Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Ferrovial, S.A. - FER CFD

  34.86
  1.27%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.18
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022099 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022099%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000123 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.02)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000123%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Spain
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Ferrovial SE ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 35.36
  Άνοιγμα* 34.66
  Μεταβολή 1 έτους* 35.07%
  Εύρος ημέρας* 34.66 - 35.01
  Εύρος 52 εβδ. 24.77-35.12
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 995.62K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 18.73M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 25.75B
  Αναλογία P/E 155.24
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 737.78M
  Έσοδα 8.03B
  EPS 0.22
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.04395
  Beta 0.89
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 27, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 34.86 0.00 0.00% 34.86 35.01 34.26
  Feb 22, 2024 35.36 -0.40 -1.12% 35.76 35.81 35.11
  Feb 21, 2024 35.41 0.00 0.00% 35.41 35.71 35.21
  Feb 20, 2024 35.40 0.40 1.14% 35.00 35.71 35.00
  Feb 19, 2024 35.06 0.16 0.46% 34.90 35.15 34.83
  Feb 16, 2024 34.71 -0.54 -1.53% 35.25 35.45 34.26
  Feb 15, 2024 35.36 -0.10 -0.28% 35.46 35.56 35.26
  Feb 14, 2024 35.29 0.21 0.60% 35.08 35.30 34.97
  Feb 13, 2024 35.06 -0.16 -0.45% 35.22 35.45 34.86
  Feb 12, 2024 35.46 -0.11 -0.31% 35.57 35.73 35.31
  Feb 9, 2024 35.61 0.05 0.14% 35.56 35.83 35.52
  Feb 8, 2024 35.56 -0.15 -0.42% 35.71 36.04 35.40
  Feb 7, 2024 35.58 0.22 0.62% 35.36 35.76 35.26
  Feb 6, 2024 35.42 0.23 0.65% 35.19 35.46 35.14
  Feb 5, 2024 34.94 0.51 1.48% 34.43 35.11 34.40
  Feb 2, 2024 34.30 -0.31 -0.90% 34.61 34.71 34.16
  Feb 1, 2024 34.20 -0.97 -2.76% 35.17 35.61 33.66
  Jan 31, 2024 35.46 -0.07 -0.20% 35.53 35.68 35.42
  Jan 30, 2024 35.57 0.22 0.62% 35.35 35.72 35.19
  Jan 29, 2024 35.33 -0.14 -0.39% 35.47 35.53 35.20

  Ferrovial, S.A. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, February 27, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  ES

  Γεγονός

  Full Year 2023 Ferrovial SE Earnings Release
  Full Year 2023 Ferrovial SE Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 7551 6911 6532 6054 5737
  Έσοδα 7551 6911 6532 6054 5737
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4621 4240 4188 3889 3600
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2930 2671 2344 2165 2137
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7128 5432 6343 5653 5299
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1791 1599 1515 1334 1283
  Depreciation / Amortization 192 170 233 180 127
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6 -1139 -16 -460 -82
  Other Operating Expenses, Total 518 562 423 710 371
  Λειτουργικά Έσοδα 423 1479 189 401 438
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -156 -486 -616 102 48
  Άλλο, Καθαρό 1 -27 1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 268 966 -427 504 486
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 238 975 -393 457 461
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -116 -138 -51 9 -57
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 122 837 -444 466 404
  Καθαρά Κέρδη 186 1198 -424 268 -447
  Total Adjustments to Net Income -8 -8 -8 -8 -1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 114 829 -452 458 403
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 178 1190 -432 260 -448
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 178 1190 -432 260 -448
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 723.477 752.338 767.654 786.295 802.57
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.15757 1.1019 -0.58881 0.58248 0.50214
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.16494 0.11783 -0.58373 0.05201 0.40522
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 64 361 20 -198 -851
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Sep 2021
  Συνολικά έσοδα 3940 4086 3465 1971 1842
  Έσοδα 3940 4086 3465 1971 1842
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3740 3831 3297 774 1715
  Depreciation / Amortization 201 161 138 74 69
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6 0 -1114 -8
  Other Operating Expenses, Total 2270 2269 1911 1814 1654
  Λειτουργικά Έσοδα 200 255 168 1197 127
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -126 -80 -76 60 -61
  Άλλο, Καθαρό 108 -11 12 -91 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 182 164 104 1166 66
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 162 155 83 1204 68
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -54 -88 -28 -20 -31
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 108 67 55 1184 37
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 6 69 -5 113 40
  Καθαρά Κέρδη 114 136 50 1297 77
  Total Adjustments to Net Income -8 -8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 108 59 55 1176 37
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 114 128 50 1289 77
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 114 128 50 1289 77
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 767.359 709.383 750.737 766.645 790.226
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.14074 0.08317 0.07326 1.53396 0.04682
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.14074 0.09116 0.07326 0.58945 0.04024
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 497 621 576
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3443 3465 2889
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 778 774 672
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -6
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7419 9030 12277 11751 10758
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5092 5500 6493 4729 3996
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5092 5489 6493 4729 3996
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1628 1423 1478 1353 1187
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1300 1068 1019 891 801
  Συνολικό Απόθεμα 475 404 699 699 594
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 224 1703 3607 4970 4981
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 26284 24882 23091 24109 22813
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 662 530 478 425 251
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1152 1008 972 898 699
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -490 -478 -494 -473 -448
  Υπεραξία, Καθαρό 480 431 220 248 372
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 137 126 96 62 32
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 15805 13250 8248 9610 9792
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 252 73 39 106 108
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1529 1442 1733 1907 1500
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5378 6543 8435 8621 7297
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 299 659 916 572 -261
  Payable/Accrued
  Δεδουλευμένα Έξοδα 190 168 159 133 119
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 941 1154 1746 1104 773
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3948 4562 5614 6812 6666
  Σύνολο Οφειλών 22171 20843 19941 19805 18283
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 11734 9700 8240 7674 7554
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 11614 9585 8147 7592 7554
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 924 687 451 475 574
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2241 1790 640 783 833
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1894 2123 2175 2252 2025
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4113 4039 3150 4304 4530
  Κοινή Μετοχή 145 147 147 147 148
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 0 218 647 995 1273
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 4264 4591 3359 3928 3993
  Treasury Stock - Common -26 -124 -13 -75 -128
  Unrealized Gain (Loss) 508 507 506 505 504
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 26284 24882 23091 24109 22813
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 738.204 749.006 766.571 774.478 793.48
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -778 -1300 -1496 -1196 -1260
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 120 115 93 82
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 11 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Sep 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7312 7419 8238 9030 10888
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4656 5092 5031 5500 5341
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4656 5092 5031 5489 5315
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 11 26
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1825 1628 1577 1423 1491
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1439 1300 1182 1068 1090
  Συνολικό Απόθεμα 475 475 446 404 376
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 356 224 1184 1703 3680
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 25706 26284 25557 24882 22047
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 687 662 538 530 483
  Υπεραξία, Καθαρό 477 480 453 431 167
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 139 137 135 126 120
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 15558 15805 14730 13250 8809
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 259 252 106 73 63
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1274 1529 1357 1442 1517
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5782 5378 6533 6543 8076
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1819 1663 1641 1544 1480
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 936 941 1334 1154 1488
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3027 2774 3558 3845 5108
  Σύνολο Οφειλών 22017 22171 21511 20843 18996
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 11424 11734 10255 9700 7774
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 11354 11614 10154 9585 7667
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 70 120 101 115 107
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 903 924 698 687 393
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2046 2241 1962 1790 662
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1862 1894 2063 2123 2091
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3689 4113 4046 4039 3051
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -785 -778 -988 -1300
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 25706 26284 25557 24882 22047
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 731.579 738.204 734.345 749.006 745.84
  Κοινή Μετοχή 7 145 148 147
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4348 0 0 218
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 197 4264 4757 4591 3051
  Treasury Stock - Common -78 -26 -372 -124
  Unrealized Gain (Loss) 508 501 507
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 186 1197 -410 268 -448
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 925 654 1017 1095 346
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 299 259 198 180 127
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 317 -561 729 7 935
  Cash Taxes Paid 82 155 101 61 25
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 329 295 274 286 258
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 123 -241 500 640 -268
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -732 457 382 -282 -202
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -95 -124 -116 -202 -182
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -637 581 498 -80 -20
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -316 -2221 430 -141 -692
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -208 -559 -508 -229 -235
  Total Cash Dividends Paid -132 -31 -122 -238 -240
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -446 -432 -255 -282 -280
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 470 -1199 1315 608 63
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -283 99 -133 58 -48
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -406 -1011 1696 730 -596
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 186 50 1197 -177
  Cash From Operating Activities 925 74 654 71
  Cash From Operating Activities 299 138 259 116
  Non-Cash Items 317 126 -561 435
  Cash Taxes Paid 82 34 155 18
  Cash Interest Paid 329 156 295 155
  Changes in Working Capital 123 -240 -241 -303
  Cash From Investing Activities -732 -163 457 111
  Capital Expenditures -95 -34 -124 -48
  Other Investing Cash Flow Items, Total -637 -129 581 159
  Cash From Financing Activities -316 -368 -2221 -1582
  Financing Cash Flow Items -280 -204 -559 -334
  Total Cash Dividends Paid -132 -108 -31 -12
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -446 -248 -432 -80
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 542 192 -1199 -1156
  Foreign Exchange Effects -283 13 99 69
  Net Change in Cash -406 -444 -1011 -1331

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Ferrovial Company profile

  Σχετικά με την Ferrovial, S.A.

  Η Ferrovial SA είναι μια ισπανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταφορικών υποδομών. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας χωρίζονται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: Υπηρεσίες, Οδοί με διόδια, Κατασκευές και Αεροδρόμια. Ο τομέας Υπηρεσιών επικεντρώνεται στον καθαρισμό και τη συντήρηση δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών, εγκαταστάσεων και κτιρίων, όπως αθλητικά κέντρα, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και σιδηροδρομικούς σταθμούς, καθώς και στη συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων. Ο τομέας Οδοί με διόδια προσφέρει ανάπτυξη, χρηματοδότηση και λειτουργία αυτοκινητοδρόμων με διόδια. Ο κατασκευαστικός τομέας αναπτύσσει δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οδών, σιδηροδρόμων, υδραυλικών έργων και θαλάσσιων έργων. Ο τομέας Αεροδρόμια ειδικεύεται στην κατασκευή και διαχείριση υποδομών αεροδρομίων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω πολυάριθμων θυγατρικών στην Ευρώπη, την Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία.

  Industry: Construction & Engineering (NEC)

  Kingsfordweg 151
  AMSTERDAM
  NOORD-HOLLAND 1043 GR
  NL

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0163%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0382%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου