Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Golden Agri-Res - E5Hsg CFD

  0.2392
  0%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:00

  Mon - Fri: 01:00 - 04:00 05:00 - 09:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0266
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.020185 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-3.84)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.020185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.001733 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.33)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.001733%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Golden Agri-Resources Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* N/A
  Άνοιγμα* N/A
  Μεταβολή 1 έτους* N/A
  Εύρος ημέρας* N/A
  Εύρος 52 εβδ. 0.24-0.30
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 8.30M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 174.57M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.47B
  Αναλογία P/E 4.43
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 12.68B
  Έσοδα 14.55B
  EPS 0.06
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.67037
  Beta 1.01
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 8, 2024 0.2392 0.0000 0.00% 0.2392 0.2392 0.2392
  Mar 25, 2024 0.2392 0.0000 0.00% 0.2392 0.2392 0.2392
  Mar 11, 2024 0.2591 0.0050 1.97% 0.2541 0.2591 0.2541
  Mar 8, 2024 0.2591 0.0050 1.97% 0.2541 0.2591 0.2541
  Mar 5, 2024 0.2591 0.0050 1.97% 0.2541 0.2591 0.2541
  Mar 4, 2024 0.2700 0.0000 0.00% 0.2700 0.2750 0.2650
  Mar 1, 2024 0.2700 0.0050 1.89% 0.2650 0.2750 0.2650
  Feb 29, 2024 0.2650 -0.0050 -1.85% 0.2700 0.2750 0.2650
  Feb 28, 2024 0.2700 0.0000 0.00% 0.2700 0.2750 0.2700
  Feb 27, 2024 0.2750 0.0000 0.00% 0.2750 0.2800 0.2700
  Feb 26, 2024 0.2750 0.0000 0.00% 0.2750 0.2750 0.2700
  Feb 23, 2024 0.2750 0.0050 1.85% 0.2700 0.2750 0.2700
  Feb 22, 2024 0.2700 -0.0050 -1.82% 0.2750 0.2750 0.2700
  Feb 21, 2024 0.2750 0.0050 1.85% 0.2700 0.2750 0.2650
  Feb 20, 2024 0.2700 0.0000 0.00% 0.2700 0.2750 0.2700
  Feb 19, 2024 0.2750 0.0000 0.00% 0.2750 0.2750 0.2700
  Feb 16, 2024 0.2700 0.0000 0.00% 0.2700 0.2750 0.2700
  Feb 15, 2024 0.2700 0.0000 0.00% 0.2700 0.2750 0.2700
  Feb 14, 2024 0.2750 0.0050 1.85% 0.2700 0.2750 0.2650
  Feb 13, 2024 0.2750 0.0050 1.85% 0.2700 0.2750 0.2700

  Golden Agri-Res Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, April 23, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Golden Agri-Resources Ltd Annual Shareholders Meeting
  Golden Agri-Resources Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Golden Agri-Resources Ltd Annual Shareholders Meeting
  Golden Agri-Resources Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, May 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Golden Agri-Resources Ltd
  Golden Agri-Resources Ltd

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Golden Agri-Resources Ltd
  Golden Agri-Resources Ltd

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, August 12, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  00:30

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Half Year 2024 Golden Agri-Resources Ltd Earnings Release
  Half Year 2024 Golden Agri-Resources Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 11438.8 10182.5 7077.89 6431.8 7167.43
  Έσοδα 11438.8 10182.5 7077.89 6431.8 7167.43
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8413.22 7827.93 5927.85 5600.33 6160.59
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3025.58 2354.61 1150.04 831.467 1006.83
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10006.1 9452.78 6759.93 6297.55 7046.34
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1538.14 1568.12 801.112 655.206 830.67
  Depreciation / Amortization 34.941 60.887 44.757 42.273 32.103
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 19.632 -4.326 -13.917 -0.396 22.838
  Other Operating Expenses, Total 0.194 0.173 0.133 0.137 0.131
  Λειτουργικά Έσοδα 1432.68 729.757 317.957 134.247 121.092
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -227.182 -23.502 -154.615 115.566 -52.323
  Gain (Loss) on Sale of Assets 2.486 1.416 -2.476 1.051 -0.793
  Άλλο, Καθαρό 26.921 17.839 17.825 9.363 17.673
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1234.9 725.51 178.691 260.227 85.649
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 846.54 526.581 62.111 213.068 1.878
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -64.437 -50.402 -30.356 -19.091 -3.65
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 782.103 476.179 31.755 193.977 -1.772
  Καθαρά Κέρδη 782.103 476.179 31.755 193.977 -1.772
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 782.103 476.179 31.755 193.977 -1.772
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 782.103 476.179 31.755 193.977 -1.772
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 782.103 476.179 31.755 193.977 -1.772
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12683.4 12692.1 12699.8 12734.8 12734.8
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.06166 0.03752 0.0025 0.01523 -0.00014
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.01337 0.0119 0.00363 0.00431 0.00426
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.06259 0.03719 0.00191 0.01514 0.00107
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 4876.44 5948.52 5490.28 5728.21 4454.33
  Έσοδα 4876.44 5948.52 5490.28 5728.21 4454.33
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3994.16 4292.39 4120.83 4434.47 3393.45
  Ακαθάριστο Εισόδημα 882.28 1656.13 1369.45 1293.73 1060.88
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4676.05 5004.94 4979.03 5293.27 4161.62
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 681.892 712.146 858.203 857.855 768.168
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.409 0.941 0
  Λειτουργικά Έσοδα 200.388 943.571 511.249 434.937 292.709
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -38.862 -81.401 9.265 -6.286 -64.665
  Άλλο, Καθαρό 44.843 -194.876 47.093 38.048 30.767
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 206.369 667.294 567.607 466.699 258.811
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 183 425.542 420.998 352.898 173.683
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.664 -33.112 -31.325 -29.933 -20.469
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 182.336 392.43 389.673 322.965 153.214
  Καθαρά Κέρδη 182.336 392.43 389.673 322.965 153.214
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 182.336 392.43 389.673 322.965 153.214
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 182.336 392.43 389.673 322.965 153.214
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 182.336 392.43 389.673 322.965 153.214
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12681.7 12683.4 12685.1 12692.1 12692.1
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01438 0.03094 0.03072 0.02545 0.01207
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.0074 0.00576 0.00798 0.00393
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0139 0.03144 0.03108 0.0253 0.01194
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4158.5 3432.16 3357.72 2962.96 2885.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1145.11 666.017 1097.43 784.361 510.602
  Μετρητά 511.007 478.088 388.416 203.721 135.28
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 634.106 187.929 709.013 580.64 375.322
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 920.214 955.597 977.979 761.776 880.432
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 790.779 782.942 737.203 500.663 533.692
  Συνολικό Απόθεμα 1871.78 1654.83 1094.56 1166.84 1233.52
  Προπληρωθέντα Εξοδα 213.746 144.122 177.386 236.519 215.269
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.645 11.586 10.358 13.456 45.672
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 9902.07 9608.11 9126.38 8779.33 8545.58
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3820.34 3998.9 4126.62 3719.62 3716.27
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8014.46 7902.29 7754.97 7138.24 6842.91
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4194.12 -3903.4 -3628.36 -3418.62 -3126.64
  Υπεραξία, Καθαρό 130.592 133.639 133.698 134.263 151.263
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 30.697 37.2 57.56 48.188 35.405
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1530.48 1710.54 1092.17 1474.28 1200.59
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 96.885 127.976 147.577 179.602 285.522
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 134.581 167.703 211.041 260.42 271.029
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3193.89 2934.79 2889.18 2737.1 2490.9
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 431.359 384.285 339.404 318.969 356.524
  Δεδουλευμένα Έξοδα 201.474 138.604 92.38 68.503 67.738
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1890.3 1840.96 2057 2091.06 1703.09
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 105.902 102.965 172.255 18.471 124.64
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 564.857 467.978 228.133 240.105 238.909
  Σύνολο Οφειλών 4900.61 4930.72 4880.45 4422.26 4376.94
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1139.85 1349.21 1180.82 1273 1509.18
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1121.43 1332.09 1155.94 1252.58 1509.18
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 18.427 17.12 24.881 20.425
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 166.738 166.824 154.676 85.632 78.08
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 252.888 214.613 185.687 148.376 141.436
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 147.244 265.284 470.097 178.149 157.335
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5001.46 4677.39 4245.93 4357.07 4168.64
  Κοινή Μετοχή 320.939 320.939 320.939 320.939 320.939
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1400.41 1400.41 1400.41 1400.41 1400.41
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3505.52 2894.84 2507.89 2522.32 2389.03
  Treasury Stock - Common -39.825 -37.517 -37.517 -31.726 -31.726
  Unrealized Gain (Loss) -123.581 110.189 64.612 165.191 106.688
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -62.007 -11.476 -10.411 -20.071 -16.702
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 9902.07 9608.11 9126.38 8779.33 8545.58
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 12681.7 12692.1 12692.1 12734.8 12734.8
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4086.84 4158.5 4175.78 3432.16 3537.67
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1265.44 1145.11 883.365 666.017 1054.2
  Μετρητά & Ισοδύναμα 557.133 691.065 672.717 498.87 466.769
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 708.302 454.048 210.648 167.147 587.434
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 659.833 920.214 802.304 955.597 612.041
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 655.552 790.779 802.304 782.942 598.546
  Συνολικό Απόθεμα 1768.48 1871.78 1816.3 1654.83 1627.2
  Προπληρωθέντα Εξοδα 255.444 213.746 144.122 129.837
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 137.654 7.645 673.806 11.586 114.396
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 9851.8 9902.07 10336.7 9608.11 9240.04
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3794.6 3820.34 3910.26 3998.9 4016.83
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 165.851 167.898 172.638 177.958 196.974
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1583.34 1530.48 1833.72 1710.54 1177.46
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 93.623 96.885 91.049 127.976 136.325
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 127.545 127.972 153.259 160.584 174.772
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2692.72 3193.89 3234.29 2934.79 2812.09
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 454.427 583.828 783.409 679.703 596.271
  Δεδουλευμένα Έξοδα 198.195 180.275 152.473 120.807 109.323
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1529.24 1737.83 1647.34 1545.54 1666.85
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 136.25 105.902 89.201 102.965 110.388
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 374.607 339.283 561.87 243.75 329.259
  Σύνολο Οφειλών 4761.15 4900.61 5384.08 4930.72 4816.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1434.31 1139.85 1345.07 1349.21 1282.51
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1402.07 1121.43 1325.55 1332.09 1261.09
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 32.238 18.427 19.522 17.12 21.422
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 170.165 166.738 157.503 166.824 153.916
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 248.68 252.888 228.431 214.613 201.91
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 215.281 147.244 418.778 265.284 366.169
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5090.65 5001.46 4952.62 4677.39 4423.44
  Κοινή Μετοχή 320.939 320.939 320.939 320.939 320.939
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1400.41 1400.41 1400.41 1400.41 1400.41
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3589.39 3505.52 3177.46 2894.84 2616.28
  Treasury Stock - Common -39.825 -39.825 -39.825 -37.517 -37.517
  Unrealized Gain (Loss) -111.116 -123.581 135.974 110.189 139.131
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -69.145 -62.007 -42.339 -11.476 -15.808
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 9851.8 9902.07 10336.7 9608.11 9240.04
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 12681.7 12681.7 12681.7 12692.1 12692.1
  Payable/Accrued 246.773 242.025
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1234.9 725.51 178.691 260.227 85.649
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1085.13 566.621 743.86 371.232 283.267
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 390.302 341.392 325.514 307.129 280.402
  Amortization 7.434 23.536 3.922 4.703 3.639
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 288.563 63.391 156.433 -60.47 52.288
  Cash Taxes Paid 274.04 40.027 -43.028 18.874 58.225
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 173.674 147.565 129.928 166.261 153.166
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -836.07 -587.208 79.3 -140.357 -138.711
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -705.861 -196.193 -320.612 -355.169 -340.432
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -197.064 -203.859 -185.658 -282.273 -265.895
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -508.797 7.666 -134.954 -72.896 -74.537
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -292.867 -282.662 -231.2 32.315 88.714
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -141.897 -16.553 -7.445 27.285 76.414
  Total Cash Dividends Paid -195.57 -115.247 -51.918 -65.745 -11.537
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2.308 0 -5.791
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 46.908 -150.862 -166.046 70.775 23.837
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 54.652 85.94 192.048 48.378 31.549
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -31.75 -1.826
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 1234.9 567.607 725.51 258.811
  Cash From Operating Activities 1085.13 395.057 566.621 148.282
  Cash From Operating Activities 390.302 187.51 341.392 173.253
  Amortization 7.434 3.883 23.536 3.676
  Non-Cash Items 288.563 2.858 63.391 58.288
  Cash Taxes Paid 274.04 161.925 40.027 -11.772
  Cash Interest Paid 173.674 78.033 147.565 75.394
  Changes in Working Capital -836.07 -366.801 -587.208 -345.746
  Cash From Investing Activities -705.861 -207.7 -196.193 48.11
  Capital Expenditures -197.064 -99.712 -203.859 -65.564
  Other Investing Cash Flow Items, Total -508.797 -107.988 7.666 113.674
  Cash From Financing Activities -292.867 -16.367 -282.662 -131.908
  Financing Cash Flow Items -141.897 -5.559 -16.553 -4.088
  Total Cash Dividends Paid -195.57 -120.324 -115.247 -48.136
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -2.308 -2.308 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 46.908 111.824 -150.862 -79.684
  Net Change in Cash 54.652 170.99 85.94 64.484
  Foreign Exchange Effects -31.75 -1.826

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Golden Agri-Res Company profile

  Σχετικά με την Golden Agri-Res

  Η Golden Agri-Resources Ltd είναι εταιρεία φύτευσης φοινικέλαιου. Η εταιρεία έχει ολοκληρωμένες δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην παραγωγή και διανομή ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων με βάση τον φοίνικα. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν την καλλιέργεια και συγκομιδή φοινικοειδών, την επεξεργασία των νωπών καρπών σε ακατέργαστο φοινικέλαιο (CPO) και φοινικοπυρήνα, τη διύλιση του CPO σε προϊόντα, όπως μαγειρικό λάδι, μαργαρίνη, σορτένινγκ, βιοντίζελ και ελαιοχημικά, καθώς και την εμπορία προϊόντων φοίνικα σε όλο τον κόσμο. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν Φυτείες και ελαιοτριβεία φοινικέλαιου και Φοίνικες, λαυρικά και άλλα. Ο τομέας Φυτείες και ελαιοτριβεία φοινικέλαιου αποτελείται από προϊόντα που προέρχονται από τις ανάντη δραστηριότητες. Ο τομέας Palm, laurics and others περιλαμβάνει την επεξεργασία και εμπορία προϊόντων με βάση τον φοίνικα και τους ελαιούχους σπόρους, συμπεριλαμβανομένων των χύμα, επώνυμων, ελαιοχημικών και άλλων φυτικών ελαίων, καθώς και την παραγωγή και διανομή άλλων καταναλωτικών προϊόντων στην Κίνα και την Ινδονησία, κυρίως τροφίμων και ποτών.

  Industry: Starch, Vegetable Fat & Oil Manufacturing

  c/o 108 Pasir Panjang Road
  #06-00 Golden Agri Plaza
  118535
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου