Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Hanmi - HAFC CFD

22.35
1.42%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 22.6
Άνοιγμα* 22.56
Μεταβολή 1 έτους* 0.94%
Εύρος ημέρας* 22.26 - 22.56
Εύρος 52 εβδ. 21.35-27.67
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 175.37K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.97M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 722.81M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 30.49M
Έσοδα -100.00B
EPS -100.00K
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.21763
Beta 0.98
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 22.35 0.00 0.00% 22.35 22.59 22.26
Jun 28, 2022 22.60 0.25 1.12% 22.35 23.11 22.35
Jun 27, 2022 22.69 0.09 0.40% 22.60 22.94 22.45
Jun 24, 2022 22.58 0.62 2.82% 21.96 22.70 21.96
Jun 23, 2022 21.91 -0.44 -1.97% 22.35 22.38 21.65
Jun 22, 2022 22.35 0.39 1.78% 21.96 22.48 21.96
Jun 21, 2022 22.25 0.31 1.41% 21.94 22.54 21.90
Jun 17, 2022 21.84 0.37 1.72% 21.47 22.14 21.47
Jun 16, 2022 21.50 -0.15 -0.69% 21.65 21.74 21.36
Jun 15, 2022 22.28 0.24 1.09% 22.04 22.57 21.99
Jun 14, 2022 21.88 0.37 1.72% 21.51 21.95 21.51
Jun 13, 2022 21.50 -0.46 -2.09% 21.96 21.98 21.42
Jun 10, 2022 22.05 0.08 0.36% 21.97 22.55 21.84
Jun 9, 2022 22.85 -0.48 -2.06% 23.33 23.52 22.84
Jun 8, 2022 23.36 -0.12 -0.51% 23.48 23.70 23.33
Jun 7, 2022 23.87 0.28 1.19% 23.59 23.98 23.57
Jun 6, 2022 23.88 0.08 0.34% 23.80 23.98 23.58
Jun 3, 2022 23.74 0.26 1.11% 23.48 23.88 23.48
Jun 2, 2022 23.90 0.49 2.09% 23.41 23.94 23.22
Jun 1, 2022 23.52 0.28 1.20% 23.24 23.73 22.83

Hanmi Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 89.388 95.284 83.97 47.348 59.495 135.494
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 56.489 58.56 57.868 32.788 42.196 98.677
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 56.489 58.56 57.868 32.788 42.196 98.677
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -3.9
Καθαρά Κέρδη 56.489 54.66 57.868 32.788 42.196 98.677
Total Adjustments to Net Income -0.457 -0.339 -0.359 -0.23 -0.532 -0.671
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 56.032 58.221 57.509 32.558 41.664 98.006
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 56.032 54.321 57.509 32.558 41.664 98.006
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 56.032 54.321 57.509 32.558 41.664 98.006
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 32.0487 32.2499 32.0513 30.7604 30.2804 30.4718
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.74834 1.80531 1.79428 1.05844 1.37594 3.21629
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.66 0.8 0.96 0.96 0.52 0.54
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.75449 1.80454 1.81247 1.05844 1.37594 3.21629
Interest Income, Bank 178.471 209.321 234.397 246.772 223.866 216.675
Total Interest Expense 18.274 32.519 53.384 70.9 42.968 21.625
Net Interest Income 160.197 176.802 181.013 175.872 180.898 195.05
Loan Loss Provision -4.339 0.831 3.99 30.17 45.454 -24.403
Net Interest Income after Loan Loss Provision 164.536 175.971 177.023 145.702 135.444 219.453
Non-Interest Income, Bank 33.075 33.415 24.52 27.552 43.104 40.496
Non-Interest Expense, Bank -108.223 -114.102 -117.573 -125.906 -119.053 -124.455
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 24.165 55.168 37.221 43.105 29.159
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 16.659 38.782 26.565 33.33 20.695
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 16.659 38.782 26.565 33.33 20.695
Καθαρά Κέρδη 16.659 38.782 26.565 33.33 20.695
Total Adjustments to Net Income -0.12 -0.811 -0.138 0.278 -0.124
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 16.539 37.971 26.427 33.608 20.571
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 16.539 37.971 26.427 33.608 20.571
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 16.539 37.971 26.427 33.608 20.571
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 30.5233 30.4254 30.5522 30.9913 30.3776
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.54185 1.248 0.86498 1.08443 0.67718
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.22 0.12 0.2 0.22
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.54185 1.248 0.86498 1.08443 0.67718
Interest Income, Bank 52.057 106.664 55.4 54.611 56.904
Total Interest Expense 6.055 11.09 5.42 5.115 5.948
Net Interest Income 46.002 95.574 49.98 49.496 50.956
Loan Loss Provision 2.11 -1.218 -7.234 -15.951 -1.375
Net Interest Income after Loan Loss Provision 43.892 96.792 57.214 65.447 52.331
Non-Interest Income, Bank 9.806 18.692 12.509 9.295 8.52
Non-Interest Expense, Bank -29.533 -60.316 -32.502 -31.637 -31.692
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Assets 4701.35 5210.48 5502.22 5538.18 6201.89 6858.59
Property/Plant/Equipment, Total - Net 28.698 26.655 27.752 62.57 78.631 71.088
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 60.444 59.452 62.416 99.552 119.139 114.116
Accumulated Depreciation, Total -31.746 -32.797 -34.664 -36.982 -40.508 -43.028
Goodwill, Net 11.031 11.031 11.031 11.031 11.031 11.031
Intangibles, Net 12.422 11.731 9.671 7.798 6.793 7.444
Other Long Term Assets, Total 46.332 32.455 27.441 36.787 42.704 44.06
Other Assets, Total 50.205 48.432 49.865 39.851 47.191 41.593
Accounts Payable 2.567 5.309 11.379 11.215 4.564 1.161
Accrued Expenses 19.918 25.972 18.056 56.297 74.981 75.234
Total Liabilities 4170.32 4648.01 4949.65 4974.92 5624.84 6215.17
Total Long Term Debt 18.978 117.27 117.808 118.377 118.972 215.006
Long Term Debt 18.978 117.27 117.808 118.377 118.972 215.006
Other Liabilities, Total 3.143
Total Equity 531.025 562.477 552.568 563.267 577.044 643.417
Common Stock 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
Additional Paid-In Capital 562.446 565.627 569.712 575.816 578.36 580.796
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 41.726 70.575 97.539 100.551 114.621 196.784
Treasury Stock - Common -70.786 -71.889 -108.637 -116.515 -119.046 -125.753
Unrealized Gain (Loss) -4.089 -3.188 -8.536 4.752 4.323 -11.864
Other Equity, Total 1.695 1.319 2.457 -1.37 -1.247 3.421
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4701.35 5210.48 5502.22 5538.18 6201.89 6858.59
Total Common Shares Outstanding 32.3307 32.4316 30.9284 30.7996 30.7178 30.4073
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Total Assets 6438.4 6578.86 6776.53 6858.59 6737.05
Property/Plant/Equipment, Total - Net 75.498 73.625 73.782 71.088 68.91
Goodwill, Net 11.031 11.031 11.031 11.031 11.031
Intangibles, Net 6.677 6.672 7.257 7.444 7.524
Other Long Term Assets, Total 42.665 41.208 42.84 44.06 51.939
Other Assets, Total 43.268 40.968 38.757 41.593 54.856
Accounts Payable 2.352 1.855 1.235 1.161 0.966
Accrued Expenses 74.545 73.044 74.011 75.234 77.315
Total Liabilities 5856.58 5975.88 6157.48 6215.17 6115.6
Total Long Term Debt 119.124 119.243 214.844 215.006 128.967
Long Term Debt 119.124 119.243 214.844 215.006 128.967
Total Equity 581.822 602.977 619.055 643.417 621.452
Common Stock 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
Additional Paid-In Capital 578.958 579.595 580.259 580.796 581.337
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 128.211 146.651 169.534 196.784 210.788
Treasury Stock - Common -120.087 -120.443 -125.414 -125.753 -125.887
Unrealized Gain (Loss) -3.025 -1.633 -3.061 -11.864
Other Equity, Total -2.268 -1.226 -2.296 3.421 -44.819
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6438.4 6578.86 6776.53 6858.59 6737.05
Total Common Shares Outstanding 30.6825 30.6977 30.4416 30.4073 30.4685
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 56.489 54.66 57.868 32.788 42.196 98.677
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 59.353 81.656 76.635 58.796 60.203 93.729
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 14.578 12.854 11.111 9.532 10.952 16.089
Deferred Taxes 3.364 13.501 6.698 -13.173
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.008 2.893 3.515 3.125 2.544 2.436
Cash Taxes Paid 23.327 28.135 20.792 15.57 18.02 31.4
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 18.884 32.519 47.314 71.064 49.619 25.028
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -18.086 -2.252 -2.557 26.524 4.511 -23.473
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -496.456 -520.184 -311.567 -44.545 -407.587 -447.039
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.73 -0.843 -3.696 -1.579 -4.392 -2.724
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -495.726 -519.341 -307.871 -42.966 -403.195 -444.315
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 419.974 445.119 236.482 -47.949 617.555 570.426
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 444.761 373.917 303.581 -123.273 561.046 511.261
Total Cash Dividends Paid -25.661 -25.811 -30.921 -29.776 -15.96 -16.514
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.874 -0.815 -36.178 -4.9 -2.531 -6.707
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 97.828 0 110 75 82.386
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -17.129 6.591 1.55 -33.698 270.171 217.116
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 16.659 38.781 65.346 98.677 20.695
Cash From Operating Activities 6.602 130.669 65.464 93.729 20.134
Cash From Operating Activities 3.85 7.728 12.186 16.089 6.568
Non-Cash Items 0.598 1.235 1.899 2.436 0.541
Cash Taxes Paid 0.125 11.511 22.265 31.4 0.129
Cash Interest Paid 8.267 13.799 19.839 25.028 6.143
Changes in Working Capital -14.505 82.925 -13.967 -23.473 -7.67
Cash From Investing Activities 17.289 -171.403 -153.106 -447.039 -206.884
Capital Expenditures -1.011 -1.966 -2.45 -2.724 -0.617
Other Investing Cash Flow Items, Total 18.3 -169.437 -150.656 -444.315 -206.267
Cash From Financing Activities 230.705 346.674 520.14 570.426 -109.724
Financing Cash Flow Items 234.815 354.822 454.528 511.261 -3.099
Total Cash Dividends Paid -3.069 -6.751 -10.433 -16.514 -6.691
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1.041 -1.397 -6.368 -6.707 -0.134
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 82.413 82.386 -99.8
Net Change in Cash 254.596 305.94 432.498 217.116 -296.474
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 14.0341 4278396 21522 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 7.5503 2301758 67841 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.0795 2158226 50412 2022-09-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 5.0943 1553042 -18199 2022-09-30 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 5.0774 1547865 106388 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.6876 1429038 -36134 2022-09-30 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 4.1643 1269512 -34500 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.9124 1192711 -104786 2022-09-30 LOW
Thrivent Asset Management, LLC Investment Advisor 2.0131 613703 9591 2022-09-30 LOW
Stieven Capital Advisors, L.P. Hedge Fund 1.8639 568211 -29000 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8242 556104 -4110 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.7281 526807 328 2022-09-30 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 1.7234 525400 -73700 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.2994 396128 701 2022-09-30 LOW
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 1.2096 368769 -43790 2022-09-30 LOW
AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1686 356261 100294 2022-09-30 MED
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.0686 325779 845 2022-09-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.0336 315114 10505 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9641 293899 192 2022-09-30 LOW
Vaughan Nelson Investment Management, L.P. Investment Advisor 0.9481 289045 2259 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Hanmi Company profile

Σχετικά με την Hanmi

Η Hanmi Semicondu-ctor Co., Ltd. είναι μια εταιρεία με έδρα την Κορέα που ασχολείται κυρίως με την κατασκευή εξοπλισμού ημιαγωγών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς: τομέας εξοπλισμού και τομέας εισαγόμενων αυτοκινήτων. Ο τομέας εξοπλισμού της κατασκευάζει εξοπλισμό ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συστημάτων πριονίσματος και τοποθέτησης, συστημάτων trim/form/singulation cam press και συστημάτων pick and place- εξοπλισμού φωτοβολταϊκών (PV), συμπεριλαμβανομένων συστημάτων παραγωγής φωτοβολταϊκών πλακών και συστημάτων παραγωγής φωτοβολταϊκών κυττάρων- εξοπλισμού διόδων εκπομπής φωτός (LED), συμπεριλαμβανομένων συστημάτων επιθεώρησης όρασης, συστημάτων κόλλησης μήτρας και άλλων, καθώς και προϊόντων χύτευσης ημιαγωγών και προμηθειών εξοπλισμού. Ο τομέας εισαγόμενων αυτοκινήτων της ασχολείται με την εμπορία και τη συντήρηση εισαγόμενων αυτοκινήτων με την εμπορική ονομασία BMW.

Industry: Banks (NEC)

900 Wilshire Blvd, Suite 1250
LOS ANGELES
CALIFORNIA 90017
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.60 Price
-1.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1071%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0755%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

78.08 Price
+0.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0218%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0068%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,212.40 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,720.40 Price
+0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0186%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου