Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Fox Factory - FOXF CFD

82.13
2.27%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.26
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 83.82
Άνοιγμα* 82.17
Μεταβολή 1 έτους* -0.01%
Εύρος ημέρας* 80.56 - 82.17
Εύρος 52 εβδ. 69.28-127.54
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 202.49K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.08M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.06B
Αναλογία P/E 24.72
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 42.30M
Έσοδα 1.60B
EPS 4.84
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.84
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 82.13 -0.82 -0.99% 82.95 82.95 80.47
Jun 28, 2022 83.82 -2.74 -3.17% 86.56 87.32 83.73
Jun 27, 2022 85.34 0.76 0.90% 84.58 86.42 82.94
Jun 24, 2022 84.44 5.96 7.59% 78.48 84.64 78.47
Jun 23, 2022 78.88 4.05 5.41% 74.83 78.99 74.82
Jun 22, 2022 75.98 2.23 3.02% 73.75 77.51 73.62
Jun 21, 2022 75.19 -1.92 -2.49% 77.11 78.31 75.15
Jun 17, 2022 75.85 5.90 8.43% 69.95 76.98 69.95
Jun 16, 2022 69.88 -6.07 -7.99% 75.95 76.63 69.02
Jun 15, 2022 78.93 -1.51 -1.88% 80.44 80.45 77.23
Jun 14, 2022 79.15 2.24 2.91% 76.91 79.61 76.86
Jun 13, 2022 77.44 -2.61 -3.26% 80.05 81.65 76.89
Jun 10, 2022 83.63 0.63 0.76% 83.00 84.20 81.11
Jun 9, 2022 86.11 0.77 0.90% 85.34 87.61 85.17
Jun 8, 2022 86.62 1.34 1.57% 85.28 87.32 83.54
Jun 7, 2022 85.57 1.89 2.26% 83.68 85.58 82.56
Jun 6, 2022 84.89 2.66 3.23% 82.23 85.31 82.23
Jun 3, 2022 83.74 0.32 0.38% 83.42 85.56 81.90
Jun 2, 2022 86.20 5.26 6.50% 80.94 86.20 80.94
Jun 1, 2022 81.54 -0.23 -0.28% 81.77 83.48 80.84

Fox Factory Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1602.49 1299.06 890.554 751.02 619.225
Έσοδα 1602.49 1299.06 890.554 751.02 619.225
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1071.15 866.732 601.007 508.285 413.729
Ακαθάριστο Εισόδημα 531.343 432.332 289.547 242.735 205.496
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1355.79 1102.15 776.405 638.211 524.693
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 195.381 159.161 118.492 91.793 79.052
Έρευνα & Ανάπτυξη 53.764 44.487 32.248 31.789 25.847
Depreciation / Amortization 35.501 31.77 24.658 6.344 6.065
Other Operating Expenses, Total 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 246.697 196.914 114.149 112.809 94.532
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.939 -8.162 -9.294 -3.173 -3.059
Άλλο, Καθαρό -3.994 -0.371 -0.325 -1.067 -0.583
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 233.764 188.381 104.53 108.569 90.89
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 205.278 163.818 91.746 94.47 85.367
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 205.278 163.818 90.674 93.033 84.04
Καθαρά Κέρδη 205.278 163.818 90.674 93.033 84.04
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 205.278 163.818 90.674 93.033 84.04
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 205.278 163.818 90.674 93.033 84.04
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 205.278 163.818 90.674 93.033 84.04
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 42.384 42.366 40.801 39.155 38.956
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.84329 3.86673 2.22235 2.37602 2.15731
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.84329 3.86673 2.22235 2.37602 2.15731
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 -1.072 -1.437 -1.327
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
Dec 2022 Sep 2022 Jul 2022 Apr 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 408.641 409.168 406.705 377.977 342.329
Έσοδα 408.641 409.168 406.705 377.977 342.329
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 277.769 271.901 263.761 257.717 235.027
Ακαθάριστο Εισόδημα 130.872 137.267 142.944 120.26 107.302
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 351.936 343.806 336.23 323.822 299.243
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 53.45 52.679 52.619 48.156 45.742
Έρευνα & Ανάπτυξη 15.394 13.955 14.214 12.642 13.157
Depreciation / Amortization 5.323 5.271 5.636 5.307 5.317
Λειτουργικά Έσοδα 56.705 65.362 70.475 54.155 43.086
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.598 -2.667 -1.697 -1.977 -1.811
Άλλο, Καθαρό -0.927 1.441 -2.816 -1.692 0.484
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 53.18 64.136 65.962 50.486 41.759
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 52.959 50.771 53.498 48.05 37.734
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 52.959 50.771 53.498 48.05 37.734
Καθαρά Κέρδη 52.959 50.771 53.498 48.05 37.734
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 52.959 50.771 53.498 48.05 37.734
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 52.959 50.771 53.498 48.05 37.734
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 52.959 50.771 53.498 48.05 37.734
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 42.414 42.387 42.352 42.381 42.393
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.24862 1.1978 1.26318 1.13376 0.8901
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.24862 1.1978 1.26318 1.13376 0.8901
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 724.67 581.969 281.813 231.947 199.903
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 179.686 245.764 43.736 27.958 35.947
Μετρητά & Ισοδύναμα 179.686 245.764 43.736 27.958 35.947
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 142.04 121.194 91.632 78.882 61.06
Accounts Receivable - Trade, Net 142.04 121.194 91.632 78.882 61.06
Total Inventory 279.837 127.091 128.505 107.14 84.841
Prepaid Expenses 112.642 75.495 17.94 17.967 18.055
Total Assets 1515.73 1286.56 609.316 485.254 425.241
Property/Plant/Equipment, Total - Net 230.755 189.436 125.851 64.788 43.636
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 310.026 248.171 168.369 96.306 71.253
Accumulated Depreciation, Total -79.271 -58.735 -42.518 -31.518 -27.617
Goodwill, Net 323.299 289.349 93.527 88.85 88.438
Intangibles, Net 197.021 204.491 81.949 83.974 90.044
Other Long Term Assets, Total 39.984 21.316 26.176 15.695 3.22
Total Current Liabilities 229.862 165.389 91.813 96.785 83.201
Accounts Payable 99.984 92.403 55.144 55.086 40.813
Accrued Expenses 77.533 51.796 31.449 26.916 22.791
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 17.5 12.5 0 6.923 5.038
Other Current Liabilities, Total 34.845 8.69 5.22 7.86 14.559
Total Liabilities 621.647 567.39 187.116 164.049 190.406
Total Long Term Debt 360.953 377.088 68 52.503 93.605
Long Term Debt 360.953 377.088 68 52.503 93.605
Other Liabilities, Total 30.832 24.913 11.584 0.479 0.645
Total Equity 894.082 719.171 422.2 321.205 234.835
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.042 0.042 0.039 0.038 0.038
Additional Paid-In Capital 344.119 336.834 123.274 116.019 112.793
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 558.799 394.981 312.491 219.686 135.926
Treasury Stock - Common -13.754 -13.754 -13.754 -13.754 -13.754
Other Equity, Total 4.876 1.068 0.15 -0.784 -0.168
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1515.73 1286.56 609.316 485.254 425.241
Total Common Shares Outstanding 42.12 41.802 38.559 37.991 37.607
Minority Interest 0 15.719 14.282 12.955
Other Current Assets, Total 10.465 12.425
Apr 2022 Dec 2021 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 855.529 724.67 778.945 723.229 650.853
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 68.773 179.686 319.342 274.976 291.471
Μετρητά & Ισοδύναμα 68.773 179.686 319.342 274.976 291.471
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 177.858 142.04 159.456 149.695 137.022
Accounts Receivable - Trade, Net 177.858 142.04 159.456 149.695 137.022
Total Inventory 314.971 279.837 246.185 208.55 166.546
Prepaid Expenses 280.753 112.642 40.748 77.299 42.29
Other Current Assets, Total 13.174 10.465 13.214 12.709 13.524
Total Assets 1664.02 1515.73 1513.53 1453.99 1357.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 237.731 230.755 218.671 209.585 196.101
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 316.368 310.026 292.941 278.618 259.213
Accumulated Depreciation, Total -78.637 -79.271 -74.27 -69.033 -63.112
Goodwill, Net 323.283 323.299 299.802 299.816 289.175
Intangibles, Net 191.716 197.021 195.252 200.574 200.027
Other Long Term Assets, Total 55.756 39.984 20.859 20.786 20.942
Total Current Liabilities 280.807 229.862 269.888 248.879 198.034
Accounts Payable 157.015 99.984 156.504 154.089 121.722
Accrued Expenses 74.389 77.533 82.071 69.364 49.981
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 20 17.5 15 15 12.5
Other Current Liabilities, Total 29.403 34.845 16.313 10.426 13.831
Total Liabilities 714.931 621.647 663.489 649.621 594.807
Total Long Term Debt 399.14 360.953 365.615 373.513 374.933
Long Term Debt 399.14 360.953 365.615 373.513 374.933
Other Liabilities, Total 34.984 30.832 27.986 27.229 21.84
Total Equity 949.084 894.082 850.04 804.369 762.291
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
Additional Paid-In Capital 346.328 344.119 340.468 338.019 340.347
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 606.849 558.799 521.065 477.242 432.967
Treasury Stock - Common -13.754 -13.754 -13.754 -13.754 -13.754
Other Equity, Total 9.619 4.876 2.219 2.82 2.689
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1664.02 1515.73 1513.53 1453.99 1357.1
Total Common Shares Outstanding 42.149 42.12 42.104 42.082 41.964
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 163.818 91.746 94.47 85.367 43.183
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 65.29 82.715 74.83 65.392 48.172
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 45.111 33.927 17.736 14.729 10.28
Deferred Taxes -17.095 -14.075 -10.615 -19.286 -1.16
Μη Χρηματικά Στοιχεία 15.545 10.161 7.38 7.322 8.825
Cash Taxes Paid 14.98 26.228 28.293 24.61 15.951
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 6.384 7.171 2.762 2.756 2.012
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -142.089 -39.044 -34.141 -22.74 -12.956
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -106.727 -388.525 -60.33 -30.203 -70.456
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -54.846 -56.744 -53.526 -30.203 -16.864
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -51.881 -331.781 -6.804 0 -53.592
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -24.1 506.722 0.859 -43.431 22.007
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -11.6 -10.899 -6.775 -4.096 -9.363
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 198.236 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -12.5 319.385 7.634 -39.335 31.37
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.541 1.116 0.419 0.253 0.944
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -66.078 202.028 15.778 -7.989 0.667
Apr 2022 Dec 2021 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Net income/Starting Line 48.05 163.818 126.084 82.261 37.986
Cash From Operating Activities -143.124 65.29 149.309 81.69 66.028
Cash From Operating Activities 11.897 45.111 32.321 21.433 10.069
Deferred Taxes -10.083 -17.095 -1.218 -1.08 -0.438
Non-Cash Items 3.431 15.545 11.081 6.688 2.905
Cash Taxes Paid 17.441 14.98 13.899 9.914 2.048
Cash Interest Paid 1.619 6.384 5.184 3.99 2.422
Changes in Working Capital -196.419 -142.089 -18.959 -27.612 15.506
Cash From Investing Activities -8.191 -106.727 -55.608 -43.273 -16.885
Capital Expenditures -8.191 -54.846 -39.983 -27.648 -16.885
Other Investing Cash Flow Items, Total -51.881 -15.625 -15.625 0
Cash From Financing Activities 38.632 -24.1 -20.291 -9.616 -3.752
Financing Cash Flow Items -1.72 -11.6 -10.291 -7.854 -1.252
Issuance (Retirement) of Debt, Net 40.352 -12.5 -10 -1.762 -2.5
Foreign Exchange Effects 1.77 -0.541 0.168 0.411 0.316
Net Change in Cash -110.913 -66.078 73.578 29.212 45.707
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 10.2266 4325958 198213 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.837 4161168 26939 2022-12-31 LOW
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC Investment Advisor 8.6224 3647388 -264324 2022-12-31 LOW
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 6.2182 2630349 -23982 2022-12-31 LOW
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 4.0577 1716470 693080 2022-12-31 LOW
William Blair Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.762 1591367 -64517 2022-12-31 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.2188 1361577 -246918 2022-12-31 LOW
Conestoga Capital Advisors, LLC Investment Advisor 3.1619 1337515 -317544 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.1444 1330096 13915 2022-12-31 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8275 1196068 -30431 2022-12-31 LOW
Geneva Capital Management LLC Investment Advisor 2.6711 1129923 -1044 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 2.1635 915190 309500 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8745 792936 25990 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.836 776647 14199 2022-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6721 707332 10422 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.4748 623860 3162 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.4625 618654 -304563 2022-12-31 LOW
Van Berkom & Associates Inc. Investment Advisor 1.318 557524 -10478 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1185 473132 -3476 2022-12-31 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 1.061 448832 -23161 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Fox Factory Company profile

Σχετικά με την Fox Factory

Η Fox Factory Holding Corp. σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται προϊόντα και συστήματα που καθορίζουν τις επιδόσεις. Τα προϊόντα και τα συστήματα της εταιρείας που καθορίζουν τις επιδόσεις χρησιμοποιούνται κυρίως σε ποδήλατα, οχήματα side-by-side, οχήματα δρόμου με και χωρίς δυνατότητες εκτός δρόμου, οχήματα και φορτηγά εκτός δρόμου, οχήματα παντός εδάφους (ATV), snowmobiles, ειδικά οχήματα και εφαρμογές, μοτοσικλέτες και εμπορικά φορτηγά. Οι μάρκες της περιλαμβάνουν τις FOX, FOX RACING SHOX και RACE FACE. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν τις σειρές 32, 34 και 36 Factory Series FLOAT FIT4, οι οποίες μειώνουν το συνολικό βάρος του πιρουνιού, παρέχουν εξωτερική δυνατότητα ρύθμισης με το τέταρτης γενιάς αμορτισέρ κλειστής κασέτας FOX Isolated Technology (FIT) και περιλαμβάνουν το αυτορυθμιζόμενο ελατήριο αέρα αρνητικού θαλάμου για πιο αθόρυβη λειτουργία και εύκολη ρύθμιση. Η τεχνολογία X2 χρησιμοποιείται στα πίσω αμορτισέρ της σειράς Factory Series FLOAT και DH, η οποία επιτρέπει στον αναβάτη να ρυθμίζει ανεξάρτητα τη συμπίεση υψηλής και χαμηλής ταχύτητας και την επαναφορά υψηλής και χαμηλής ταχύτητας.

Industry: Auto, Truck & Motorcycle Parts (NEC)

2055 Sugarloaf Circle, Suite 300
DULUTH
GEORGIA 30097
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,360.00 Price
+3.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Oil - Crude

74.04 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,966.53 Price
-0.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,720.60 Price
+0.730% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου