Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Everbridge, Inc. - EVBG CFD

33.29
2.75%
0.57
Χαμηλό: 33.05
Υψηλό: 34.09
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.57
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Everbridge Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 34.23
Άνοιγμα* 33.21
Μεταβολή 1 έτους* -36.29%
Εύρος ημέρας* 33.05 - 34.09
Εύρος 52 εβδ. 24.10-56.58
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 440.49K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.08M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.34B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 39.93M
Έσοδα 417.59M
EPS -2.22
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.79
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 33.29 0.46 1.40% 32.83 34.42 32.47
Feb 2, 2023 34.23 1.14 3.45% 33.09 34.95 33.09
Feb 1, 2023 32.79 0.94 2.95% 31.85 33.11 31.21
Jan 31, 2023 31.77 1.10 3.59% 30.67 32.17 30.29
Jan 30, 2023 30.69 -0.64 -2.04% 31.33 32.27 30.51
Jan 27, 2023 32.26 1.80 5.91% 30.46 32.95 30.13
Jan 26, 2023 31.54 1.62 5.41% 29.92 31.56 29.61
Jan 25, 2023 29.50 1.03 3.62% 28.47 29.77 27.61
Jan 24, 2023 29.74 0.30 1.02% 29.44 31.04 29.44
Jan 23, 2023 30.59 1.43 4.90% 29.16 30.81 28.99
Jan 20, 2023 29.55 0.75 2.60% 28.80 30.04 28.46
Jan 19, 2023 28.58 1.42 5.23% 27.16 28.84 27.16
Jan 18, 2023 27.90 -0.89 -3.09% 28.79 29.98 27.51
Jan 17, 2023 28.64 0.35 1.24% 28.29 28.89 27.71
Jan 13, 2023 28.46 0.65 2.34% 27.81 28.71 27.35
Jan 12, 2023 28.35 0.58 2.09% 27.77 28.63 27.48
Jan 11, 2023 28.32 0.07 0.25% 28.25 28.61 27.80
Jan 10, 2023 28.15 0.66 2.40% 27.49 28.42 27.23
Jan 9, 2023 28.12 1.41 5.28% 26.71 28.94 26.71
Jan 6, 2023 26.70 0.76 2.93% 25.94 27.16 25.41

Everbridge, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 76.846 104.352 147.094 200.882 271.141 368.433
Έσοδα 76.846 104.352 147.094 200.882 271.141 368.433
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 23.767 31.503 46.81 63.535 83.028 114.216
Ακαθάριστο Εισόδημα 53.079 72.849 100.284 137.347 188.113 254.217
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 87.672 123.637 189.185 249.516 343.801 437.501
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 47.91 67.152 95.427 124.816 179.818 217.869
Έρευνα & Ανάπτυξη 14.5 22.038 40.996 49.522 61.915 80.937
Depreciation / Amortization 1.495 2.944 5.952 10.237 18.594 31.66
Λειτουργικά Έσοδα -10.826 -19.285 -42.091 -48.634 -72.66 -69.068
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.472 -0.216 -4.504 -2.979 -22.082 -35.559
Άλλο, Καθαρό -0.012 -0.086 -0.124 -0.212 -0.921 -2.748
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.31 -19.587 -46.719 -51.825 -95.663 -107.375
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11.286 -12.434 -47.515 -52.25 -93.396 -94.796
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11.286 -12.434 -47.515 -52.25 -93.396 -94.796
Καθαρά Κέρδη -11.286 -19.634 -47.515 -52.25 -93.396 -94.796
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11.286 -12.434 -47.515 -52.25 -93.396 -94.796
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11.286 -19.634 -47.515 -52.25 -93.396 -94.796
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11.286 -19.634 -47.515 -52.25 -93.396 -94.796
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 16.6596 27.8624 29.1073 33.1617 34.5811 37.9628
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.67745 -0.44626 -1.63241 -1.57561 -2.70078 -2.49708
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.67745 -0.44626 -1.63241 -1.54806 -2.6924 -2.62003
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -7.2
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.406 0.446 -7.181
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 82.21 86.649 96.746 102.828 100.375
Έσοδα 82.21 86.649 96.746 102.828 100.375
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25.28 27.665 30.31 30.961 31.857
Ακαθάριστο Εισόδημα 56.93 58.984 66.436 71.867 68.518
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 103.336 114.1 115.837 104.228 119.568
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 51.274 58.558 53.822 54.215 55.003
Έρευνα & Ανάπτυξη 17.903 20.071 23.009 19.954 23.368
Depreciation / Amortization 5.991 7.769 8.696 9.204 9.34
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.888 0.037 0 -10.106 0
Λειτουργικά Έσοδα -21.126 -27.451 -19.091 -1.4 -19.193
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.427 -9.555 -9.709 -9.868 -1.238
Άλλο, Καθαρό -0.049 -0.602 -0.623 -1.474 0.28
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -27.602 -37.608 -29.423 -12.742 -20.151
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -21.789 -33.821 -28.678 -10.508 -19.073
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -21.789 -33.821 -28.678 -10.508 -19.073
Καθαρά Κέρδη -21.789 -33.821 -28.678 -10.508 -19.073
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -21.789 -33.821 -28.678 -10.508 -19.073
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -21.789 -33.821 -28.678 -10.508 -19.073
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -21.789 -33.821 -28.678 -10.508 -19.073
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 36.3868 38.0141 38.4073 39.0207 39.4297
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.59882 -0.8897 -0.74668 -0.26929 -0.48372
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.54723 -0.88906 -0.74668 -0.43764 -0.48372
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 82.883 183.461 162.515 625.13 598.452 655.119
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 60.765 145.662 105.519 531.575 467.171 488.035
Μετρητά & Ισοδύναμα 60.765 102.754 59.978 531.575 467.171 488.035
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 17.812 31.699 41.107 68.642 94.376 120.995
Accounts Receivable - Trade, Net 17.812 31.699 41.107 68.642 94.376 120.995
Prepaid Expenses 1.77 2.563 4.89 6.675 11.774 13.74
Other Current Assets, Total 2.536 3.537 10.999 18.238 25.131 32.349
Total Assets 108.322 236.413 262.18 837.296 960.944 1479.02
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.923 2.796 4.65 19.355 22.819 30.345
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7.503 7.256 10.499 27.286 30.211 41.366
Accumulated Depreciation, Total -4.58 -4.46 -5.849 -7.931 -7.392 -11.021
Goodwill, Net 9.676 31.328 48.382 91.421 187.411 531.163
Intangibles, Net 12.732 18.639 36.09 81.387 130.091 242.039
Other Long Term Assets, Total 0.108 0.189 10.543 20.003 22.171 20.349
Total Current Liabilities 63.783 86.962 120.047 169.366 236.228 304.33
Accounts Payable 2.434 2.446 2.719 7.808 9.698 16.002
Accrued Expenses 9.313 12.436 22.573 30.311 39.179 56.965
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0.427 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.008
Other Current Liabilities, Total 52.036 72.08 94.328 131.247 187.351 231.355
Total Liabilities 65.97 180.422 220.022 616.984 708.639 1016.33
Total Long Term Debt 0 89.481 94.097 430.282 441.514 665.695
Long Term Debt 0 89.481 94.097 430.282 441.514 665.695
Deferred Income Tax 0.494 0.482 1.032 2.002 10.065 16.082
Other Liabilities, Total 1.693 3.497 4.846 15.334 20.832 30.219
Total Equity 42.352 55.991 42.158 220.312 252.305 462.689
Redeemable Preferred Stock 0 0 0
Common Stock 0.027 0.028 0.03 0.034 0.035 0.039
Additional Paid-In Capital 132.246 164.995 194.866 425.945 542.776 853.664
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -89.618 -109.252 -147.67 -199.92 -293.316 -388.112
Other Equity, Total -0.303 0.22 -5.068 -5.747 2.81 -2.902
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 108.322 236.413 262.18 837.296 960.944 1479.02
Total Common Shares Outstanding 27.1507 28.3305 29.7002 33.8486 35.4495 39.3897
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 42.908 45.541 0
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 859.712 682.349 677.367 655.119 648.415
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 734.752 559.851 546.522 488.035 492.054
Μετρητά & Ισοδύναμα 734.752 559.851 546.522 488.035 492.054
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 84.81 83.183 86.211 120.995 109.484
Accounts Receivable - Trade, Net 84.81 83.183 86.211 120.995 109.484
Prepaid Expenses 13.479 13.301 12.52 13.74 16.512
Other Current Assets, Total 26.671 26.014 32.114 32.349 30.365
Total Assets 1288.2 1375.02 1357.48 1479.02 1458.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 22.68 28.267 29.089 30.345 29.302
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 30.916 37.31 39.098 41.366 41.411
Accumulated Depreciation, Total -8.236 -9.043 -10.009 -11.021 -12.109
Goodwill, Net 234.779 405.223 403.626 531.163 525.264
Intangibles, Net 147.661 235.091 223.756 242.039 233.372
Other Long Term Assets, Total 23.371 24.094 23.643 20.349 21.945
Total Current Liabilities 259.333 277.691 261.788 304.33 311.353
Accounts Payable 8.829 10.964 7.634 16.002 9.99
Accrued Expenses 41.897 42.81 46.577 56.965 57.669
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 208.607 223.917 207.577 231.355 243.686
Total Liabilities 931.623 969.695 958.699 1016.33 1150.56
Total Long Term Debt 638.165 646.533 656.183 665.695 809.69
Long Term Debt 638.165 646.533 656.183 665.695 809.69
Deferred Income Tax 13.608 14.022 12.531 16.082 5.07
Other Liabilities, Total 20.517 31.449 28.197 30.219 24.446
Total Equity 356.58 405.329 398.782 462.689 307.739
Common Stock 0.038 0.038 0.039 0.039 0.04
Additional Paid-In Capital 671.434 752.773 777.998 853.664 675.984
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -315.105 -348.926 -377.604 -388.112 -360.023
Other Equity, Total 0.213 1.444 -1.651 -2.902 -8.262
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1288.2 1375.02 1357.48 1479.02 1458.3
Total Common Shares Outstanding 37.6122 38.2887 38.5492 39.3897 39.5043
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.008 0.008
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -11.286 -19.634 -47.515 -52.25 -93.396 -94.796
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.503 4.863 3.295 10.317 15.803 22.193
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7.742 10.207 13.693 19.671 30.759 53.168
Deferred Taxes -0.138 -0.047 0.125 -3.478 -12.972
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.584 15.086 35.293 48.567 88.785 81.287
Cash Taxes Paid 0.117 0.028 0.113 0.09 0.706 1.543
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.495 0 1.634 1.766 1.938 0.894
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 9.601 -0.749 1.699 -5.671 -6.867 -4.494
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -9.02 -70.972 -48.413 -24.574 -85.185 -281.836
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6.714 -7.827 -10.421 -13.088 -30.047 -19.752
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2.306 -63.145 -37.992 -11.486 -55.138 -262.084
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 51.47 108.475 3.099 494.101 5.054 276.344
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 67.771 -8.456 -8.716 -12.056 -6.364 -12.613
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.775 14.853 11.973 158.858 11.549 7.7
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -17.076 102.078 -0.158 347.299 -0.131 281.257
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.234 -0.08 -0.964 -0.25 0.296 0.427
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 52.187 42.286 -42.983 479.594 -64.032 17.128
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -21.789 -55.61 -84.288 -94.796 -19.073
Cash From Operating Activities 19.808 14.671 11.981 22.193 7.702
Cash From Operating Activities 10.843 23.854 38.08 53.168 15.434
Deferred Taxes -6.701 -9.778 -11.232 -12.972 -6.553
Non-Cash Items 27.023 55.993 77.417 81.287 11.366
Cash Taxes Paid 0.674 0.935 1.564 1.543 0.335
Cash Interest Paid 0.318 0.61 0.61 0.894 0
Changes in Working Capital 10.432 0.212 -7.996 -4.494 6.528
Cash From Investing Activities -36.708 -205.876 -212.728 -281.836 -6.224
Capital Expenditures -4.307 -8.21 -13.049 -19.752 -6.177
Other Investing Cash Flow Items, Total -32.401 -197.666 -199.679 -262.084 -0.047
Cash From Financing Activities 284.792 283.289 279.864 276.344 1.129
Financing Cash Flow Items -0.522 -2.584 -8.929 -12.613 -0.571
Issuance (Retirement) of Stock, Net 4.055 4.614 7.534 7.7 1.7
Issuance (Retirement) of Debt, Net 281.259 281.259 281.259 281.257 0
Foreign Exchange Effects -0.315 0.588 0.219 0.427 -0.356
Net Change in Cash 267.577 92.672 79.336 17.128 2.251
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 12.5548 5012561 195327 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.2192 2483068 29686 2022-09-30 LOW
Fred Alger Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.8606 1940643 590504 2022-09-30 MED
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.8389 1931971 863075 2022-09-30 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 4.2288 1688361 272306 2022-09-30 MED
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.8861 1152308 65720 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 2.2092 882047 -35932 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.1726 867432 -7507 2022-09-30 LOW
SQN Investors LP Hedge Fund 2.0006 798763 261508 2022-09-30 MED
Armistice Capital LLC Hedge Fund 1.8935 756000 220000 2022-09-30 HIGH
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.8758 748937 -141692 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7852 712762 9998 2022-09-30 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.7524 699666 24129 2022-12-31 LOW
Rockefeller Capital Management Investment Advisor 1.6594 662544 -4651 2022-09-30 LOW
Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6235 648206 109986 2022-09-30 MED
Indaba Capital Management, L.P. Hedge Fund 1.4862 593364 99664 2022-09-30 MED
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 1.4119 563713 13966 2022-09-30 MED
Kettle Hill Capital Management, LLC Hedge Fund 1.3801 551014 -326456 2022-09-30 HIGH
Harvey Partners, LLC Hedge Fund 1.34 535000 192500 2022-09-30 HIGH
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.1882 474405 572 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Everbridge Company profile

Σχετικά με την Everbridge, Inc.

Η Everbridge, Inc. είναι μια παγκόσμια εταιρεία λογισμικού. Παρέχει επιχειρησιακές εφαρμογές λογισμικού που αυτοματοποιούν και επιταχύνουν την επιχειρησιακή ανταπόκριση των οργανισμών σε κρίσιμα συμβάντα, προκειμένου να διατηρούνται οι άνθρωποι ασφαλείς και οι οργανισμοί σε λειτουργία. Κατά τη διάρκεια απειλών για τη δημόσια ασφάλεια, όπως σοβαρές καιρικές συνθήκες, καταστάσεις ενεργών σκοπευτών, τρομοκρατικές επιθέσεις ή πανδημία, καθώς και κρίσιμων επιχειρηματικών γεγονότων, όπως διακοπές της τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ), επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, ανακλήσεις προϊόντων ή διακοπές της αλυσίδας εφοδιασμού, η πλατφόρμα διαχείρισης κρίσιμων γεγονότων (CEM) επιτρέπει στους πελάτες της να συγκεντρώνουν και να αξιολογούν δεδομένα απειλών, να εντοπίζουν τους ανθρώπους που κινδυνεύουν και τους ανταποκριτές που μπορούν να βοηθήσουν, να αυτοματοποιούν την εκτέλεση προκαθορισμένων διαδικασιών επικοινωνίας και να παρακολουθούν την πρόοδο εκτέλεσης των σχεδίων αντιμετώπισης. Οι λύσεις CEM της περιλαμβάνουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες, την ανθεκτικότητα των ανθρώπων, τις ψηφιακές λειτουργίες, την έξυπνη ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια. Εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, επενδυτικές τράπεζες, αεροδρόμια, εταιρείες συμβούλων, αυτοκινητοβιομηχανίες και παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Industry: Software (NEC)

25 Corporate Drive
Suite 400
BURLINGTON
MASSACHUSETTS 01803
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,504.60 Price
-0.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Natural Gas

2.43 Price
+0.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1105%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0773%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

BTC/USD

22,902.25 Price
-0.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.40 Price
+0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00327

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου