Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Geo Energy Res - RE4sg CFD

0.3139
1.57%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0072
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.026389 %
Charges from borrowed part ($-1.06)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.026389%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.018056 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.018056%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SGD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Singapore
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.3189
Άνοιγμα* 0.3139
Μεταβολή 1 έτους* -13.69%
Εύρος ημέρας* 0.3139 - 0.3139
Εύρος 52 εβδ. 0.31-0.60
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.42M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 185.09M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 447.58M
Αναλογία P/E 1.51
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.41B
Έσοδα 1.05B
EPS 0.21
Μέρισμα (Απόδοση %) 31.746
Beta 1.19
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 0.3139 0.0000 0.00% 0.3139 0.3139 0.3139
Feb 2, 2023 0.3189 0.0000 0.00% 0.3189 0.3189 0.3139
Feb 1, 2023 0.3239 -0.0050 -1.52% 0.3289 0.3289 0.3239
Jan 31, 2023 0.3239 0.0000 0.00% 0.3239 0.3289 0.3239
Jan 30, 2023 0.3289 0.0000 0.00% 0.3289 0.3289 0.3289
Jan 27, 2023 0.3289 -0.0049 -1.47% 0.3338 0.3338 0.3289
Jan 26, 2023 0.3388 0.0099 3.01% 0.3289 0.3388 0.3289
Jan 20, 2023 0.3189 0.0000 0.00% 0.3189 0.3239 0.3189
Jan 19, 2023 0.3189 0.0000 0.00% 0.3189 0.3239 0.3189
Jan 18, 2023 0.3239 0.0100 3.19% 0.3139 0.3239 0.3139
Jan 17, 2023 0.3189 0.0000 0.00% 0.3189 0.3189 0.3189
Jan 16, 2023 0.3189 0.0000 0.00% 0.3189 0.3189 0.3189
Jan 12, 2023 0.3189 0.0000 0.00% 0.3189 0.3189 0.3189
Jan 11, 2023 0.3139 0.0000 0.00% 0.3139 0.3139 0.3089
Jan 9, 2023 0.3089 0.0050 1.65% 0.3039 0.3089 0.3039
Jan 6, 2023 0.3039 -0.0050 -1.62% 0.3089 0.3089 0.3039
Jan 5, 2023 0.3089 0.0000 0.00% 0.3089 0.3089 0.3039
Jan 4, 2023 0.3039 -0.0100 -3.19% 0.3139 0.3139 0.3039
Dec 30, 2022 0.3239 0.0000 0.00% 0.3239 0.3239 0.3189
Dec 28, 2022 0.3189 -0.0050 -1.54% 0.3239 0.3239 0.3189

Geo Energy Res Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 182.109 316.303 299.242 249.109 306.757 641.889
Έσοδα 182.109 316.303 299.242 249.109 306.757 641.889
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 140.19 237.882 232.399 245.859 260.529 380.656
Ακαθάριστο Εισόδημα 41.9187 78.4215 66.843 3.25007 46.2286 261.232
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 147.44 251.304 243.91 266.802 183.782 403.596
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.3044 12.3124 12.5066 12.9699 27.9359 21.727
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 4.66888 0.63931 -1.38498 -4.3429 -3.51161 0.17227
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -4.9912 -0.03544 0.00843 -0.00879 -0.00091 2.48636
Other Operating Expenses, Total -0.73152 0.50654 0.38148 12.3246 -101.17 -1.44622
Λειτουργικά Έσοδα 34.6682 64.9987 55.3315 -17.6928 122.975 238.293
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 34.6682 52.2638 28.7944 -44.5563 104.865 234.087
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 23.5372 36.6777 18.0014 -47.7176 95.1492 179.076
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.01013 0.00805 0.01916 0.24636 -0.23959 -1.13838
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 23.5474 36.6858 18.0205 -47.4713 94.9096 177.938
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1.34805
Καθαρά Κέρδη 22.1993 36.6858 18.0205 -47.4713 94.9096 177.938
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 23.5474 36.6858 18.0205 -47.4713 94.9096 177.938
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 22.1993 36.6858 18.0205 -47.4713 94.9096 177.938
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 22.1993 36.6858 18.0205 -47.4713 94.9096 177.938
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1206.25 1273.82 1337.52 1399.27 1399.27 1405.35
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01952 0.0288 0.01347 -0.03393 0.06783 0.12661
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.00691 0.00748 0.01027 0 0.00606 0.06672
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01671 0.02878 0.01348 -0.03393 0.06783 0.12797
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -12.6811 -26.4869 -26.8177 -18.0749 -4.18175
Άλλο, Καθαρό -0.05374 -0.0502 -0.04579 -0.0355 -0.02445
Q1 2021 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 114.511 220.328 421.561
Έσοδα 114.511 220.328 421.561
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 73.7267 150.564 230.092
Ακαθάριστο Εισόδημα 40.7839 69.764 191.468
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 75.9391 153.916 249.68
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.47472 4.66116 17.0658
Other Operating Expenses, Total -0.26233 -1.30894 2.52135
Λειτουργικά Έσοδα 38.5715 66.4118 171.881
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.32693 -2.62817 -1.57803
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 37.2446 63.7836 170.303
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 28.5214 48.5216 130.554
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.22648 -0.42918 -0.7092
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 28.2949 48.0924 129.845
Καθαρά Κέρδη 28.2949 48.0924 129.845
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 28.2949 48.0924 129.845
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 28.2949 48.0924 129.845
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 28.2949 48.0924 129.845
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1399.27 1407.15 1403.55
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02022 0.03418 0.09251
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.00371 0.00743 0.0593
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02022 0.03417 0.09251
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 187.504 346.37 266.089 235.243 146.583 289.329
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 62.7615 262.463 197.19 133.996 47.6621 190.595
Cash 62.7572 262.463 39.1904 113.996 47.6621 103.593
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.00425
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 81.6405 47.5561 21.4292 16.2266 43.7298 59.9095
Accounts Receivable - Trade, Net 32.1544 39.4821 15.2171 10.1127 20.273 18.5775
Total Inventory 8.89042 9.72718 14.8233 44.7327 20.7694 24.1287
Prepaid Expenses 7.62386 20.1721 27.2457 35.288 29.4221 14.6956
Other Current Assets, Total 26.5874 6.45195 5.4 5 5.00014
Total Assets 309.074 549.947 548.583 491.316 372.116 525.711
Property/Plant/Equipment, Total - Net 102.529 181.638 172.662 155.47 144.655 149.71
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 123.875 218.44 222.876 226.523 234.004 255.663
Accumulated Depreciation, Total -21.3456 -36.8021 -50.2141 -71.0533 -89.3485 -105.953
Long Term Investments 0.54257 0 0
Other Long Term Assets, Total 18.4989 21.786 89.4619 79.9205 59.849 57.8804
Total Current Liabilities 114.361 104.134 76.681 82.6757 79.6405 157.097
Accounts Payable 30.333 14.9803 19.057 15.7387 29.2785 71.497
Accrued Expenses 24.8831 31.4625 29.4371 20.3936 23.5035 41.6995
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.01472 0.11027 0.15233 0.45895 0.40428 0.3702
Other Current Liabilities, Total 59.1303 57.5808 28.0345 46.0844 26.4542 43.3636
Total Liabilities 184.638 396.814 374.66 367.978 153.654 177.926
Total Long Term Debt 68.7195 288.185 290.587 277.864 58.9275 3.36825
Long Term Debt 68.6756 288.028 290.497 277.292 58.7607 3.35578
Capital Lease Obligations 0.04389 0.15688 0.08945 0.57131 0.16685 0.01247
Deferred Income Tax 0 1.47426 3.27381 3.30931 10.5457 12.7575
Minority Interest 0.22168 1.31238 0.18021 -0.05624 0.18366 1.32255
Other Liabilities, Total 1.33586 1.7078 3.93864 4.18564 4.35636 3.38101
Total Equity 124.436 153.134 173.923 123.338 218.462 347.784
Common Stock 89.6708 95.0695 106.513 106.513 106.513 109.416
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 52.9977 52.6909 62.5441 11.6932 106.949 235.668
Unrealized Gain (Loss) 0
Other Equity, Total -18.2325 5.37347 4.86523 5.13168 5.00056 4.85084
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 309.074 549.947 548.583 491.316 372.116 525.711
Total Common Shares Outstanding 1212.27 1329.27 1399.27 1399.27 1399.27 1411.05
Intangibles, Net 0.1537 0.1537
Μετρητά & Ισοδύναμα 158 20 87.0017
Note Receivable - Long Term 20.2168 20.6823 21.0285 28.7914
Payable/Accrued 0.16681
Treasury Stock - Common -2.15002
Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 179.103 196.853 289.329
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 77.0103 78.9569 190.595
Cash 77.0103 78.9569 103.593
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 46.3631 60.2076 62.4039
Accounts Receivable - Trade, Net 46.3631 60.2076 62.4039
Total Inventory 19.7102 26.5665 24.1287
Prepaid Expenses 31.0191 26.1221 12.2011
Other Current Assets, Total 5.0001 5.00011
Total Assets 398.25 427.367 525.711
Property/Plant/Equipment, Total - Net 135.296 140.743 145.216
Note Receivable - Long Term 6.43951 14.0803 14.145
Other Long Term Assets, Total 77.411 75.691 77.0207
Total Current Liabilities 73.6937 96.6722 157.097
Payable/Accrued 69.4608 85.8302 115.851
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.39776 2.15845 0.3702
Other Current Liabilities, Total 3.83516 8.6835 40.8759
Total Liabilities 151.283 174.249 177.926
Total Long Term Debt 58.961 59.0289 3.36825
Long Term Debt 58.894 59.0289 3.35578
Capital Lease Obligations 0.067 0 0.01247
Deferred Income Tax 13.831 13.5375 12.7575
Minority Interest 0.41555 0.6172 1.32255
Other Liabilities, Total 4.38179 4.3932 3.38101
Total Equity 246.966 253.118 347.784
Common Stock 106.513 106.513 109.416
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 135.269 141.444 235.668
Other Equity, Total 5.18471 5.16152 4.85084
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 398.25 427.367 525.711
Total Common Shares Outstanding 1399.27 1399.27 1411.05
Μετρητά & Ισοδύναμα 87.0017
Treasury Stock - Common -2.15002
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 33.1084 52.2638 28.7944 -44.5563 104.865 234.087
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 69.3113 46.2941 -8.05739 3.26011 56.3265 272.787
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 12.535 16.2064 11.9098 15.9665 16.2638 18.9946
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.72378 17.5466 24.8948 45.4119 -67.6319 13.1317
Cash Taxes Paid 0.28047 9.96544 18.4776 9.23209 1.90161 9.93879
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5.90614 6.45386 24.0181 24.0306 16.5397 4.82466
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 21.9441 -39.7226 -73.6564 -13.5621 2.82964 6.5742
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6.17349 -33.2299 -36.5352 -26.9681 -6.78414 -4.07216
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.27806 -34.8702 -4.45501 -3.15303 -7.83997 -6.18835
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -5.89544 1.64038 -32.0802 -23.815 1.05583 2.11619
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -7.87322 186.617 -20.6204 -39.5346 -135.866 -130.704
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5.90614 -7.73576 -25.6 -24.329 -17.2776 -4.80265
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0 14.7798 0 0.75271
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.96708 212.953 -0.14887 -11.1151 -118.589 -76.7548
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.07564 0.01951 -0.05938 0.04834 -0.01028 -0.07848
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 55.3402 199.701 -65.2723 -63.1942 -86.3341 137.933
Total Cash Dividends Paid -18.5997 -9.6513 -4.09055 0 -49.8991
Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 37.2446 63.7836 234.087
Cash From Operating Activities 29.749 55.7093 272.787
Cash From Operating Activities 4.44883 8.3579 18.9946
Non-Cash Items 2.6133 4.21774 13.1317
Cash Taxes Paid 1.55991 -0.89559 9.93879
Cash Interest Paid 0.00409 2.35272 4.82466
Changes in Working Capital -14.5578 -20.65 6.5742
Cash From Investing Activities -0.04808 -0.58703 -4.07216
Capital Expenditures -0.18002 -0.81856 -6.18835
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.13194 0.23154 2.11619
Cash From Financing Activities -0.14174 -23.5023 -130.704
Financing Cash Flow Items -0.02894 -2.38453 -4.80265
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.11279 -7.46473 -76.7548
Foreign Exchange Effects -0.21094 -0.32504 -0.07848
Net Change in Cash 29.3482 31.2949 137.933
Total Cash Dividends Paid -13.653 -49.8991
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0.75271
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Melati (Charles Antonny) Individual Investor 20.6454 293345406 0 2022-03-15 LOW
Master Resources International Limited Corporation 15.3656 218326287 0 2022-03-15 LOW
Heah (Theare Haw) Individual Investor 7.4602 106000096 7904400 2022-03-15 LOW
Cheng Xin Investment Pte. Ltd. Corporation 4.5318 64391700 -22607800 2022-05-24 LOW
Surya (Dhamma) Individual Investor 2.3689 33659453 -25000000 2022-06-07 LOW
Huang (She Thong) Individual Investor 2.0991 29825620 29825620 2022-03-15
IFast Financial Pte Ltd. Corporation 1.0854 15422700 15422700 2022-03-15 LOW
Tung (Kum Hon) Individual Investor 0.8446 12000000 0 2022-01-21 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6396 9087700 163800 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.5405 7680400 55600 2022-12-31 LOW
Florida State Board of Administration Pension Fund 0.4843 6881100 6881100 2022-09-30 LOW
Avantis Investors Investment Advisor 0.4569 6492100 1255300 2022-12-31 MED
Horos Asset Management, SGIIC, S.A. Investment Advisor 0.2516 3574610 -4483 2022-09-30 HIGH
Rogers Jr. (James Beeland) Individual Investor 0.2393 3400000 0 2022-03-01
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.232 3296300 1368500 2022-07-31 LOW
Mercer Global Investments Management Ltd Investment Advisor 0.1398 1987000 1665900 2022-04-30 LOW
Ong (Beng Chye Richard) Individual Investor 0.1337 1900000 0 2022-01-21 LOW
Soh (Chun Bin) Individual Investor 0.0704 1000000 -250000 2022-04-13 HIGH
Lu (King Seng) Individual Investor 0.0633 900000 0 2022-01-21 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0509 723300 11400 2022-11-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Geo Energy Res Company profile

Σχετικά με την Geo Energy Res

Η Geo Energy Resources Limited είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η οποία δραστηριοποιείται ως παραγωγός άνθρακα. Η εταιρεία είναι μια ολοκληρωμένη εταιρεία εξόρυξης άνθρακα με δραστηριότητες στα ανθρακωρυχεία, την παραγωγή άνθρακα και την πώληση άνθρακα. Οι τομείς της περιλαμβάνουν την εξόρυξη άνθρακα, την εμπορία άνθρακα και τις υπηρεσίες εξόρυξης. Ο τομέας εξόρυξης άνθρακα ασχολείται με την παραγωγή και πώληση άνθρακα που παράγεται από τη λειτουργία των ανθρακωρυχείων της Εταιρείας. Ο τομέας εμπορίας άνθρακα ασχολείται με την αγορά άνθρακα από τρίτους. Ο τομέας υπηρεσιών εξόρυξης αποτελείται από συμβόλαια εξόρυξης και διαχείριση έργων για εξορυκτικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε ορυχεία τρίτων. Η Εταιρεία κατέχει μεταλλευτικές παραχωρήσεις στο Ανατολικό και Νότιο Καλιμαντάν. Οι θυγατρικές της περιλαμβάνουν την Geo Coal International Pte. Ltd., η οποία ασχολείται με την εμπορία άνθρακα στη Σιγκαπούρη, την PT Geo Energy Coalindo, η οποία ασχολείται με επενδύσεις στην Ινδονησία, και την Borneo International Resources Pte. Ltd., η οποία ασχολείται με επενδύσεις στη Σιγκαπούρη.

Industry: Coal (NEC)

7 Temasek Boulevard
Suntec Tower 1 #39-02
038987
SG

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

23,379.70 Price
-0.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου