Σεμινάριο 4

Παράγωγα και κατανόηση των κινδύνων συναλλαγών