Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Dentsu Group Inc. - 4324 CFD

4114.4
3.81%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 21.9
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4277.2
Άνοιγμα* 4189.5
Μεταβολή 1 έτους* 5.34%
Εύρος ημέρας* 4114.4 - 4189.5
Εύρος 52 εβδ. 4,000.00-5,060.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.07M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.76M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1,186.03B
Αναλογία P/E 19.87
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 264.38M
Έσοδα 1,243.88B
EPS 220.96
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.53645
Beta 1.49
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 15, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 4114.4 4.5 0.11% 4109.9 4134.4 4109.2
Jun 29, 2022 4164.0 -25.0 -0.60% 4189.0 4200.5 4144.1
Jun 28, 2022 4277.2 58.3 1.38% 4218.9 4283.8 4218.9
Jun 27, 2022 4263.8 29.9 0.71% 4233.9 4274.7 4208.9
Jun 24, 2022 4199.0 0.0 0.00% 4199.0 4209.0 4149.0
Jun 23, 2022 4129.2 -89.7 -2.13% 4218.9 4241.9 4119.2
Jun 22, 2022 4288.8 -25.1 -0.58% 4313.9 4330.1 4253.8
Jun 21, 2022 4348.5 34.7 0.80% 4313.8 4391.1 4313.8
Jun 20, 2022 4258.8 -5.0 -0.12% 4263.8 4274.3 4218.9
Jun 17, 2022 4194.0 74.8 1.82% 4119.2 4199.0 4114.1
Jun 16, 2022 4243.9 -5.6 -0.13% 4249.5 4325.4 4228.8
Jun 15, 2022 4200.9 -13.0 -0.31% 4213.9 4229.9 4154.0
Jun 14, 2022 4149.1 15.0 0.36% 4134.1 4174.7 4109.2
Jun 13, 2022 4213.8 -79.9 -1.86% 4293.7 4326.7 4194.0
Jun 10, 2022 4363.0 34.3 0.79% 4328.7 4368.7 4278.8
Jun 9, 2022 4343.6 15.0 0.35% 4328.6 4366.1 4293.8
Jun 8, 2022 4328.7 -9.9 -0.23% 4338.6 4350.7 4283.8
Jun 7, 2022 4313.7 24.7 0.58% 4289.0 4321.6 4268.8
Jun 6, 2022 4268.8 29.9 0.71% 4238.9 4274.3 4154.2
Jun 3, 2022 4398.5 25.0 0.57% 4373.5 4399.4 4328.7

Dentsu Group Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1243880 1085590 939243 1047880 1018510
Έσοδα 1243880 1085590 939243 1047880 1018510
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 126881 109014 104201 108496 85831
Ακαθάριστο Εισόδημα 1117000 976578 835042 939385 932681
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1126150 843558 1076160 1074880 906874
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 950768 760510 658513 755868 765527
Έρευνα & Ανάπτυξη 1735 1952 1544 1110
Depreciation / Amortization 71669 83012 87351 57734
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -4375 -3829 -5499 -8974
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 52970 -98864 225394 121744 23
Other Operating Expenses, Total -4470 3869 6915 5375 5623
Λειτουργικά Έσοδα 117734 242034 -136915 -26998 111638
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -16828 -11222 -11737 -14645 -3949
Άλλο, Καθαρό 2 -21979 7519 -1126 -11065
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 100908 208833 -141133 -42769 148751
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 65926 114854 -152295 -72905 97501
Δικαίωμα Μειοψηφίας -6077 -6463 -7299 -7987 -7185
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 59849 108391 -159594 -80892 90316
Καθαρά Κέρδη 59849 108391 -159594 -80892 90316
Total Adjustments to Net Income -2 -2 -2 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 59847 108389 -159596 -80893 90316
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 59847 108389 -159596 -80893 90316
Ρύθμιση Αραίωσης -11 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 59847 108378 -159596 -80893 90316
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 267.975 279.969 279.408 280.954 281.897
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 223.331 387.107 -571.193 -287.923 320.387
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 155.25 117.5 71.25 95 90
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 352.473 192.896 -46.8487 -6.26224 199.235
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Gain (Loss) on Sale of Assets 52127
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 358769 309080 288388 287645 311044
Έσοδα 358769 309080 288388 287645 311044
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 36124 33671 28308 28778 30862
Ακαθάριστο Εισόδημα 322645 275409 260080 258867 280182
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 336927 281497 252974 238888 281079
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 260441 244084 234386 211857 242733
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2330 -2107 -1628 -1208
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 42723 3784 -8768 -634 9191
Other Operating Expenses, Total -2361 2288 1155 515 -499
Λειτουργικά Έσοδα 21842 27583 35414 48757 29965
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10361 -3455 -3127 -2098 -2637
Άλλο, Καθαρό -5279 -3634 -4735 1272
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 11481 18849 28653 41924 28600
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2601 16991 19087 27246 8564
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1168 -1059 -507 -3343 -1919
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1433 15932 18580 23903 6645
Καθαρά Κέρδη 1433 15932 18580 23903 6645
Total Adjustments to Net Income -1 0 -1 -2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1432 15932 18579 23903 6643
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1432 15932 18579 23903 6643
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 -3 -7
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1432 15932 18579 23900 6636
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 264.336 267.139 271.485 273.243 277.233
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.41735 59.6394 68.4347 87.4679 23.9365
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 85 0 70.25 0 67
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 110.473 72.408 46.9207 85.96 45.4857
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2343120 1924820 1933690 1935590 1836580
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 742996 542854 429914 431758 327694
Μετρητά & Ισοδύναμα 723541 530692 414055 416668 305760
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19455 12162 15859 15090 21934
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1500020 1293370 1424130 1368730 1410450
Accounts Receivable - Trade, Net 1449530 1257030 1386650 1336600 1376440
Total Inventory 20661 23848 21007 28580 22074
Other Current Assets, Total 79438 64744 58643 106520 76362
Total Assets 3720540 3364360 3795730 3638490 3562860
Property/Plant/Equipment, Total - Net 173681 280196 315116 199207 196659
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 156640 410735 444365 321803 317341
Accumulated Depreciation, Total -83301 -130540 -129249 -122597 -120683
Goodwill, Net 670749 593369 754796 786851 798177
Intangibles, Net 187999 191133 245517 249921 274502
Long Term Investments 262479 304018 507907 425523 421468
Other Long Term Assets, Total 82513 70832 38702 41400 35467
Total Current Liabilities 1971870 1759070 1859220 1785610 1742220
Accounts Payable 1397280 1179070 1318990 1273440 1315940
Notes Payable/Short Term Debt 40007 39692 60944 53343 41413
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 86988 62255 161215 51536 47912
Other Current Liabilities, Total 447597 478058 318079 407287 336948
Total Liabilities 2875500 2623540 2820750 2590870 2469650
Total Long Term Debt 644276 592399 534829 433980 371187
Long Term Debt 486122 512274 439110 433980 371187
Deferred Income Tax 68547 55002 104787 91272 109552
Minority Interest 64440 63483 77556 63129 56923
Other Liabilities, Total 126366 153587 244356 216879 189769
Total Equity 845034 740822 974977 1047620 1093210
Common Stock 74609 74609 74609 74609 74609
Additional Paid-In Capital 77864 75596 100102 99751 99751
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 675739 582991 653818 752717 727894
Treasury Stock - Common -64603 -34592 -60202 -40194 -40182
Unrealized Gain (Loss) 37759 44026 177137 130482 151258
Other Equity, Total 43666 -1808 29513 30255 79881
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3720540 3364360 3795730 3638490 3562860
Total Common Shares Outstanding 273.637 281.327 276.738 281.897 281.899
Capital Lease Obligations 158154 80125 95719
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2182990 2343120 2084430 2053400 1829260
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 628240 742996 617519 522601 458933
Μετρητά & Ισοδύναμα 610409 723541 601738 508906 446051
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17831 19455 15781 13695 12882
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1429790 1500020 1351430 1238010 1267430
Accounts Receivable - Trade, Net 1429790 1449530 1351430 1238010 1267430
Total Inventory 1762 20661 35689 25907 19152
Other Current Assets, Total 123203 79438 79794 266885 83750
Total Assets 3595570 3720540 3500460 3380450 3339940
Property/Plant/Equipment, Total - Net 168691 173681 178444 121463 271308
Goodwill, Net 711306 670749 653316 641645 635878
Intangibles, Net 210764 187999 208232 207412 213862
Long Term Investments 243688 262479 299367 283728 317841
Other Long Term Assets, Total 78129 82513 76667 72796 71789
Total Current Liabilities 1827100 1971870 1728610 1717080 1672730
Accounts Payable 1355000 1397280 1264860 1235680 1185750
Notes Payable/Short Term Debt 0 40007 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 113479 86988 109683 100724 105245
Other Current Liabilities, Total 358614 447597 354067 380680 381738
Total Liabilities 2725840 2875500 2633710 2555640 2553580
Total Long Term Debt 460231 644276 478959 479141 510247
Long Term Debt 460231 486122 478959 479141 510247
Deferred Income Tax 69824 68547 59326 54460 58804
Minority Interest 85883 64440 65935 64987 64803
Other Liabilities, Total 282809 126366 300882 239969 247000
Total Equity 869728 845034 866746 824811 786355
Common Stock 74609 74609 74609 74609 74609
Additional Paid-In Capital 78407 77864 77376 76907 76124
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 691773 675739 681601 629677 598779
Treasury Stock - Common -71405 -64603 -54693 -34597 -34595
Unrealized Gain (Loss) 51937 37759 58620 52933 51937
Other Equity, Total 44407 43666 29233 25282 19501
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3595570 3720540 3500460 3380450 3339940
Total Common Shares Outstanding 271.884 273.637 276.31 281.326 281.326
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 156640
Accumulated Depreciation, Total -83301
Capital Lease Obligations 158154
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 208833 -141133 -42769 148751 149662
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 139717 88313 79752 133048 141557
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 74876 85968 89967 59739 55587
Μη Χρηματικά Στοιχεία -114125 203192 140206 -47473 2718
Cash Taxes Paid 103813 34866 74460 45968 61058
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 17064 18441 21021 12956 11424
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -29867 -59714 -107652 -27969 -66410
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 262226 137013 -76051 -61382 -85531
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -21036 -21474 -32244 -31631 -27767
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 283262 158487 -43807 -29751 -57764
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -232189 -96622 -7803 57522 1226
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -111620 -11126 -9654 -16412 -8896
Total Cash Dividends Paid -20888 -26508 -26075 -25370 -25516
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -30010 -10004 -20008 -12 -20014
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -69671 -48984 47934 99316 55652
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 23095 -12067 1490 -18281 6097
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 192849 116637 -2612 110907 63349
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 41924 208833 180233 63104 20024
Cash From Operating Activities -94826 139717 -24696 51199 -86426
Cash From Operating Activities 18250 74876 58399 40200 19924
Non-Cash Items -8276 -114125 -116661 -39824 -6164
Cash Taxes Paid 55367 103813 99850 65261 62300
Cash Interest Paid 4643 17064 13249 8364 3822
Changes in Working Capital -146724 -29867 -146667 -12281 -120210
Cash From Investing Activities 31151 262226 274416 12948 -7130
Capital Expenditures -3698 -21036 -15500 -10594 -5529
Other Investing Cash Flow Items, Total 34849 283262 289916 23542 -1601
Cash From Financing Activities -56091 -232189 -199749 -92712 -8863
Financing Cash Flow Items -1034 -111620 -113048 -36474 -2630
Total Cash Dividends Paid -18333 -20888 -20888 -6681 -6681
Issuance (Retirement) of Stock, Net -6952 -30010 -20101 -5 -3
Issuance (Retirement) of Debt, Net -29772 -69671 -45712 -49552 451
Foreign Exchange Effects 6636 23095 21075 6779 17778
Net Change in Cash -113130 192849 71046 -21786 -84641
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Kyodo News Corporation 7.0286 18988800 0 2022-06-30 LOW
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 6.2189 16801300 66100 2023-03-15 LOW
Jiji Press, Ltd. Corporation 5.9329 16028680 0 2023-01-11 LOW
Silchester International Investors, L.L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0544 13655200 8852600 2023-03-10 LOW
SMBC Nikko Securities Inc. Research Firm 3.044 8223800 1015500 2022-06-30 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 2.9719 8029000 8029000 2021-08-09 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8715 7757900 -76900 2023-01-13 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.7924 7544000 -77168 2023-02-28 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.7099 7321200 -365500 2023-01-13 LOW
Asset Management One Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5542 6900600 -889000 2023-01-13 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1104 5701692 8800 2023-02-28 LOW
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. Research Firm 1.9713 5325736 5325736 2022-06-30 LOW
Dentsu Group Inc. Group Employees Corporation 1.9586 5291541 -355643 2022-06-30 LOW
BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 1.8452 4985000 3542700 2022-11-30 LOW
Yoshida Hideo Memorial Foundation Corporation 1.8451 4984808 0 2022-06-30 LOW
Recruit Holdings Co., Ltd. Corporation 1.8248 4929900 0 2022-06-30 MED
Mizuho Securities Co., Ltd. Research Firm 1.5303 4134426 3757326 2023-01-13 MED
Fuji Media Holdings Inc Holding Company 1.4065 3800000 0 2022-03-31 LOW
INVESCO Asset Management (Japan) Ltd. Investment Advisor 1.3095 3537800 -18400 2023-01-31 LOW
BlackRock Fund Advisors Investment Advisor 1.2969 3503700 3503700 2022-11-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Dentsu Group Inc. Company profile

Σχετικά με την Dentsu Group Inc.

Η DENTSU GROUP INC., πρώην DENTSU INC. είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την επικοινωνία με έμφαση στη διαφήμιση. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της διαφήμισης και της παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης σε εγχώριες επιχειρήσεις. Η διαφημιστική επιχείρηση ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και μάρκετινγκ και την επιχείρηση περιεχομένου. Η επιχείρηση υπηρεσιών πληροφόρησης ασχολείται με την ανάπτυξη και τη λειτουργία συστημάτων που σχετίζονται με την πληροφόρηση, την πώληση προϊόντων λογισμικού, καθώς και την παροχή γενικών υπηρεσιών δικτύου και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η επιχείρηση "Λοιπά" ασχολείται με τη διαχείριση της ενοικίασης κτιρίων, την εμπορία και μεσιτεία ακινήτων και την επιχείρηση πρακτορείας ασφαλίσεων ζημιών. Η εταιρεία λειτουργεί διαφημιστική επιχείρηση στο εξωτερικό, η οποία ασχολείται κυρίως με την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και μάρκετινγκ.

Industry: Advertising Agency

電通本社ビル
東新橋1-8-1
MINATO-KU
TOKYO-TO 105-7050
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.15 Price
+0.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0039%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

26,962.35 Price
-0.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,969.41 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,566.50 Price
-1.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου