Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές GP Industries - G20sg CFD

  Market is not available at the moment

  Market information is presented
  as of 2023-09-21

  • Περίληψη
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0190
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021226 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021226%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000692 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.13)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000692%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.598
  Άνοιγμα* 0.598
  Μεταβολή 1 έτους* 4.34%
  Εύρος ημέρας* 0.598 - 0.598
  Εύρος 52 εβδ. 0.58-0.65
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 15.45K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 271.47K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 318.03M
  Αναλογία P/E 13.39
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 483.84M
  Έσοδα 1.15B
  EPS 0.05
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.09836
  Beta 0.34
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 8, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 18, 2022 0.5980 0.0050 0.84% 0.5930 0.5980 0.5930
  Nov 11, 2022 0.5980 -0.0150 -2.45% 0.6130 0.6130 0.5980
  Nov 10, 2022 0.5980 0.0000 0.00% 0.5980 0.5980 0.5980
  Nov 9, 2022 0.5880 -0.0200 -3.29% 0.6080 0.6180 0.5880
  Nov 8, 2022 0.6030 0.0050 0.84% 0.5980 0.6030 0.5980
  Nov 7, 2022 0.5831 0.0050 0.86% 0.5781 0.5831 0.5781
  Nov 4, 2022 0.5831 0.0000 0.00% 0.5831 0.5831 0.5831
  Nov 1, 2022 0.5881 0.0000 0.00% 0.5881 0.5881 0.5881
  Oct 31, 2022 0.5831 0.0000 0.00% 0.5831 0.5831 0.5831
  Oct 28, 2022 0.5781 0.0000 0.00% 0.5781 0.5781 0.5781
  Oct 27, 2022 0.5781 0.0000 0.00% 0.5781 0.5781 0.5781
  Oct 21, 2022 0.5731 0.0000 0.00% 0.5731 0.5731 0.5731
  Oct 20, 2022 0.5731 0.0000 0.00% 0.5731 0.5731 0.5731
  Oct 19, 2022 0.5731 0.0000 0.00% 0.5731 0.5731 0.5731
  Oct 18, 2022 0.5731 0.0000 0.00% 0.5731 0.5881 0.5731
  Oct 17, 2022 0.5731 -0.0150 -2.55% 0.5881 0.5881 0.5731
  Oct 14, 2022 0.5731 0.0000 0.00% 0.5731 0.5931 0.5731
  Oct 13, 2022 0.5831 0.0100 1.74% 0.5731 0.5881 0.5731
  Oct 12, 2022 0.5731 0.0050 0.88% 0.5681 0.5731 0.5681
  Oct 11, 2022 0.5881 -0.0050 -0.84% 0.5931 0.5980 0.5781

  GP Industries Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, November 8, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Half Year 2024 GP Industries Ltd Earnings Release
  Half Year 2024 GP Industries Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 1150.05 1222.75 1148.51 1062.36 1167.14
  Έσοδα 1150.05 1222.75 1148.51 1062.36 1167.14
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 844.054 905.484 838.154 782.864 875.476
  Ακαθάριστο Εισόδημα 305.992 317.265 310.354 279.494 291.666
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1115 1201.8 1116.93 1008.66 1104.89
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 296.421 307.907 274.836 258.054 264.112
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -11.901 -1.711 2.609 1.471 -9.058
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -14.348 -8.528 3.273 -31.12 0.646
  Other Operating Expenses, Total 0.77 -1.35 -1.946 -2.608 -26.285
  Λειτουργικά Έσοδα 35.05 20.947 31.582 53.697 62.251
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.136 34.969 23.121 -2.533 2.037
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 29.914 55.916 54.703 51.164 64.288
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 27.437 49.178 41.035 28.965 46.028
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -5.393 -6.112 -10.563 -9.499 -16.871
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 22.044 43.066 30.472 19.466 29.157
  Καθαρά Κέρδη 22.044 40.016 31.72 19.466 29.157
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 22.044 43.066 30.472 19.466 29.157
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 22.044 40.016 31.72 19.466 29.157
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 22.044 40.016 31.72 19.466 29.157
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 483.843 483.854 484.047 484.047 484.323
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04556 0.08901 0.06295 0.04022 0.0602
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.025 0.0325 0 0.0125 0.035
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01836 0.0735 0.06802 0.00382 0.06116
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -3.05 1.248
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 554.547 595.499 603.794 618.955 586.301
  Έσοδα 554.547 595.499 603.794 618.955 586.301
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 400.172 443.882 447.938 457.546 426.346
  Ακαθάριστο Εισόδημα 154.375 151.617 155.856 161.409 159.955
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 547.226 567.77 601.895 599.907 574.978
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 143.18 153.241 162.116 145.791 147.795
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 3.797 -15.698 0.534 -2.245 -1.296
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.518 -13.83 -8.91 0.382 3.263
  Other Operating Expenses, Total 0.595 0.175 0.217 -1.567 -1.13
  Λειτουργικά Έσοδα 7.321 27.729 1.899 19.048 11.323
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.211 -3.925 32.569 2.4 17.446
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6.11 23.804 34.468 21.448 28.769
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7.018 20.419 31.965 17.213 21.026
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.042 -3.351 -3.662 -2.45 -3.433
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4.976 17.068 28.303 14.763 17.593
  Καθαρά Κέρδη 4.976 17.068 28.303 11.713 18.004
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4.976 17.068 28.303 14.763 17.593
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4.976 17.068 28.303 11.713 18.004
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4.976 17.068 28.303 11.713 18.004
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 483.843 483.843 483.844 483.864 484.047
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01028 0.03528 0.0585 0.03051 0.03635
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.015 0.01 0.02 0.0125 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00959 0.01076 0.04142 0.03114 0.04127
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 -3.05 0.411
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 643.798 737.769 726.434 627.051 694.613
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 209.675 188.992 227.358 221.098 247.478
  Μετρητά 209.513 188.263 226.067 221.098 247.478
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.162 0.729 1.291 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 225.639 286.699 259.959 201.826 202.921
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 209.435 148.981 160.38
  Συνολικό Απόθεμα 208.484 254.5 206.443 167.917 182.301
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 7.578 32.674 36.21 61.913
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1372.01 1583.12 1501.38 1298.88 1242.21
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 435.887 459.321 430.527 361.757 273.864
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 849.739 757.424 644.797
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -419.212 -395.667 -370.933
  Υπεραξία, Καθαρό 7.844 8.319 7.818
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10.387 10.696 4.707 5.341 5.347
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 272.772 361.884 306.284 273.383 255.233
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9.162 10.223 10.655 7.712 5.333
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 660.972 806.948 778.91 778.421 604.338
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 212.565 146.457 151.098
  Δεδουλευμένα Έξοδα 63.337 59.436 99.341
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 339.813 300.345 206.025
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 372.967 472.875 80.464 225.626 115.618
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 23.565 31.222 82.731 46.557 32.256
  Σύνολο Οφειλών 955.87 1059.31 1082.15 924.433 873.696
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 177.038 141.504 184.721 26.355 178.377
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 138.659 99.823 150.196 14.089 177.813
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 38.379 41.681 34.525 12.266 0.564
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 6.19 10.806 10.051 7.201 3.839
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 111.67 100.048 91.145 94.087 86.786
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 416.136 523.813 419.23 374.448 368.512
  Κοινή Μετοχή 286.307 286.307 286.307 286.307 286.307
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 150.807 258.484 153.788 109.006 103.07
  Treasury Stock - Common -20.978 -20.978 -20.865 -20.865 -20.865
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1372.01 1583.12 1501.38 1298.88 1242.21
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 483.843 483.843 484.047 484.047 484.047
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0 0 17.318 18.369 0.356
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 3.226 14.924 15.318
  Payable/Accrued 264.44 302.851
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 643.798 742.057 737.769 726.564 726.434
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 209.675 206.802 188.992 166.336 227.358
  Μετρητά 209.513 206.708 188.263 165.185 226.067
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 225.639 292.107 286.699 307.269 285.322
  Συνολικό Απόθεμα 208.484 243.148 254.5 245.171 206.443
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 7.578 7.788 7.311
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1372.01 1513.99 1583.12 1512.11 1501.38
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 435.887 450.471 459.321 443.967 430.527
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10.387 4.442 10.696 12.223 12.551
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 272.772 299.956 361.884 318.21 306.284
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0 3.226 1.948 14.924
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9.162 10.376 10.223 9.195 10.655
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 660.972 763.098 806.948 761.252 778.91
  Payable/Accrued 264.44 298.413 302.851 327.267 336.422
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 372.967 436.355 472.875 397.176 421.681
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 23.565 28.33 31.222 36.809 20.807
  Σύνολο Οφειλών 955.87 1047.75 1059.31 1066.74 1082.15
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 177.038 181.318 141.504 200.201 184.721
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 138.659 144.457 99.823 157.585 150.196
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 38.379 36.861 41.681 42.616 34.525
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 6.19 7.778 10.806 9.856 10.051
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 111.67 95.552 100.048 95.432 91.145
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0 0 0 17.318
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 416.136 466.241 523.813 445.366 419.23
  Κοινή Μετοχή 286.307 286.307 286.307 286.307 286.307
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 150.807 200.912 258.484 180.037 153.788
  Treasury Stock - Common -20.978 -20.978 -20.978 -20.978 -20.865
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1372.01 1513.99 1583.12 1512.11 1501.38
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 483.843 483.843 483.843 483.843 484.047
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.162 0.094 0.729 1.151 1.291
  Υπεραξία, Καθαρό 6.685
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 29.914 51.161 56.281 55.258 64.288
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 76.795 -19.414 12.356 57.779 -6.588
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 44.739 45.789 40.828 36.994 26.873
  Amortization 0.525 0.329 0.334 0.333 0.327
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -5.849 -39.821 -27.006 -21.794 -24.163
  Cash Taxes Paid 7.747 10.035 7.693 20.862 9.467
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 28.705 18.004 20.235 24.188 26.474
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 7.466 -76.872 -58.081 -13.012 -73.913
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 23.745 -6.989 -28.346 -77.002 51.309
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -51.949 -52.124 -78.315 -100.222 -49.569
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 75.694 45.135 49.969 23.22 100.878
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -57.414 -21.976 19.788 -5.617 32.824
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 13.357 0 -15.208 0.06 -11.39
  Total Cash Dividends Paid -14.515 -6.048 0 -19.604 -14.533
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -0.113 0 -0.28
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -56.256 -15.815 34.996 13.927 59.027
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -21.876 10.575 1.171 -1.54 -3.739
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 21.25 -37.804 4.969 -26.38 73.806
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line 29.914 23.804 51.161 21.448 56.281
  Cash From Operating Activities 76.795 7.636 -19.414 -39.9 12.356
  Cash From Operating Activities 44.739 22.528 45.789 22.197 40.828
  Amortization 0.525 0.168 0.329 0.164 0.334
  Non-Cash Items -5.849 -16.878 -39.821 -5.196 -27.006
  Cash Taxes Paid 7.747 6.329 10.035 7.272 7.693
  Cash Interest Paid 28.705 12.504 18.004 8.952 20.235
  Changes in Working Capital 7.466 -21.986 -76.872 -78.513 -58.081
  Cash From Investing Activities 23.745 37.365 -6.989 -0.241 -28.346
  Capital Expenditures -51.949 -28.16 -52.124 -19.143 -78.315
  Other Investing Cash Flow Items, Total 75.694 65.525 45.135 18.902 49.969
  Cash From Financing Activities -57.414 -15.156 -21.976 -25.26 19.788
  Financing Cash Flow Items 13.357 -3.599 0 0 -15.208
  Total Cash Dividends Paid -14.515 -9.677 -6.048 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 -0.113 -0.113
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -56.256 -1.88 -15.815 -25.147 34.996
  Foreign Exchange Effects -21.876 -11.564 10.575 4.519 1.171
  Net Change in Cash 21.25 18.281 -37.804 -60.882 4.969
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Gold Peak Technology Group Ltd Corporation 79.4268 414098443 0 2023-06-15 LOW
  Ablewood International Limited Corporation 1.1182 5830000 0 2023-06-15 LOW
  Koh (Beng Ling) Individual Investor 0.3721 1940150 708050 2023-06-15 LOW
  Li (Yiu Cheung Brian) Individual Investor 0.281 1465000 0 2023-06-15 LOW
  Heng (Siew Eng) Individual Investor 0.1639 854600 107100 2023-06-15 LOW
  Ng (Poh Mui) Individual Investor 0.1631 850100 0 2023-06-15 LOW
  Woo (Koon Chee) Individual Investor 0.1489 776500 -5800 2023-06-15 LOW
  Tan (Seok Ling) Individual Investor 0.1292 673409 0 2023-06-15 LOW
  iFAST Financial Pte. Ltd. Corporation 0.1175 612600 -152000 2023-06-15 LOW
  Eng (Koon Hock) Individual Investor 0.1166 608000 608000 2023-06-15 LOW
  Quah (Biow Chye) Individual Investor 0.1138 593140 0 2023-06-15 LOW
  Jack Investment Pte Ltd Corporation 0.111 578500 0 2023-06-15 LOW
  Hobee Print Pte. Ltd. Corporation 0.1093 570000 0 2023-06-15 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.107 557917 0 2023-04-30 LOW
  Lim (Ah Doo) Individual Investor 0.0575 300000 0 2023-04-21 LOW
  Lo (Chung Wing Victor) Individual Investor 0.0575 300000 0 2023-06-15 LOW
  Law (Wang Chak Waltery) Individual Investor 0.0223 116400 0 2023-04-21 MED

  GP Industries Company profile

  Σχετικά με την GP Industries

  Η GP Industries Limited είναι μια διεθνής εταιρεία κατασκευής και εμπορίας μπαταριών και ηλεκτρονικών ειδών. Η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη, την κατασκευή και την εμπορία ηλεκτρονικών και ακουστικών προϊόντων. Επιπλέον, κατασκευάζει προϊόντα καλωδίωσης αυτοκινήτων. Δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Μπαταρίες, ο οποίος κατασκευάζει, αναπτύσσει και εμπορεύεται μπαταρίες και προϊόντα που σχετίζονται με μπαταρίες, Ηλεκτρονικά και ακουστικά, ο οποίος σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται επαγγελματικά προϊόντα ήχου και ηχεία της μάρκας KEF και συναφή προϊόντα, Καλωδίωση καλωδίων αυτοκινήτων, ο οποίος κατασκευάζει και εμπορεύεται προϊόντα καλωδίωσης αυτοκινήτων, και Άλλες βιομηχανικές επενδύσεις, ο οποίος περιλαμβάνει τις συγγενείς της εταιρείες Linkz Industries Limited και Meiloon Industrial Co., Ltd.

  Industry: Batteries & Uninterruptable Power Supplies

  3 Fusionopolis Link
  #06-11 Nexus @One-North
  138543
  SG

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0415%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0634%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου