Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Global Water Resources, Inc. - GWRS CFD

  12.14
  0.83%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.33
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Global Water Resources Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 12.04
  Άνοιγμα* 11.68
  Μεταβολή 1 έτους* -7.67%
  Εύρος ημέρας* 11.68 - 12.28
  Εύρος 52 εβδ. 9.34-14.95
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 24.33K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 464.05K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 273.62M
  Αναλογία P/E 40.32
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 24.17M
  Έσοδα 49.12M
  EPS 0.28
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.63216
  Beta 0.82
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 6, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 12.04 0.25 2.12% 11.79 12.28 11.77
  Nov 29, 2023 11.93 0.37 3.20% 11.56 12.17 11.56
  Nov 28, 2023 11.61 0.18 1.57% 11.43 11.77 11.43
  Nov 27, 2023 11.56 0.12 1.05% 11.44 11.79 11.39
  Nov 24, 2023 11.48 0.40 3.61% 11.08 11.84 11.08
  Nov 22, 2023 11.21 0.10 0.90% 11.11 11.37 11.03
  Nov 21, 2023 11.13 -0.35 -3.05% 11.48 11.59 10.97
  Nov 20, 2023 11.45 -0.12 -1.04% 11.57 11.63 11.37
  Nov 17, 2023 11.80 0.36 3.15% 11.44 11.92 11.44
  Nov 16, 2023 11.18 -0.38 -3.29% 11.56 11.77 11.18
  Nov 15, 2023 11.56 -0.17 -1.45% 11.73 11.98 11.56
  Nov 14, 2023 11.95 1.04 9.53% 10.91 12.30 10.91
  Nov 13, 2023 11.03 0.65 6.26% 10.38 11.28 10.38
  Nov 10, 2023 10.52 0.08 0.77% 10.44 10.73 10.44
  Nov 9, 2023 10.42 0.29 2.86% 10.13 10.59 10.09
  Nov 8, 2023 9.86 0.03 0.31% 9.83 10.08 9.38
  Nov 7, 2023 9.66 -0.52 -5.11% 10.18 10.21 9.62
  Nov 6, 2023 10.09 -0.40 -3.81% 10.49 10.49 10.09
  Nov 3, 2023 10.74 0.38 3.67% 10.36 10.98 10.31
  Nov 2, 2023 10.66 0.23 2.21% 10.43 10.72 10.26

  Global Water Resources, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, March 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Global Water Resources Inc Earnings Release
  Q4 2023 Global Water Resources Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 44.728 41.914 38.627 35.471 35.515
  Έσοδα 44.728 41.914 38.627 35.471 35.515
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0 1.678 1.599
  Ακαθάριστο Εισόδημα 38.627 33.793 33.916
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 36.909 34.935 31.292 28.51 26.246
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 27.019 25.445 22.261 18.479 17.178
  Depreciation / Amortization 9.89 9.49 9.031 8.353 7.469
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Λειτουργικά Έσοδα 7.819 6.979 7.335 6.961 9.269
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.971 -5.182 -5.284 -5.185 -5.154
  Άλλο, Καθαρό 2.592 1.462 0.425 1.61 0.77
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6.44 4.759 1.876 3.386 4.885
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.506 3.609 1.105 2.224 3.103
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.506 3.609 1.105 2.224 3.103
  Καθαρά Κέρδη 5.506 3.609 1.105 2.224 3.103
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.506 3.609 1.105 2.224 3.103
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5.506 3.609 1.105 2.224 3.103
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5.506 3.609 1.105 2.224 3.103
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 23.3324 22.903 22.5741 21.5316 20.5074
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.23598 0.15758 0.04895 0.10329 0.15131
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.29521 0.29228 0.28944 0.28656 0.28379
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.23598 0.10791 0.06461 0.10329 0.15131
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Gain (Loss) on Sale of Assets 1.5 -0.6
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 13 13.128 11.099 11.893 11.707
  Έσοδα 13 13.128 11.099 11.893 11.707
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9.99 9.351 9.871 9.127 9.245
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.285 6.696 7.18 6.698 6.818
  Depreciation / Amortization 2.705 2.655 2.691 2.429 2.427
  Λειτουργικά Έσοδα 3.01 3.777 1.228 2.766 2.462
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.281 -1.296 -0.641 -1.072 -1.055
  Άλλο, Καθαρό 0.741 0.85 0.366 0.604 0.55
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2.47 3.331 0.953 2.298 1.957
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1.739 2.466 0.824 1.686 2.107
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1.739 2.466 0.824 1.686 2.107
  Καθαρά Κέρδη 1.739 2.466 0.824 1.686 2.107
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1.739 2.466 0.824 1.686 2.107
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.739 2.466 0.824 1.686 2.107
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.739 2.466 0.824 1.686 2.107
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 24.0389 24.0266 23.9938 23.5955 22.8673
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.07234 0.10264 0.03434 0.07145 0.09214
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.07449 0.07449 0.07399 0.07374 0.07374
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.07234 0.03177 0.03434 0.07145 0.09214
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14.158 18.987 23.455 12.293 17.334
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.561 12.637 18.033 7.513 12.756
  Μετρητά & Ισοδύναμα 6.561 12.637 18.033 7.513 12.756
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.696 4.504 4.451 4.105 3.892
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.696 4.504 4.451 3.679 3.486
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.439 1.645 0.665 0.675 0.686
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 323.086 294.074 283.448 266.113 262.461
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 289.628 255.866 238.891 233.554 227.055
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 414.15 369.246 340.193 326.303 312.148
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -124.522 -113.38 -101.302 -92.749 -85.093
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10.139 10.339 11.185 12.554 12.972
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.079
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.204 3.152 5.317 3.314 2.382
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 16.249 16.932 12.389 10.1 9.576
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.173 2.12 0.531 0.992 0.604
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7.968 8.644 7.711 7.027 6.953
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.833 3.975 2.035 0.117 0.047
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.275 2.193 2.112 1.964 1.972
  Σύνολο Οφειλών 278.692 264.045 251.26 241.441 234.59
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 104.945 108.933 112.659 114.664 114.507
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 103.329 108.734 112.523 114.413 114.411
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.616 0.199 0.136 0.251 0.096
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 5.949 3.269 3.652 4.919 4.35
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 151.549 134.911 122.56 111.758 106.157
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 44.394 30.029 32.188 24.672 27.871
  Κοινή Μετοχή 0.239 0.228 0.227 0.216 0.215
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 44.157 29.803 31.962 24.457 27.657
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 323.086 294.074 283.448 266.113 262.461
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 23.871 22.6496 22.5878 21.5374 21.4713
  Υπεραξία, Καθαρό 4.957 5.73 4.6 4.398 2.639
  Treasury Stock - Common -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.462 0.201 0.306
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9.868 8.777 14.158 23.009 11.922
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.007 1.907 6.561 15.613 4.791
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2.007 1.907 6.561 15.613 4.791
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.191 5.257 4.696 5.116 5.277
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.191 5.257 4.696 5.116 5.277
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.419 1.402 2.439 1.841 1.486
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.251 0.211 0.462 0.439 0.368
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 351.76 343.435 323.086 325.186 305.969
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 315.377 309.243 289.628 282.594 273.477
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 452.526 443.755 414.15 404.749 393.096
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -137.149 -134.512 -124.522 -122.155 -119.619
  Υπεραξία, Καθαρό 10.913 10.929 4.957 5.082 5.082
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10.146 10.146 10.139 10.259 10.259
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.456 4.34 4.204 4.242 5.229
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 14.826 17.351 16.249 19.756 15.851
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.378 1.69 2.173 4.05 1.399
  Δεδουλευμένα Έξοδα 8.285 9.566 7.968 9.658 8.145
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.878 3.833 3.833 3.833 3.962
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.285 2.262 2.275 2.215 2.345
  Σύνολο Οφειλών 303.733 298.054 278.692 280.152 276.108
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 110.024 108.457 104.945 106.851 107.069
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 110.024 108.457 103.329 106.851 106.84
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.616 0.229
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 7.038 6.685 5.949 3.811 3.57
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 171.845 165.561 151.549 149.734 149.618
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 48.027 45.381 44.394 45.034 29.861
  Κοινή Μετοχή 0.24 0.239 0.239 0.239 0.228
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 47.101 44.456 44.157 44.797 29.635
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 0.688 0.688 0 0 0
  Treasury Stock - Common -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 351.76 343.435 323.086 325.186 305.969
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 24.1705 23.871 23.871 23.87 22.7166
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5.506 3.609 1.105 2.224 3.103
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 23.336 20.386 14.566 11.566 11.307
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.889 9.49 9.031 8.353 7.469
  Deferred Taxes 1.367 -0.307 -1.275 0.57 1.236
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.333 0.194 0.826 -0.778 0.432
  Cash Taxes Paid 1.589 1.613 0.24 0.086 0.129
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 11.355 5.226 5.224 5.228 5.221
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 6.241 7.4 4.879 1.197 -0.933
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -34.188 -20.319 -9.442 -10.056 -13.32
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -33.984 -18.25 -9.131 -11.187 -4.787
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.204 -2.069 -0.311 1.131 -8.533
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 4.971 -7.929 7.086 -5.612 9.526
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1.204 1.4 2.239 0.207 -0.213
  Total Cash Dividends Paid -6.889 -6.609 -6.539 -6.165 -5.791
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 14.815 0.004 11.738 0.414 16.7
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -4.159 -2.724 -0.352 -0.068 -1.17
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -5.881 -7.862 12.21 -4.102 7.513
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 2.466 5.506 4.682 2.996 0.889
  Cash From Operating Activities 6.484 23.336 19.738 11.876 5.371
  Cash From Operating Activities 2.655 9.889 7.199 4.77 2.343
  Deferred Taxes 0.738 1.367 0.542 0.301 0.151
  Non-Cash Items 0.132 0.333 0.213 0.075 0.029
  Cash Interest Paid 0.023 11.355 0.011 0.006 0.002
  Changes in Working Capital 0.493 6.241 7.102 3.734 1.959
  Cash From Investing Activities -12.786 -34.188 -25.433 -14.783 -6.254
  Capital Expenditures -6.54 -33.984 -25.324 -14.638 -6.169
  Other Investing Cash Flow Items, Total -6.246 -0.204 -0.109 -0.145 -0.085
  Cash From Financing Activities 1.791 4.971 8.84 -3.82 -0.619
  Financing Cash Flow Items 0.202 1.204 1.04 1.698 1.076
  Total Cash Dividends Paid -1.779 -6.889 -5.075 -3.343 -1.67
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 14.815 14.895 0.003 0.003
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 3.368 -4.159 -2.02 -2.178 -0.028
  Net Change in Cash -4.511 -5.881 3.145 -6.727 -1.502
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Levine Investments, L.P. Corporation 42.2785 10218920 10000 2023-03-13 LOW
  Cohn (Andrew M) Individual Investor 8.9668 2167328 11843 2023-08-15 LOW
  Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 5.8336 1410000 350000 2023-09-30 LOW
  Polar Asset Management Partners Inc. Hedge Fund 4.302 1039827 -100561 2023-06-30 HIGH
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6621 643433 -8430 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.373 573563 -3880 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.1744 283847 29900 2023-06-30 HIGH
  Claret Asset Management Corporation Investment Advisor 1.1508 278152 -304 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9379 226702 -11034 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.899 217294 1490 2023-06-30 LOW
  Wells Fargo Advisors Research Firm 0.8912 215398 4307 2023-06-30 LOW
  Coeli Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.7719 186578 0 2023-09-30 MED
  Kennedy Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.733 177163 -3575 2023-06-30 MED
  Bard Associates Inc. Investment Advisor 0.7318 176870 -100 2023-06-30 LOW
  North Star Investment Management Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.6921 167275 -1250 2023-06-30 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.4639 112134 667 2023-09-30 LOW
  Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 0.4386 106000 0 2023-06-30 LOW
  Select Equity Group, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3925 94864 11432 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3882 93818 0 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.363 87733 -11640 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Global Water Resources, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Global Water Resources, Inc.

  Η Global Water Resources, Inc. είναι εταιρεία διαχείρισης υδάτινων πόρων. Η εταιρεία κατέχει, λειτουργεί και διαχειρίζεται επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας νερού, λυμάτων και ανακυκλωμένου νερού σε στρατηγικά τοποθετημένες κοινότητες, κυρίως στο μητροπολιτικό Φοίνιξ της Αριζόνα. Η Εταιρεία επιδιώκει την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, γνωστής ως ολική διαχείριση του νερού. Η Ολική Διαχείριση Νερού είναι μια προσέγγιση στη διαχείριση των οργανισμών κοινής ωφέλειας νερού που μειώνει τη ζήτηση σε σπάνιες μη ανανεώσιμες πηγές νερού και σε δαπανηρές ανανεώσιμες πηγές νερού. Επεξεργάζεται το νερό σύμφωνα με τα πρότυπα πόσιμου νερού και επίσης επεξεργάζεται, καθαρίζει και ανακυκλώνει τα λύματα για μια ποικιλία μη πόσιμων χρήσεων. Τα αποθέματά της σε νερό προέρχονται κυρίως από υπόγεια ύδατα. Η εταιρεία κατέχει και λειτουργεί περίπου 25 συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης σε στρατηγικά στοχευμένες κοινότητες στο μητροπολιτικό Φοίνιξ. Οι θυγατρικές της περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις Global Water, LLC, Global Water - Balterra Utilities Company, Inc., Global Water - CP Water Company, Inc. και Global Water Holdings, Inc.

  Industry: Water Supply & Irrigation Systems

  21410 N 19th Ave Ste 220
  PHOENIX
  ARIZONA 85027
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου