Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Ebang International Holdings Inc. - EBON CFD

7.09
1.58%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.28
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 6.98
Άνοιγμα* 6.93
Μεταβολή 1 έτους* 384.62%
Εύρος ημέρας* 6.89 - 7.11
Εύρος 52 εβδ. 0.26-1.88
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 624.31K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.25M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 49.26M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 187.38M
Έσοδα -100.00B
EPS -100.00K
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 6.98 0.40 6.08% 6.58 6.98 6.58
Mar 28, 2023 6.50 0.09 1.40% 6.41 6.56 6.30
Mar 27, 2023 6.35 -0.14 -2.16% 6.49 6.51 6.35
Mar 24, 2023 6.53 0.19 3.00% 6.34 6.53 6.34
Mar 23, 2023 6.65 0.06 0.91% 6.59 6.85 6.50
Mar 22, 2023 6.36 -0.17 -2.60% 6.53 6.59 6.36
Mar 21, 2023 6.63 0.49 7.98% 6.14 6.79 6.12
Mar 20, 2023 6.42 -0.08 -1.23% 6.50 6.63 6.42
Mar 17, 2023 6.56 -0.26 -3.81% 6.82 6.88 6.47
Mar 16, 2023 6.59 0.42 6.81% 6.17 6.69 6.17
Mar 15, 2023 6.33 -0.09 -1.40% 6.42 6.51 6.03
Mar 14, 2023 6.44 -0.15 -2.28% 6.59 6.69 6.38
Mar 13, 2023 6.10 0.26 4.45% 5.84 6.35 5.72
Mar 10, 2023 5.61 -0.03 -0.53% 5.64 5.78 5.47
Mar 9, 2023 5.95 -0.33 -5.25% 6.28 6.50 5.94
Mar 8, 2023 6.02 -0.39 -6.08% 6.41 6.46 6.02
Mar 7, 2023 6.32 -0.53 -7.74% 6.85 6.85 6.29
Mar 6, 2023 6.81 -0.03 -0.44% 6.84 6.94 6.80
Mar 3, 2023 7.04 0.22 3.23% 6.82 7.22 6.82
Mar 2, 2023 6.98 -0.16 -2.24% 7.14 7.19 6.81

Ebang International Holdings Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 51.4502 19.0043 109.06 319.042
Έσοδα 51.4502 19.0043 109.06 319.042
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 22.2271 21.9036 139.624 294.596
Ακαθάριστο Εισόδημα 29.2232 -2.89934 -30.5637 24.4458
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 49.4199 45.6511 159.708 350.103
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.6356 15.2877 6.71669 12.0178
Έρευνα & Ανάπτυξη 6.55721 8.45977 13.3674 43.4888
Λειτουργικά Έσοδα 2.03037 -26.6468 -50.6478 -31.0609
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.10114 -0.19226 3.86951 -0.8706
Άλλο, Καθαρό 0.45975 3.97968 6.10549 21.0168
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2.38898 -22.8594 -40.6728 -10.9147
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.76782 -32.1109 -41.0731 -11.8143
Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.66312 1.4355 -1.33024 -0.49423
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4.43094 -30.6754 -42.4034 -12.3085
Καθαρά Κέρδη 4.43094 -30.6754 -42.4034 -12.3085
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4.43094 -30.6754 -42.4034 -12.3085
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4.43094 -30.6754 -42.4034 -12.3085
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4.43094 -30.6754 -42.4034 -12.3085
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 177.866 135.635 131.035 131.035
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02491 -0.22616 -0.3236 -0.09393
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02491 -0.22616 -0.3236 -0.09393
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 298.832 68.6001 63.465 125.033
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 275.316 54.5044 3.46426 9.99759
Cash 0.5156 7.08245
Μετρητά & Ισοδύναμα 239.872 13.6694 2.94866 2.91514
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.87275 7.97108 30.0823 37.6756
Accounts Receivable - Trade, Net 9.87275 7.20511 8.12818 21.5767
Total Inventory 7.13754 3.84509 13.0885 66.2694
Prepaid Expenses 1.34087 0.74399 14.3348 3.42308
Other Current Assets, Total 5.16543 1.53546 2.49504 7.66778
Total Assets 385.864 144.2 82.6111 149.459
Property/Plant/Equipment, Total - Net 36.5986 30.0393 14.5421 16.9981
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 65.886 52.9791 30.711 25.3765
Accumulated Depreciation, Total -29.2874 -22.9398 -16.1689 -8.37836
Intangibles, Net 22.5122 23.0774 3.78415 4.69964
Other Long Term Assets, Total 1.58896 0.58639 0.81978 2.72807
Total Current Liabilities 14.7054 34.2568 39.0467 76.9981
Accounts Payable 3.38784 2.76219 11.832 43.6296
Accrued Expenses 3.93082 2.51424 3.72901 4.2076
Notes Payable/Short Term Debt 0 1.08767 0 7.72467
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.76597 4.8647 15.3137
Other Current Liabilities, Total 7.38671 27.1267 18.621 6.12244
Total Liabilities 22.1208 41.0738 64.6317 87.8881
Total Long Term Debt 0 0 17.632 4.62901
Long Term Debt 0 17.632 4.62901
Minority Interest 5.23599 6.69736 7.59127 6.26103
Other Liabilities, Total 2.00087 0.11883 0.36175 0
Total Equity 363.743 103.126 17.9794 61.5712
Common Stock 0.02383 0.01739 0.01433 0.01433
Additional Paid-In Capital 393.717 138.289 23.888 23.888
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -23.1006 -27.5316 3.14385 45.5472
Other Equity, Total -6.89701 -7.64833 -9.06684 -7.87835
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 385.864 144.2 82.6111 149.459
Total Common Shares Outstanding 185.835 135.635 131.035 131.035
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 35.4432 40.835
Note Receivable - Long Term 26.3322 21.8971
Deferred Income Tax 0.17858 0.00087
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2.76782 -32.1109 -41.0731 -11.8143
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -14.0697 -15.8273 -13.2602 -108.232
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6.25806 7.15296 8.85575 4.79935
Μη Χρηματικά Στοιχεία 10.473 7.14323 6.73779 61.0263
Cash Taxes Paid 0.00093 0.29303 8.11972 11.755
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.00438 1.49347 1.32383 0.48054
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -30.723 -6.64016 12.2194 -162.243
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6.51102 -63.1805 -5.80923 -6.2846
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -8.51925 -22.7613 -5.83261 -6.31286
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2.00823 -40.4193 0.02338 0.02826
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 248.284 92.059 8.54778 13.9597
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0 -6.89135
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 254.728 114.192 0 0.58574
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -6.44353 -22.1326 8.54778 20.2653
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.90055 -4.70557 -3.18146 -12.9709
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 226.803 8.34558 -13.7031 -113.528
Deferred Taxes -2.84559 8.6276

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Ebang International Holdings Inc. Company profile

Σχετικά με την Ebang International Holdings Inc.

Η Ebang International Holdings Inc είναι μια εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Κίνα που ασχολείται κυρίως με τον σχεδιασμό τσιπ ASIC (Application Specific Integrated Circuit) και την κατασκευή και πώληση μηχανημάτων εξόρυξης Bitcoin. Η εταιρεία παρέχει επίσης προϊόντα τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης. Η εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της στην ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Industry: Scientific & Super Computers

No.1066 Xinzhou Road, Economic And
Technological Devel. Zone Linping Dist.
311199

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,590.20 Price
+0.620% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.54 Price
-1.500% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00462

Oil - Crude

73.62 Price
+1.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,922.90 Price
+0.660% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου