Ο λογαριασμός μου
Σεμινάριο 4

Παράγωγα και κατανόηση των κινδύνων συναλλαγών