Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Equinix Inc - EQIX CFD

731.82
2.65%
2.26
Χαμηλό: 725.11
Υψηλό: 737.23
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 2.26
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Equinix Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 751.74
Άνοιγμα* 737.23
Μεταβολή 1 έτους* 2.94%
Εύρος ημέρας* 725.11 - 737.23
Εύρος 52 εβδ. 494.89-776.35
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 353.48K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.73M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 69.68B
Αναλογία P/E 98.55
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 92.54M
Έσοδα 7.10B
EPS 7.64
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.64679
Beta 0.60
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 2, 2023 751.74 12.77 1.73% 738.97 761.98 738.97
Feb 1, 2023 736.82 11.71 1.61% 725.11 742.54 713.62
Jan 31, 2023 737.26 18.52 2.58% 718.74 741.75 718.73
Jan 30, 2023 723.75 1.25 0.17% 722.50 736.88 719.88
Jan 27, 2023 728.83 4.88 0.67% 723.95 733.79 723.95
Jan 26, 2023 728.02 10.55 1.47% 717.47 730.07 717.08
Jan 25, 2023 718.57 11.14 1.57% 707.43 721.21 700.42
Jan 24, 2023 719.05 7.55 1.06% 711.50 729.51 707.30
Jan 23, 2023 715.82 8.02 1.13% 707.80 723.42 706.28
Jan 20, 2023 718.90 18.79 2.68% 700.11 720.12 691.83
Jan 19, 2023 701.58 2.27 0.32% 699.31 709.25 695.63
Jan 18, 2023 701.69 -7.37 -1.04% 709.06 716.50 697.97
Jan 17, 2023 716.85 -1.40 -0.19% 718.25 723.39 710.78
Jan 13, 2023 720.76 10.51 1.48% 710.25 725.43 710.25
Jan 12, 2023 725.00 10.95 1.53% 714.05 725.00 702.84
Jan 11, 2023 713.97 25.30 3.67% 688.67 720.76 688.67
Jan 10, 2023 694.38 24.33 3.63% 670.05 695.26 670.04
Jan 9, 2023 680.25 7.45 1.11% 672.80 687.33 667.96
Jan 6, 2023 673.11 12.24 1.85% 660.87 674.33 649.59
Jan 5, 2023 659.80 -10.79 -1.61% 670.59 672.48 657.21

Equinix Inc Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 3611.99 4368.43 5071.65 5562.14 5998.54 6635.54
Έσοδα 3611.99 4368.43 5071.65 5562.14 5998.54 6635.54
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1820.87 2193.15 2605.48 2810.18 3074.34 3472.42
Ακαθάριστο Εισόδημα 1791.12 2175.28 2466.18 2751.96 2924.21 3163.11
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3005.53 3625.19 4145.65 4445.33 5091.42 5642.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1133.3 1327.63 1460.4 1586.06 1809.34 2043.03
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 51.353 104.407 79.777 49.086 207.744 127.049
Λειτουργικά Έσοδα 606.463 743.242 926.006 1116.81 907.124 993.037
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -388.68 -465.623 -507.012 -415.053 -397.812 -333.438
Άλλο, Καθαρό -57.924 9.213 14.044 -9.156 6.913 -50.647
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 159.859 286.832 433.038 692.597 516.225 608.952
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 114.408 44.495 358.859 507.245 370.074 499.728
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0.205 -0.297 0.463
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 114.408 44.495 358.859 507.45 369.777 500.191
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 12.392 188.487 6.5 0
Καθαρά Κέρδη 126.8 232.982 365.359 507.45 369.777 500.191
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 114.408 44.495 358.859 507.45 369.777 500.191
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 126.8 232.982 365.359 507.45 369.777 500.191
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 126.8 232.982 365.359 507.45 369.777 500.191
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 70.816 77.535 80.197 84.679 88.41 90.409
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.61557 0.57387 4.47472 5.99263 4.18252 5.53254
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 6.94 7.75 8.84 9.66 10.44 11.27
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.13455 1.44915 5.29908 6.41717 5.86705 6.97482
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1596.06 1657.92 1675.18 1706.38 1734.45
Έσοδα 1596.06 1657.92 1675.18 1706.38 1734.45
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 811.217 865.12 895.363 910.435 915.875
Ακαθάριστο Εισόδημα 784.847 792.799 779.813 795.943 818.572
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1311.46 1481.72 1392.88 1456.44 1466.6
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 484.283 507.615 507.909 533.509 545.198
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 15.96 108.99 -10.396 12.495 5.529
Λειτουργικά Έσοδα 284.604 176.194 282.3 249.939 267.845
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -88.952 -86.857 -78.532 -79.097 -77.859
Άλλο, Καθαρό -6.95 -39.377 1.482 -5.802 -9.549
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 188.702 49.96 205.25 165.04 180.437
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 156.074 68.487 152.026 123.141 147.693
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.288 -0.148 0.19 0.133 -0.24
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 156.362 68.339 152.216 123.274 147.453
Καθαρά Κέρδη 156.362 68.339 152.216 123.274 147.453
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 156.362 68.339 152.216 123.274 147.453
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 156.362 68.339 152.216 123.274 147.453
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 156.362 68.339 152.216 123.274 147.453
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 89.842 90.104 90.467 91.03 91.162
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.74041 0.75845 1.68256 1.35421 1.61748
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.66 2.87 2.87 2.87 2.87
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.88734 1.78673 1.58729 1.45282 1.66713
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1467.53 2249.13 1515.68 2872.62 2609.16 2957.1
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 805.957 1444.96 672.876 1905.36 1618.31 1653.79
Cash 345.119 985.382
Μετρητά & Ισοδύναμα 400.388 427.135 606.166 1869.58 1604.87 1536.36
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 60.45 32.446 66.71 35.788 13.438 117.432
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 545.056 695.071 750.753 858.34 860.219 934.548
Accounts Receivable - Trade, Net 396.245 576.313 639.897 699.167 690.272 747.201
Prepaid Expenses 79.258 64.832 70.433 55.954 61.424 65.224
Other Current Assets, Total 37.255 44.262 21.62 52.957 69.205 303.539
Total Assets 12608.4 18691.5 20244.6 23965.6 27006.8 27918.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 7199.21 9394.6 11026 13628 15978.1 16728.2
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 10650.9 13738.8 15996.7 19562.6 23154.4 24985.3
Accumulated Depreciation, Total -3451.69 -4344.24 -4970.63 -5934.65 -7176.27 -8257.09
Goodwill, Net 2986.06 4411.76 4836.39 4781.86 5472.55 5372.07
Intangibles, Net 719.231 2384.97 2333.3 2102.39 2170.95 1935.27
Long Term Investments 10.042 9.243 0 59.737 163.071 245.049
Other Long Term Assets, Total 226.298 241.75 328.656 260.325 290.948 300.021
Total Current Liabilities 1028.69 1242.73 1515.07 2157.86 2024.75 1605.95
Accounts Payable 60.211 101.744 96.98 52.232 77.705 84.084
Accrued Expenses 666.37 837.88 839.124 1155.63 1222.52 1126.42
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 168.974 143.196 451.972 796.066 370.158 180.928
Other Current Liabilities, Total 133.14 159.914 126.995 153.938 354.368 214.519
Total Liabilities 8242.54 11841.7 13025.4 15125 16372.9 17036.6
Total Long Term Debt 6590.6 9937.22 10880.5 11030 12090.3 13560.4
Long Term Debt 5179.86 8316.97 9439.45 9599.11 10305.5 11570.7
Capital Lease Obligations 1410.74 1620.26 1441.08 1430.88 1784.82 1989.67
Deferred Income Tax 274.341 252.287 247.849 247.179 290.366 340.287
Other Liabilities, Total 348.907 409.423 381.914 1690.2 1967.26 1530.3
Total Equity 4365.83 6849.79 7219.28 8840.61 10634 10882.1
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0.072 0.079 0.081 0.086 0.089 0.091
Additional Paid-In Capital 7413.52 10121.3 10751.3 12696.4 15028.4 15984.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1951.06 -2340.1 -2441.25 -2777.04 -3358.97 -3904.65
Treasury Stock - Common -147.559 -146.32 -145.161 -144.256 -122.118 -112.208
Unrealized Gain (Loss) 2.11 2.124 0 0
Other Equity, Total -951.252 -787.313 -945.702 -934.613 -913.368 -1085.75
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 12608.4 18691.5 20244.6 23965.6 27006.8 27918.7
Total Common Shares Outstanding 71.409 79.0381 80.7223 85.3084 89.1342 90.5714
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0 0 0 0
Note Receivable - Long Term 204.596 260.726 322.028 380.996
Minority Interest -0.224 0.13 -0.318
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2849.72 3148.06 2899.36 2957.1 3062.8
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1757.22 1799.73 1379.1 1536.36 1695.31
Μετρητά & Ισοδύναμα 1752.99 1799.73 1379.1 1536.36 1695.31
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.229 0 0 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 684.642 726.382 792.101 681.809 780.404
Accounts Receivable - Trade, Net 684.642 726.382 792.101 681.809 780.404
Other Current Assets, Total 407.856 621.953 728.162 738.934 587.087
Total Assets 27317 27930.4 27774.1 27918.7 28023.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 16174.5 16515.7 16632.9 16728.2 16747.2
Goodwill, Net 5387.6 5411.12 5401.74 5372.07 5316.08
Intangibles, Net 2092.25 2047.52 1994.02 1935.27 1877.54
Other Long Term Assets, Total 812.923 807.97 846.08 926.066 742.254
Total Current Liabilities 1833.58 1683.37 1781.14 1605.95 1607.01
Payable/Accrued 742.3 767.963 844.056 879.144 811.157
Accrued Expenses 498.798 453.436 497.493 331.363 382.847
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 379.293 190.9 216.093 180.928 180.404
Other Current Liabilities, Total 213.189 271.072 223.494 214.519 232.606
Total Liabilities 16740.2 17283.9 17205.4 17036.6 17080.3
Total Long Term Debt 12826.9 13638.7 13547.7 13560.4 13672.6
Long Term Debt 10914.4 11638.7 11561.4 11570.7 11645.4
Capital Lease Obligations 1912.51 2000.01 1986.27 1989.67 2027.23
Minority Interest -0.159 0 -0.19 -0.318 -0.075
Other Liabilities, Total 2079.79 1961.83 1876.75 1870.59 1800.83
Total Equity 10576.8 10646.5 10568.8 10882.1 10942.9
Common Stock 0.09 0.09 0.09 0.091 0.091
Additional Paid-In Capital 15166.4 15360.7 15488.8 15984.6 16145.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3463.03 -3655.96 -3765.72 -3904.65 -4041.77
Treasury Stock - Common -117.786 -117.27 -112.696 -112.208 -107.949
Other Equity, Total -1008.85 -941.114 -1041.76 -1085.75 -1052.91
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 27317 27930.4 27774.1 27918.7 28023.2
Total Common Shares Outstanding 89.5745 89.7502 90.0412 90.5714 91.0138
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Total Preferred Shares Outstanding 0
Long Term Investments 277.315
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 126.8 232.982 365.359 507.245 370.074 499.728
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1019.35 1439.23 1815.43 1992.73 2309.83 2547.21
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 714.345 865.472 1024.07 1088.56 1224.32 1450.81
Amortization 122.862 177.008 203.416 196.278 199.047 205.484
Μη Χρηματικά Στοιχεία 188.38 260.105 266.594 293.965 484.212 523.922
Cash Taxes Paid 39.32 72.641 93.375 136.583 143.934 134.411
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 350.083 444.793 496.795 553.815 498.408 426.439
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -133.034 -96.334 -44.016 -93.319 32.171 -132.734
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2045.67 -5400.83 -3075.53 -1944.57 -3426.97 -3006.74
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1113.36 -1378.72 -2096.17 -2079.52 -2282.5 -2751.51
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -932.303 -4022.1 -979.354 134.954 -1144.47 -255.226
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -897.065 4607.86 470.912 1202.08 815.526 413.765
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 22.747 -40.251 38.643 28.677 19.882 52.526
Total Cash Dividends Paid -499.463 -621.497 -738.6 -836.164 -947.933 -1042.91
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 2481.42 388.172 1660.98 1981.38 497.87
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -420.349 2788.19 782.697 348.593 -237.798 906.278
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -21.8 31.187 -33.907 8.766 40.702 -30.474
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1945.18 677.454 -823.097 1259.01 -260.918 -76.241
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 156.074 224.561 376.587 499.728 147.693
Cash From Operating Activities 391.158 990.355 1655.1 2547.21 581.123
Cash From Operating Activities 341.622 706.184 1074.76 1450.81 385.771
Amortization 53.395 105.074 155.428 205.484 49.569
Non-Cash Items 107.551 321.134 411.326 523.922 102.541
Changes in Working Capital -267.484 -366.598 -363.001 -132.734 -104.451
Cash From Investing Activities -635.684 -1364.41 -2186.04 -3006.74 -258.759
Capital Expenditures -563.598 -1255.83 -1934.11 -2751.51 -412.518
Other Investing Cash Flow Items, Total -72.086 -108.581 -251.935 -255.226 153.759
Cash From Financing Activities 412.654 587.33 320.943 413.765 -168.915
Financing Cash Flow Items 36.882 14.932 52.526 52.526 36.51
Total Cash Dividends Paid -263.039 -521.092 -783.454 -1042.91 -289.669
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 99.599 99.599 497.87
Issuance (Retirement) of Debt, Net 638.811 993.891 952.272 906.278 84.244
Foreign Exchange Effects -22.019 -17.054 -24.139 -30.474 4.593
Net Change in Cash 146.109 196.22 -234.137 -76.241 158.042
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 12.8481 11889360 81949 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.4193 5940269 -67768 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.0995 5644344 31216 2022-09-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 3.9349 3641242 1356837 2022-09-30 LOW
Cohen & Steers Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.226 2059861 -146475 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0737 1918940 6118 2022-09-30 LOW
APG Asset Management US, Inc. Pension Fund 1.6004 1480971 -50131 2022-09-30 LOW
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 1.5767 1459063 -17425 2022-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.4574 1348684 -36426 2022-09-30 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3759 1273240 30981 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3248 1225904 9878 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.2867 1190662 87195 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.2672 1172682 -555866 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1325 1048029 -46554 2022-09-30 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1153 1032087 -148679 2022-09-30 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0158 940022 -46489 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9778 904814 12242 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9498 878971 -10840 2022-09-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.9222 853357 3005 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.8735 808305 -23207 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Equinix Company profile

Σχετικά με την Equinix Inc

Η Equinix, Inc. (Equinix) είναι μια εταιρεία ψηφιακών υποδομών. Η εταιρεία παρέχει χώρο συνεγκατάστασης και συναφείς προσφορές. Η Equinix παρέχει διορατικότητα σε παγκόσμιες επιχειρήσεις, παρόχους περιεχομένου, χρηματοπιστωτικές εταιρείες και παρόχους υπηρεσιών δικτύου για τη σύνδεση των περιουσιακών στοιχείων πληροφοριών τους. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν την Αμερική, την ΕΜΕΑ και την Ασία-Ειρηνικό. Η πλατφόρμα Equinix της Equinix, συνδυάζει ένα παγκόσμιο αποτύπωμα κέντρων δεδομένων International Business Exchange (IBX) στις περιοχές της Αμερικής (AMER), της Ασίας-Ειρηνικού (APAC) και της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA), λύσεις διασύνδεσης, υπηρεσίες αιχμής, επιχειρηματικά και ψηφιακά οικοσυστήματα, καθώς και συμβουλευτική και υποστήριξη. Τα διασυνδεδεμένα κέντρα δεδομένων της Equinix σε όλο τον κόσμο επιτρέπουν στους πελάτες της να συγκεντρώσουν και να διασυνδέσουν τις υποδομές που χρειάζονται για να παρακολουθήσουν το ψηφιακό τους πλεονέκτημα. Παρέχει σε κάθε πελάτη πρόσβαση σε μια επιλογή επιχειρηματικών εταίρων και λύσεων με βάση τις ανάγκες τους σε colocation, διασύνδεση και διαχειριζόμενες υπηρεσίες πληροφορικής.

Industry: Commercial REITs (NEC)

1 Lagoon Dr
REDWOOD CITY
CALIFORNIA 94065-1562
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,414.30 Price
-0.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου