49.359 -71.958 -74.764 -78.217 -227.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -49.359 -71.958 -74.764 -78.217 -227.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -49.359 -71.958 -74.764 -78.217 -227.7
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -49.359 -71.958 -74.764 -78.217 -227.7
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 188.744 187.08 185.212 182.948 192.003
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.26151 -0.38464 -0.40367 -0.42754 -1.18592
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.26151 -0.38464 -0.40367 -0.42754 -1.18592
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 13.241 8.584 3.926
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1509 1532.59 384.104 208.745
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1286.13 1355.83 270.793 140.519
Μετρητά & Ισοδύναμα 1286.13 1355.83 270.793 110.519
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 30
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 162.369 126.812 93.462 52.112
Accounts Receivable - Trade, Net 162.369 126.812 93.462 52.112
Prepaid Expenses 17.683 17.744 4.574 7.36
Other Current Assets, Total 42.812 32.205 15.275 8.754
Total Assets 1628.34 1623.68 445.264 253.122
Property/Plant/Equipment, Total - Net 37.154 31.317 24.001 21.046
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 45.435 35.09 25.278 21.435
Accumulated Depreciation, Total -8.281 -3.773 -1.277 -0.389
Other Long Term Assets, Total 82.188 59.769 37.159 23.331
Total Current Liabilities 380.849 308.677 187.253 127.903
Accounts Payable 12.45 14.267 5.203 5.393
Accrued Expenses 67.71 64 23.386 14.513
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 300.689 230.41 158.664 107.997
Total Liabilities 422.99 341.384 217.955 158.973
Total Long Term Debt 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 42.141 32.707 30.702 31.07
Total Equity 1205.35 1282.29 227.309 94.149
Redeemable Preferred Stock 349.113 174.389
Common Stock 0.003 0.003 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 1985.75 1788.39 94.159 52.208
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -780.4 -506.102 -215.964 -132.449
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1628.34 1623.68 445.264 253.122
Total Common Shares Outstanding 189.968 182.167 178.888 178.888
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1509 1441.93 1458.59 1482.35 1532.59
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1286.13 1274.9 1291.83 1340.9 1355.83
Μετρητά & Ισοδύναμα 1286.13 1274.9 1291.83 1340.9 1355.83
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 162.369 115.279 111.604 89.944 126.812
Accounts Receivable - Trade, Net 162.369 115.279 111.604 89.944 126.812
Prepaid Expenses 17.683 14.437 18.935 19.304 17.744
Other Current Assets, Total 42.812 37.317 36.219 32.2 32.205
Total Assets 1628.34 1553.36 1567.35 1580.38 1623.68
Property/Plant/Equipment, Total - Net 37.154 35.421 33.351 32.214 31.317
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 45.435 42.311 39.05 36.872 35.09
Accumulated Depreciation, Total -8.281 -6.89 -5.699 -4.658 -3.773
Other Long Term Assets, Total 82.188 76.01 75.408 65.82 59.769
Total Current Liabilities 380.849 319.028 309.305 298.26 308.677
Accounts Payable 12.45 16.367 11.223 9.565 14.267
Accrued Expenses 67.71 61.365 64.023 62.322 64
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 300.689 241.296 234.059 226.373 230.41
Total Liabilities 422.99 346.159 337.121 328.768 341.384
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 42.141 27.131 27.816 30.508 32.707
Total Equity 1205.35 1207.21 1230.23 1251.61 1282.29
Redeemable Preferred Stock
Common Stock 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Additional Paid-In Capital 1985.75 1938.24 1889.31 1835.93 1788.39
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -780.4 -731.041 -659.083 -584.319 -506.102
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1628.34 1553.36 1567.35 1580.38 1623.68
Total Common Shares Outstanding 189.968 187.841 186.32 183.708 182.167
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -274.298 -290.138 -83.515 -53.37
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -84.462 -56.215 -39.623 -28.365
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.588 2.498 0.888 0.235
Μη Χρηματικά Στοιχεία 174.02 202.964 41.378 10.729
Cash Taxes Paid 0.999 0.739 0.452 0.119
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 11.228 28.461 1.626 14.041
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -8.998 -6.596 22.776 46.02
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -8.998 -6.596 -7.224 -0.98
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0 30 47
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 21.983 1147.85 177.124 1.071
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.248 -110.164 -0.229 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 22.231 1258.01 177.353 1.071
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -71.477 1085.04 160.277 18.726
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Net income/Starting Line -274.298 -224.939 -152.981 -78.217 -290.138
Cash From Operating Activities -84.462 -86.04 -70.869 -13.719 -56.215
Cash From Operating Activities 4.588 3.178 1.947 0.906 2.498
Non-Cash Items 174.02 137.499 90.059 46.945 202.964
Cash Taxes Paid 0.999 1.09 0.408 0.215 0.739
Changes in Working Capital 11.228 -1.778 -9.894 16.647 28.461
Cash From Investing Activities -8.998 -6.314 -3.588 -1.605 -6.596
Capital Expenditures -8.998 -6.314 -3.588 -1.605 -6.596
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0
Cash From Financing Activities 21.983 11.434 10.465 0.396 1147.85
Financing Cash Flow Items -0.248 -0.222 -0.202 -0.125 -110.164
Issuance (Retirement) of Stock, Net 22.231 11.656 10.667 0.521 1258.01
Net Change in Cash -71.477 -80.92 -63.992 -14.928 1085.04
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 8.235 8198277 2927011 2023-03-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 7.3132 7280625 110873 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 7.1363 7104532 -3180832 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.3085 6280444 402919 2023-03-31 LOW
GIC Private Limited Sovereign Wealth Fund 2.6804 2668476 1707976 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 2.1578 2148159 699626 2023-03-31 HIGH
Institutional Venture Partners Venture Capital 2.0089 2000000 2000000 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.0086 1999656 160968 2023-03-31 LOW
Dadgar-Memaran (Armon) Individual Investor 1.9795 1970663 114000 2023-05-08 HIGH
Voya Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.9581 1949354 304070 2023-03-31 MED
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.6919 1684404 772214 2023-03-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 1.6065 1599313 -374918 2023-03-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.4663 1459799 158071 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3337 1327725 188956 2023-03-31 LOW
J.P. Morgan Securities LLC Research Firm 1.2273 1221828 126827 2023-03-31 MED
IEQ Capital LLC Investment Advisor 1.1967 1191359 22457 2023-03-31 LOW
JPMorgan Private Bank (United States) Bank and Trust 1.1718 1166627 260262 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 1.0442 1039595 -110382 2023-03-31 MED
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.0393 1034695 27863 2023-03-31 MED
Coatue Management, L.L.C. Hedge Fund 1.0149 1010380 800780 2023-03-31

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
  • 1:1
Μόχλευση
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

HashiCorp Company profile

Σχετικά με την HashiCorp

Η HashiCorp, Inc., είναι μια εταιρεία τεχνολογίας. Το λειτουργικό μοντέλο νέφους της εταιρείας παρέχει συνεπείς ροές εργασίας και μια τυποποιημένη προσέγγιση για την αυτοματοποίηση των κρίσιμων διαδικασιών που εμπλέκονται στην παροχή εφαρμογών στο νέφος, την παροχή υποδομών, την ασφάλεια, τη δικτύωση και την ανάπτυξη εφαρμογών. Τα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνουν τα Terraform, Vault, Consul, Nomad, Waypoint, Boundary, Vagrant και Packer. Η εταιρεία προσφέρει το HashiCorp Cloud Platform (HCP), μια πλήρως διαχειριζόμενη πλατφόρμα cloud για πολλαπλά προϊόντα που επιταχύνει περαιτέρω τη μετάβαση των επιχειρήσεων στο cloud, καλύπτοντας τα κενά σε πόρους και δεξιότητες, βελτιώνοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα και επιταχύνοντας το χρόνο ανάπτυξης για τους πελάτες. Τα προϊόντα της Εταιρείας είναι διαθέσιμα σε μη εμπορική μορφή για να τα κατεβάζουν, να τα μαθαίνουν και να τα υιοθετούν οι χρήστες, οδηγώντας στην τυποποίηση των προϊόντων της στην αγορά. Η Εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε κλάδους όπως ο χρηματοπιστωτικός, ο υγειονομικός, ο κατασκευαστικός, τα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, ο δημόσιος τομέας, το λιανικό εμπόριο και η τεχνολογία.

Industry: Software (NEC)

101 Second Street
Suite 200
SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94105
US

Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.38 Price
-2.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,458.20 Price
+0.650% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

27,903.10 Price
+0.700% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,955.68 Price
+0.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου