Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Everi Holdings Inc. - EVRI CFD

  8.77
  0.34%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.10
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Everi Holdings Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 8.8
  Άνοιγμα* 8.8
  Μεταβολή 1 έτους* -46.44%
  Εύρος ημέρας* 8.73 - 8.91
  Εύρος 52 εβδ. 9.94-19.85
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 840.32K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 24.73M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 905.29M
  Αναλογία P/E 9.08
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 85.57M
  Έσοδα 821.15M
  EPS 1.17
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.10
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 8.77 0.08 0.92% 8.69 8.91 8.63
  Apr 18, 2024 8.80 0.11 1.27% 8.69 8.91 8.58
  Apr 17, 2024 8.72 -0.04 -0.46% 8.76 8.85 8.63
  Apr 16, 2024 8.84 -0.06 -0.67% 8.90 9.04 8.82
  Apr 15, 2024 9.18 0.08 0.88% 9.10 9.26 9.05
  Apr 12, 2024 9.12 -0.11 -1.19% 9.23 9.28 9.04
  Apr 11, 2024 9.34 0.19 2.08% 9.15 9.35 9.15
  Apr 10, 2024 9.24 -0.04 -0.43% 9.28 9.36 9.07
  Apr 9, 2024 9.58 0.29 3.12% 9.29 9.68 9.29
  Apr 8, 2024 9.41 0.22 2.39% 9.19 9.47 9.14
  Apr 5, 2024 9.19 0.02 0.22% 9.17 9.36 9.10
  Apr 4, 2024 9.41 -0.12 -1.26% 9.53 9.65 9.35
  Apr 3, 2024 9.53 0.08 0.85% 9.45 9.70 9.45
  Apr 2, 2024 9.61 -0.22 -2.24% 9.83 9.84 9.51
  Apr 1, 2024 10.10 0.18 1.81% 9.92 10.25 9.91
  Mar 28, 2024 9.98 0.49 5.16% 9.49 10.03 9.43
  Mar 27, 2024 9.51 0.40 4.39% 9.11 9.52 9.03
  Mar 26, 2024 9.13 0.00 0.00% 9.13 9.27 9.10
  Mar 25, 2024 9.11 -0.11 -1.19% 9.22 9.44 9.11
  Mar 22, 2024 9.24 -0.15 -1.60% 9.39 9.46 9.16

  Everi Holdings Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Everi Holdings Inc Earnings Release
  Q1 2024 Everi Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, May 16, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Everi Holdings Inc Annual Shareholders Meeting
  Everi Holdings Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, August 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Everi Holdings Inc Earnings Release
  Q2 2024 Everi Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 782.519 660.385 383.674 533.227 469.515
  Έσοδα 782.519 660.385 383.674 533.227 469.515
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 165.322 115.449 65.836 112.386 94.437
  Ακαθάριστο Εισόδημα 617.197 544.936 317.838 420.841 375.078
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 569.167 497.263 396.546 439.389 383.868
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.5 2.6 1.3 5 3.4
  Έρευνα & Ανάπτυξη 60.527 39.051 27.943 32.505 20.497
  Depreciation / Amortization 126.359 119.474 142.764 132.135 126.47
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 34.389 7.457 0.179 0.166
  Other Operating Expenses, Total 213.459 186.3 151.246 157.184 138.898
  Λειτουργικά Έσοδα 213.352 163.122 -12.872 93.838 85.647
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -55.752 -62.097 -74.564 -77.844 -83.001
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 157.6 101.025 -87.436 15.994 2.646
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 120.489 152.925 -81.68 16.517 11.256
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 120.489 152.925 -81.68 16.517 11.256
  Καθαρά Κέρδη 120.489 152.925 -81.68 16.517 12.356
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 120.489 152.925 -81.68 16.517 11.256
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 120.489 152.925 -81.68 16.517 12.356
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 120.489 152.925 -81.68 16.517 12.356
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 97.507 99.967 85.379 79.235 73.796
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.2357 1.52975 -0.95668 0.20846 0.15253
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.2357 1.741 -0.81616 0.20992 0.15399
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 1.1
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 208.717 200.472 205.363 204.318 197.222
  Έσοδα 208.717 200.472 205.363 204.318 197.222
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 43.723 39.825 46.464 43.796 43.234
  Ακαθάριστο Εισόδημα 164.994 160.647 158.899 160.522 153.988
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 155.445 148.426 153.769 149.7 142.673
  Έρευνα & Ανάπτυξη 16.637 16.096 17.141 16.803 14.064
  Depreciation / Amortization 33.695 33.313 34.435 32.747 30.324
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
  Other Operating Expenses, Total 61.39 59.192 55.729 56.354 55.051
  Λειτουργικά Έσοδα 53.272 52.046 51.594 54.618 54.549
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -20.136 -17.97 -17.23 -14.88 -12.294
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 33.136 34.076 34.364 39.738 42.255
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 27.396 28.066 27.037 29.409 32.521
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 27.396 28.066 27.037 29.409 32.521
  Καθαρά Κέρδη 27.396 28.066 27.037 29.409 32.521
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 27.396 28.066 27.037 29.409 32.521
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 27.396 28.066 27.037 29.409 32.521
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 27.396 28.066 27.037 29.409 32.521
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 93.472 94.781 95.11 96.436 98.706
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.29309 0.29611 0.28427 0.30496 0.32947
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.29309 0.29611 0.28427 0.30496 0.32947
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 773.206 552.638 431.639 502.532 488.94
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 307.143 309.718 255.839 289.87 297.532
  Μετρητά & Ισοδύναμα 293.394 302.009 251.706 289.87 297.532
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 382.64 194.097 134.843 158.192 146.746
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 382.64 194.097 134.843 158.192 146.746
  Συνολικό Απόθεμα 58.35 29.233 27.742 26.574 24.403
  Προπληρωθέντα Εξοδα 21.197 14.389 11.282 11.272 20.259
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1918.24 1635.65 1477.18 1629.22 1548.26
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 150.814 132.685 128.427 141.126 116.288
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 432.425 375.611 344.639 331.351 292.598
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -281.611 -242.926 -216.212 -190.225 -176.31
  Υπεραξία, Καθαρό 715.87 682.663 681.974 681.635 640.537
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 238.275 214.594 214.627 279.187 287.397
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 27.757 13.982 14.62 16.661 8.847
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12.321 39.088 5.892 8.082 6.252
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 691.327 471.794 319.49 407.19 471.636
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 497.548 317.314 227.742 327.616 404.994
  Δεδουλευμένα Έξοδα 48.122 47.68 21.183 30.74 20.589
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 6 6 1.25 0 8.2
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 139.657 100.8 69.315 48.249 21.107
  Σύνολο Οφειλών 1700.6 1461.15 1485.08 1575.23 1657.16
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 971.995 975.525 1128 1108.08 1155.02
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 971.995 975.525 1128 1108.08 1155.02
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 5.994 0 19.956 26.401 27.867
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 31.286 13.831 17.628 33.566 2.637
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 217.641 174.5 -7.898 53.988 -108.895
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.119 0.117 0.112 0.109 0.095
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 527.465 505.757 466.614 445.162 298.929
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -21.266 -141.755 -294.62 -212.94 -229.457
  Treasury Stock - Common -284.48 -188.164 -178.813 -177.524 -176.464
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4.197 -1.455 -1.191 -0.819 -1.998
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1918.24 1635.65 1477.18 1629.22 1548.26
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 88.037 91.313 86.682 84.497 70.2
  Payable/Accrued 0 0.585 16.746
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.876 5.201 1.933 16.624
  Μετρητά 13.749 7.709 4.133
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 680.102 528.842 605.29 773.206 547.223
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 209.378 210.618 293.207 307.143 271.98
  Μετρητά 13.749 13.353
  Μετρητά & Ισοδύναμα 209.378 210.618 293.207 293.394 258.627
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 351.026 200.479 203.014 382.64 193.697
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 351.026 200.479 203.014 382.64 193.697
  Συνολικό Απόθεμα 73.439 74.403 68.608 58.35 55.89
  Προπληρωθέντα Εξοδα 21.197 22.632
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 46.259 43.342 40.461 3.876 3.024
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1864.37 1712.1 1743.57 1918.24 1669.52
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 151.474 150.644 148.193 150.814 148.971
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 472.865 460.532 441.502 432.425 423.962
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -321.391 -309.888 -293.309 -281.611 -274.991
  Υπεραξία, Καθαρό 740.097 740.344 717.731 715.87 707.214
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 251.05 255.408 233.475 238.275 230.928
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 30.582 28.28 28.305 27.757 24.777
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.067 8.579 10.576 12.321 10.41
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 615.649 468.553 482.939 691.327 447.913
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 410.891 265.274 274.218 497.548 270.483
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.605 6.507 6.489 48.122 43.18
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4.5 3 1.5 6 6
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 139.657 128.25
  Σύνολο Οφειλών 1620.84 1469.91 1488.32 1700.6 1450.8
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 969.347 970.23 971.112 971.995 972.877
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 969.347 970.23 971.112 971.995 972.877
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 19.22 13.015 8.391 5.994 0.345
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 16.622 18.116 25.881 31.286 29.669
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 243.534 242.183 255.247 217.641 218.719
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.123 0.122 0.12 0.119 0.119
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 556.287 544.704 537.523 527.465 522.353
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 60.839 34.196 6.8 -21.266 -48.303
  Treasury Stock - Common -367.848 -332.574 -284.813 -284.48 -249.33
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -5.867 -4.265 -4.383 -4.197 -6.12
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1864.37 1712.1 1743.57 1918.24 1669.52
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 86.025 87.695 88.772 88.037 89.972
  Payable/Accrued 193.653 193.772 200.732
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 120.489 152.925 -81.68 16.517 12.356
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 272.641 391.63 36.179 84.89 294.286
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 66.801 61.487 67.459 63.198 61.225
  Amortization 59.558 57.987 75.305 68.937 65.245
  Deferred Taxes 32.618 -52.077 -6.579 -1.593 -10.343
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 48.566 84.471 61.481 46.363 37.537
  Cash Taxes Paid 4.522 1.062 0.576 0.694 0.41
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 54.749 51.224 67.562 77.351 81.609
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -55.391 86.837 -79.807 -108.532 128.266
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -179.338 -151.912 -94.118 -166.337 -123.35
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -127.568 -104.708 -76.429 -114.291 -103.031
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -51.77 -47.204 -17.689 -52.046 -20.319
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -100.568 -188.359 15.066 77.613 0.011
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.173 -50.5 -11.128 -0.707 -1.276
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -94.395 8.897 4.938 137.02 9.487
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -6 -146.756 21.256 -58.7 -8.2
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.398 0.018 -1.388 1.263 -1.37
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -8.663 51.377 -44.261 -2.571 169.577
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 28.066 120.489 93.452 64.043 31.522
  Cash From Operating Activities 31.708 272.641 146.914 74.235 5.274
  Cash From Operating Activities 18.949 66.801 48.342 30.898 15.22
  Amortization 14.364 59.558 43.582 28.279 13.633
  Deferred Taxes 1.86 32.618 28.042 18.548 9.398
  Non-Cash Items 12.721 48.566 36.483 23.924 10.996
  Cash Taxes Paid 0.465 4.522 0.846 0.087 -0.041
  Cash Interest Paid 25.051 54.749 42.07 22.259 14.439
  Changes in Working Capital -44.252 -55.391 -102.987 -91.457 -75.495
  Cash From Investing Activities -29.754 -179.338 -125.907 -93.774 -36.9
  Capital Expenditures -29.821 -127.568 -92.225 -60.044 -23.639
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.067 -51.77 -33.682 -33.73 -13.261
  Cash From Financing Activities -1.147 -100.568 -64.08 -44.161 -1.201
  Financing Cash Flow Items -0.047 -0.173 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 4.9 -94.395 -59.58 -41.161 0.299
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -6 -6 -4.5 -3 -1.5
  Foreign Exchange Effects -0.167 -1.398 -1.106 -0.45 0.136
  Net Change in Cash 0.64 -8.663 -44.179 -64.15 -32.691

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Everi Holdings Company profile

  Σχετικά με την Everi Holdings Inc.

  Η Everi Holdings Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Everi Games Holding Inc. (Everi Games Holding) και Everi Payments Inc. (Everi Payments ή Payments). Η Εταιρεία είναι προμηθευτής ευφάνταστων λύσεων ψυχαγωγίας και τεχνολογίας για τη βιομηχανία καζίνο και ψηφιακών τυχερών παιχνιδιών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Παιχνίδια και FinTech. Ο τομέας Games παρέχει λύσεις απευθείας σε εγκαταστάσεις τυχερών παιχνιδιών για να προσφέρουν στους πελάτες τους εμπειρίες που σχετίζονται με την ψυχαγωγία τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένου μισθωμένου εξοπλισμού τυχερών παιχνιδιών, πωλήσεων εξοπλισμού τυχερών παιχνιδιών, συστημάτων τυχερών παιχνιδιών, ψηφιακών διαδικτυακών λύσεων και βοηθητικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ο τομέας FinTech παρέχει λύσεις απευθείας στις εγκαταστάσεις τυχερών παιχνιδιών για να προσφέρουν στους πελάτες τους υπηρεσίες και προϊόντα που σχετίζονται με την πρόσβαση σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε μετρητά και της χρηματοδότησης χωρίς μετρητά στις εγκαταστάσεις τυχερών παιχνιδιών μέσω χρεωστικών αναλήψεων, συναλλαγών πρόσβασης σε μετρητά με πιστωτική κάρτα και συναλλαγών πρόσβασης σε μετρητά με χρεωστική κάρτα στα σημεία πώλησης.

  Industry: Gambling & Gaming Machine Manufacturers

  7250 S Tenaya Way Ste 100
  LAS VEGAS
  NEVADA 89113-2175
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου