Αγορές
Μάθετε πώς να συναλλάσσεστε
Τα βασικά της διαπραγμάτευσης
ελληνικά
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Σε ποια περίπτωση θα ήταν μεγαλύτερο το spread;

Όταν πωλούνται και αγοράζονται τακτικά μετοχές και υπάρχει υψηλή ζήτηση για αυτές
Όταν ο αριθμός των πωλητών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των αγοραστών
Καμία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις δεν θα επηρέαζε το spread