Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Σε ποια περίπτωση θα ήταν μεγαλύτερο το spread;

Όταν ο αριθμός των πωλητών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των αγοραστών
Όταν πωλούνται και αγοράζονται τακτικά μετοχές και υπάρχει υψηλή ζήτηση για αυτές
Καμία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις δεν θα επηρέαζε το spread