Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Dyadic International, Inc. - DYAI CFD

1.6488
3.9%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.1624
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.7157
Άνοιγμα* 1.7059
Μεταβολή 1 έτους* -51.4%
Εύρος ημέρας* 1.629 - 1.7161
Εύρος 52 εβδ. 1.12-4.28
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 28.23K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.06M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 51.13M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 28.56M
Έσοδα 2.50M
EPS -0.42
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.59
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 6, 2023 1.6488 -0.1057 -6.02% 1.7545 1.7545 1.6290
Feb 3, 2023 1.7157 -0.0283 -1.62% 1.7440 1.8120 1.6763
Feb 2, 2023 1.7638 0.0093 0.53% 1.7545 1.7640 1.7445
Feb 1, 2023 1.7447 0.0384 2.25% 1.7063 1.7830 1.7063
Jan 31, 2023 1.6965 0.0092 0.55% 1.6873 1.7640 1.6769
Jan 30, 2023 1.6873 0.0098 0.58% 1.6775 1.6873 1.6384
Jan 27, 2023 1.6681 0.0387 2.38% 1.6294 1.6681 1.6098
Jan 26, 2023 1.6394 0.0202 1.25% 1.6192 1.6394 1.6192
Jan 25, 2023 1.6202 0.0590 3.78% 1.5612 1.6202 1.5612
Jan 24, 2023 1.6104 0.0010 0.06% 1.6094 1.6196 1.5523
Jan 23, 2023 1.5527 0.1155 8.04% 1.4372 1.5625 1.4274
Jan 20, 2023 1.4568 0.0392 2.77% 1.4176 1.4572 1.3890
Jan 19, 2023 1.4186 0.0202 1.44% 1.3984 1.4284 1.3888
Jan 18, 2023 1.4090 -0.1049 -6.93% 1.5139 1.5239 1.3894
Jan 17, 2023 1.5145 -0.0190 -1.24% 1.5335 1.5723 1.4949
Jan 13, 2023 1.5433 0.0871 5.98% 1.4562 1.5531 1.4562
Jan 12, 2023 1.4186 0.0585 4.30% 1.3601 1.4186 1.3601
Jan 11, 2023 1.3803 0.0106 0.77% 1.3697 1.3997 1.3603
Jan 10, 2023 1.3897 0.1253 9.91% 1.2644 1.3994 1.2644
Jan 9, 2023 1.3038 -0.0661 -4.83% 1.3699 1.3899 1.2740

Dyadic International, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 0.59289 0.75842 1.29545 1.68108 1.60192 2.40383
Έσοδα 0.59289 0.75842 1.29545 1.68108 1.60192 2.40383
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.51616 0.6802 1.02728 1.4597 1.42493 1.94444
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.07673 0.07822 0.26817 0.22138 0.17699 0.45939
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4.44813 3.52708 8.8879 10.9637 11.6276 17.1313
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.56212 5.03035 4.52268 5.51992 6.0848 6.69762
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.8856 2.2031 3.31716 3.95632 3.86812 8.39237
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.14734 -0.24906 0.02078 0.02773 0.06235 0.09689
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.1 -4.35822 0
Other Operating Expenses, Total 0.43692 0.22072 0 0.18739 0
Λειτουργικά Έσοδα -3.85524 -2.76866 -7.59245 -9.28259 -10.0257 -14.7275
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.48458 0.56615 0.89453 0.98493 0.73171 1.65724
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.37067 -2.20251 -6.69791 -8.29766 -9.29396 -13.0702
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.60874 -1.33582 -5.69176 -8.30797 -9.32527 -13.0702
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.60874 -1.33582 -5.69176 -8.30797 -9.32527 -13.0702
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -0.8
Καθαρά Κέρδη -3.60874 -2.13582 -5.69176 -8.30797 -9.32527 -13.0702
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.60874 -1.33582 -5.69176 -8.30797 -9.32527 -13.0702
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.60874 -2.13582 -5.69176 -8.30797 -9.32527 -13.0702
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.60874 -2.13582 -5.69176 -8.30797 -9.32527 -13.0702
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 36.5384 28.918 27.6733 27.0037 27.4716 27.8381
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09877 -0.04619 -0.20568 -0.30766 -0.33945 -0.46951
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.13612 -0.14415 -0.20568 -0.30766 -0.33945 -0.46951
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 0.46052 0.93709 0.69293 0.31329 0.64843
Έσοδα 0.46052 0.93709 0.69293 0.31329 0.64843
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.39076 0.8295 0.39254 0.33163 0.40475
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.06976 0.10759 0.30039 -0.01834 0.24368
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.78114 4.80417 4.01693 4.52908 3.39306
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.55401 1.74761 1.69284 1.70316 1.6557
Έρευνα & Ανάπτυξη 1.8081 2.20924 1.90155 2.47348 1.34286
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.02827 0.01781 0.03 0.02081 -0.01025
Λειτουργικά Έσοδα -3.32062 -3.86708 -3.324 -4.21579 -2.74463
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.02567 0.0209 0.0032 1.60746 0.00297
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.29495 -3.84617 -1.71527 -4.21386 -2.49167
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.29495 -3.84617 -1.71527 -4.21386 -2.49167
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.29495 -3.84617 -1.71527 -4.21386 -2.49167
Καθαρά Κέρδη -3.29495 -3.84617 -1.71527 -4.21386 -2.49167
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.29495 -3.84617 -1.71527 -4.21386 -2.49167
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.29495 -3.84617 -1.71527 -4.21386 -2.49167
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.29495 -3.84617 -1.71527 -4.21386 -2.49167
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 27.5333 27.6454 28.0792 28.0884 28.2513
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.11967 -0.13913 -0.06109 -0.15002 -0.0882
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.11967 -0.13913 -0.06109 -0.15002 -0.0882
Other Operating Expenses, Total 0 0 0
Άλλο, Καθαρό 1.60553 -1.60553 0.25
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 57.6279 49.6158 42.7481 35.6392 29.7815 21.0083
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 48.9394 47.6851 41.2028 34.2227 29.0945 20.2603
Μετρητά & Ισοδύναμα 6.88936 5.78635 2.38631 4.82354 20.6371 15.7485
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 42.05 41.8988 38.8164 29.3992 8.45745 4.51178
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.08137 0.76087 1.11985 1.31244 0.40645 0.37221
Accounts Receivable - Trade, Net 0.58821 0.27103 0.31874 0.55853 0.2942 0.27783
Prepaid Expenses 0.24229 1.1698 0.42545 0.10411 0.28056 0.37583
Other Current Assets, Total 7.36486 0
Total Assets 58.7004 50.7442 43.3008 37.4525 30.0724 21.2991
Long Term Investments 1.06664 0.92265 0 1.51164 0.28471 0.28471
Other Long Term Assets, Total 0.00585 0.20574 0.05214 0.05131 0.00623 0.00612
Total Current Liabilities 1.01024 0.7689 0.84964 1.58803 1.62587 2.55572
Accounts Payable 0.27906 0.52026 0.30906
Accrued Expenses 0.389 0.14796 0.39958 0.566 0.48976 0.70956
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.34218 0.10068 0.141 1.02202 1.13612 1.84616
Total Liabilities 1.01024 0.7689 0.84964 1.58803 1.62587 2.90866
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0 0
Total Equity 57.6902 49.9753 42.4512 35.8645 28.4466 18.3905
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.03893 0.03894 0.03897 0.03961 0.03975 0.04048
Additional Paid-In Capital 93.2575 93.9136 94.3852 96.1059 98.0131 101.026
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -25.2043 -27.3514 -33.0431 -41.3511 -50.6763 -63.7466
Treasury Stock - Common -10.4019 -16.6259 -18.9299 -18.9299 -18.9299 -18.9299
Other Equity, Total 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 58.7004 50.7442 43.3008 37.4525 30.0724 21.2991
Total Common Shares Outstanding 32.3823 28.3278 26.7135 27.3592 27.4942 28.2292
Note Receivable - Long Term 0.50062 0.25031 0
Other Liabilities, Total 0.35294
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 27.9914 26.1564 23.5722 21.0083 16.2413
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 27.233 25.6007 22.7478 20.2603 15.4401
Μετρητά & Ισοδύναμα 13.0556 14.0188 13.6606 15.7485 12.419
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14.1774 11.5819 9.0872 4.51178 3.02106
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.54216 0.45475 0.25443 0.37221 0.55705
Accounts Receivable - Trade, Net 0.38496 0.29144 0.17963 0.27783 0.52815
Prepaid Expenses 0.21619 0.10089 0.56997 0.37583 0.24417
Total Assets 28.2822 26.4473 23.8631 21.2991 18.5302
Long Term Investments 0.28471 0.28471 0.28471 0.28471 2.28283
Other Long Term Assets, Total 0.00615 0.00617 0.00614 0.00612 0.0061
Total Current Liabilities 2.59373 3.28849 1.96293 2.55572 1.82648
Accrued Expenses 0.27767 0.5948 0.84245 0.70956 0.53301
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 2.31606 2.69368 1.12048 1.84616 1.29347
Total Liabilities 2.59373 3.28849 1.96293 2.90866 2.1353
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 25.6885 23.1588 21.9001 18.3905 16.3949
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.03981 0.04033 0.04033 0.04048 0.04052
Additional Paid-In Capital 98.5499 99.8658 100.322 101.026 101.523
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -53.9713 -57.8175 -59.5327 -63.7466 -66.2383
Treasury Stock - Common -18.9299 -18.9299 -18.9299 -18.9299 -18.9299
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 28.2822 26.4473 23.8631 21.2991 18.5302
Total Common Shares Outstanding 27.5542 28.0792 28.0792 28.2292 28.2642
Other Liabilities, Total 0.35294 0.30882
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -3.60874 -2.13582 -5.69176 -8.30797 -9.32527 -13.0702
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -6.03539 -1.69117 -4.40719 -5.78289 -6.57439 -11.2769
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.26522 1.28542 1.16463 1.39701 1.76081 0.60508
Cash Taxes Paid 0.0115 0.16374 0 -0.50687 -0.50062 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.00091
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.69187 -0.84078 0.11994 1.12806 0.99008 1.18823
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -42.556 -0.81208 3.32832 7.70745 22.122 5.22159
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -42.556 -0.81208 3.32832 7.70745 22.122 5.22159
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -13.1204 -6.22253 -2.29954 0.55019 0.25547 1.23005
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.04063
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -13.161 -6.22253 -2.29954 0.55019 0.25547 1.23005
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -61.7118 -8.46787 -3.40003 2.43723 15.8135 -4.88857
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.25792 -0.02162 -0.03752 0.01037 -0.06326
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -3.29495 -7.14112 -8.85639 -13.0702 -2.49167
Cash From Operating Activities -1.90651 -4.30778 -8.64188 -11.2769 -2.85038
Non-Cash Items 0.51329 1.07275 0.04914 0.60508 0.45699
Changes in Working Capital 0.87514 1.76059 0.16537 1.18823 -0.81571
Cash From Investing Activities -5.78394 -3.28394 0.72159 5.22159 -0.52085
Other Investing Cash Flow Items, Total -5.78394 -3.28394 0.72159 5.22159 -0.52085
Cash From Financing Activities 0.1158 0.98614 0.98555 1.23005 0.04235
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.1158 0.98614 0.98555 1.23005 0.04235
Foreign Exchange Effects -0.00683 -0.01264 -0.0417 -0.06326 -0.00057
Net Change in Cash -7.58149 -6.61822 -6.97643 -4.88857 -3.32945
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Emalfarb (Mark A) Individual Investor 15.8684 4532493 138478 2023-01-03 LOW
Francisco Trust Corporation 12.4235 3548528 0 2022-04-14 LOW
Bandera Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 5.4858 1566908 0 2022-09-30 LOW
Chapin Davis Asset Management Investment Advisor 2.8695 819629 819629 2022-12-31
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6382 753551 0 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.8822 251976 996 2022-09-30 LOW
Northeast Financial Consultants Inc Investment Advisor 0.8753 250000 0 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.736 210215 0 2022-09-30 LOW
Tarnok (Michael P) Individual Investor 0.6614 188929 0 2022-04-14 LOW
DIM Funds SICAV S.A. Hedge Fund 0.4796 137000 137000 2021-12-31
Sage Mountain Advisors, LLC Investment Advisor 0.3731 106564 0 2022-12-31 MED
Herbst (Seth J. M.D.) Individual Investor 0.3676 105000 50000 2022-04-14 MED
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.3525 100674 -50298 2022-09-30 HIGH
Rawson (Ping Wang) Individual Investor 0.2971 84851 39351 2023-01-03 LOW
Hazelton (Joseph P) Individual Investor 0.2011 57448 57448 2023-01-03
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.198 56550 0 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.182 51974 1857 2022-09-30 LOW
Pekin Hardy Strauss Wealth Management Investment Advisor 0.1794 51240 0 2022-09-30 LOW
Perkins Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.1684 48100 0 2022-12-31 LOW
Forefront Analytics, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.142 40546 -6225 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Dyadic International, Inc. Company profile

Σχετικά με την Dyadic International, Inc.

Η Dyadic International, Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογικής πλατφόρμας. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της πλατφόρμας C1 για χρήση σε φαρμακευτικές εφαρμογές σε ανθρώπους και ζώα σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία της πλατφόρμας C1 βασίζεται στον μύκητα Myceliopthora thermophila, τον οποίο η Εταιρεία ονόμασε C1. Η πλατφόρμα γονιδιακής έκφρασης C1 χρησιμοποιείται στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και παραγωγή βιολογικών φαρμάκων και εμβολίων. Η τεχνολογία C1 είναι ένα μυκητιακό σύστημα έκφρασης για την ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την παραγωγή γονιδίων, ενζύμων και άλλων πρωτεϊνών. Η τεχνολογία C1 είναι εμπορικά διαθέσιμες λύσεις για την πρόσληψη γονιδίων και την ανάπτυξη βιομηχανικών διεργασιών για την παραγωγή όγκων ενζύμων και άλλων πρωτεϊνικών προϊόντων. Η Εταιρεία εργάζεται επίσης σε ευκαιρίες εμβολίων και αντισωμάτων που σχετίζονται με το COVID-19, συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου εμβολίου COVID-19, DYAI-100.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

140 Intracoastal Pointe Dr Ste 404
JUPITER
FLORIDA 33477
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

75.13 Price
+2.360% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0244%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0086%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.39 Price
-1.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00354

Natural Gas

2.52 Price
+4.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1164%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0824%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,497.90 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου