Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Exicure, Inc. - XCUR CFD

0.93
1.06%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.94
Άνοιγμα* 0.92
Μεταβολή 1 έτους* 384.21%
Εύρος ημέρας* 0.87 - 0.93
Εύρος 52 εβδ. 0.63-10.16
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 11.26K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.73M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.85M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.96M
Έσοδα 9.17M
EPS -9.35
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.01
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 23, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 21, 2023 0.94 0.01 1.08% 0.93 0.96 0.93
Mar 20, 2023 0.94 -0.01 -1.05% 0.95 0.97 0.94
Mar 17, 2023 0.98 -0.05 -4.85% 1.03 1.03 0.96
Mar 16, 2023 0.95 -0.07 -6.86% 1.02 1.02 0.95
Mar 15, 2023 1.02 -0.01 -0.97% 1.03 1.03 1.00
Mar 14, 2023 1.04 0.03 2.97% 1.01 1.06 0.99
Mar 13, 2023 1.04 0.01 0.97% 1.03 1.04 0.99
Mar 10, 2023 1.03 -0.08 -7.21% 1.11 1.11 0.99
Mar 9, 2023 1.12 -0.04 -3.45% 1.16 1.16 1.10
Mar 8, 2023 1.09 -0.04 -3.54% 1.13 1.13 1.08
Mar 7, 2023 1.12 -0.01 -0.88% 1.13 1.15 1.12
Mar 6, 2023 1.14 0.00 0.00% 1.14 1.15 1.12
Mar 3, 2023 1.13 0.06 5.61% 1.07 1.14 1.07
Mar 2, 2023 1.09 0.00 0.00% 1.09 1.13 1.07
Mar 1, 2023 1.11 0.02 1.83% 1.09 1.11 1.07
Feb 28, 2023 1.13 -0.04 -3.42% 1.17 1.20 1.08
Feb 27, 2023 1.20 0.00 0.00% 1.20 1.22 1.18
Feb 24, 2023 1.12 -0.04 -3.45% 1.16 1.16 1.10
Feb 23, 2023 1.14 -0.02 -1.72% 1.16 1.21 1.14
Feb 22, 2023 1.14 -0.03 -2.56% 1.17 1.22 1.12

Exicure, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα -0.483 16.613 1.296 0.118 9.719
Έσοδα -0.483 16.613 1.296 0.118 9.719
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 62.066 42.049 27.913 21.937 21.154
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.087 9.955 8.573 7.818 7.046
Έρευνα & Ανάπτυξη 48.979 32.094 19.34 14.119 14.108
Λειτουργικά Έσοδα -62.549 -25.436 -26.617 -21.819 -11.435
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.542 0.446 -0.065 -0.672 -0.795
Άλλο, Καθαρό -0.011 0.322 0.379 0.078 0.191
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -64.102 -24.668 -26.303 -22.413 -12.039
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -64.102 -24.668 -26.303 -22.413 -12.039
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -64.102 -24.668 -26.303 -22.413 -12.039
Καθαρά Κέρδη -64.102 -24.668 -26.303 -22.413 -12.039
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -64.102 -24.668 -26.303 -22.413 -12.039
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -64.102 -24.668 -26.303 -22.413 -12.039
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -64.102 -24.668 -26.303 -22.413 -12.039
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2.95362 2.9065 1.9222 1.37284 1.3099
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -21.7029 -8.4872 -13.6838 -16.3261 -9.1908
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -21.7029 -8.4872 -13.6838 -16.3261 -9.1908
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 2.565 2.118 -3.677 0.079 0.997
Έσοδα 2.565 2.118 -3.677 0.079 0.997
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.302 15.567 19.404 13.941 13.154
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.162 4.15 2.947 3.098 2.892
Έρευνα & Ανάπτυξη 7.14 11.417 16.457 10.843 10.262
Λειτουργικά Έσοδα -7.737 -13.449 -23.081 -13.862 -12.157
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.591 -0.372 -0.445 -0.405 -0.32
Άλλο, Καθαρό -0.02 -0.004 -0.005 -0.002 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.348 -13.825 -23.531 -14.269 -12.477
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.348 -13.825 -23.531 -14.269 -12.477
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.348 -13.825 -23.531 -14.269 -12.477
Καθαρά Κέρδη -8.348 -13.825 -23.531 -14.269 -12.477
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.348 -13.825 -23.531 -14.269 -12.477
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.348 -13.825 -23.531 -14.269 -12.477
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.348 -13.825 -23.531 -14.269 -12.477
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4.03093 3.01522 2.93654 2.93449 2.92812
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.07099 -4.58507 -8.01317 -4.86252 -4.2611
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.07099 -4.58507 -8.01317 -4.86252 -4.2611
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 43.666 86.322 112.776 27.663 27.638
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 39.141 82.08 110.786 26.268 25.764
Μετρητά & Ισοδύναμα 34.644 33.262 48.46 26.268 25.764
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0.011 0.271 0.013 0.03
Accounts Receivable - Trade, Net 0 0.011 0.035 0.003 0.013
Prepaid Expenses 3.247 4.231 1.014 1.382 1.844
Total Assets 64.868 100.444 115.263 28.756 28.987
Property/Plant/Equipment, Total - Net 11.877 12.729 2.455 1.061 1.317
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 14.544 14.469 3.772 2.25 2.166
Accumulated Depreciation, Total -2.667 -1.74 -1.317 -1.189 -0.849
Other Long Term Assets, Total 9.325 1.393 0.032 0.032 0.032
Total Current Liabilities 34.067 13.734 31.087 2.043 3.356
Accounts Payable 3.413 1.866 1.814 0.5 1.049
Accrued Expenses 6.464 3.525 2.435 1.543 1.273
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6.873 0 4.965 0
Other Current Liabilities, Total 17.317 8.343 21.873 0 1.034
Total Liabilities 53.636 38.938 34.516 7.804 9.012
Total Long Term Debt 0 16.589 0 4.925 4.855
Long Term Debt 0 16.589 0 4.925 4.855
Other Liabilities, Total 19.569 8.615 3.429 0.836 0.801
Total Equity 11.232 61.506 80.747 20.952 19.975
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
Common Stock 0.011 0.009 0.009 0.004 0.004
Additional Paid-In Capital 181.29 167.379 162.062 75.942 53.586
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -170.067 -105.965 -81.297 -54.994 -33.615
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 64.868 100.444 115.263 28.756 28.987
Total Common Shares Outstanding 3.62574 2.92142 2.86869 1.47845 1.3099
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.497 48.818 62.326
Other Current Assets, Total 1.278 0.705
Other Equity, Total -0.002 0.083 -0.027
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 29.182 43.666 64.147 60.647 73.987
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.384 39.141 60.838 56.059 67.436
Μετρητά & Ισοδύναμα 23.89 34.644 51.885 42.587 34.296
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.494 4.497 8.953 13.472 33.14
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0.027 0.044 0.224
Accounts Receivable - Trade, Net 0 0 0 0
Prepaid Expenses 1.669 3.247 2.173 3.642 5.02
Other Current Assets, Total 1.129 1.278 1.109 0.902 1.307
Total Assets 41.896 64.868 77.9 74.467 87.948
Property/Plant/Equipment, Total - Net 11.393 11.877 12.288 12.383 12.535
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 14.359 14.544 14.661 14.473 14.346
Accumulated Depreciation, Total -2.966 -2.667 -2.373 -2.09 -1.811
Other Long Term Assets, Total 1.321 9.325 1.465 1.437 1.426
Total Current Liabilities 21.361 34.067 21.98 12.745 12.763
Accounts Payable 1.918 3.413 2.485 2.25 2.976
Accrued Expenses 3.227 6.464 5.48 3.228 2.441
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 16.216 17.317 14.015 7.267 7.346
Total Liabilities 38.66 53.636 63.917 37.827 37.907
Total Long Term Debt 0 0 16.801 16.73 16.659
Long Term Debt 0 16.801 16.73 16.659
Other Liabilities, Total 17.299 19.569 25.136 8.352 8.485
Total Equity 3.236 11.232 13.983 36.64 50.041
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.012 0.011 0.009 0.009 0.009
Additional Paid-In Capital 181.644 181.29 170.217 169.337 168.442
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -178.415 -170.067 -156.242 -132.711 -118.442
Other Equity, Total -0.005 -0.002 -0.001 0.005 0.032
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 41.896 64.868 77.9 74.467 87.948
Total Common Shares Outstanding 4.0931 3.62574 2.93666 2.93626 2.93283
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 6.873
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -64.102 -24.668 -26.303 -22.413 -12.039
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -34.819 -39.27 1.317 -19.487 -19.789
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.123 0.766 0.392 0.358 0.232
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.048 2.896 1.981 2.179 1.437
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 24.112 -18.264 25.247 0.389 -9.419
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 43.085 10.142 -63.432 -0.094 -0.926
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.968 -3.171 -1.082 -0.094 -0.926
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.116 15.13 84.307 20.085 26.856
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.125 -0.711 -6.518 -1.957 -3.699
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 12.241 3.34 90.825 22.042 31.556
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -10 12.501 0 -1.001
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 9.382 -13.998 22.192 0.504 6.141
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 44.053 13.313 -62.35
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -8.348 -64.102 -50.277 -26.746 -12.477
Cash From Operating Activities -12.756 -34.819 -21.022 -25.885 -14.809
Cash From Operating Activities 0.302 1.123 0.829 0.546 0.263
Non-Cash Items 1.006 4.048 3.04 1.578 0.693
Changes in Working Capital -5.716 24.112 25.386 -1.263 -3.288
Cash From Investing Activities 1.995 43.085 38.977 34.533 15.297
Capital Expenditures -0.006 -0.968 -0.623 -0.564 -0.225
Other Investing Cash Flow Items, Total 2.001 44.053 39.6 35.097 15.522
Cash From Financing Activities -7.993 1.116 0.668 0.677 0.546
Financing Cash Flow Items -0.507 -1.125 -0.009 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.014 12.241 0.677 0.677 0.546
Issuance (Retirement) of Debt, Net -7.5 -10 0 0 0
Net Change in Cash -18.754 9.382 18.623 9.325 1.034

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Exicure, Inc. Company profile

Σχετικά με την Exicure, Inc.

Η Exicure, Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας κλινικού σταδίου. Η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη θεραπευτικών προϊόντων για τη νευρολογία, την ανοσο-ογκολογία, τις φλεγμονώδεις ασθένειες και άλλες γενετικές διαταραχές με βάση την τεχνολογία σφαιρικών νουκλεϊκών οξέων (SNA). Η Εταιρεία αναπτύσσει το XCUR-FXN, το οποίο είναι ένα θεραπευτικό υποψήφιο σφαιρικό νουκλεϊκό οξύ (SNA) για τη θεραπεία της αταξίας Friedreich (FA). Το XCUR-FXN μέσω της τεχνολογίας SNA ενσωματώνει περισσότερα από ένα ενεργά ολιγονουκλεοτίδια σε ένα μόνο μόριο SNA. Το θεραπευτικό υποψήφιο της Εταιρείας, η καβροτολιμόδη (AST-008), είναι ένας αγωνιστής του toll-like υποδοχέα 9 (TLR9) που έχει σχεδιαστεί για ανοσο-ογκολογικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας την τεχνολογία SNA της. Το AST-008 βρίσκεται σε κλινική δοκιμή Φάσης Ι b/II σε ασθενείς με προχωρημένους συμπαγείς όγκους. Οι αγωνιστές του TLR9 συνδέονται με τον TLR9 και τον ενεργοποιούν.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

2430 N. Halsted St.
CHICAGO
ILLINOIS 60614
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,245.85 Price
-3.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,575.70 Price
-1.270% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,966.90 Price
+1.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

70.07 Price
+0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου