Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 75% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι η επενδυτική στρατηγική;

  Εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading)

  Είναι μια προσέγγιση των επενδύσεων που προσαρμόζεται στην προθυμία ανάληψης κινδύνων, στους στόχους και στα ειδικότερα συμφέροντα κάθε επενδυτή. Ακολουθώντας αυτήν τη στρατηγική, ένας επενδυτής μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τα διάφορα είδη στοιχείων ενεργητικού που πρέπει να συμπεριληφθούν στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιό του.

  Πού συναντήσατε τον όρο επενδυτική στρατηγική;

  Ίσως τον έχετε συναντήσει εάν συμμετέχετε σε κάποιο εταιρικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών. Τα προγράμματα αυτά επενδύουν τα χρήματά σας σε μέσα όπως μετοχές και συχνά εφαρμόζουν μια επενδυτική στρατηγική χαμηλότερου κινδύνου όταν πλησιάζετε σε ηλικία συνταξιοδότησης.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για την επενδυτική στρατηγική...

  Μια σειρά παραγόντων μπορούν να προσδιορίσουν την προσωπική επενδυτική σας στρατηγική. Στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνεται η προθυμία ανάληψης κινδύνων και οι αποδόσεις που ελπίζετε να επιτύχουν οι επενδύσεις σας, καθώς και τα στοιχεία ενεργητικού, οι περιοχές και οι κλάδοι που σας ενδιαφέρουν. Η σκοπούμενη διάρκεια της επένδυσής σας αποτελεί επίσης έναν παράγοντα που πρέπει να συνυπολογιστεί κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής σας.

  Επίσης, θα διαπιστώσετε ότι τα επενδυτικά κεφάλαια ακολουθούν συγκεκριμένες στρατηγικές. Παραδείγματος χάριν, ενδέχεται να επιλέξουν να επενδύσουν σε στοιχεία ενεργητικού που παρέχουν εισόδημα ή σε στοιχεία ενεργητικού που στρέφονται περισσότερο προς την ανάπτυξη. Παρόλο που ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια παρακολουθούν παθητικά μια συγκεκριμένη αγορά, άλλα εφαρμόζουν ενεργή διαχείριση επιλέγοντας προσεκτικά μεμονωμένες επενδύσεις στο πλαίσιο των επιδιώξεών τους για την επίτευξη ισχυρότερων αποδόσεων.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου