Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Grieg Seafood - GSF CFD

  67.25
  1.13%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 15:20

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.024 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.56)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.024%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.001778 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.34)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.001778%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα NOK
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Norway
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Grieg Seafood ASA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 66.5
  Άνοιγμα* 66.85
  Μεταβολή 1 έτους* -8.99%
  Εύρος ημέρας* 66.55 - 67.7
  Εύρος 52 εβδ. 60.20-92.40
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 516.56K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.77M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.22B
  Αναλογία P/E 21.11
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 112.03M
  Έσοδα 6.72B
  EPS 3.43
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.21118
  Beta 0.94
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 66.50 1.95 3.02% 64.55 66.70 64.05
  Feb 29, 2024 64.35 2.20 3.54% 62.15 65.25 62.15
  Feb 28, 2024 62.50 1.95 3.22% 60.55 62.90 60.55
  Feb 27, 2024 60.55 -1.25 -2.02% 61.80 62.30 59.70
  Feb 26, 2024 62.10 0.60 0.98% 61.50 63.05 61.05
  Feb 23, 2024 62.15 -0.40 -0.64% 62.55 63.45 60.85
  Feb 22, 2024 62.95 0.95 1.53% 62.00 64.55 61.10
  Feb 21, 2024 66.45 1.60 2.47% 64.85 66.45 63.55
  Feb 20, 2024 64.85 -0.85 -1.29% 65.70 65.75 64.40
  Feb 19, 2024 65.60 -1.40 -2.09% 67.00 67.05 65.00
  Feb 16, 2024 66.25 2.40 3.76% 63.85 66.65 63.85
  Feb 15, 2024 65.40 1.05 1.63% 64.35 65.90 64.35
  Feb 14, 2024 64.40 -0.20 -0.31% 64.60 65.65 63.95
  Feb 13, 2024 64.30 -0.15 -0.23% 64.45 65.10 63.90
  Feb 12, 2024 64.95 -1.15 -1.74% 66.10 66.55 64.65
  Feb 9, 2024 66.35 0.35 0.53% 66.00 66.75 65.60
  Feb 8, 2024 66.45 -2.00 -2.92% 68.45 68.50 66.30
  Feb 7, 2024 68.30 0.55 0.81% 67.75 69.05 67.70
  Feb 6, 2024 68.75 1.35 2.00% 67.40 68.90 66.65
  Feb 5, 2024 67.25 0.90 1.36% 66.35 68.85 66.35

  Grieg Seafood Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, May 10, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  04:00

  Χώρα

  NO

  Γεγονός

  Q1 2024 Grieg Seafood ASA Earnings Release
  Q1 2024 Grieg Seafood ASA Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 7163.96 4598.58 4384.36 8273.59 7500.32
  Έσοδα 7163.96 4598.58 4384.36 8273.59 7500.32
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2233.66 1738.27 1717.28 4181.97 3852.85
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4930.3 2860.32 2667.08 4091.62 3647.46
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5666.37 3657.64 4441 7406.73 6145.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2663.58 2040.38 1991.25 2513.62 2257.94
  Depreciation / Amortization 451.347 375.674 368.874 410.583 235.655
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -21.096 1.486 -3.35 -0.211 2.328
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 238.109 -523.036 289.705 220.714 -256.097
  Other Operating Expenses, Total 100.779 24.866 77.247 80.054 52.724
  Λειτουργικά Έσοδα 1497.59 940.944 -56.648 866.86 1354.92
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -47.965 -82.556 -244.298 -23.195 -75.765
  Άλλο, Καθαρό -1.979 -4.71 -3.494 -3.039 -2.226
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1447.64 853.678 -304.44 840.626 1276.93
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1153.78 604.377 -315.997 644.908 997.12
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -26.234 -25.398 -24.615
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1153.78 604.377 -342.231 619.51 972.505
  Καθαρά Κέρδη 1153.78 1204.67 -541.054 619.51 972.505
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1153.78 604.377 -342.231 619.51 972.506
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1153.78 1204.67 -541.054 619.51 972.506
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1153.78 1204.67 -541.054 619.51 972.506
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 112.31 112.28 111.7 110.433 110.434
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 10.2732 5.38276 -3.06384 5.6098 8.80625
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4.5 3 2 2
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 11.9629 2.08482 -1.378 7.14309 6.99539
  Total Adjustments to Net Income 0.001
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 600.291 -198.823
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 2372.44 1545.76 1639.85 1708.76 2350.78
  Έσοδα 2372.44 1545.76 1639.85 1708.76 2350.78
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 953.582 415.207 586.208 760.076 535.876
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1418.86 1130.55 1053.65 948.688 1814.9
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2468.82 1020.97 1357.67 2102.28 1603.46
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 141.82 198.719 184.901 162.647 166.309
  Depreciation / Amortization 138.337 121.765 125.827 121.849 108.668
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 3.335 -4.338 3.517 -23.682 0.773
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 634.141 -147.952 -134.516 554.56 232.491
  Other Operating Expenses, Total 597.604 437.569 591.733 526.831 559.345
  Λειτουργικά Έσοδα -96.375 524.787 282.184 -393.517 747.318
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 85.742 40.562 -178.367 -9.934 111.448
  Άλλο, Καθαρό 6.136 7.802 3.724 0.956 5.501
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.497 573.151 107.541 -402.495 864.267
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -562.782 427.219 62.172 -279.427 679.28
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -562.782 427.219 62.172 -279.427 679.28
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη -562.782 427.219 62.172 -279.427 679.28
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -562.781 427.219 62.172 -279.427 679.281
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -562.781 427.219 62.172 -279.427 679.281
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -562.781 427.219 62.172 -279.427 679.281
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 112.556 112.026 112.297 111.771 112.314
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -5 3.81357 0.55364 -2.5 6.04805
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 4.5 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.3379 2.82915 -0.22497 0.72503 7.67499
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Total Adjustments to Net Income 0.001 0.001
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6395.72 4842.77 3295.97 4632.18 4553.56
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1654.57 903.275 248.208 199.982 125.532
  Μετρητά & Ισοδύναμα 641.719 903.275 248.208 199.982 125.532
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 372.084 255.635 275.194 717.101 1045.23
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 259.137 151.793 179.384 459.897 925.232
  Συνολικό Απόθεμα 4285.97 3577.71 2623.9 177.847 3321.23
  Προπληρωθέντα Εξοδα 44.113 43.49 37.259 77.421 46.432
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 38.987 62.66 111.407 3459.83 15.131
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 12875.4 10714.2 10649.5 8934.68 8142.49
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4035.59 3402.63 3033.15 2957.94 2292.91
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6551.06 5697.88 4983.43 5426.55 4356.62
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2515.47 -2295.25 -1950.28 -2468.6 -2063.71
  Υπεραξία, Καθαρό 691.094 660.071 638.019 109.526 109.013
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1478.4 1573.15 1546.47 1149.83 1146.84
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 216.624 104.675 84.421 82.124 38.282
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 57.935 130.897 49.476 2.077 0.167
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.058 2002.02 0.999 1.718
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1849.34 1111.23 968.509 1700.96 1767.73
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 717.498 523.196 562.848 855.061 649.352
  Δεδουλευμένα Έξοδα 214.191 189.936 105.426 220.465 169.149
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 86.122 619.974
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 368.878 232.507 257.63 297.539 175.192
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 548.774 165.593 42.605 241.771 154.062
  Σύνολο Οφειλών 6389.66 5150.95 6278.61 4850.47 4308.44
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3492.46 2958.8 3907.82 2209.84 1605.12
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2838.81 2381 3376.18 1577.18 1312.76
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 653.65 577.797 531.644 632.666 292.358
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1041.1 1069.8 908.958 874.664 877.639
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 56.632 49.458
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6.756 11.115 493.32 8.378 8.493
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6485.71 5563.3 4370.92 4084.21 3834.05
  Κοινή Μετοχή 453.788 453.788 453.788 446.648 446.648
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 5138.61 4344.31 3135.88 3487.86 3308.17
  Treasury Stock - Common -5.407 -4.532 -4.686 -4.855 -4.914
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 898.715 769.739 785.936 154.559 84.153
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 12875.4 10714.2 10649.5 8934.68 8142.49
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 112.095 112.314 112.276 110.448 110.434
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1012.85
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5689.33 6268.27 6417.27 6395.72 6731.27
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 471.557 1684.21 1266.03 1655.57 2174.5
  Μετρητά & Ισοδύναμα 286.004 802.154 242.878 642.719 2174.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 202.536 320.606 209.757 416.197 178.284
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 202.536 320.606 209.757 259.137 178.284
  Συνολικό Απόθεμα 201.568 211.154 216.069 240.172 233.671
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4813.67 4052.3 4725.42 4083.79 4144.82
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 13075.8 13632.3 13222.2 12875.4 13389.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4808.45 4745.85 4261.98 4035.59 3991.18
  Υπεραξία, Καθαρό 748.318 767.359 732.088 691.094 747.208
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1533.62 1562.03 1524.02 1478.4 1600.33
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 214.239 217.628 220.963 216.624 136.888
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 81.803 71.18 65.865 57.935 145.149
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 -0.001 0 37.824
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2199.27 2612.92 1547.3 1849.34 1772.96
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 759.377 632.502 494.157 717.498 823.339
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 442.978 419.514 362.707 368.878 368.76
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 996.912 1560.9 690.435 762.965 580.859
  Σύνολο Οφειλών 6915.22 7573.17 6194.79 6389.66 6783.09
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3606.22 3661.45 3428.98 3492.46 3575.04
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3606.22 3661.45 3428.98 3492.46 3575.04
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1103.06 1298.8 1211.37 1041.1 1429.08
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6.673 -0.001 7.133 6.756 6.009
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6160.55 6059.13 7027.39 6485.71 6606.76
  Κοινή Μετοχή 453.788 453.788 453.788 453.788 453.788
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 5010.91 4909.5 5877.76 5138.61 5455.97
  Treasury Stock - Common -5.685 -5.685 -5.685 -5.407 -4.532
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 701.535 701.536 701.535 898.715 701.534
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 13075.8 13632.3 13222.2 12875.4 13389.9
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 112.026 112.026 112.026 112.095 112.314
  Δεδουλευμένα Έξοδα
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 185.553 882.056 1023.15 1012.85
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1497.59 940.944 -56.648 866.86 1354.92
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1562.34 2641.83 173.394 1455.99 805.906
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 591.422 375.674 368.874 410.583 235.655
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -114.402 1529.34 44.491 214.05 -249.132
  Cash Taxes Paid 93.865 6.895 205.162 132.982 147.833
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 140.002 189.381 94.665 69.333 71.449
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -412.27 -204.12 -183.323 -35.499 -535.533
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1650.7 -560.202 -1592.94 -381.505 -592.513
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -564.497 -564.874 -1539.62 -369.463 -563.818
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1086.2 4.672 -53.325 -12.042 -28.695
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -203.637 -1430.06 1478.5 -1000.03 -346.634
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -118.104 -200.403 -132.932 -61.203 -38.754
  Total Cash Dividends Paid -336.942 0 -462.027 -466.512
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 275.809 -1229.65 1611.43 -476.801 158.632
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 6.38 1.339 1.982 2.119 -0.554
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -285.623 652.916 60.93 76.577 -133.795
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -24.4
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 524.787 1497.59 1215.4 1608.92 861.602
  Cash From Operating Activities 99.288 1562.34 1709.98 1203 341.25
  Cash From Operating Activities 121.765 591.422 418.353 203.671 95.003
  Non-Cash Items -18.957 -114.402 342.917 -98.175 -446.134
  Cash Taxes Paid 71.919 93.865 4.968 4.329 1.123
  Changes in Working Capital -528.307 -412.27 -266.691 -511.411 -169.221
  Cash From Investing Activities -273.913 -1650.7 -413.478 -253.634 -126.857
  Capital Expenditures -275.52 -564.497 -404.971 -244.633 -116.011
  Other Investing Cash Flow Items, Total 1.607 -1086.2 -8.507 -9.001 -10.846
  Cash From Financing Activities -234.972 -203.637 -76.826 106.034 564.699
  Financing Cash Flow Items -40.474 -118.104 -80.894 -42.807 -8.077
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -188.958 275.809 341.01 485.783 572.776
  Foreign Exchange Effects 9.756 6.38 26.483 9.095 0.248
  Net Change in Cash -399.841 -285.623 1246.16 1064.5 779.34
  Total Cash Dividends Paid -336.942 -336.942 -336.942
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -5.54 -24.4
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Grieg Aqua AS Corporation 50.1682 56914355 0 2023-10-05 LOW
  OM Holding AS Corporation 4.5492 5160982 45000 2023-10-05 LOW
  Folketrygdfondet Pension Fund 2.5862 2933925 -6060 2023-10-05 LOW
  Ystholmen Felles AS Corporation 1.6952 1923197 0 2023-10-05 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4101 1599689 26272 2023-09-30 LOW
  Grieg Seafood AS Corporation 1.2527 1421127 0 2023-10-05 LOW
  Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.9872 1120000 0 2023-09-30 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9859 1118436 201238 2023-07-31 LOW
  Froy Kapital AS Corporation 0.984 1116323 1116323 2023-10-05 HIGH
  Gaso Naeringsutvikling AS Corporation 0.984 1116323 1116323 2022-12-31 HIGH
  Oddo BHF Asset Management S.A.S Investment Advisor/Hedge Fund 0.9517 1079666 70000 2023-09-30 LOW
  Kvasshøgdi AS Corporation 0.8786 996772 0 2023-10-05 LOW
  Ferd AS Investment Advisor 0.8148 924407 57383 2022-12-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7456 845854 8244 2023-09-30 LOW
  JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6972 790898 683057 2023-01-31 LOW
  SIA Funds AG Investment Advisor 0.6953 788745 0 2023-08-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.6854 777556 2246 2023-09-30 LOW
  BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.6743 764983 -10888 2023-09-30 LOW
  Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 0.6074 689053 -14347 2022-09-30 LOW
  Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.5855 664199 236395 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Grieg Seafood Company profile

  Σχετικά με την Grieg Seafood

  Η Grieg Seafood ASA είναι μια εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας με έδρα τη Νορβηγία που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία θαλασσινών. Είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Grieg Seafood (ο όμιλος). Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου αφορούν την παραγωγή και την εμπορία βιώσιμης εκτροφής σολομού και πέστροφας. Η παραγωγική ικανότητα του Ομίλου σε σολομό και πέστροφα εκτροφής ανέρχεται σε περίπου 95 000 τόνους εκσπλαχνισμένου βάρους ετησίως. Ο Όμιλος διαθέτει 100 άδειες παραγωγής σολομού και πέντε άδειες παραγωγής ιχθυδίων. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις περιοχές Finnmark και Rogaland της Νορβηγίας, στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά και στο Shetland του Ηνωμένου Βασιλείου. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία είχε 16 θυγατρικές εταιρείες που κατείχε εξ ολοκλήρου, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, μεταξύ άλλων τις Grieg Seafood Rogaland AS, Erfjord Stamfisk AS, Grieg Seafood Finnmark AS, Grieg Seafood Canada AS και Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ο μεγαλύτερος μέτοχός της ήταν η Grieg Holdings AS (49,97%).

  Industry: Aquaculture

  Grieg-Gaarden
  C. Sundtsgate 17/19
  BERGEN
  HORDALAND 5004
  NO

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0260%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0479%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου