Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Electrameccanica Vehicles Corp. - SOLO CFD

  0.38
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.38
  Άνοιγμα* 0.38
  Μεταβολή 1 έτους* -66.96%
  Εύρος ημέρας* 0.38 - 0.38
  Εύρος 52 εβδ. 0.36-1.19
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 403.02K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.21M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 48.30M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 119.29M
  Έσοδα 3.40M
  EPS -0.91
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.96
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 15, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 29, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.40 0.38
  Nov 28, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.39 0.38
  Nov 27, 2023 0.39 0.01 2.63% 0.38 0.40 0.38
  Nov 24, 2023 0.39 0.01 2.63% 0.38 0.39 0.38
  Nov 22, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
  Nov 21, 2023 0.38 -0.01 -2.56% 0.39 0.39 0.38
  Nov 20, 2023 0.39 0.01 2.63% 0.38 0.41 0.38
  Nov 17, 2023 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.40 0.39
  Nov 16, 2023 0.40 0.00 0.00% 0.40 0.41 0.40
  Nov 15, 2023 0.40 0.02 5.26% 0.38 0.40 0.38
  Nov 14, 2023 0.39 -0.01 -2.50% 0.40 0.40 0.38
  Nov 13, 2023 0.39 0.00 0.00% 0.39 0.40 0.39
  Nov 10, 2023 0.38 -0.02 -5.00% 0.40 0.41 0.38
  Nov 9, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.40 0.38
  Nov 8, 2023 0.38 -0.02 -5.00% 0.40 0.40 0.38
  Nov 7, 2023 0.41 0.00 0.00% 0.41 0.42 0.39
  Nov 6, 2023 0.42 -0.03 -6.67% 0.45 0.46 0.41
  Nov 3, 2023 0.46 0.07 17.95% 0.39 0.46 0.39
  Nov 2, 2023 0.38 0.01 2.70% 0.37 0.38 0.37
  Oct 27, 2023 0.38 -0.01 -2.56% 0.39 0.39 0.38

  Electrameccanica Vehicles Corp. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, April 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Electrameccanica Vehicles Corp Earnings Release
  Q4 2023 Electrameccanica Vehicles Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 6.81245 2.10077 0.56852 0.580139 0.581246
  Έσοδα 6.81245 2.10077 0.56852 0.580139 0.581246
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 19.2383 2.64747 0.69946 0.483392 0.430098
  Ακαθάριστο Εισόδημα -12.4258 -0.5467 -0.13094 0.096747 0.151148
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 132.811 60.3866 27.4541 21.0052 13.1875
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 52.2847 35.4815 17.621 12.6093 8.38696
  Έρευνα & Ανάπτυξη 22.0312 17.0903 7.85487 7.58739 4.16215
  Depreciation / Amortization 4.93855 3.48006 1.60365 0.797809 0.208345
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 34.3181 1.68722 -0.3249 0
  Λειτουργικά Έσοδα -125.998 -58.2858 -26.8856 -20.4251 -12.6063
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.36822 19.3318 -36.2014 2.7085 5.09877
  Άλλο, Καθαρό -0.04476 0.17537 0.00754 -5.35013 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -123.675 -38.7786 -63.0795 -23.0667 -7.50752
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -123.699 -38.7795 -63.0469 -22.9883 -7.50628
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -123.699 -38.7795 -63.0469 -22.9883 -7.50628
  Καθαρά Κέρδη -123.699 -38.7795 -63.0469 -22.9883 -7.50628
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -123.699 -38.7795 -63.0469 -22.9883 -7.50628
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -123.699 -38.7795 -63.0469 -22.9883 -7.50628
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -123.699 -38.7795 -63.0469 -22.9883 -7.50628
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 118.739 111.721 58.3528 35.9981 26.5827
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.04176 -0.34711 -1.08044 -0.6386 -0.282375
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.8539 -0.33729 -1.08406 -0.6386 -0.282375
  Other Operating Expenses, Total 0 -0.472669
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0.104 0.50443 6.81245 1.44015 1.54672
  Έσοδα 0.104 0.50443 6.81245 1.44015 1.54672
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.1463 0.40765 19.2383 2.39522 2.06944
  Ακαθάριστο Εισόδημα -0.0423 0.09678 -12.4258 -0.95507 -0.52272
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12.7741 14.2096 132.811 23.3834 21.2075
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.89208 10.2917 52.2847 12.8338 10.8906
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3.65107 2.5837 22.0312 6.54203 5.61427
  Depreciation / Amortization 0.78328 0.92656 4.93855 1.61242 1.27206
  Other Operating Expenses, Total
  Λειτουργικά Έσοδα -12.6701 -13.7052 -125.998 -21.9433 -19.6608
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.27208 1.41797 2.36822 0.38058 0.15994
  Άλλο, Καθαρό -1.46901 -0.02441 -0.04476 0.01791 -0.02876
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -12.867 -12.3116 -123.675 -21.5448 -19.5296
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -12.868 -12.3116 -123.699 -21.5448 -19.5305
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -12.868 -12.3116 -123.699 -21.5448 -19.5305
  Καθαρά Κέρδη -12.868 -12.3116 -123.699 -21.5448 -19.5305
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -12.868 -12.3116 -123.699 -21.5448 -19.5305
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -12.868 -12.3116 -123.699 -21.5448 -19.5305
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -12.868 -12.3116 -123.699 -21.5448 -19.5305
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 119.288 119.288 118.739 118.848 118.613
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.10787 -0.10321 -1.04176 -0.18128 -0.16466
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10623 -0.10321 -0.8539 -0.18128 -0.1572
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.30133 0 34.3181 1.36116
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 150.153 240.845 135.312 13.6734 16.5281
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 134.256 221.928 129.451 8.04105 13.7162
  Μετρητά & Ισοδύναμα 134.256 221.928 71 6.10549 13.7162
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.27396 0.37202 0.21335 0.319538 0.862881
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.27396 0.37202 0 0.010863 0.862881
  Συνολικό Απόθεμα 4.23306 3.58045 0.60909 0.543626 0.304906
  Προπληρωθέντα Εξοδα 11.3909 14.9644 5.03915 4.76917 1.64416
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 181.246 255.398 145.754 21.945 21.3644
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 25.4837 10.1239 9.29031 7.24005 3.85808
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.01196 0.41578 0.41971 0.390818 0.897978
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 36.1969 7.85398 4.55644 2.45597 1.32015
  Payable/Accrued 0.915182
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0.001507 0.004515
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 24.958 1.39402 0.51887 0.473802 0.400449
  Σύνολο Οφειλών 53.9209 9.71279 23.0751 8.20343 4.7645
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0.49954 0.622357 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 17.724 1.85881 18.0191 5.1251 3.44437
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 127.326 245.685 122.679 13.7416 16.5999
  Κοινή Μετοχή 395.564 390.29 212.059 48.2457 33.7867
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -272.805 -149.107 -110.327 -45.0149 -22.7362
  ESOP Debt Guarantee 20.9476 10.5107 5.54938
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 4.56623 4.5018
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 181.246 255.398 145.754 21.945 21.3644
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 119.288 117.339 89.3096 37.0494 32.3323
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.59732 3.46373 0.18234 0.133568 0.08023
  Μετρητά 58.4507 1.93556
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 28.3969 15.5372 11.9931 8.45235
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2.9131 -5.41328 -2.70275 -1.2123
  Υπεραξία, Καθαρό 0 0.54976 0.54976 0.507167
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.79283 1.24986 1.00177 0.502573
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7.44611 5.2101 2.17913 0.840068
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.85666 0.638017
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.49954 0.622357
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 80.0382 97.2184 130.956 150.153 179.913
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 73.4729 89.3345 111.21 134.256 153.883
  Μετρητά
  Μετρητά & Ισοδύναμα 73.4729 89.3345 111.21 134.256 153.883
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.30078 0.40907 0.27568 0.27396 0.10517
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.30078 0.40907 0.27568 0.27396 0.10517
  Συνολικό Απόθεμα 2.81279 2.79108 4.2866 4.23306 8.83737
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.45175 4.68373 15.1841 11.3909 17.0877
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 106.994 125.27 162.236 181.246 211.343
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 21.918 22.0658 24.9526 25.4837 28.6063
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 24.9997 24.622 28.1109 28.3969 39.4787
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3.08168 -2.5562 -3.15829 -2.9131 -10.8723
  Υπεραξία, Καθαρό 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.01196 0.01196 0.01196 0.01196 0.96259
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.0254 5.97387 6.31493 5.59732 1.86092
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5.07105 5.19749 28.9097 36.1969 6.77456
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.77854 0.9482 0.37498 3.79283 1.09055
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.9485 2.35165 3.67971 7.44611 4.09072
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.28344
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.34401 1.89764 24.855 24.958 0.30984
  Σύνολο Οφειλών 21.122 21.3951 46.3076 53.9209 23.6397
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 16.5904
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 16.5904
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 16.051 16.1976 17.3978 17.724 0.27478
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 85.8715 103.875 115.928 127.326 187.704
  Κοινή Μετοχή 398.061 397.285 396.441 395.564 373.398
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -316.782 -297.985 -285.117 -272.805 -211.327
  ESOP Debt Guarantee 25.6326
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 106.994 125.27 162.236 181.246 211.343
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 119.288 119.288 119.288 119.288 118.888
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 4.5918 4.57523 4.60353 4.56623
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -123.699 -38.7795 -63.0469 -22.5831 -7.37394
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -84.4103 -60.7212 -22.4866 -16.5297 -11.4476
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.823 3.48398 1.60365 0.783743 0.204672
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 50.8484 -12.1754 38.0779 7.31391 -2.47485
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -17.3832 -13.2504 0.91083 -1.96578 -1.80346
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.39897 -4.63882 -1.39907 -2.73375 -3.15247
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.39897 -4.63882 -1.40003 -2.67968 -3.07114
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.00096 -0.054073 -0.081327
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.38087 157.985 138.927 13.4622 22.1976
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.48705 158.19 139.231 13.9341 23.3934
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.48766 -0.46009 -1.19576
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -87.4487 92.6252 120.89 -5.75266 7.57801
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.02026 0.00059 5.84874 0.048637 -0.019592
  Deferred Taxes -0.03215 -0.078557
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.07996 0.101645
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.10619 -0.2049 0.18398 -0.01182
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -12.3116 -123.699 -59.6731 -38.1283 -17.9656
  Cash From Operating Activities -21.199 -84.4103 -65.0505 -43.3019 -26.4601
  Cash From Operating Activities 0.92656 5.823 4.26891 2.65649 1.17134
  Deferred Taxes
  Non-Cash Items 0.87409 50.8484 6.67699 5.36278 2.53546
  Cash Interest Paid 0.23303 0.12116
  Changes in Working Capital -10.688 -17.3832 -16.3233 -13.193 -12.2013
  Cash From Investing Activities -0.67088 -3.39897 -3.52527 -2.39993 -1.06839
  Capital Expenditures -0.67088 -3.39897 -3.2964 -2.17106 -1.06839
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.22887 -0.22887
  Cash From Financing Activities -0.01614 0.38087 0.57497 0.13914 0.27473
  Financing Cash Flow Items -0.01614 -0.10619 0.75702 0.18825 -0.02079
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0.48705 0.34984 0.34407 0.29552
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.5319 -0.39318
  Foreign Exchange Effects 0.04053 -0.02026 -0.04396 0.00635 -0.00585
  Net Change in Cash -21.8455 -87.4487 -68.0447 -45.5564 -27.2596
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Kroll (Jerry) Individual Investor 5.2655 6285895 0 2023-04-12 LOW
  Reisner (Henry) Individual Investor 1.1937 1425003 -250000 2022-04-07
  Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.5539 661225 524571 2023-06-30 MED
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.3854 460091 285195 2023-06-30 HIGH
  Bhullar (Baljinder) Individual Investor 0.1708 203869 115050 2022-07-27
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.132 157533 0 2023-06-30 LOW
  Bank Vontobel AG Research Firm 0.1054 125772 -9383 2023-09-30 MED
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.104 124175 124175 2023-06-30 HIGH
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.0808 96488 83094 2023-06-30 HIGH
  Sygnia Asset Management Hedge Fund 0.0768 91722 0 2022-09-30 LOW
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.0737 87930 -16977 2023-06-30 MED
  Yan (Fang Qiong Joanne) Individual Investor 0.0628 75000 0 2023-04-12 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0532 63517 -471658 2023-06-30 LOW
  Simplex Trading, LLC Research Firm 0.0519 61996 61996 2023-06-30 HIGH
  XTX Markets LLC Venture Capital 0.0505 60248 60248 2023-06-30 HIGH
  Virtu Americas LLC Research Firm 0.0441 52688 -24066 2023-06-30 HIGH
  Moss (Isaac) Individual Investor 0.0384 45852 22926 2022-07-20
  Ingargiola (Luisa) Individual Investor 0.0354 42224 0 2023-04-12 MED
  Osaic Holdings, Inc. Investment Advisor 0.0292 34810 -2800 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.0249 29700 850 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Electrameccanica Vehicles Corp. Company profile

  Σχετικά με την Electrameccanica Vehicles Corp.

  Η ElectraMeccanica Vehicles Corp. είναι μια εταιρεία με έδρα τον Καναδά, η οποία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή περιβαλλοντικά αποδοτικών ηλεκτρικών οχημάτων (EV). Η ναυαρχίδα της εταιρείας, το SOLO, είναι το ειδικά κατασκευασμένο μονοθέσιο EV. Το SOLO έχει εμβέλεια περίπου έως 100 μίλια και τελική ταχύτητα περίπου έως 80 μίλια ανά ώρα (mph). Το SOLO διαθέτει επίσης εμπρόσθιες και οπίσθιες ζώνες θλίψης, προστασία από πλευρικές συγκρούσεις, roll bar, έλεγχο περιορισμού ροπής, καθώς και υδραυλικό τιμόνι, υδραυλικά φρένα, κλιματισμό και σύστημα ψυχαγωγίας Bluetooth. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα κατά παραγγελία. Ο τομέας των ηλεκτρικών οχημάτων ασχολείται με την ανάπτυξη και την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για μαζικές αγορές. Ο τομέας "Custom built vehicles" ασχολείται με την ανάπτυξη και κατασκευή οχημάτων υψηλών προδιαγραφών.

  Industry: Electric (Alternative) Vehicles

  6060 Silver Drive
  Third Floor
  BURNABY
  BRITISH COLUMBIA V5H 0H5
  CA

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου