Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Fleetwood Limited - FWDau CFD

  1.8563
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0274
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.8563
  Άνοιγμα* 1.8463
  Μεταβολή 1 έτους* 51.03%
  Εύρος ημέρας* 1.8014 - 1.8613
  Εύρος 52 εβδ. 1.26-2.55
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 17.10K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.01M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 137.18M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 94.20M
  Έσοδα 446.10M
  EPS -0.50
  Μέρισμα (Απόδοση %) 8.59107
  Beta 1.29
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 5, 2024 1.8563 0.0050 0.27% 1.8513 1.8613 1.8363
  Mar 4, 2024 1.8513 0.0050 0.27% 1.8463 1.8513 1.7964
  Mar 3, 2024 1.8463 0.0000 0.00% 1.8463 1.8463 1.8014
  Mar 1, 2024 1.8563 0.0399 2.20% 1.8164 1.9062 1.8114
  Feb 29, 2024 1.8214 -0.0299 -1.62% 1.8513 1.9461 1.8114
  Feb 28, 2024 1.8663 0.1049 5.96% 1.7614 1.8663 1.7565
  Feb 27, 2024 1.7565 0.0300 1.74% 1.7265 1.7565 1.6816
  Feb 26, 2024 1.7265 0.0000 0.00% 1.7265 1.7415 1.6966
  Feb 25, 2024 1.7265 -0.0100 -0.58% 1.7365 1.7365 1.7265
  Feb 23, 2024 1.7365 0.0199 1.16% 1.7166 1.7465 1.7166
  Feb 22, 2024 1.7166 0.0050 0.29% 1.7116 1.7365 1.7066
  Feb 21, 2024 1.7066 -0.0050 -0.29% 1.7116 1.7116 1.7016
  Feb 20, 2024 1.7066 -0.0050 -0.29% 1.7116 1.7565 1.7016
  Feb 19, 2024 1.7066 0.0449 2.70% 1.6617 1.7066 1.6617
  Feb 18, 2024 1.6617 0.0000 0.00% 1.6617 1.6717 1.6567
  Feb 16, 2024 1.6517 0.0000 0.00% 1.6517 1.6617 1.6317
  Feb 15, 2024 1.6517 -0.0449 -2.65% 1.6966 1.6966 1.6467
  Feb 14, 2024 1.6966 -0.0299 -1.73% 1.7265 1.7315 1.6966
  Feb 13, 2024 1.7315 -0.0350 -1.98% 1.7665 1.7665 1.7315
  Feb 12, 2024 1.7665 0.0250 1.44% 1.7415 1.7914 1.7415

  Fleetwood Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 410.566 446.104 355.491 326.52 315.313
  Έσοδα 410.566 446.104 355.491 326.52 315.313
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 281.72 321.951 227.668 201.382 197.349
  Ακαθάριστο Εισόδημα 128.846 124.153 127.823 125.138 117.964
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 406.361 499.382 333.03 322.25 293.085
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 76.785 75.758 58.007 58.432 61.095
  Depreciation / Amortization 16.834 17.721 20.061 20.04 12.144
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 35.943 0 13.845
  Other Operating Expenses, Total 31.022 48.009 28.651 30.301 22.497
  Λειτουργικά Έσοδα 4.205 -53.278 22.461 4.27 22.228
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.585 -1.494 -1.285 -1.4 -0.854
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2.62 -54.772 21.176 2.87 21.374
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.046 -46.885 14.606 -1.82 14.014
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.046 -46.885 14.606 -1.82 14.014
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -0.579 -1.269 -1 -20.258
  Καθαρά Κέρδη 2.046 -47.464 13.337 -2.82 -6.244
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.046 -46.885 14.606 -1.82 14.014
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.046 -47.464 13.337 -2.82 -6.244
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2.046 -47.464 13.337 -2.82 -6.244
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 93 94.1987 95.3126 94.6111 91.0249
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.022 -0.49772 0.15324 -0.01924 0.15396
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.021 0.02 0.165 0.05
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.022 -0.24971 0.15324 0.07588 0.15396
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 -1.357 -1.75
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 187.461 223.105 236.728 209.376 184.416
  Έσοδα 187.461 223.105 236.728 209.376 184.416
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 116.63 165.09 170.535 151.416 126.09
  Ακαθάριστο Εισόδημα 70.831 58.015 66.193 57.96 58.326
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 183.502 222.859 247.481 251.901 176.068
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 38.566 38.219 43.734 32.024 27.402
  Depreciation / Amortization 8.339 8.495 8.278 9.443 9.746
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 -1.357
  Other Operating Expenses, Total 19.967 11.055 24.934 23.075 14.187
  Λειτουργικά Έσοδα 3.959 0.246 -10.753 -42.525 8.348
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.816 -0.769 -0.751 -0.743 -0.602
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3.143 -0.523 -11.504 -43.268 7.746
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.86 -0.814 -8.24 -38.645 5.293
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.86 -0.814 -8.24 -38.645 5.293
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -0.122 -0.457 -0.559
  Καθαρά Κέρδη 2.86 -0.814 -8.362 -39.102 4.734
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.86 -0.814 -8.24 -38.645 5.293
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.86 -0.814 -8.362 -39.102 4.734
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2.86 -0.814 -8.362 -39.102 4.734
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 95.5556 90.4444 94.1758 94.2217 95.0362
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02993 -0.009 -0.0875 -0.41015 0.05569
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.021 0 0 0.02 0.105
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02993 -0.009 -0.0875 -0.16219 0.05569
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 35.943 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 161.841 183.913 172.467 157.564 145.279
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 46.599 55.266 57.569 65.726 33.702
  Μετρητά & Ισοδύναμα 46.578 55.266 57.567 65.726 33.635
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 82.688 99.214 87.229 63.509 81.718
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 67.963 93.093 71.001 52.869 79.915
  Συνολικό Απόθεμα 32.554 29.433 26.522 25.138 24.488
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.147 3.191 5.371
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 276.187 310.195 335.468 323.723 309.37
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 56.795 61.675 70.726 68.042 48.437
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 200.882 197.686 201.526 189.719 150.374
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -144.087 -136.011 -130.8 -121.677 -101.937
  Υπεραξία, Καθαρό 43.522 43.522 72.066 72.066 85.911
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.871 3.323 9.5 13.032 15.2
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.198 1.697 2.992 5.429 3.869
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.96 16.065 7.717 7.59 10.674
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 91.041 124.155 88.051 79.112 73.822
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 24.083 42.944 33.256 28.002 56.691
  Δεδουλευμένα Έξοδα 8.003 7.711 6.488 5.839
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 52.985 68.473 40.933 38.06 17.113
  Σύνολο Οφειλών 110.553 146.675 113.003 97.194 80.472
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 19.375 22.154 24.246 16.122 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.137 0.366 0.706 1.96 6.65
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 165.634 163.52 222.465 226.529 228.898
  Κοινή Μετοχή 253.361 253.17 253.726 255.054 254.528
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -87.824 -89.747 -31.521 -28.89 -25.63
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.097 0.097 0.26 0.365
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 276.187 310.195 335.468 323.723 309.37
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 94.2846 94.1987 94.1987 94.6111 94.6111
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.021 0 0.002 0 0.067
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5.97 5.027 7.131 7.082 0.018
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 19.375 22.154 24.246 16.122 0
  Payable/Accrued 0.243 0.129
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 161.841 182.524 183.913 190.591 172.467
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 46.599 39.853 55.266 56.236 57.569
  Μετρητά & Ισοδύναμα 46.578 39.853 55.266 56.236 57.567
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 82.688 110.691 99.214 107.789 87.229
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 67.963 95.138 93.093 100.093 78.531
  Συνολικό Απόθεμα 32.554 31.98 29.433 25.437 26.522
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.129 1.147
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 276.187 304.617 310.195 318.043 335.468
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 56.795 62.473 61.675 67.925 70.726
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 200.882 201.25 197.686 206.187 201.526
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -144.087 -138.777 -136.011 -138.262 -130.8
  Υπεραξία, Καθαρό 43.522 43.522 43.522 43.522 72.066
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.871 3.446 3.323 3.442 9.5
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.198 1.449 1.697 2.057 2.992
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.96 11.203 16.065 10.506 7.717
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 91.041 119.954 124.155 121.895 88.051
  Payable/Accrued 37.216 72.939 62.224 75.086 54.904
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5.97 6.583 5.027 6.814 7.131
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 39.852 32.372 49.193 32.698 26.016
  Σύνολο Οφειλών 110.553 141.446 146.675 144.033 113.003
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 19.375 21.187 22.154 21.325 24.246
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 19.375 21.187 22.154 21.325 24.246
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.137 0.305 0.366 0.813 0.706
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 165.634 163.171 163.52 174.01 222.465
  Κοινή Μετοχή 253.361 253.361 253.17 254.111 253.726
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -87.824 -90.758 -89.747 -80.514 -31.521
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.097 0.568 0.097 0.413 0.26
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 276.187 304.617 310.195 318.043 335.468
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 94.2846 94.2846 94.1987 94.1987 94.1987
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.021 0 0 0.002
  Δεδουλευμένα Έξοδα 8.003 8.06 7.711 7.297
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 15.252 26.7 46.644 31.93 17.889
  Cash Receipts 487.357 393.495 366.474 383.008 370.095
  Cash Payments -464.094 -370.076 -319.948 -347.883 -352.13
  Cash Taxes Paid -6.661 0.489 -0.398 -2.48 1.037
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -1.494 -1.287 -1.41 -0.943 -1.339
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.144 4.079 1.926 0.228 0.226
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7.003 -1.313 -7.359 -56.149 -14.565
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -9.953 -6.68 -10.768 -12.11 -21.729
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2.95 5.367 3.409 -44.039 7.164
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -10.55 -33.55 -7.199 51.271 -2.137
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -7.473 -7.203 -7.199 -6.054 0.957
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 0.004 0.005 0.011 0.002
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2.301 -8.159 32.091 27.063 1.189
  Total Cash Dividends Paid -11.775 -17.03 0 -3.094
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -1.681 0 57.325
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 8.698 -7.636
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -8.466 15.252 9.002 26.7 23.789
  Cash Receipts 240.897 487.357 234.135 393.495 196.241
  Cash Payments -247.707 -464.094 -220.575 -370.076 -173.914
  Cash Taxes Paid -1.1 -6.661 -3.859 0.489 1.75
  Cash Interest Paid -0.769 -1.494 -0.743 -1.287 -0.407
  Changes in Working Capital 0.213 0.144 0.044 4.079 0.119
  Cash From Investing Activities -3.73 -7.003 -5.453 -1.313 -0.978
  Capital Expenditures -4.284 -9.953 -6.158 -6.68 -2.813
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.554 2.95 0.705 5.367 1.835
  Cash From Financing Activities -3.505 -10.55 -4.882 -33.55 -23.905
  Financing Cash Flow Items 0 8.698 8.698 -7.636 -8.698
  Total Cash Dividends Paid 0 -11.775 -9.891 -17.03 -11.353
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -3.505 -7.473 -3.689 -7.203 -3.854
  Foreign Exchange Effects 0.288 0 0.002 0.004 0.007
  Net Change in Cash -15.413 -2.301 -1.331 -8.159 -1.087
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -1.681
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Sandon Capital Pty Ltd Investment Advisor 13.1749 12421946 0 2023-08-08 LOW
  Paradice Investment Management Pty. Ltd. Investment Advisor 8.0042 7546683 7546683 2022-04-05 LOW
  Karrad Pty. Ltd. Corporation 7.7896 7344389 0 2023-08-22
  Perennial Value Management Ltd. Investment Advisor 5.6843 5359397 -947589 2022-08-25 LOW
  First Sentier Investors Investment Advisor 5.3189 5014925 -1068573 2023-05-19 LOW
  Ellerston Capital Limited Investment Advisor/Hedge Fund 5.1769 4880980 -996596 2023-07-03 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 5.1564 4861736 238157 2023-06-22 LOW
  Wentworth Williamson Management Pty Limited Investment Advisor 4.2566 4013363 51493 2023-08-22 LOW
  One Fund Services Ltd. Corporation 4.1542 3916725 0 2023-08-18 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.971 2801236 247321 2022-12-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.945 2776649 -2346077 2023-09-30 LOW
  T Mitchell Pty. Ltd. Corporation 1.5131 1426646 1426646 2023-08-22 MED
  Jarli Pty. Ltd. Corporation 1.1603 1094000 0 2023-08-22
  Equity T S Pty. Ltd. Corporation 0.9305 877340 -33200 2023-08-22 LOW
  One Funds Management Ltd. Corporation 0.9015 850000 75000 2023-08-18 LOW
  Hunt Prosperity Pty. Ltd. Corporation 0.6364 600000 600000 2023-08-22 HIGH
  Brazil Farming Pty. Ltd. Corporation 0.6085 573694 573694 2023-08-22 LOW
  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 0.5708 538204 -14701 2023-05-19 LOW
  Schröder Equities GmbH Investment Advisor 0.3606 340000 0 2023-08-31 LOW
  Tate (Greg) Individual Investor 0.3594 338873 0 2023-08-22

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Homebuilding (NEC)

  Level 2, 464 Hay St
  SUBIACO
  WESTERN AUSTRALIA 6008
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0265%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0484%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου