Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Distell Group Holdings Limited - DSTZF CFD

9.23
1.07%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.46
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Distell Group Holdings Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 9.33
Άνοιγμα* 9.24
Μεταβολή 1 έτους* -1.18%
Εύρος ημέρας* 9.23 - 9.24
Εύρος 52 εβδ. 165.97-180.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 256.27K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.79M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 38.87B
Αναλογία P/E 16.23
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 220.10M
Έσοδα 34.13B
EPS 10.75
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.50
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 10, 2023 9.23 -0.01 -0.11% 9.24 9.24 9.23
Feb 9, 2023 9.33 -0.09 -0.96% 9.42 9.42 9.33
Feb 8, 2023 9.03 -0.35 -3.73% 9.38 9.38 9.03
Feb 7, 2023 9.08 -0.34 -3.61% 9.42 9.42 9.08
Feb 6, 2023 9.41 -0.01 -0.11% 9.42 9.42 9.38
Jan 31, 2023 9.50 -0.01 -0.11% 9.51 9.52 9.50
Sep 13, 2022 9.31 0.00 0.00% 9.31 9.31 9.31
Sep 1, 2022 9.07 0.00 0.00% 9.07 9.07 9.07
Aug 17, 2022 9.48 -0.04 -0.42% 9.52 9.52 9.47
Aug 11, 2022 9.37 -0.01 -0.11% 9.38 9.39 9.37
Aug 10, 2022 9.37 0.00 0.00% 9.37 9.38 9.37
Jul 15, 2022 9.07 0.00 0.00% 9.07 9.07 9.07
Jul 14, 2022 9.08 0.01 0.11% 9.07 9.08 9.07
Jul 1, 2022 10.04 0.00 0.00% 10.04 10.04 10.04
Jun 29, 2022 10.04 0.00 0.00% 10.04 10.04 10.04
Jun 27, 2022 10.04 0.00 0.00% 10.04 10.04 10.04
Jun 24, 2022 10.04 0.00 0.00% 10.04 10.04 10.04
Jun 21, 2022 10.04 0.00 0.00% 10.04 10.04 10.04
Jun 15, 2022 10.04 0.00 0.00% 10.04 10.04 10.04
Jun 14, 2022 10.05 0.01 0.10% 10.04 10.05 10.04

Distell Group Holdings Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, August 23, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

06:30

Χώρα

ZA

Γεγονός

Full Year 2023 Distell Group Holdings Ltd Earnings Release
Full Year 2023 Distell Group Holdings Ltd Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 34133.6 28254.5 22370.2 26179.6 24230.8
Έσοδα 34133.6 28254.5 22370.2 26179.6 24230.8
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25050 20430.8 16065.7 18090 16442.2
Ακαθάριστο Εισόδημα 9083.57 7823.75 6304.5 8089.57 7788.57
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 30715 25412 21389.3 24453.3 21842.6
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5424.5 4919.2 4638.77 5297.99 5221.77
Depreciation / Amortization 368.078 319.308 364.857 192.36 172.106
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -133.395 -246.623 319.962 865.412 12.615
Λειτουργικά Έσοδα 3418.52 2842.54 980.908 1726.27 2388.17
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 50.952 -170.772 -281.279 -205.188 -257.552
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3467.56 2671.77 699.629 1521.09 2130.62
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2436.66 2002.49 394.62 883.629 1498.52
Δικαίωμα Μειοψηφίας -59.54 -66.649 -82.32 -13.201 -21.667
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2377.12 1935.84 312.3 870.428 1476.85
Καθαρά Κέρδη 2377.12 1935.84 312.3 870.428 1646.38
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2377.12 1935.84 312.3 870.428 1476.85
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2377.12 1935.84 312.3 870.428 1646.38
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2377.12 1935.84 312.3 870.428 1646.38
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 221.118 220.543 219.642 219.543 219.658
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 10.7505 8.77761 1.42186 3.96473 6.72342
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 1.74 4.23 3.95
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 10.3265 7.93948 2.24352 6.25464 6.76381
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 -10.677 0 -6.096
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 169.531
Other Operating Expenses, Total 5.865 7.537 0.001
Άλλο, Καθαρό -1.91
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 20630 16333 17800.5 12880.8 15373.7
Έσοδα 20630 16333 17800.5 12880.8 15373.7
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 15286.7 12348.5 12701.5 9470.94 10959.9
Ακαθάριστο Εισόδημα 5343.29 3984.58 5098.99 3409.89 4413.85
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18373 15185.2 15529.8 12128.1 13283.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3071.33 2889.08 2894.82 2752.67 2425.95
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -13.998 7.594 8.327 81.492 -19.459
Other Operating Expenses, Total 28.898 -59.923 -74.847 -176.996 -82.449
Λειτουργικά Έσοδα 2257.06 1147.82 2270.69 752.726 2089.81
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 56.62 46.535 2.507 -88.922 -81.85
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2313.68 1194.36 2273.2 663.804 2007.96
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1621.02 806.877 1629.79 562.177 1440.31
Δικαίωμα Μειοψηφίας -15.678 -27.303 -32.237 -30.52 -36.129
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1605.34 779.574 1597.55 531.657 1404.18
Καθαρά Κέρδη 1605.34 779.574 1597.55 531.657 1404.18
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1605.34 779.574 1597.55 531.657 1404.18
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1605.34 779.574 1597.55 531.657 1404.18
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1605.34 779.574 1597.55 531.657 1404.18
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 221.144 221.178 221.058 221.029 220.057
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.25927 3.52465 7.22684 2.40537 6.381
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.21492 3.54784 7.25384 2.64404 6.12378
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 17221.4 14523 13267.6 13136.2 12037.2
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3374.18 2471.14 1734.06 1153.1 1084.21
Μετρητά & Ισοδύναμα 3374.18 2471.14 1169.06 1153.1 1084.21
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4490.59 3271.51 2848.32 3545.47 3448.79
Accounts Receivable - Trade, Net 4012.77 2718.3 2456.05 3400.49 3413.04
Total Inventory 9186.25 8588.2 8436.47 8224 7504.15
Prepaid Expenses 170.38 192.183 248.772 213.59
Total Assets 29389.6 25751.4 25271.8 23607.5 22197
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8841.95 8103.12 8392.1 7196.09 6443.88
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 13811.5 12655.6 12662.4 10936.9
Accumulated Depreciation, Total -4969.56 -4552.5 -4270.29 -3740.76
Goodwill, Net 1116.35 1121.31 1208.13 1023.39
Intangibles, Net 965.265 961.449 1059.43 928.601 2008.47
Long Term Investments 770.447 594.805 565.025 688.22 1064.01
Note Receivable - Long Term 0 20.391
Other Long Term Assets, Total 474.198 447.665 779.541 635.03 623.039
Total Current Liabilities 9426.66 8833.71 6930.42 5976.9 4637.6
Accounts Payable 4098.45 3310.64 1867.23 2855.5
Accrued Expenses 3720.97 2692.16 2330.35 2450.66
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1163.19 2611.63 2478.6 522.288 113.788
Other Current Liabilities, Total 444.059 219.278 254.24 148.451 206.743
Total Liabilities 13718.2 12664.4 13688.9 12034.9 10571.6
Total Long Term Debt 3610.48 2077.1 5122.47 4523.67 4432.84
Long Term Debt 3427.32 1907.16 4892.36 4523.67 4432.84
Capital Lease Obligations 183.162 169.939 230.109 0
Deferred Income Tax 1276.85 1274.91 1196.47 1149.36 1158.4
Minority Interest 485.961 454.062 409.134 357.464 314.944
Other Liabilities, Total -1081.77 24.615 30.414 27.547 27.8
Total Equity 15671.4 13087 11582.9 11572.5 11625.4
Common Stock 27844.6 27844.6 27844.6 27846.7
Additional Paid-In Capital 0 0 0
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -13727.7 -16076.8 -18113.7 -16221.3
Treasury Stock - Common 0 -0.004 -0.001
Unrealized Gain (Loss) 29.624 29.936 41.108
Other Equity, Total 1524.98 1289.24 1810.94 11572.5
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 29389.6 25751.4 25271.8 23607.5 22197
Total Common Shares Outstanding 220.103 220.026 219.675 219.568 219.496
Payable/Accrued 4317.07
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 565
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19929.6 17221.4 19641.3 14523 16273.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3210.08 3374.18 5128.21 2471.14 3187.31
Μετρητά & Ισοδύναμα 3210.08 3374.18 2888.21 2471.14 1942.31
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7156.73 4660.97 5997.27 3463.7 4821.23
Accounts Receivable - Trade, Net 7104.57 4608.96 5944.33 3290.48 4759.81
Total Inventory 9562.75 9186.25 8515.86 8588.2 8265.17
Total Assets 32514.2 29389.6 31561.8 25751.4 27907
Property/Plant/Equipment, Total - Net 9217.7 8841.95 8474.52 8103.12 8028.29
Intangibles, Net 2097.19 2081.61 2240.9 2082.76 2070.39
Long Term Investments 837.796 770.447 722.321 594.805 611.092
Other Long Term Assets, Total 431.987 474.198 482.759 447.665 923.503
Total Current Liabilities 11171.9 9426.66 12323.4 8833.71 8522.44
Payable/Accrued 9261.61 7458.32 8259.25 5768.29 7273.06
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1262.77 1163.19 3523.72 2611.63 927.292
Other Current Liabilities, Total 647.476 314.215 540.43 453.792 322.09
Total Liabilities 15297.2 13718.2 16432.5 12664.4 15314.1
Total Long Term Debt 2267.13 2501.61 2129.24 2077.1 4991
Long Term Debt 2267.13 2501.61 2129.24 2077.1 4991
Deferred Income Tax 1332.7 1276.85 1470.38 1274.91 1324.61
Minority Interest 497.071 485.961 482.029 454.062 441.763
Other Liabilities, Total 28.485 27.095 27.444 24.615 34.285
Total Equity 17217 15671.4 15129.3 13087 12592.9
Other Equity, Total 17217 15129.3 13087 12592.9
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 32514.2 29389.6 31561.8 25751.4 27907
Total Common Shares Outstanding 222.755 220.103 223.102 220.026 222.622
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 2240 0 1245
Note Receivable - Long Term
Accrued Expenses 490.939
Common Stock 27844.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -12173.1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 3418.52 2842.54 980.908 1726.27 2559.33
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3447.57 4079.77 1041.78 2138.56 2266.65
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 731.937 702.026 579.876 432.434
Amortization 80.708 106.557 81.46 61.806
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1230.82 145.042 381.064 1121.49 198.915
Cash Taxes Paid 704.871 602.635 413.035 633.935 580.575
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 284.895 368.606 460.334 339.942 285.519
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1201.77 279.543 -1128.78 -1370.54 -985.831
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1438.68 113.349 -1999.88 -1728.44 -1144.64
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1656.72 -951.29 -1479.55 -1424.26 -1241.4
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 218.037 1064.64 -520.332 -304.18 96.76
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1093.51 -498.848 -908.266 -759.412 -458.256
Total Cash Dividends Paid 0 -929.46 -887.711 -832.778
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.001 0.005
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1086.74 -494.437 30.003 96.727 424.053
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -12.33 -42.192 54.606 9.672 3.788
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 903.046 3652.08 -1811.76 -339.611 667.551
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6.768 -4.416 -8.809 31.572 -49.531
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 2257.06 3418.52 2270.69 2842.54 2089.81
Cash From Operating Activities 762.998 3447.57 2403.97 4079.77 3290.48
Non-Cash Items 490.505 1230.82 894.26 957.687 394.68
Cash Taxes Paid 430.24 704.871 299.675 602.635 239.299
Cash Interest Paid 49.119 284.895 94.872 368.606 158.593
Changes in Working Capital -1984.56 -1201.77 -760.985 279.543 805.981
Cash From Investing Activities -718.981 -1438.68 -2806.54 113.349 -867.14
Capital Expenditures -774.481 -1656.72 -721.401 -951.29 -448.919
Other Investing Cash Flow Items, Total 55.5 218.037 -2085.14 1064.64 -418.221
Cash From Financing Activities -258.382 -1093.51 -0.513 -498.848 -65.672
Financing Cash Flow Items -3.408 -6.768 -4 -4.416 -3.5
Total Cash Dividends Paid 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -254.974 -1086.74 3.486 -494.437 -62.175
Foreign Exchange Effects 50.265 -12.33 14.25 -42.192 -34.413
Net Change in Cash -164.1 903.046 -388.842 3652.08 2323.25
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.001 0.001 0.005 0.003

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Distell Group Holdings Limited Company profile

Σχετικά με την Distell Group Holdings Limited

Η Distell Group Holdings Ltd, πρώην Business Venture Investments No 1997 Ltd, παράγει οινοπνευματώδη ποτά, κρασιά, μηλίτη και έτοιμα προς κατανάλωση ποτά (RTD). Τα εμπορικά σήματα της εταιρείας περιλαμβάνουν τα Amarula, 4th Street, Hunter's Klipdrift, Nederburg, Richelieu, Savanna, Viceroy και J.C. Le Roux.

Industry: Distillers & Wineries (NEC)

Aan-de-Wagenweg
STELLENBOSCH
WESTERN CAPE 7600
ZA

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,833.80 Price
+0.490% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,956.41 Price
+0.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

14,407.80 Price
+0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.50 Price
+2.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00321

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου