Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Guardion Health Sciences, Inc. - GHSI CFD

6.7798
2.56%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.8604
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.01
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 6.8879
Άνοιγμα* 6.6909
Μεταβολή 1 έτους* 1186.71%
Εύρος ημέρας* 6.6909 - 6.8583
Εύρος 52 εβδ. 5.80-31.50
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 22.49K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 502.60K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.82M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.23M
Έσοδα 10.95M
EPS -35.72
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.88
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 30, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 1, 2023 6.8879 0.2174 3.26% 6.6705 6.8879 6.6705
Jan 31, 2023 6.8218 0.1358 2.03% 6.6860 6.9070 6.6860
Jan 30, 2023 6.7592 -0.4160 -5.80% 7.1752 7.1850 6.7207
Jan 27, 2023 7.0871 1.0265 16.94% 6.0606 7.0969 6.0368
Jan 26, 2023 6.2554 -0.0521 -0.83% 6.3075 6.4640 6.1478
Jan 25, 2023 6.4113 0.4301 7.19% 5.9812 6.4113 5.9281
Jan 24, 2023 6.1516 0.0155 0.25% 6.1361 6.1719 5.9770
Jan 23, 2023 6.1686 -0.1878 -2.95% 6.3564 6.3915 6.1680
Jan 20, 2023 6.4287 -0.2424 -3.63% 6.6711 6.6967 6.3662
Jan 19, 2023 6.7152 -0.4098 -5.75% 7.1250 7.1289 6.6909
Jan 18, 2023 7.1752 -0.4787 -6.25% 7.6539 7.6637 7.1509
Jan 17, 2023 7.5571 0.0502 0.67% 7.5069 7.6246 7.2362
Jan 13, 2023 7.8073 0.1620 2.12% 7.6453 7.8268 7.3126
Jan 12, 2023 7.5489 0.1040 1.40% 7.4449 7.6363 6.9274
Jan 11, 2023 6.9238 0.2378 3.56% 6.6860 7.4242 6.6860
Jan 10, 2023 7.0771 0.8651 13.93% 6.2120 7.5778 6.2120
Jan 9, 2023 6.6022 0.9372 16.54% 5.6650 6.9475 5.4542
Jan 6, 2023 0.1133 -0.0213 -15.82% 0.1346 0.1386 0.1097
Jan 5, 2023 0.1352 -0.0044 -3.15% 0.1396 0.1398 0.1338
Jan 4, 2023 0.1386 0.0001 0.07% 0.1385 0.1439 0.1371

Guardion Health Sciences, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 0.14103 0.43735 0.94215 0.90294 1.88984 7.23312
Έσοδα 0.14103 0.43735 0.94215 0.90294 1.88984 7.23312
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.0757 0.17547 0.39818 0.34132 1.3307 4.12268
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.06533 0.26188 0.54397 0.56162 0.55914 3.11044
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4.08672 5.71879 7.08587 11.3999 10.4416 31.9799
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.66462 5.24827 6.19334 9.26249 8.87082 13.476
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.03654 0.22989 0.19732 0.16131 0.12513 0.02625
Depreciation / Amortization 0.06013 0.06516 0.29704 0.07124 0.06548 0.09158
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.24974 0 1.56352 0.04945 14.2634
Λειτουργικά Έσοδα -3.94569 -5.28144 -6.14372 -10.4969 -8.55174 -24.7468
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.10456 -0.02373 -1.62369 0.03458 -0.01993 0.0018
Άλλο, Καθαρό -0.69815 0 -0.41596 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.7484 -5.30517 -7.76741 -10.8783 -8.57166 -24.745
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.7484 -5.30517 -7.76741 -10.8783 -8.57166 -24.745
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.7484 -5.30517 -7.76741 -10.8783 -8.57166 -24.745
Καθαρά Κέρδη -5.7484 -5.30517 -7.76741 -10.8783 -8.57166 -24.745
Total Adjustments to Net Income -0.79503 -0.91058 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6.54343 -6.21575 -7.76741 -10.8783 -8.57166 -24.745
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6.54343 -6.21575 -7.76741 -10.8783 -8.57166 -24.745
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6.54343 -6.21575 -7.76741 -10.8783 -8.57166 -24.745
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3.63353 4.64482 3.36484 6.07814 14.2569 23.6886
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.80085 -1.33821 -2.3084 -1.78974 -0.60123 -1.04459
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.73212 -1.33821 -2.3084 -1.53251 -0.59776 -0.44247
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 0.2333 1.22372 3.14861 2.62749 2.38462
Έσοδα 0.2333 1.22372 3.14861 2.62749 2.38462
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.13302 0.66522 1.76059 1.56384 1.28816
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.10028 0.5585 1.38802 1.06365 1.09646
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.90282 5.76427 6.16413 17.1487 5.00467
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.7492 2.97862 4.07525 3.72642 3.68556
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.02061 0.01676 0.01623 0.01076 0.00669
Λειτουργικά Έσοδα -2.66952 -4.54055 -3.01552 -14.5212 -2.62005
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 0.00027 0.00068 0.00086 0.00156
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.66953 -4.54029 -3.01484 -14.5204 -2.61849
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.66953 -4.54029 -3.01484 -14.5204 -2.61849
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.66953 -4.54029 -3.01484 -14.5204 -2.61849
Καθαρά Κέρδη -2.66953 -4.54029 -3.01484 -14.5204 -2.61849
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.66953 -4.54029 -3.01484 -14.5204 -2.61849
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.66953 -4.54029 -3.01484 -14.5204 -2.61849
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.66953 -4.54029 -3.01484 -14.5204 -2.61849
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 21.3514 24.427 24.427 24.5153 39.1509
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.12503 -0.18587 -0.12342 -0.5923 -0.06688
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.12503 -0.09975 -0.11065 -0.10902 -0.06626
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.10368 0.31206 11.8477 0.02426
Other Operating Expenses, Total 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0.13756 5.0799 1.10492 11.8677 9.09488 12.0692
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.06252 4.73523 0.67095 11.1155 8.51873 9.08955
Cash 0.06252 4.73523 0.67095 11.1155 8.51873 4.09393
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.00167 0.07277 0.0282 0.07834 0.01125 1.41157
Accounts Receivable - Trade, Net 0.00167 0.07277 0.0282 0.07834 0.01125 1.41157
Total Inventory 0.044 0.15473 0.358 0.31094 0.38497 0.36769
Prepaid Expenses 0.02936 0.11716 0.04777 0.36294 0.17993 1.20038
Total Assets 0.26205 7.37022 3.6811 12.8768 9.8609 23.4606
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.11402 0.0956 0.2748 0.94735 0.70427 0.13564
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.27718 0.27196
Accumulated Depreciation, Total -0.16316 -0.13633
Other Long Term Assets, Total 0.01047 0.01047 0.28175 0.01175 0.01175 0
Total Current Liabilities 0.60762 0.49995 0.49534 0.41023 1.07373 1.15905
Accounts Payable 0.35647 0.31124 0.41393 0.12913 0.60831 0.24135
Accrued Expenses 0.08829 0.01204 0.08141 0.26778 0.29048 0.9177
Notes Payable/Short Term Debt 0 0.03054 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.07138 0
Other Current Liabilities, Total 0.09148 0.14613 0 0.01332 0.17494 0
Total Liabilities 0.60762 0.49995 0.49534 0.84498 1.34563 1.16285
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0
Total Equity -0.34557 6.87028 3.18576 12.0318 8.51527 22.2978
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00171 0 0 0 0
Common Stock 0.02505 0.04018 0.02056 0.07498 0.01517 0.02443
Additional Paid-In Capital 20.2779 33.696 37.7986 57.4685 62.5834 101.075
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -20.6502 -26.866 -34.6334 -45.5117 -54.0833 -78.8021
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 0.26205 7.37022 3.6811 12.8768 9.8609 23.4606
Total Common Shares Outstanding 4.17449 6.69725 3.42739 12.4971 15.1706 24.427
Goodwill, Net 1.56352 1.56352 0
Intangibles, Net 0.62074 0.4561 0.05 0.05 11.2558
Other Liabilities, Total 0.43475 0.2719 0.00381
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.99562
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 43.9956 16.5469 14.8666 12.0692 20.568
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 43.3297 12.5027 10.5587 9.08955 16.8296
Cash 43.3297 5.50241 3.56385 4.09393 4.83247
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.0649 1.88478 2.26862 1.41157 2.19839
Accounts Receivable - Trade, Net 0.0649 1.88478 2.26862 1.41157 2.19839
Total Inventory 0.28853 0.95626 0.79263 0.36769 0.82233
Prepaid Expenses 0.31252 1.20317 1.24671 1.20038 0.71763
Total Assets 44.7025 41.2848 38.6132 23.4606 31.6205
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.6451 0.58497 0.29879 0.13564 0.09423
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1.10614 1.06743 0.45973 0.27196 0.22405
Accumulated Depreciation, Total -0.46105 -0.48245 -0.16094 -0.13633 -0.12982
Intangibles, Net 0.05 11.8508 11.5533 11.2558 10.9583
Other Long Term Assets, Total 0.01175 0.31408 0.00128 0
Total Current Liabilities 0.98269 1.80496 1.97012 1.15905 1.82641
Accounts Payable 0.2304 0.76834 1.18296 0.24135 1.14637
Accrued Expenses 0.68458 1.03662 0.78717 0.9177 0.68004
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.06771 0 0 0
Total Liabilities 1.21212 1.99139 1.97012 1.16285 1.82641
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.22943 0.18643 0 0.00381 0
Total Equity 43.4903 39.2934 36.6431 22.2978 29.7941
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 0.02443 0.02443 0.02443 0.02443 0.06143
Additional Paid-In Capital 100.193 100.536 100.9 101.075 111.153
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -56.7269 -61.2669 -64.2817 -78.8021 -81.4206
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 44.7025 41.2848 38.6132 23.4606 31.6205
Total Common Shares Outstanding 24.427 24.427 24.427 24.427 61.427
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7.00027 6.99481 4.99562 11.9971
Goodwill, Net 11.9881 11.8931
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -5.7484 -5.30517 -7.76741 -10.8783 -8.57166 -24.745
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -1.65357 -3.4037 -4.17383 -6.03 -8.01393 -10.6444
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.06013 0.11882 0.29567 0.47735 0.06548 0.78292
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.91755 2.11532 3.21643 4.8027 0.79114 13.7546
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.11714 -0.33267 0.08147 -0.43174 -0.29889 -0.43689
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.00335 -0.03239 -0.31024 -0.17108 -0.03473 -31.0114
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.00335 -0.03728 -0.31024 -0.17108 -0.04073 -0.07459
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.7056 8.10879 0.41979 16.6456 5.45189 37.231
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.2156 0.05465 -0.41613 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.145 8.105 0.86646 16.3962 5.45189 37.231
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.345 -0.05086 -0.03054 0.24945
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.04867 4.67271 -4.06428 10.4445 -2.59677 -4.42481
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.0049 0 0.006 -30.9368
Cash Taxes Paid 0 0 0 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0 0.00727 0
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -2.66953 -7.20981 -10.2247 -24.745 -2.61849
Cash From Operating Activities -2.42007 -7.28535 -9.07817 -10.6444 -2.22647
Cash From Operating Activities 0.0197 0.14028 0.45778 0.78292 0.31705
Non-Cash Items 0.42709 0.81004 1.52679 13.7546 0.17013
Cash Taxes Paid 0.00936 0.02084 0.02084 0 0
Cash Interest Paid 0 0 0 0 0
Changes in Working Capital -0.19733 -1.02585 -0.8381 -0.43689 -0.09516
Cash From Investing Activities 0 -32.962 -33.1077 -31.0114 -7.00392
Capital Expenditures 0 -0.00114 -0.07681 -0.07459 -0.0024
Cash From Financing Activities 37.231 37.231 37.231 37.231 9.96894
Issuance (Retirement) of Stock, Net 37.231 37.231 37.231 37.231 9.96894
Net Change in Cash 34.8109 -3.01632 -4.95488 -4.42481 0.73854
Other Investing Cash Flow Items, Total -32.9608 -33.0309 -30.9368 -7.00152
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Radoff (Bradley Louis) Individual Investor 20.2757 249800 155800 2023-01-10 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 2.7986 34479 2984 2022-09-30 HIGH
Radoff Family Foundation Corporation 2.0373 25100 12700 2023-01-09 HIGH
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.3261 16338 9022 2022-09-30 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.814 10029 0 2022-09-30 LOW
Scholtes (Bret D) Individual Investor 0.4789 5900 -743 2022-12-02 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.4751 5853 5454 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.468 5766 -15755 2022-09-30 LOW
Barclays Capital Inc. Research Firm 0.4058 5000 0 2022-09-30 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2757 3397 0 2022-09-30 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.2477 3052 1494 2022-09-30 LOW
Ergoteles Capital Hedge Fund 0.2235 2754 2754 2022-09-30 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2191 2699 0 2022-09-30 LOW
Weingarten (Robert Neal) Individual Investor 0.1928 2375 0 2022-12-02 LOW
Goldstone (Mark) Individual Investor 0.1421 1751 0 2022-12-02 LOW
Virtu Americas LLC Research Firm 0.1287 1586 -774 2022-09-30 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0936 1153 657 2022-09-30 LOW
Balyasny Asset Management LP Hedge Fund 0.0728 897 897 2022-09-30 HIGH
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0626 771 -693 2022-09-30 HIGH
Gagliano (Donald A) Individual Investor 0.045 555 0 2022-12-02 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Guardion Health Sciences, Inc. Company profile

Σχετικά με την Guardion Health Sciences, Inc.

Η Guardion Health Sciences, Inc. είναι μια εταιρεία κλινικής διατροφής και διαγνωστικών. Η εταιρεία προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο επιστημονικά τεκμηριωμένων, κλινικά υποστηριζόμενων προϊόντων και συσκευών που έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη των επαγγελματιών και παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και των ασθενών και καταναλωτών τους. Η Εταιρεία, μέσω της Activ Nutritional, LLC ("Activ"), κατέχει τη σειρά Viactiv με μασάζ συμπληρωμάτων για την υγεία των οστών, την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος και άλλες εφαρμογές. Η σειρά συμπληρωμάτων Viactiv περιλαμβάνει διάφορα αρωματισμένα προϊόντα συμπληρωμάτων διατροφής, αλλά τα μασήματα ασβεστίου με γεύση σοκολάτας γάλακτος και καραμέλας αποτελούν την κύρια κατηγορία προϊόντων. Πωλεί επίσης το Lumega-Z, το προϊόν ιατρικής διατροφής της που έχει μια φόρμουλα σχεδιασμένη να αναπληρώνει και να αποκαθιστά την προστατευτική χρωστική ουσία της ωχράς κηλίδας, παρέχοντας ταυτόχρονα κρίσιμα και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στο μάτι. Το GlaucoCetin της Εταιρείας, ένα προϊόν ιατρικής διατροφής, το οποίο προσφέρει μια φόρμουλα που έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της σωστής μιτοχονδριακής λειτουργίας στα κύτταρα του οπτικού νεύρου σε ασθενείς με γλαύκωμα.

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

2925 Richmond Avenue
Suite 1200
HOUSTON
TEXAS 77098
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,849.25 Price
+0.560% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.42 Price
-0.140% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00327

US100

12,737.40 Price
+2.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0174%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0068%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Natural Gas

2.48 Price
-1.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0885%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0595%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου