Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Gaia Inc - GAIA CFD

  2.9535
  0.67%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0530
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-1.05)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $5,000.00
  Money from leverage ~ $4,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $5,000.00
  Money from leverage ~ $4,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 20%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.9735
  Άνοιγμα* 2.9535
  Μεταβολή 1 έτους* 3.39%
  Εύρος ημέρας* 2.9535 - 2.9535
  Εύρος 52 εβδ. N/A
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
  Αναλογία P/E N/A
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
  Έσοδα N/A
  EPS N/A
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta N/A
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 4, 2024 2.9735 0.1200 4.21% 2.8535 2.9835 2.8435
  Mar 1, 2024 2.8935 0.0200 0.70% 2.8735 2.9235 2.7435
  Feb 29, 2024 2.8535 0.0200 0.71% 2.8335 2.8635 2.8335
  Feb 28, 2024 2.8435 0.0400 1.43% 2.8035 2.9435 2.7635
  Feb 27, 2024 2.9235 0.0900 3.18% 2.8335 2.9835 2.8335
  Feb 26, 2024 2.9335 0.0300 1.03% 2.9035 2.9735 2.8135
  Feb 23, 2024 2.9535 0.1400 4.98% 2.8135 2.9735 2.8135
  Feb 22, 2024 2.8535 -0.0600 -2.06% 2.9135 2.9635 2.7835
  Feb 21, 2024 2.9135 -0.0300 -1.02% 2.9435 2.9935 2.8135
  Feb 20, 2024 2.9435 0.0300 1.03% 2.9135 2.9735 2.8435
  Feb 16, 2024 2.9835 0.0900 3.11% 2.8935 2.9935 2.8935
  Feb 15, 2024 2.9535 -0.0200 -0.67% 2.9735 3.0135 2.9035
  Feb 14, 2024 2.9435 0.0700 2.44% 2.8735 2.9735 2.8735
  Feb 13, 2024 2.8735 -0.1200 -4.01% 2.9935 3.0135 2.8035
  Feb 12, 2024 3.0435 0.0200 0.66% 3.0235 3.0435 3.0135
  Feb 9, 2024 3.0435 0.0500 1.67% 2.9935 3.0835 2.9935
  Feb 8, 2024 2.9935 0.1300 4.54% 2.8635 2.9935 2.8635
  Feb 7, 2024 2.9235 0.0800 2.81% 2.8435 2.9335 2.8435
  Feb 6, 2024 2.9435 0.1300 4.62% 2.8135 2.9535 2.8135
  Feb 5, 2024 2.8635 0.0100 0.35% 2.8535 2.9435 2.8035

  Gaia Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 82.035 79.573 66.827 53.979 41.997
  Έσοδα 82.035 79.573 66.827 53.979 41.997
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.915 10.526 8.651 7.111 5.352
  Ακαθάριστο Εισόδημα 71.12 69.047 58.176 46.868 36.645
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 84.3 77.588 71.455 71.183 78.409
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 71.336 66.702 62.804 64.072 73.057
  Λειτουργικά Έσοδα -2.265 1.985 -4.628 -17.204 -36.412
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.268 -0.265 5.327 -0.643 0.355
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.533 1.72 0.699 -17.847 -36.057
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.735 3.731 0.519 -17.892 -34.113
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.735 3.731 0.519 -17.892 -34.113
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.36 0 -0.258 0.32
  Καθαρά Κέρδη -3.095 3.731 0.519 -18.15 -33.793
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.735 3.731 0.519 -17.892 -34.113
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.095 3.731 0.519 -18.15 -33.793
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.095 3.731 0.519 -18.15 -33.793
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 20.716 19.834 19.305 18.16 17.259
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.13202 0.18811 0.02688 -0.98524 -1.97653
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.06773 0.19991 0.02688 -0.98524 -1.97653
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.049 0.36
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 19.839 19.647 19.577 19.907 20.72
  Έσοδα 19.839 19.647 19.577 19.907 20.72
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.839 2.773 2.603 2.648 2.759
  Ακαθάριστο Εισόδημα 17 16.874 16.974 17.259 17.961
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 21.444 20.669 20.144 22.21 20.422
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 18.605 17.896 17.541 17.562 17.663
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 2 0
  Λειτουργικά Έσοδα -1.605 -1.022 -0.567 -2.303 0.298
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.113 -0.121 -0.093 -0.065 -0.05
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.718 -1.143 -0.66 -2.368 0.248
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.718 -1.143 -0.862 -2.368 0.248
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.718 -1.143 -0.862 -2.368 0.248
  Καθαρά Κέρδη -1.718 -1.143 -0.922 -2.375 0.116
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.718 -1.143 -0.862 -2.368 0.248
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.718 -1.143 -0.922 -2.375 0.116
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.718 -1.143 -0.922 -2.375 0.116
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 20.874 20.826 20.806 20.806 20.795
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.0823 -0.05488 -0.04143 -0.11381 0.01193
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0823 -0.05488 -0.04143 -0.01769 0.01193
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -0.06 -0.007 -0.132
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 17.173 14.983 16.375 16.247 34.49
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.562 10.269 12.605 11.494 29.964
  Μετρητά 11.562 10.269 12.605 11.494 29.964
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.955 2.728 2.024 2.31 1.334
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.955 2.728 2.024 2.31 1.334
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.656 1.986 1.746 2.443 3.192
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 138.303 133.676 110.017 106.172 107.151
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 58.208 58.429 47.853 22.681 21.688
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 92.479 88.027 71.093 28.736 27.893
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -34.271 -29.598 -23.24 -6.055 -6.205
  Υπεραξία, Καθαρό 31.943 28.87 17.289 17.289 10.609
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2.254 2.821 0.571 37.721 27.623
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 24.169 24.911 25.641 10 10
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0.532 1.08
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.556 3.662 2.288 1.702 1.661
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 27.373 29.809 21.323 18.619 13.022
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 7.382 9.079 4.832 6.621 5.295
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.718 4.875 3.977 3.973 2.698
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.894 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 15.379 14.847 12.376 8.025 5.029
  Σύνολο Οφειλών 49.319 43.461 35.782 37.258 25.686
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14.958 6.109 6.25 18.433 12.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14.958 6.109 6.25 18.433 12.5
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.499 0.309 0.257 0.206 0.164
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 88.984 90.215 74.235 68.914 81.465
  Κοινή Μετοχή 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 164.18 162.316 150.067 145.265 139.666
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -75.198 -72.103 -75.834 -76.353 -58.203
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 138.303 133.676 110.017 106.172 107.151
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 20.826 20.4613 19.1829 18.4232 15.1525
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.142 0.138
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6.489 7.234 7.952
  Payable/Accrued 0.866
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19.19 17.229 16.73 17.173 16.7
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.229 10.879 10.848 11.562 10.841
  Μετρητά 11.229 10.879 10.848 11.562 10.841
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.829 3.62 3.499 2.955 3.121
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3.829 3.62 3.499 2.955 3.121
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.132 2.73 2.383 2.656 2.738
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 138.402 137.633 137.63 138.303 136.859
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 56.973 57.892 58.151 58.208 60.45
  Υπεραξία, Καθαρό 31.943 31.943 31.943 31.943 28.87
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.829 1.97 2.112 2.254 2.396
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 28.467 28.599 28.694 28.725 28.443
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 39.305 28.771 27.969 27.373 34.524
  Payable/Accrued 13.284 11.624 10.762 11.61 11.565
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.767 0.76 0.751 0.745 0.738
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 9.92 0.911 0.901 0.894 7.647
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 15.334 15.476 15.555 14.124 14.574
  Σύνολο Οφειλών 51.557 50.256 49.685 49.319 47.507
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5.842 14.881 14.919 14.958 5.996
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5.842 14.881 14.919 14.958 5.996
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.499 0.499 0.499 0.499 0.309
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5.911 6.105 6.298 6.489 6.678
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 86.845 87.377 87.945 88.984 89.352
  Κοινή Μετοχή 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 165.49 165.434 164.284 164.18 163.626
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -78.647 -78.059 -76.341 -75.198 -74.276
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 138.402 137.633 137.63 138.303 136.859
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 21.1544 21.1544 20.8258 20.826 20.8062
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -3.095 3.731 0.519 -18.15 -33.793
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11.52 20.867 11.65 -2.574 -21.385
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 15.938 13.145 12.042 9.595 6.989
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.023 -0.301 -3.787 2.146 1.65
  Cash Taxes Paid 0.012 0.129 0.129 0.009 0.01
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.301 1.144 0.732 0.69 0.059
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3.346 4.292 2.876 3.835 3.769
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -19.104 -23.858 -0.176 -20.275 -18.859
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -18.257 -17.34 -13.326 -20.275 -18.859
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.847 -6.518 13.15
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 8.877 0.655 -10.363 4.379 37.43
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.043 0.815 0.249 0.287 37.43
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 8.834 -0.16 -10.612 4.092 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1.293 -2.336 1.111 -18.47 -2.814
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -1.143 -3.095 -2.173 0.202 0.086
  Cash From Operating Activities 3.138 11.52 8.073 6.395 4.003
  Cash From Operating Activities 4.157 15.938 12.009 7.904 3.907
  Non-Cash Items 0.082 2.023 1.267 0.93 0.54
  Changes in Working Capital 0.042 -3.346 -3.03 -2.641 -0.53
  Cash From Investing Activities -3.87 -19.104 -14.903 -10.419 -5.828
  Capital Expenditures -3.87 -18.257 -14.056 -9.572 -4.981
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -0.847 -0.847 -0.847 -0.847
  Cash From Financing Activities 0.018 8.877 7.402 -0.05 -0.046
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.022 0.043 0.043 0.043
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.004 8.834 7.359 -0.093 -0.046
  Net Change in Cash -0.714 1.293 0.572 -4.074 -1.871
  Cash Interest Paid 0.125 0.301 0.201 0.129 0.065
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.5086 1146121 31983 2023-06-30 LOW
  Colquhoun (James) Individual Investor 5.7939 1020272 136490 2023-06-26 LOW
  Himalayan International Institute of Yoga Science & Philosophy of USA Corporation 4.3361 763558 -30000 2022-12-29
  AWM Investment Company, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.2007 739720 28496 2023-06-30 LOW
  MIC Capital Management UK LLP Investment Advisor 3.9632 697900 0 2023-06-30 LOW
  S Squared Technology, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.7673 663405 0 2023-06-30 MED
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.7564 661476 0 2023-06-30 LOW
  Rysavy (Jirka) Individual Investor 3.2656 575061 100000 2023-10-03 LOW
  Acuitas Investments LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.2663 399087 -7 2023-09-30 HIGH
  P.A.W. Capital Partners, LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.7036 300000 0 2023-06-30 MED
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6245 286067 9736 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.6039 282441 3579 2023-06-30 LOW
  Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.367 240714 -1465 2023-06-30 LOW
  Sutherland (Paul Howard) Individual Investor 1.2487 219884 9500 2023-09-27 LOW
  Tarell (Paul C Jr.) Individual Investor 0.8791 154802 2000 2023-02-21 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.829 145978 0 2023-06-30 LOW
  Mariner Wealth Advisors Investment Advisor 0.8227 144878 0 2023-06-30 LOW
  Boothbay Fund Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6978 122876 -3754 2023-06-30 HIGH
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.5588 98400 11500 2023-06-30 HIGH
  Marquette Wealth Management Investment Advisor 0.4761 83830 0 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Broadcasting (NEC)

  833 West Boulder Road
  Bldg G
  LOUISVILLE
  COLORADO 80027-2452
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0265%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0484%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου