Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Fidus Investment Corporation - FDUS CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 16.18-21.09
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 69.89K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.81M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 494.27M
Αναλογία P/E 12.28
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 24.99M
Έσοδα 102.68M
EPS 1.61
Μέρισμα (Απόδοση %) 10.2629
Beta 1.54
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Fidus Investment Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, June 20, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp

Forecast

-

Previous

-
Thursday, July 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp

Forecast

-

Previous

-
Monday, July 31, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, August 2, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Fidus Investment Corp Earnings Release
Q2 2023 Fidus Investment Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Thursday, October 12, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 94.137 90.446 85.123 77.106 76.425
Έσοδα 94.137 90.446 85.123 77.106 76.425
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 44.014 43.631 43.652 41.768 37.718
Ακαθάριστο Εισόδημα 50.123 46.815 41.471 35.338 38.707
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 46.427 69.08 44.912 45.036 40.944
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.896 3.166 3.068 2.869 2.929
Λειτουργικά Έσοδα 47.71 21.366 40.211 32.07 35.481
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.635 97.304 -7.546 17.017 15.449
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 39.075 118.67 32.665 49.087 50.93
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 35.822 116.104 31.226 48.466 49.452
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 35.822 116.104 31.226 48.466 49.452
Καθαρά Κέρδη 35.822 116.104 31.226 48.466 49.452
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 35.822 116.104 31.226 48.466 49.452
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 35.822 116.104 31.226 48.466 49.452
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 35.822 116.104 31.226 48.466 49.452
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 24.4682 24.4374 24.4424 24.4631 24.4717
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.46402 4.75108 1.27753 1.98119 2.02078
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.59 1.36 1.29 1.56 1.56
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.47343 4.92175 1.28923 1.99729 2.03256
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.251 4.263 0.299 0.399 0.297
Other Operating Expenses, Total -0.734 18.02 -2.107
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 29.056 27.474 24.992 21.153 20.518
Έσοδα 29.056 27.474 24.992 21.153 20.518
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13.502 12.724 11.835 9.73 9.323
Ακαθάριστο Εισόδημα 15.554 14.75 13.157 11.423 11.195
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14.296 13.576 12.337 10.09 10.424
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.713 0.765 0.783 1.041 0.709
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0.053 0 0.198
Other Operating Expenses, Total 0.081 0.087 -0.334 -0.681 0.194
Λειτουργικά Έσοδα 14.76 13.898 12.655 11.063 10.094
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.766 -6.041 -1.238 -2.905 1.549
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 15.526 7.857 11.417 8.158 11.643
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 15.489 4.723 11.428 7.981 11.69
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 15.489 4.723 11.428 7.981 11.69
Καθαρά Κέρδη 15.489 4.723 11.428 7.981 11.69
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 15.489 4.723 11.428 7.981 11.69
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 15.489 4.723 11.428 7.981 11.69
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 15.489 4.723 11.428 7.981 11.69
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 24.8039 24.5605 24.4374 24.4374 24.4374
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.62446 0.1923 0.46764 0.32659 0.47837
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.41 0.51 0.36 0.36 0.36
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.62446 0.1923 0.46905 0.32659 0.48363
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 62.35 169.417 124.308 15.012 42.015
Μετρητά & Ισοδύναμα 62.35 169.417 124.308 15.012 42.015
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11.826 8.231 7.548 6.331 7.528
Prepaid Expenses 1.455 0.413 1.015 1.177 1.351
Total Assets 935.96 897.185 875.74 789.439 693.876
Long Term Investments 860.329 719.124 742.869 766.919 642.982
Accounts Payable 30.829 36.307 17.955 18.475 15.773
Accrued Expenses 4.747 4.668 3.5 3.505 2.812
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 9.937 2.41 0.275 0.547 0.803
Total Liabilities 455.617 409.421 464.98 377.129 290.891
Total Long Term Debt 410.104 366.036 443.25 330.703 235.145
Long Term Debt 410.104 366.036 443.25 330.703 235.145
Total Equity 480.343 487.764 410.76 412.31 402.985
Common Stock 0.025 0.024 0.024 0.024 0.024
Additional Paid-In Capital 395.672 361.807 365.793 366.061 366.278
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 84.646 125.933 44.943 46.225 36.683
Unrealized Gain (Loss)
Other Equity, Total
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 935.96 897.185 875.74 789.439 693.876
Total Common Shares Outstanding 24.7278 24.4374 24.4374 24.4631 24.4631
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 23.899 36.358
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 36.418 62.35 40.411 72.466 86.113
Μετρητά & Ισοδύναμα 36.418 62.35 40.411 72.466 86.113
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.705 11.826 11.643 25.004 10.318
Prepaid Expenses 1.577 1.455 0.78 1.131 0.58
Total Assets 949.024 935.96 909.748 909.121 909.006
Long Term Investments 897.324 860.329 856.914 810.52 811.995
Accounts Payable 23.883 30.829 31.305 30.631 29.793
Accrued Expenses 3.326 4.747 3.043 4.492 3.615
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases
Other Current Liabilities, Total 0.087 9.937 10.823 3.116 2.043
Total Liabilities 464.378 455.617 435.361 425.146 422.504
Total Long Term Debt 437.082 410.104 390.19 386.907 387.053
Long Term Debt 437.082 410.104 390.19 386.907 387.053
Total Equity 484.646 480.343 474.387 483.975 486.502
Common Stock 0.025 0.025 0.024 0.024 0.024
Additional Paid-In Capital 400.978 395.672 361.807 361.807 361.807
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 83.643 84.646 112.556 122.144 124.671
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 949.024 935.96 909.748 909.121 909.006
Total Common Shares Outstanding 24.9884 24.7278 24.4374 24.4374 24.4374
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 35.822 116.104 31.226 48.466 49.452
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -105.537 167.901 55.962 -68.728 8.148
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.019 -95.822 5.842 -23.113 -20.998
Cash Taxes Paid 4.294 0.431 1.711 0.877 1.175
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 16.482 15.781 17.412 14.527 11.189
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -142.378 147.619 18.894 -94.081 -20.306
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.53 -122.792 53.334 41.725 -7.705
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.53 -4.079 -3.39 -6.384 -2.665
Total Cash Dividends Paid -49.052 -39.1 -32.508 -39.141 -39.158
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 5.809 0 -0.268 0 -0.582
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 45.243 -79.613 89.5 87.25 34.7
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -107.067 45.109 109.296 -27.003 0.443
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 15.489 35.822 31.099 19.671 11.69
Cash From Operating Activities -41.208 -105.537 -117.353 -93.106 -90.647
Non-Cash Items -0.873 1.019 3.744 1.95 -0.906
Cash Taxes Paid 9.887 4.294 2.214 2.197 0.32
Cash Interest Paid 6.09 16.482 13.774 8.169 4.941
Changes in Working Capital -55.824 -142.378 -152.196 -114.727 -101.431
Cash From Financing Activities 15.276 -1.53 -11.653 -3.845 7.343
Financing Cash Flow Items 14.708 -3.53 -3.043 -1.511 -1.011
Total Cash Dividends Paid -16.492 -49.052 -33.968 -23.46 -12.952
Issuance (Retirement) of Stock, Net 5.306 5.809
Issuance (Retirement) of Debt, Net 11.754 45.243 25.358 21.126 21.306
Net Change in Cash -25.932 -107.067 -129.006 -96.951 -83.304
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Raymond James & Associates, Inc. Research Firm 2.7405 684804 -26021 2023-03-31 LOW
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. Investment Advisor 2.3142 578281 4416 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.4214 355177 6453 2023-03-31 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.3789 344553 27934 2023-03-31 LOW
Advisors Asset Management, Inc. Investment Advisor 1.0426 260537 9432 2023-03-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.9183 229467 5281 2023-03-31 HIGH
Novare Capital Management Investment Advisor 0.7124 178023 -572 2023-03-31 LOW
Ross (Edward H) Individual Investor 0.7115 177788 0 2023-03-17 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.666 166418 -790 2023-03-31 LOW
PFG Advisors, LLC Investment Advisor 0.5704 142545 8018 2023-03-31 MED
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.5078 126886 -64835 2023-03-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4918 122903 -3983 2023-04-30 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.4338 108391 -5410 2023-03-31 HIGH
Davis Investment Partners, LLC Investment Advisor 0.42 104943 0 2023-03-31 LOW
GWM Advisors LLC Investment Advisor 0.3846 96116 15838 2023-03-31 LOW
Lauer (Thomas Charles) Individual Investor 0.3266 81600 0 2023-03-17 LOW
WT Wealth Management LLC Investment Advisor 0.2743 68553 0 2023-03-31 MED
Legacy Capital Wealth Partners, LLC Investment Advisor 0.2631 65743 3439 2023-03-31 MED
Muzinich & Co., Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2537 63406 7650 2023-03-31 HIGH
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2537 63406 7650 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Fidus Investment Corporation Company profile

Σχετικά με την Fidus Investment Corporation

Η Fidus Investment Corporation είναι μια μη διαφοροποιημένη επενδυτική εταιρεία κλειστού τύπου. Η εταιρεία παρέχει εξατομικευμένες λύσεις χρηματοδότησης χρέους και ιδίων κεφαλαίων σε εταιρείες της κατώτερης μεσαίας αγοράς. Επενδυτικός στόχος της Εταιρείας είναι η παροχή ελκυστικών αποδόσεων προσαρμοσμένων στον κίνδυνο με τη δημιουργία τόσο τρεχόντων εισοδημάτων από τις επενδύσεις χρέους της όσο και κεφαλαιακής υπεραξίας από τις επενδύσεις που σχετίζονται με μετοχές. Η Εταιρεία τυπικά επενδύει σε μεσοπρόθεσμο χρέος, το οποίο περιλαμβάνει ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (senior subordinated notes) και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης. Η Εταιρεία διαρθρώνει ορισμένες από τις επενδύσεις χρέους της ως δάνεια υψηλής εξασφάλισης ή ως δάνεια unitranche. Οι συμμετοχικοί τίτλοι της Εταιρείας αποτελούνται συνήθως είτε από άμεση επένδυση μειοψηφικού κεφαλαίου σε κοινές ή προνομιούχες μετοχές ή μερίδια μέλους/συμμετοχής μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου, είτε μπορεί να λάβει δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά μειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου σε σχέση με μια επένδυση χρέους. Τις επενδυτικές της δραστηριότητες διαχειρίζεται η Fidus Investment Advisors, LLC, ο επενδυτικός της σύμβουλος.

Industry: Closed End Funds

Suite 820
1603 Orrington Avenue
EVANSTON
ILLINOIS 60201
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

25,655.00 Price
-2.970% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,961.15 Price
-0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

70.46 Price
-0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.49 Price
-8.990% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00314

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου