Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές F & N - F99sg CFD

1.1763
0.84%
0.0174
Χαμηλό: 1.1663
Υψηλό: 1.1863
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 01:00

Mon - Fri: 01:00 - 04:00 05:00 - 09:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0174
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.026389 %
Charges from borrowed part ($-1.06)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.026389%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.018056 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.018056%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SGD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Singapore
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.1863
Άνοιγμα* 1.1863
Μεταβολή 1 έτους* -15%
Εύρος ημέρας* 1.1663 - 1.1863
Εύρος 52 εβδ. 1.16-1.42
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 48.91K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 551.17K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.73B
Αναλογία P/E 13.88
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.46B
Έσοδα 2.00B
EPS 0.09
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.20168
Beta 0.93
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 8, 2023 1.1663 -0.0200 -1.69% 1.1863 1.1863 1.1663
Feb 7, 2023 1.1863 -0.0099 -0.83% 1.1962 1.1962 1.1863
Feb 6, 2023 1.1962 0.0000 0.00% 1.1962 1.1962 1.1962
Feb 3, 2023 1.2062 -0.0100 -0.82% 1.2162 1.2162 1.1962
Feb 2, 2023 1.2162 0.0000 0.00% 1.2162 1.2261 1.2162
Feb 1, 2023 1.2162 -0.0099 -0.81% 1.2261 1.2261 1.2162
Jan 31, 2023 1.2261 0.0000 0.00% 1.2261 1.2261 1.2261
Jan 30, 2023 1.2261 0.0000 0.00% 1.2261 1.2261 1.2261
Jan 27, 2023 1.2261 0.0399 3.36% 1.1862 1.2261 1.1862
Jan 26, 2023 1.2361 0.0000 0.00% 1.2361 1.2461 1.2261
Jan 25, 2023 1.2261 0.0000 0.00% 1.2261 1.2261 1.2261
Jan 20, 2023 1.2561 0.0100 0.80% 1.2461 1.2561 1.2461
Jan 19, 2023 1.2561 0.0000 0.00% 1.2561 1.2561 1.2561
Jan 18, 2023 1.2660 0.0100 0.80% 1.2560 1.2760 1.2560
Jan 17, 2023 1.2560 0.0000 0.00% 1.2560 1.2561 1.2560
Jan 16, 2023 1.2560 0.0000 0.00% 1.2560 1.2560 1.2560
Jan 13, 2023 1.2560 0.0099 0.79% 1.2461 1.2561 1.2461
Jan 12, 2023 1.2561 0.0000 0.00% 1.2561 1.2561 1.2561
Jan 11, 2023 1.2660 0.0199 1.60% 1.2461 1.2660 1.2461
Jan 10, 2023 1.2461 -0.0100 -0.80% 1.2561 1.2561 1.2461

F & N Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 1978.62 1897.96 1834.77 1902.34 1833.5 1879.16
Έσοδα 1978.62 1897.96 1834.77 1902.34 1833.5 1879.16
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1250.26 1236.66 1251.77 1278.65 1237.63 1296.25
Ακαθάριστο Εισόδημα 728.366 661.299 583.002 623.691 595.874 582.916
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1850.73 1837.52 1712.89 1733.15 1692.06 1736.49
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 613.344 575.954 467.106 472.942 477.469 439.543
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -3.155 7.222 7.485 1.431 -0.939 5.125
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.29 26.45 -3.99 -11.563 0.048 8.349
Other Operating Expenses, Total -10.001 -8.766 -9.478 -8.311 -22.147 -12.77
Λειτουργικά Έσοδα 127.888 60.439 121.879 169.192 141.443 142.669
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 58.413 1277.99 76.73 97.303 103.223 87.543
Άλλο, Καθαρό 1.863 1.877 1.837 1.774 -0.252 -0.02
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 188.164 1340.31 200.446 268.269 244.414 230.192
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 165.658 1325.6 180.66 212.129 207.692 195.474
Δικαίωμα Μειοψηφίας -57.562 -46.16 -57.098 -59.72 -58.482 -55.032
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 108.096 1279.44 123.562 152.409 149.21 140.442
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη 108.096 1279.44 123.562 152.409 149.21 140.442
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 108.096 1279.44 123.562 152.409 149.21 140.442
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 108.096 1279.44 123.562 152.409 149.21 140.442
Ρύθμιση Αραίωσης -0.297
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 107.799 1279.44 123.562 152.409 149.21 140.442
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1448.83 1449.89 1447.93 1451.51 1462.84 1462.94
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.0744 0.88244 0.08534 0.105 0.102 0.096
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.045 0.045 0.045 0.055 0.05 0.05
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.07521 0.90102 0.08405 0.09931 0.10234 0.10144
Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021 Q2 2022
Συνολικά έσοδα 471.449 1833.5 988.56 890.603 1009.98
Έσοδα 471.449 1833.5 988.56 890.603 1009.98
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 319.819 1237.63 669.146 627.101 724.205
Ακαθάριστο Εισόδημα 151.63 595.874 319.414 263.502 285.78
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 437.724 1692.06 886.847 849.647 943.398
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 121.607 477.469 226.008 213.535 217.576
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1.185 -0.939 -0.229 5.354 -2.533
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.157 0.048 1.263 7.086 7.604
Other Operating Expenses, Total -2.674 -22.147 -9.341 -3.429 -3.454
Λειτουργικά Έσοδα 33.725 141.443 101.713 40.956 66.587
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 26.214 102.971 38.915 48.608 40.482
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 59.939 244.414 140.628 89.564 107.069
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 47.298 207.692 117.736 77.738 92.825
Δικαίωμα Μειοψηφίας -15.341 -58.482 -35.325 -19.707 -27.559
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 31.957 149.21 82.411 58.031 65.266
Καθαρά Κέρδη 31.957 149.21 82.411 58.031 65.266
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 31.957 149.21 82.411 58.031 65.266
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 31.957 149.21 82.411 58.031 65.266
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 31.957 149.21 82.411 58.031 65.266
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1454.37 1462.84 1445.81 1480.07 1450.36
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02197 0.102 0.057 0.03921 0.045
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.015 0.035 0.015 0.035 0.015
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02206 0.10234 0.05773 0.04336 0.04955
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1626.56 1749.2 1122.22 1034.79 958.775 1077.78
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1042.63 1134.98 530.125 420.333 285.479 471.799
Cash 479.347 1134.98 530.125 420.333 285.479 471.799
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 563.282
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 315.753 339.348 337.311 337.86 360.77 295.708
Accounts Receivable - Trade, Net 269.961 289.559 284.631 277.848 275.298 254.949
Total Inventory 247.359 247.085 243.262 262.13 296.724 297.577
Prepaid Expenses 5.043 4.999 5.348 8.922 9.89 6.87
Other Current Assets, Total 15.777 22.792 6.171 5.546 5.912 5.824
Total Assets 3773.83 4901.96 4506.13 4720.53 4774.73 4921.27
Property/Plant/Equipment, Total - Net 492.793 505.643 561.459 687.14 771.571 760.021
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1179.73 1289.93 1450.51 1581.07 1602.2
Accumulated Depreciation, Total -509.569 -728.475 -763.366 -809.5 -842.178
Goodwill, Net 74.504 75.242 93.508 93.537 101.931
Intangibles, Net 35.55 120.689 43.88 47.297 46.295 49.137
Long Term Investments 1516.4 2515.4 2682.63 2834.22 2876.54 2907.31
Note Receivable - Long Term 0.764 0.589 0.834 1.307 1.375 0.079
Other Long Term Assets, Total 27.258 10.438 19.867 22.268 26.63 25.015
Total Current Liabilities 451.861 1211.27 796.661 501.607 484.778 866.233
Accounts Payable 180.548 161.821 171.477 182.475 161.122 176.224
Accrued Expenses 165.024 131.646 135.954 154.085 133.844 125.137
Notes Payable/Short Term Debt 0.802 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 11.421 785.591 374.131 9.226 56.969 439.219
Other Current Liabilities, Total 94.066 132.207 115.099 155.821 132.843 125.653
Total Liabilities 930.744 2092.73 1689.33 1787.25 1806.19 1901.8
Total Long Term Debt 124.825 517.498 497.288 820.458 821.056 535.801
Long Term Debt 124.625 517.498 497.288 820.249 795.888 499.262
Capital Lease Obligations 0.2 0 0.209 25.168 36.539
Deferred Income Tax 19.952 17.073 16.964 19.624 24.563 28.44
Minority Interest 309.46 315.915 347.586 399.828 427.115 431.766
Other Liabilities, Total 24.646 30.976 30.831 45.731 48.676 39.562
Total Equity 2843.08 2809.23 2816.8 2933.28 2968.54 3019.47
Common Stock 849.301 849.301 851.941 853.549 855.87 858.83
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 961.619 1958.93 2020.55 2091.6 2159.74 2217.52
Treasury Stock - Common -2.655 -0.267 -0.267
Unrealized Gain (Loss) 1177.59 1.264 -25.873 -32.099 -33.634 -34.176
Other Equity, Total -142.771 0 -29.552 20.231 -13.434 -22.704
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3773.83 4901.96 4506.13 4720.53 4774.73 4921.27
Total Common Shares Outstanding 1445.77 1446.95 1448.12 1449.03 1450.09 1451.84
Mar 2020 Sep 2020 Mar 2021 Sep 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 932.678 958.775 988.071 1077.78 996.581
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 249.225 285.479 354.35 471.799 252.843
Cash 249.225 285.479 354.35 471.799 252.843
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 392.475 376.572 372.825 308.402 386.192
Accounts Receivable - Trade, Net 307.075 271.823 315.204 254.806 323.216
Total Inventory 290.978 296.724 260.896 297.577 357.546
Total Assets 4813.3 4774.73 4797.02 4921.27 4885.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 756.648 771.571 766.992 760.021 797.999
Intangibles, Net 160.444 161.049 171.462 170.741 168.733
Long Term Investments 2958.77 2876.54 2864.13 2907.31 2913.39
Note Receivable - Long Term 2.169 2.272 1.331 0.726 3.634
Other Long Term Assets, Total 2.593 4.516 5.038 4.695 5.161
Total Current Liabilities 485.18 484.778 667.253 866.233 778.571
Accounts Payable 182.22 161.122 172.838 176.224 206.567
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 35.224 56.969 216.489 439.219 313.398
Other Current Liabilities, Total 267.736 266.687 277.926 250.79 258.606
Total Liabilities 1813.07 1806.19 1841.47 1901.8 1848.49
Total Long Term Debt 849.718 821.056 664.687 535.801 563.967
Long Term Debt 822.796 795.888 636.057 499.262 529.581
Capital Lease Obligations 26.922 25.168 28.63 36.539 34.386
Deferred Income Tax 20.713 24.563 28.102 28.44 31.402
Minority Interest 416.844 427.115 438.415 431.766 441.4
Other Liabilities, Total 40.612 48.676 43.012 39.562 33.152
Total Equity 3000.23 2968.54 2955.55 3019.47 3037
Common Stock 855.87 855.87 858.83 858.83 861.456
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2104.39 2159.74 2188.07 2217.52 2235.65
Unrealized Gain (Loss) -33.434 -33.634 -33.781 -34.176 -34.451
Other Equity, Total 73.406 -13.434 -57.563 -22.704 -25.646
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4813.3 4774.73 4797.02 4921.27 4885.5
Total Common Shares Outstanding 1450.09 1450.09 1451.84 1451.84 1453.55
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 187.429 166.366 199.727 267.458 245.035 238.912
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 183.167 71.55 158.949 210.635 42.69 247.403
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 46.804 44.567 45.918 49.407 74.251 76.935
Amortization 14.943 12.865 12.09 11.299 13.673 12.878
Μη Χρηματικά Στοιχεία -48.993 -72.539 -76.072 -103.625 -95.519 -82.395
Cash Taxes Paid 24.417 12.945 11.289 28.903 34.563 32.88
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4.864 13.656 30.265 21.543 24.735 24.776
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -17.016 -79.709 -22.714 -13.904 -194.75 1.073
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -38.951 -1033.19 -238.003 -191.788 -58.249 -21.826
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -76.358 -75.239 -106.556 -176.064 -124.511 -99.464
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 37.407 -957.947 -131.447 -15.724 66.262 77.638
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -69.689 1063.3 -531.859 -128.528 -118.436 -33.816
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -37.223 -41.121 -31.836 -17.53 -33.18 -34.056
Total Cash Dividends Paid -65.06 -65.112 -65.165 -65.206 -79.754 -72.592
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 32.594 1169.53 -434.858 -45.792 -5.502 72.832
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2.308 -5.151 3.696 -0.158 2.147 -5.441
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 76.835 96.512 -607.217 -109.839 -131.848 186.32
Mar 2020 Sep 2020 Mar 2021 Sep 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 131.432 245.035 141.899 238.912 114.83
Cash From Operating Activities -26.257 42.69 183.398 247.403 -12.42
Cash From Operating Activities 37.481 74.251 38.926 76.935 35.569
Amortization 6.654 13.673 6.808 12.878 7.291
Non-Cash Items -43.171 -95.519 -35.974 -82.395 -38.932
Cash Taxes Paid 20.665 34.563 17.978 32.88 11.374
Cash Interest Paid 12.212 24.735 12.298 24.776 13.316
Changes in Working Capital -158.653 -194.75 31.739 1.073 -131.178
Cash From Investing Activities -74.114 -58.249 -33.869 -21.826 -35.301
Capital Expenditures -66.051 -124.511 -43.614 -99.464 -68.912
Other Investing Cash Flow Items, Total -8.063 66.262 9.745 77.638 33.611
Cash From Financing Activities -70.747 -118.436 -77.331 -33.816 -171.466
Financing Cash Flow Items -17.455 -33.18 -18.611 -34.056 -17.625
Total Cash Dividends Paid -58.003 -79.754 -50.814 -72.592 -50.874
Issuance (Retirement) of Debt, Net 4.711 -5.502 -7.906 72.832 -102.967
Foreign Exchange Effects 3.016 2.147 -3.327 -5.441 0.231
Net Change in Cash -168.102 -131.848 68.871 186.32 -218.956
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
TCC Assets Limited Corporation 58.9625 858080062 0 2022-12-19 LOW
Thai Beverage PCL Corporation 28.3395 412423822 0 2022-12-01 LOW
Thia (Cheng Song) Individual Investor 0.088 1280000 0 2022-12-01 LOW
Yeo (Wei Huang) Individual Investor 0.0762 1109000 0 2022-12-01 LOW
Titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur Corporation 0.0692 1006720 0 2022-12-01 LOW
Jack Investment Pte Ltd Corporation 0.0624 907800 20000 2022-12-01 LOW
Choo (Meileen) Individual Investor 0.0623 906065 0 2022-12-01 LOW
Chee Swee Cheng & Co. Pte. Ltd. Corporation 0.0582 846610 0 2022-12-01 LOW
Heng (Siew Eng) Individual Investor 0.0531 772800 772800 2022-12-01
Hui (Choon Kit) Individual Investor 0.0486 707299 707299 2022-02-01
IFast Financial Pte Ltd. Corporation 0.0483 702254 63900 2022-12-01 LOW
River and Mercantile Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.041 596520 126500 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0407 592800 0 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.0201 292595 -495 2022-12-31 LOW
Koh (Poh Tiong) Individual Investor 0.0173 251315 0 2022-10-21 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0125 182000 0 2022-12-31 MED
AXA Investment Managers UK Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0053 77000 0 2022-12-31 HIGH
Russell Investments Limited Investment Advisor 0.0044 63500 0 2022-12-31 MED
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC Investment Advisor 0.004 58700 0 2022-09-30 LOW
Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0014 20400 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

F & N Company profile

Σχετικά με την F & N

Η Fraser and Neave, Limited είναι μια εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση ποτών και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και στην εκτύπωση και τις εκδοτικές υπηρεσίες. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν ποτά, γαλακτοκομικά προϊόντα, εκτυπώσεις και εκδόσεις και άλλα. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως σε γεωγραφικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Σιγκαπούρης, της Μαλαισίας, της Ταϊλάνδης, του Βιετνάμ και άλλων χωρών. Ο τομέας τροφίμων και ποτών (F&B) παράγει, εμπορεύεται και πωλεί αναψυκτικά, μπύρα, γαλακτοκομικά, χυμούς και παγωτά. Τα εμπορικά σήματά της F&B περιλαμβάνουν τα 100PLUS, F&N και F&N NUTRISOY για τα αναψυκτικά, CHANG για τη μπύρα, F&N MAGNOLIA για τα γαλακτοκομικά και F&N MAGNOLIA και F&N KING'S για το παγωτό. Στις εκτυπωτικές και εκδοτικές της μάρκες περιλαμβάνονται οι Marshall Cavendish, Times Printers, Print Lab, Office & Schools Solutions, Times Distribution, Pansing, Times bookstores, Kaboom και GoGuru. Οι θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνουν τις Fraser & Neave Holdings Bhd, King's Creameries (S) Pte Ltd, Yoke Food Industries Sdn Bhd και άλλες.

Industry: Food Processing (NEC)

438 Alexandra Road
#20-00 Alexandra Point
119958
SG

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,933.30 Price
-1.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,505.20 Price
-1.710% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.40 Price
-1.860% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00325

Oil - Crude

77.96 Price
-0.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0165%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0022%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου