Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι έλλειψη ρευστότητας;

  Η έλλειψη ρευστότητας με απλούς όρους

  Στον κόσμο των επενδύσεων, η έλλειψη ρευστότητας αναφέρεται σε στοιχεία ενεργητικού για τα οποία δεν είναι εύκολο να γίνει ανταλλαγή με μετρητά. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν αρκετοί επενδυτές που να είναι πρόθυμοι να τα αγοράσουν.

  Στις επιχειρήσεις, ο όρος αυτός μπορεί να περιγράφει μια εταιρεία που δεν έχει αρκετά μετρητά ώστε να καλύψει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τα χρέη.

  Πού συναντήσατε τον όρο «έλλειψη ρευστότητας»;

  Τα στοιχεία του ενεργητικού μπορούν να χάσουν ένα μέρος της ρευστότητάς τους σε περιόδους αναταραχής στην οικονομία ή στην αγορά. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσετε ότι κάποια εμπορικά ακίνητα γίνονται λιγότερο ρευστά όταν η οικονομία εμφανίζει κακές επιδόσεις και ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης είναι χαμηλός.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για την έλλειψη ρευστότητας

  Αν και στις αγορές με υψηλή ρευστότητα παρατηρείται ότι τα στοιχεία ενεργητικού αλλάζουν συχνά χέρια, οι πωλήσεις μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού μπορεί να είναι πολύ σπάνιες. Αν δεν μπορεί να βρεθεί αγοραστής, ένας πωλητής μπορεί να αναγκαστεί να προσφέρει το εν λόγω στοιχείο του ενεργητικού σε σημαντικά μειωμένη τιμή ώστε να υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον.

  Στις επιχειρήσεις, οι εταιρείες με περιορισμένη ρευστότητα, που δεν διαθέτουν επαρκή μετρητά για να καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες για να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Ακόμα και μια εταιρεία με πολλά στοιχεία ενεργητικού, όπως γη, ακίνητα ή μηχανήματα, μπορεί να έρθει αντιμέτωπη με την προοπτική της παύσης πληρωμών εάν τα παραπάνω δεν μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε μετρητά.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου