Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Games Workshop Group PLC - GAW CFD

94.285
0.11%
0.485
Χαμηλό: 93.535
Υψηλό: 94.885
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.485
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Games Workshop Group PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 94.18
Άνοιγμα* 94.23
Μεταβολή 1 έτους* 12.38%
Εύρος ημέρας* 93.535 - 94.885
Εύρος 52 εβδ. 55.65-95.45
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 54.12K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.35M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.13B
Αναλογία P/E 25.29
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 32.91M
Έσοδα 429.80M
EPS 3.76
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.10037
Beta 1.47
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 94.285 -0.195 -0.21% 94.480 95.035 93.480
Feb 2, 2023 94.180 1.895 2.05% 92.285 94.835 92.185
Feb 1, 2023 92.685 0.000 0.00% 92.685 94.085 92.485
Jan 31, 2023 93.435 0.550 0.59% 92.885 93.835 91.285
Jan 30, 2023 93.530 2.345 2.57% 91.185 93.685 91.185
Jan 27, 2023 92.735 0.800 0.87% 91.935 92.940 89.790
Jan 26, 2023 91.485 0.250 0.27% 91.235 92.390 90.885
Jan 25, 2023 91.235 -1.455 -1.57% 92.690 92.840 90.985
Jan 24, 2023 93.335 1.500 1.63% 91.835 93.735 91.785
Jan 23, 2023 92.285 1.850 2.05% 90.435 92.285 90.435
Jan 20, 2023 91.485 1.790 2.00% 89.695 91.790 89.045
Jan 19, 2023 88.990 -4.295 -4.60% 93.285 93.285 88.840
Jan 18, 2023 93.335 2.345 2.58% 90.990 94.585 90.990
Jan 17, 2023 91.535 -2.250 -2.40% 93.785 93.835 91.090
Jan 16, 2023 93.730 -0.705 -0.75% 94.435 94.685 93.035
Jan 13, 2023 93.580 -0.350 -0.37% 93.930 94.285 92.885
Jan 12, 2023 93.980 3.395 3.75% 90.585 94.235 90.535
Jan 11, 2023 90.985 3.645 4.17% 87.340 91.240 87.340
Jan 10, 2023 87.690 -3.445 -3.78% 91.135 91.135 84.650
Jan 9, 2023 91.085 0.200 0.22% 90.885 91.535 89.845

Games Workshop Group PLC Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 118.069 158.114 221.304 256.574 269.7 353.2
Έσοδα 118.069 158.114 221.304 256.574 269.7 353.2
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 37.438 45.224 64.219 83.306 89.1 96.3
Ακαθάριστο Εισόδημα 80.631 112.89 157.085 173.268 180.6 256.9
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 101.209 119.791 146.985 175.375 179.7 201.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 69.71 83.591 92.383 103.434 93.7 106.6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -1.533
Other Operating Expenses, Total -5.939 -7.491 -9.617 -11.365 -16.8 -16.3
Λειτουργικά Έσοδα 16.86 38.323 74.319 81.199 90 151.7
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.09 0.083 -0.054 0.097 -0.6 -0.7
Άλλο, Καθαρό -0.002 -0.003 0.005 0 -0.1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 16.948 38.403 74.27 81.296 89.4 150.9
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 13.496 30.547 59.455 65.821 71.3 122
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 13.496 30.547 59.455 65.821 71.3 122
Καθαρά Κέρδη 13.496 30.547 59.455 65.821 71.3 122
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 13.496 30.547 59.455 65.821 71.3 122
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 13.496 30.547 59.455 65.821 71.3 122
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 13.496 30.547 59.455 65.821 71.3 122
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 32.15 32.325 32.732 32.785 32.736 32.927
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.41978 0.945 1.81642 2.00766 2.17803 3.70517
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2 0.8 1.2 1.2 1.35 1.85
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.43541 0.93382 1.82481 2.03541 2.19021 3.742
Depreciation / Amortization 13.7 14.9
Q2 2019 Q4 2020 Q2 2020 Q4 2021 Q2 2021
Συνολικά έσοδα 148.35 121.35 186.8 166.4 191.5
Έσοδα 148.35 121.35 186.8 166.4 191.5
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 45.316 43.784 45.7 50.6 60.2
Ακαθάριστο Εισόδημα 103.034 77.566 141.1 115.8 131.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 89.191 90.509 94.8 106.7 103
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 49.934 47.366 57.8 63.7 62.9
Depreciation / Amortization 4.611 5.489
Other Operating Expenses, Total -10.67 -6.13 -8.7 -7.6 -20.1
Λειτουργικά Έσοδα 59.159 30.841 92 59.7 88.5
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.575 -0.025 -0.4 -0.4 -0.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 58.584 30.816 91.6 59.3 88.2
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 47.453 23.847 73.9 48.1 71.2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 47.453 23.847 73.9 48.1 71.2
Καθαρά Κέρδη 47.453 23.847 73.9 48.1 71.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 47.453 23.847 73.9 48.1 71.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 47.453 23.847 73.9 48.1 71.2
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 47.453 23.847 73.9 48.1 71.2
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 32.81 32.674 32.988 32.866 32.865
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.4463 0.72985 2.24021 1.46352 2.16644
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.65 0.7 0.75 1.1 0.95
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.45062 0.73754 2.24021 1.50054 2.16644
Ρύθμιση Αραίωσης 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 31.16 43.903 64.663 73.173 93.4 144.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.775 17.91 28.545 29.371 52.9 85.2
Cash 10.998 16.307 28.335 29.371 52.9 85.2
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.777 1.603 0.21 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.747 7.961 7.467 11.232 13.1 21.8
Accounts Receivable - Trade, Net 4.278 4.645 5.604 6.446 7.5 7.8
Total Inventory 8.54 12.421 20.159 24.192 20.7 27.5
Prepaid Expenses 5.098 5.611 8.492 8.378 6.7 9.9
Total Assets 69.863 86.865 118.143 137.58 202.7 281.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 22.621 22.132 30.072 35.303 73.9 95.8
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 80.664 85.165 98.954 112.656 157 180.8
Accumulated Depreciation, Total -58.043 -63.033 -68.882 -77.353 -83.1 -85
Goodwill, Net 1.433 1.433 1.433 1.433 1.4 1.4
Intangibles, Net 10.501 12.917 14.195 16.004 17.6 23.7
Note Receivable - Long Term 0.723 0.859 1.344 3.035 7.5 6.3
Other Long Term Assets, Total 3.425 5.621 6.436 8.632 8.9 10.1
Total Current Liabilities 15.591 23.044 28.817 29.253 43.1 44.7
Accounts Payable 4.417 5.48 9.129 7.098 6.3 12.1
Accrued Expenses 3.959 4.259 5.355 5.343 9.8 12.4
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 7.215 13.305 14.333 16.812 18.7 11.6
Total Liabilities 16.7 24.033 30.021 31.107 69 85.4
Total Long Term Debt 0 0 0 0 23.8 38.4
Other Liabilities, Total 1.109 0.989 1.204 1.854 2.1 2.3
Total Equity 53.163 62.832 88.122 106.473 133.7 196.3
Common Stock 1.606 1.607 1.617 1.625 1.6 1.6
Additional Paid-In Capital 10.519 10.599 11.571 12.281 13.1 14.5
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 38.422 45.347 70.008 86.933 112.9 177.2
Other Equity, Total 2.616 5.279 4.926 5.634 6.1 3
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 69.863 86.865 118.143 137.58 202.7 281.7
Total Common Shares Outstanding 32.121 32.135 32.349 32.502 32.675 32.776
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 8.3 8.6
Capital Lease Obligations 23.8 38.4
Dec 2019 May 2020 Nov 2020 May 2021 Nov 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 84.1 93.4 141.9 144.4 176
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 32.967 52.9 96.5 85.2 88.6
Cash 32.967 52.9 96.5 85.2 88.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 29.425 19.8 25.8 31.7 53.6
Accounts Receivable - Trade, Net 28.749 19.6 25.5 30.6 53.5
Total Inventory 21.708 20.7 19.6 27.5 33.8
Total Assets 184.869 202.7 266.6 281.7 327.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 68.088 73.9 87 95.8 99.3
Goodwill, Net 1.433 1.4 1.4 1.4 1.4
Intangibles, Net 18.052 17.6 20.3 23.7 25.7
Note Receivable - Long Term 4.516 7.5 7.1 6.3 15.2
Other Long Term Assets, Total 8.68 8.9 8.9 10.1 10
Total Current Liabilities 41.211 43.1 45.3 44.7 51.8
Payable/Accrued 18.799 30.3 31.7 35.4 42.7
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 8.086 8.3 8.6 8.6 8.1
Other Current Liabilities, Total 14.326 4.5 5 0.7 1
Total Liabilities 63.962 69 84.4 85.4 93.7
Total Long Term Debt 20.354 23.8 36.7 38.4 39.5
Capital Lease Obligations 20.354 23.8 36.7 38.4 39.5
Other Liabilities, Total 2.397 2.1 2.4 2.3 2.4
Total Equity 120.907 133.7 182.2 196.3 233.9
Common Stock 1.634 1.6 1.6 1.6 1.6
Additional Paid-In Capital 13.03 13.1 14.4 14.5 16.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 106.243 119 166.2 180.2 216
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 184.869 202.7 266.6 281.7 327.6
Total Common Shares Outstanding 32.6748 32.675 32.675 32.776 32.8328
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 16.86 38.323 74.319 81.199 90 151.7
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 24.23 43.888 70.105 72.48 104.5 132.7
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.305 6.107 6.614 8.941 18.9 20.2
Amortization 5.085 4.117 5.549 6.949 6.1 6
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.288 1.063 0.236 0.679 1.4 1.3
Cash Taxes Paid 2.552 5.482 12.227 16.296 22.7 32.1
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.003 0.004 0.138 0.005
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3.308 -5.722 -16.613 -25.288 -11.9 -46.5
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -12.577 -12.757 -21.481 -22.376 -24.5 -29.8
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -12.663 -12.844 -21.58 -22.488 -24.6 -30
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.086 0.087 0.099 0.112 0.1 0.2
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -12.536 -25.625 -37.857 -49.564 -56.8 -70
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.003 -1.905 -0.138 -0.005
Total Cash Dividends Paid -12.837 -23.801 -38.701 -50.277 -47.3 -60.5
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.304 0.081 0.982 0.718 0.8 1.4
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.097 0.629 -0.132 0.286 0.3 -0.6
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.786 6.135 10.635 0.826 23.5 32.3
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -10.3 -10.9
Dec 2019 May 2020 Nov 2020 May 2021 Nov 2021
Net income/Starting Line 59.159 90 92 151.7 88.5
Cash From Operating Activities 42.769 104.5 84.3 132.7 60.7
Cash From Operating Activities 9.071 18.9 9.7 20.2 11.2
Amortization 3.147 6.1 2.8 6 4.2
Non-Cash Items 0.288 1.4 0.7 1.3 1
Cash Taxes Paid 17.659 22.7 15.7 32.1 15.8
Cash Interest Paid 0.01
Changes in Working Capital -28.896 -11.9 -20.9 -46.5 -44.2
Cash From Investing Activities -13.608 -24.5 -10.6 -29.8 -15.4
Capital Expenditures -13.694 -24.6 -10.7 -30 -15.5
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.086 0.1 0.1 0.2 0.1
Cash From Financing Activities -25.22 -56.8 -30 -70 -41.6
Financing Cash Flow Items -0.01
Total Cash Dividends Paid -21.127 -47.3 -26.1 -60.5 -37.7
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.758 0.8 1.4 1.4 1.8
Issuance (Retirement) of Debt, Net -4.841 -10.3 -5.3 -10.9 -5.7
Foreign Exchange Effects -0.345 0.3 -0.1 -0.6 -0.3
Net Change in Cash 3.596 23.5 43.6 32.3 3.4
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 9.9563 3276913 -7892 2022-10-13 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 6.0073 1977186 0 2022-07-25 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.2322 1722053 -73799 2022-10-24 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.7648 1568241 0 2022-07-25 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 3.5347 1163362 0 2022-07-25 LOW
Sanford DeLand Asset Management Limited Investment Advisor 3.4485 1135000 0 2022-07-25 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.2994 1085916 0 2022-07-25 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.0254 995729 7133 2022-10-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.7468 904044 -127726 2022-08-01 LOW
Kirby (Thomas Henry Felix) Individual Investor 1.8746 616996 0 2023-01-01 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.747 574971 -2214 2023-01-01 LOW
Soros Fund Management, L.L.C. Hedge Fund 1.6596 546228 0 2022-09-01 MED
Evenlode Investment Management Limited Investment Advisor 1.5249 501895 130881 2022-08-25 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 1.5211 500621 71675 2022-08-25 LOW
Montanaro Asset Management Limited Investment Advisor 1.4792 486848 102348 2022-08-25 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1367 374106 12061 2022-08-25 LOW
Epoch Investment Partners, Inc. Investment Advisor 0.9929 326775 1145 2022-08-24 LOW
SEB Asset Management (Denmark) Investment Advisor 0.9478 311958 -1881 2022-12-31 LOW
Baring Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.9058 298108 0 2023-01-01 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.7928 260918 0 2022-08-25 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Games Workshop Group Company profile

Σχετικά με την Games Workshop Group PLC

Η Games Workshop Group PLC είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία σχεδιάζει, κατασκευάζει και πωλεί μινιατούρες φαντασίας και συναφή προϊόντα. Ο τομέας της εταιρείας περιλαμβάνει τα κανάλια πωλήσεων, Σχεδιασμός προς κατασκευή, Εμπόριο και logistics, Όμιλος, Λειτουργία και υποστήριξη και Αδειοδότηση. Ο τομέας Κανάλια Πωλήσεων πωλεί προϊόντα σε εξωτερικούς πελάτες, μέσω του δικτύου καταστημάτων λιανικής του Ομίλου, ανεξάρτητων λιανοπωλητών και διαδικτυακά μέσω των παγκόσμιων ηλεκτρονικών καταστημάτων. Ο τομέας Design to manufacture περιλαμβάνει την κατασκευή των προϊόντων και ενσωματώνει τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τα στούντιο σχεδιασμού. Ο τομέας Merchandising and logistics περιλαμβάνει τις αποθήκες, τα έξοδα logistics και τις χρεώσεις για προβλέψεις αποθεμάτων. Ο τομέας λειτουργιών και υποστήριξης παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε δραστηριότητες σε ολόκληρο τον Όμιλο. Η εταιρεία διανέμει τη σειρά προϊόντων της Warhammer: Age of Sigmar και Warhammer 40.000 παιχνίδια και μινιατούρες, μυθιστορήματα και κιτ μοντέλων μέσω των περίπου 519 καταστημάτων της.

Industry: Toys & Children's Products (NEC)

Willow Road
NOTTINGHAM
NOTTINGHAMSHIRE NG7 2WS
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.41 Price
-0.960% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00330

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

23,406.60 Price
-0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου