Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Upexi Inc. - UPXI CFD

2.70
7.22%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.23
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.91
Άνοιγμα* 2.84
Μεταβολή 1 έτους* -40.46%
Εύρος ημέρας* 2.67 - 2.84
Εύρος 52 εβδ. 2.53-6.08
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 44.14K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.29M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 56.64M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 18.09M
Έσοδα 78.06M
EPS -0.26
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 7, 2023 2.91 -0.12 -3.96% 3.03 3.03 2.86
Jun 6, 2023 2.99 0.00 0.00% 2.99 3.03 2.96
Jun 5, 2023 3.03 -0.05 -1.62% 3.08 3.09 2.98
Jun 2, 2023 3.05 -0.03 -0.97% 3.08 3.10 2.98
Jun 1, 2023 3.04 0.05 1.67% 2.99 3.11 2.98
May 31, 2023 2.99 0.03 1.01% 2.96 3.01 2.91
May 30, 2023 2.95 -0.05 -1.67% 3.00 3.10 2.90
May 26, 2023 3.09 -0.03 -0.96% 3.12 3.19 3.00
May 25, 2023 3.18 0.08 2.58% 3.10 3.19 3.00
May 24, 2023 3.10 0.03 0.98% 3.07 3.19 3.00
May 23, 2023 3.01 0.03 1.01% 2.98 3.09 2.98
May 22, 2023 2.98 -0.18 -5.70% 3.16 3.19 2.98
May 19, 2023 3.20 -0.09 -2.74% 3.29 3.29 3.08
May 18, 2023 3.27 0.02 0.62% 3.25 3.34 3.20
May 17, 2023 3.35 0.08 2.45% 3.27 3.44 3.20
May 16, 2023 3.26 -0.20 -5.78% 3.46 3.56 3.09
May 15, 2023 3.57 0.19 5.62% 3.38 3.63 3.32
May 12, 2023 3.41 -0.40 -10.50% 3.81 3.81 2.98
May 11, 2023 4.15 0.12 2.98% 4.03 4.15 3.93
May 10, 2023 4.12 0.06 1.48% 4.06 4.19 3.98

Upexi Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, June 26, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

14:00

Χώρα

US

Γεγονός

Upexi Inc Annual Shareholders Meeting
Upexi Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 44.585 24.095 7.41286 2.20805
Έσοδα 44.585 24.095 7.41286 2.20805
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 19.3961 12.1961 4.8429 1.17186
Ακαθάριστο Εισόδημα 25.1889 11.8989 2.56996 1.03619
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 46.9363 21.8771 12.8395 2.79711
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 25.1077 10.4722 7.40829 1.62525
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.301 -0.79114 0.58835 0
Λειτουργικά Έσοδα -2.35133 2.21788 -5.42668 -0.58906
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.21859 -0.53045 -0.13841 0.00307
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.0055 0.00871 0.18021 0
Άλλο, Καθαρό 0 -0.00106
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.56443 1.69613 -5.38487 -0.58704
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.04603 2.97895 -5.38487 -0.58704
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.05482 0.0012 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.10085 2.97895 -5.38367 -0.58704
Καθαρά Κέρδη -2.10085 2.97895 -5.38367 -0.58704
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.10085 2.92895 -5.38367 -0.58704
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.10085 2.92895 -5.38367 -0.58704
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.10085 2.92895 -5.38367 -0.58704
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 16.2245 14.2579 14.2084 14.2084
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.12949 0.20543 -0.37891 -0.04132
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.14177 0.16896 -0.35018 -0.04132
Total Adjustments to Net Income 0 -0.05
Depreciation / Amortization 2.73346
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 24.2194 27.0867 11.557 15.1969 4.4269
Έσοδα 24.2194 27.0867 11.557 15.1969 4.4269
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 14.6147 16.7735 5.51628 8.18761 1.09814
Ακαθάριστο Εισόδημα 9.6047 10.3132 6.04073 7.00926 3.32876
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 26.6181 21.6607 14.5312 18.3419 5.96463
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.0641 11.247 7.93949 8.89638 4.49297
Λειτουργικά Έσοδα -2.39869 5.42594 -2.97415 -3.14498 -1.53773
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.155 -1.79368 -0.43406 -0.15689 -0.01971
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0 0.0055
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.5537 3.63226 -3.40821 -3.30187 -1.55194
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.05682 2.87701 -2.70001 -2.56991 -0.20025
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.93201 2.96259 -2.552 -2.62473 -0.20025
Καθαρά Κέρδη -1.64388 2.66968 -2.59752 -2.62473 -0.05267
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.93201 2.96259 -2.552 -2.62473 -0.20025
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.64388 2.66968 -2.59752 -2.62473 -0.05267
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.64388 2.66968 -2.59752 -2.62473 -0.05267
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 18.0158 19.0307 16.7134 16.656 16.4264
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.10724 0.15567 -0.15269 -0.15758 -0.01219
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10668 -0.10269 -0.15269 -0.15758 -0.01152
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.01552 -7.56436 0 0.02251
Other Operating Expenses, Total
Total Adjustments to Net Income
Depreciation / Amortization 1.92374 1.20463 1.07539 1.25786 0.35101
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.1248 0.08558 0.14801 -0.05482 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.28813 -0.29291 -0.04551 0.14758
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.7646 18.2931 2.64967 5.11519
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7.14981 14.5342 0.88752 3.69743
Cash 7.14981 14.5342 0.88752 3.69743
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.13764 1.27766 0.23715 0.14772
Accounts Receivable - Trade, Net 1.13764 1.27766 0.16515 0.12772
Total Inventory 4.72569 2.09495 1.44845 1.13806
Prepaid Expenses 0.21432 0.21859 0.07656 0.13198
Total Assets 47.6669 27.2546 6.40221 7.50404
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8.27035 3.24984 1.98211 0.26202
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 9.13826 3.76583 2.1805 0.2643
Accumulated Depreciation, Total -0.86791 -0.51599 -0.19839 -0.00228
Goodwill, Net 5.88739 2.41381 0.4931 0.4931
Intangibles, Net 10.6414 1.84517 1.24026 1.63374
Other Long Term Assets, Total 2.10313 1.45266 0.03707 0
Total Current Liabilities 9.30276 5.81916 3.51943 1.10756
Accounts Payable 2.01854 1.60472 0.48433 0.27106
Accrued Expenses 1.67171 1.39571 0.87819 0.58086
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5.42475 0.4471 1.6836 0
Other Current Liabilities, Total 0.18776 2.37163 0.47332 0.25563
Total Liabilities 18.9349 6.03659 6.17663 2.76256
Total Long Term Debt 8.87695 0 0.36535 0
Long Term Debt 8.87695 0 0.36535 0
Minority Interest 0.05482 0 1.9538 1.655
Other Liabilities, Total 0.70041 0.21743 0.33804 0
Total Equity 28.7319 21.218 0.22558 4.74148
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.0005 0.0005 0 0.0005
Common Stock 0.01671 0.01526 0.01022 0.00965
Additional Paid-In Capital 34.9856 25.3722 7.31434 6.44664
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -6.27089 -4.17004 -7.09898 -1.71531
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 47.6669 27.2546 6.40221 7.50404
Total Common Shares Outstanding 16.7134 15.2624 14.2084 14.2084
Other Current Assets, Total 7.53715 0.16767
Total Preferred Shares Outstanding 0.5 0.5
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.0955 22.1245 18.8031 20.7646 10.2612
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.18104 4.50816 3.29866 7.14981 4.50299
Cash 1.18104 4.50816 3.29866 7.14981 4.50299
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.96407 8.89628 1.31593 1.13764 1.48114
Accounts Receivable - Trade, Net 5.34685 8.8693 1.31593 1.13764 1.48114
Total Inventory 10.1406 6.78 6.09024 4.72569 3.56096
Prepaid Expenses 0.93692 1.72783 0.83755 0.21432 0.50167
Total Assets 73.8149 76.6368 49.1006 47.6669 33.153
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8.29629 7.83989 8.21175 8.27035 8.26977
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 9.96258 9.27368 9.27415 9.13826 9.16715
Accumulated Depreciation, Total -1.66628 -1.43379 -1.0624 -0.86791 -0.89738
Goodwill, Net 15.0569 15.3421 6.22339 5.88739 8.53392
Intangibles, Net 17.3128 18.7124 12.7162 10.6414 4.77169
Other Long Term Assets, Total 3.09796 2.53662 3.1462 2.10313 1.31646
Total Current Liabilities 17.6824 15.0949 11.7296 9.30276 4.37314
Accounts Payable 2.63588 4.16212 2.09212 2.01854 1.28922
Accrued Expenses 5.33421 4.80486 2.65998 1.67171 1.54701
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 9.16419 2.11768 5.42475 5.42475 0.50628
Other Current Liabilities, Total 0.54816 4.01025 1.5527 0.18776 1.03064
Total Liabilities 36.7805 39.7118 21.9685 18.9349 4.73655
Total Long Term Debt 18.9518 24.4202 9.7431 8.87695 0.02517
Long Term Debt 18.9518 24.4202 9.7431 8.87695 0.02517
Minority Interest -0.30357 -0.17877 -0.09319 0.05482
Other Liabilities, Total 0.44987 0.37555 0.58899 0.70041 0.33824
Total Equity 37.0344 36.925 27.1321 28.7319 28.4165
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
Common Stock 0.01809 0.01796 0.01671 0.01671 0.01611
Additional Paid-In Capital 44.8584 43.1052 35.9833 34.9856 32.0461
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -7.84261 -6.19872 -8.8684 -6.27089 -3.64616
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 73.8149 76.6368 49.1006 47.6669 33.153
Total Common Shares Outstanding 18.0947 17.9608 16.7134 16.7134 16.1083
Total Preferred Shares Outstanding 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Other Current Assets, Total 0.87281 0.21228 7.26067 7.53715 0.21446
Long Term Investments 9.95545 10.0813 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2.04603 2.97895 -5.38367 -0.58704
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.52187 2.93931 -4.16475 -1.19444
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.73346 1.03002 0.61135 0.06757
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.20167 0.73509 0.94165 0.61634
Cash Taxes Paid 0.656 0 0 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.06446 0 0.00252 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.36722 -1.80475 -0.33407 -1.2913
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -11.606 -1.28101 -1.46292 -1.67124
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6.15448 -1.42213 -1.92903 -0.21945
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -5.45155 0.14112 0.46611 -1.45179
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 3.69974 11.9884 2.81775 6.46146
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0.2988 1.655
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1.97589 11.0003 0.47 4.80646
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 5.67563 0.98808 2.04895 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7.38441 13.6467 -2.80992 3.59578
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -1.57172 0.07216 -2.74552 -2.04603 0.52388
Cash From Operating Activities 3.52104 3.59266 -2.50993 0.52187 2.16655
Cash From Operating Activities 4.20376 2.28002 1.07539 2.73346 1.4756
Non-Cash Items -5.78577 -5.5043 0.73159 4.20167 2.20181
Cash Taxes Paid 0 0 0 0.656 0
Cash Interest Paid 0.32692 0 0.23912 0.06446 0
Changes in Working Capital 7.18986 6.75986 -0.84191 -4.36722 -2.19094
Cash From Investing Activities -2.65297 3.23064 -2.64821 -11.606 -10.0719
Capital Expenditures -0.27868 -0.18397 -0.14821 -6.15448 -5.6491
Other Investing Cash Flow Items, Total -2.37429 3.41461 -2.5 -5.45155 -4.42278
Cash From Financing Activities -6.83683 -9.46495 1.307 3.69974 -2.12589
Financing Cash Flow Items 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1.97589 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -6.83683 -9.46495 1.307 5.67563 -2.12589
Net Change in Cash -5.96876 -2.64165 -3.85114 -7.38441 -10.0312
Deferred Taxes -0.51509 -0.01509 -0.72948 0.1562
Amortization
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Marshall (Allan) Individual Investor 14.3596 2598332 9775 2023-05-22 LOW
Salkind (Gene) Individual Investor 13.5254 2447385 94444 2023-05-05 LOW
Hackett (Robert) Individual Investor 7.2005 1302907 48710 2023-05-05
Norstrud (Andrew J) Individual Investor 1.6886 305556 0 2023-05-05 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9098 164623 19778 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3361 60825 1193 2023-03-31 LOW
Dugan (Lawrence) Individual Investor 0.1535 27778 0 2023-05-05 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0932 16865 0 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.0892 16144 -852 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.0735 13300 -7600 2023-03-31 HIGH
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0406 7351 0 2023-04-30 LOW
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0204 3700 -1117 2023-03-31 HIGH
North Star Investment Management Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.0138 2500 0 2023-03-31 LOW
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0071 1277 0 2023-03-31 LOW
Lord, Abbett & Co. LLC Investment Advisor 0.0071 1277 0 2023-03-31 MED
Dark Forest Capital Management LP Hedge Fund 0.0035 639 -2299 2023-03-31 HIGH
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.0034 617 556 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.0008 145 0 2023-03-31 LOW
Manulife Investment Management (North America) Limited Investment Advisor 0.0004 65 0 2023-03-31 LOW
Wells Fargo Bank, N.A. Bank and Trust 0.0003 60 5 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Upexi Inc. Company profile

Σχετικά με την Grove, Inc.

Η Grove, Inc. ασχολείται με την ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία και πώληση πρώτων υλών, προϊόντων λευκής ετικέτας και προϊόντων για τελικούς καταναλωτές που περιέχουν το εκχύλισμα βιομηχανικής κάνναβης, κανναβιδιόλη (CBD). Η εταιρεία διεξάγει κυρίως τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες μέσω των θυγατρικών της που ανήκουν εξ ολοκλήρου: Steam Distribution, LLC, One Hit Wonder, Inc., Havz, LLC, με την επωνυμία Steam Wholesale, One Hit Wonder Holdings, LLC, SWCH LLC, Trunano Labs, Inc., Infusionz, LLC και Cresco Management, LLC. Οι τομείς της περιλαμβάνουν προϊόντα και εμπορικές εκθέσεις. Οι πωλήσεις προϊόντων της εταιρείας οργανώνονται σε τρία κανάλια διανομής: Grove, Inc., την κατασκευή προϊόντων που πωλούνται με τα εμπορικά σήματα των πελατών και τα προϊόντα λευκής ετικέτας που πωλούνται με τα εμπορικά σήματα των πελατών. Η Εταιρεία, μέσω μιας από τις εξ ολοκλήρου θυγατρικές της, παράγει κυρίως εμπορικές εκθέσεις που σχετίζονται με την CBD από επιχείρηση σε επιχείρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πωλεί σε πολυάριθμες καταναλωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των βοτανικών προϊόντων, της φροντίδας ομορφιάς και της φροντίδας κατοικίδιων ζώων.

Industry: Online Services (NEC)

17129 Us Hwy 19 N.
CLEARWATER
FLORIDA 33760
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,473.70 Price
+1.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

26,507.30 Price
+0.430% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

70.96 Price
-2.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.53 Price
-0.140% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00395

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου