Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι μια ενεργή εντολή;

  Ορισμός ενεργής εντολής

  Κατά τη διάρκεια μιας ημέρας διαπραγμάτευσης οι χρηματιστές πραγματοποιούν διάφορες αγορές και πωλήσεις τίτλων. Οι τίτλοι που πρέπει να αγοράσουν και να πουλήσουν, καθώς και η αξία τους περιγράφονται σε συγκεκριμένες εντολές που λαμβάνουν από τους επενδυτές.

  Μια εντολή χαρακτηρίζεται ως ενεργή όταν παραμένει σε ισχύ είτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης είτε και κατά το διευρυμένο ωράριο συναλλαγών.

  Πού συναντήσατε τον όρο ενεργή εντολή;

  Κάθε συναλλαγή που βλέπετε ή πραγματοποιείτε οι ίδιοι αποτελείται από τουλάχιστον δύο ξεχωριστές ενεργές εντολές: μία εντολή αγοράς και μία εντολή πώλησης. Μια συναλλαγή ολοκληρώνεται μόνο όταν η εντολή αγοράς και η εντολή πώλησης ταυτίζονται, όταν δηλαδή ικανοποιηθούν οι παράμετροι και στις δύο εντολές (με πιο απλά λόγια, όταν η τιμή πώλησης μιας εντολής ταυτιστεί με την τιμή αγοράς κάποιας άλλης εντολής).

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις ενεργές εντολές

  Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι εντολών. Μπορεί να πρόκειται για απλές εντολές όπως μια εντολή ημέρας, όπου ο χρηματιστής λαμβάνει από τον επενδυτή συγκεκριμένες παραμέτρους και μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει μόνο εφόσον αυτές οι παράμετροι ικανοποιηθούν εντός της ημέρας διαπραγμάτευσης, ή για πιο σύνθετες εντολές όπως είναι οι εντολές ενεργοποιούμενες σε εύρος τιμών (Stop Limit), όπου η εντολή συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μιας εντολής με όριο (Limit) και μιας εντολής ενεργοποιούμενης σε συγκεκριμένο όριο (Stop).

  Κάθε εντολή αγοράς ή πώλησης, όποιος και αν είναι ο τύπος ή οι παράμετροί της, αποτελεί ενεργή εντολή εφόσον παραμένει σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης (ή και κατά το διευρυμένο ωράριο συναλλαγών).

  Στον αντίποδα των ενεργών εντολών βρίσκονται οι άμεσες εντολές, οι οποίες απαιτούν από τον χρηματιστή να τις εκτελέσει σχεδόν αμέσως διαφορετικά παύουν να ισχύουν. Με άλλα λόγια πρόκειται για εντολές που δεν παραμένουν αρκετό χρόνο «ενεργές».

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου