Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές DBV Technologies SA - DBV CFD

  1.33
  0.74%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.10
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022099 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022099%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000123 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.02)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000123%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο France
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Dbv Technologies SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.36
  Άνοιγμα* 1.42
  Μεταβολή 1 έτους* -45.17%
  Εύρος ημέρας* 1.35 - 1.42
  Εύρος 52 εβδ. 1.38-4.30
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 95.83K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.08M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 164.04M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 96.10M
  Έσοδα 4.83M
  EPS -0.99
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.88
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 1.33 -0.09 -6.34% 1.42 1.42 1.33
  Feb 22, 2024 1.36 0.04 3.03% 1.32 1.40 1.32
  Feb 21, 2024 1.33 0.01 0.76% 1.32 1.35 1.29
  Feb 20, 2024 1.30 -0.01 -0.76% 1.31 1.35 1.22
  Feb 19, 2024 1.25 -0.38 -23.31% 1.63 1.64 1.05
  Feb 16, 2024 1.64 0.02 1.23% 1.62 1.66 1.62
  Feb 15, 2024 1.64 0.06 3.80% 1.58 1.66 1.57
  Feb 14, 2024 1.58 0.02 1.28% 1.56 1.62 1.56
  Feb 13, 2024 1.59 -0.03 -1.85% 1.62 1.65 1.57
  Feb 12, 2024 1.64 0.09 5.81% 1.55 1.67 1.55
  Feb 9, 2024 1.55 -0.05 -3.13% 1.60 1.63 1.54
  Feb 8, 2024 1.60 -0.05 -3.03% 1.65 1.71 1.60
  Feb 7, 2024 1.65 -0.03 -1.79% 1.68 1.71 1.65
  Feb 6, 2024 1.69 0.02 1.20% 1.67 1.71 1.66
  Feb 5, 2024 1.69 0.02 1.20% 1.67 1.69 1.65
  Feb 2, 2024 1.66 -0.03 -1.78% 1.69 1.72 1.65
  Feb 1, 2024 1.68 -0.01 -0.59% 1.69 1.75 1.63
  Jan 31, 2024 1.69 -0.05 -2.87% 1.74 1.74 1.68
  Jan 30, 2024 1.74 -0.01 -0.57% 1.75 1.78 1.73
  Jan 29, 2024 1.77 0.02 1.14% 1.75 1.78 1.75

  DBV Technologies SA Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, February 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  Full Year 2023 Dbv Technologies SA Earnings Release
  Full Year 2023 Dbv Technologies SA Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, April 11, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  08:00

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  DBV Technologies SA Annual Shareholders Meeting
  DBV Technologies SA Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 4.844 5.708 11.276 14.708 15.9805
  Έσοδα 4.844 5.708 11.276 14.708 15.9805
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.778 0.519 0.272 1.089 1.7325
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4.066 5.189 11.004 13.619 14.248
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 101.037 103.972 169.224 185.055 198.686
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 24.527 33.499 43.509 69.211 80.2214
  Έρευνα & Ανάπτυξη 61.069 57.993 81.105 107.92 112.102
  Depreciation / Amortization 14.663 12.881 21.344 6.835 4.63025
  Λειτουργικά Έσοδα -96.193 -98.264 -157.948 -170.347 -182.706
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.255 -0.169 -1.727 -1.512 0.156101
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -95.938 -98.433 -159.675 -171.859 -182.551
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -96.008 -98.052 -159.665 -172.469 -182.567
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -96.008 -98.052 -159.665 -172.469 -182.567
  Καθαρά Κέρδη -96.008 -98.052 -159.665 -172.469 -182.567
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -96.008 -98.052 -159.665 -172.469 -182.567
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -96.008 -98.052 -159.665 -172.469 -182.567
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -96.008 -98.052 -159.665 -172.469 -182.567
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 77.3841 54.9169 54.0927 37.0073 28.925
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.24067 -1.78546 -2.95169 -4.66041 -6.31175
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.24067 -1.79635 -2.67539 -4.66041 -6.31175
  Other Operating Expenses, Total
  Άλλο, Καθαρό -0.001099
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.92 22.994 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 4.482 0.77 4.074 4.255 1.453
  Έσοδα 4.482 0.77 4.074 4.255 1.453
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 50.742 56.702 44.335 41.942 62.03
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12.271 15.72 9.414 21.147 12.471
  Έρευνα & Ανάπτυξη 29.913 36.058 25.182 27.597 30.796
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.92
  Λειτουργικά Έσοδα -46.26 -55.932 -40.261 -37.687 -60.577
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.398 -0.572 0.827 -0.101 -0.068
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -44.862 -56.504 -39.434 -37.788 -60.645
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -44.875 -56.487 -39.521 -37.811 -60.241
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -44.875 -56.487 -39.521 -37.811 -60.241
  Καθαρά Κέρδη -44.875 -56.487 -39.521 -37.811 -60.241
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -44.875 -56.486 -39.522 -37.812 -60.24
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -44.875 -56.486 -39.522 -37.812 -60.24
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -44.875 -56.486 -39.522 -37.812 -60.24
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 94.1501 94.2782 60.4901 54.9411 54.8928
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.47663 -0.59914 -0.65336 -0.68823 -1.09741
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.47663 -0.59914 -0.65336 -0.69911 -1.09741
  Other Operating Expenses, Total -3.557 -0.001 -6.204 0.001
  Total Adjustments to Net Income 0.001 -0.001 -0.001 0.001
  Depreciation / Amortization 8.558 8.481 9.74 0.322 18.762
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 223.108 114.516 207.374 204.554 159.913
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 209.194 77.301 196.352 193.255 134.961
  Μετρητά 30.104 31.427 42.341 57.882 84.9055
  Μετρητά & Ισοδύναμα 179.09 45.874 154.011 135.373 50.0555
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11.235 33.066 7.86 5.415 18.5408
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 2.23 0
  Συνολικό Απόθεμα 2.289 1.7215
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.68 4.149 3.162 3.596 4.68851
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 246.494 146.323 272.019 271.273 188.804
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 17.552 24.917 34.669 48.148 22.2267
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 32.34 38.716 51.359 59.249 29.9317
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -14.788 -13.799 -16.69 -11.101 -7.70499
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.01 0.022 0.041 0.048 0.03188
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 5.824 6.868 29.935 18.523 6.63207
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 29.521 31.398 52.713 53.999 47.8668
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 14.473 11.429 20.338 24.004 31.4037
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5.941 6.89 17.241 20.764 7.46534
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 7.213 10.076 11.426 5.545 8.99777
  Σύνολο Οφειλών 51.997 47.294 66.631 78.539 55.474
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.15 7.147 10.496 21.995 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 21.326 8.749 3.422 2.545 7.60715
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 194.497 99.029 205.388 192.734 133.33
  Κοινή Μετοχή 10.72 6.538 6.518 5.645 3.31549
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 294.881 199.801 996.849 847.274 592.844
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -96.594 -101.239 -804.209 -643.239 -462.829
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -14.51 -6.071 6.23 -16.946
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 246.494 146.323 272.019 271.273 188.804
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 93.9874 54.9493 54.8787 46.9918 30.1166
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο -0.001 -0.001 0.001099
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.894 3.003 3.708 3.686
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.15 7.147 10.496 21.995
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 195.54 223.108 260.088 114.516
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 173.961 209.194 247.971 77.301
  Μετρητά 24.111 30.104 226.674 31.427
  Μετρητά & Ισοδύναμα 149.85 179.09 21.297 45.874
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 17.084 11.235 11.02 33.066
  Συνολικό Απόθεμα
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.494 2.68 1.097 4.149
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.001 -0.001
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 217.478 246.494 284.922 146.323
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 15.927 17.552 18.597 24.917
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 32.34 38.716
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -14.788 -13.799
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.068 0.01 0.014 0.022
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 5.944 5.824 6.223 6.868
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 33.373 29.521 30.431 31.398
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 19.094 14.473 16.341 11.429
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4.561 5.941 4.535 6.89
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.944 1.894 1.967 3.003
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 7.774 7.213 7.588 10.076
  Σύνολο Οφειλών 53.18 51.997 40.501 47.294
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.187 1.15 1.972 7.147
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.187 1.15 1.972 7.147
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 19.62 21.326 8.098 8.749
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 164.298 194.497 244.421 99.029
  Κοινή Μετοχή 10.952 10.72 10.708 6.538
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 208.974 294.881 295.693 199.801
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -44.564 -96.594 -42.574 -101.239
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -11.064 -14.51 -19.406 -6.071
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 217.478 246.494 284.922 146.323
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 96.1012 93.9874 54.9493 54.9493
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο -0.001
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -159.374 -172.469 -175.276 -155.875
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -160.892 -143.885 -144.19 -120.647
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 15.783 6.381 2.98678 3.08809
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.151 18.762 28.444 32.8661
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -17.452 3.441 -0.34406 -0.726114
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2.865 -5.662 -9.11969 -8.26799
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.761 -5.597 -5.01419 -7.96298
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.104 -0.065 -4.1055 -0.30501
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 144.837 203.116 137.915 0.301844
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.34 -2.495 -2.05169 -0.580469
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 149.886 208.938 139.967 0.882313
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 22.017 -0.886 -0.554084 3.4501
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3.097 52.683 -15.9481 -125.163
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.002 1.135
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3.709 -3.327
  Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020
  Net income/Starting Line -159.374 -91.3383
  Cash From Operating Activities -160.892 -83.8345
  Cash From Operating Activities 15.783 16.4399
  Non-Cash Items 0.151 3.15036
  Cash Interest Paid 1.002 0.491815
  Changes in Working Capital -17.452 -12.0864
  Cash From Investing Activities -2.865 -1.38785
  Capital Expenditures -2.761 -1.37202
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.104 -0.015831
  Cash From Financing Activities 144.837 141.672
  Financing Cash Flow Items -1.34 -0.492871
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 149.886 143.877
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -3.709 -1.71186
  Foreign Exchange Effects 22.017 0.365168
  Net Change in Cash 3.097 56.8152
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Baker Bros. Advisors LP Hedge Fund 10.7548 10351838 -1241331 2022-06-13 LOW
  Venrock Venture Capital 9.662 9300000 0 2022-12-31 LOW
  Bpifrance Participations S.A. Sovereign Wealth Fund 7.1953 6925730 2483130 2022-06-13 LOW
  Delaware Braidwell LP Corporation 6.2895 6053892 6053892 2022-05-06
  HSBC Global Asset Management (France) S.A. Investment Advisor 0.2935 282544 -1367 2022-12-31 LOW
  Bpifrance Investissement Venture Capital 0.2349 226133 33 2022-06-13 LOW
  La Française AM Investment Advisor 0.0571 55000 0 2023-06-30 MED
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0403 38815 0 2023-08-31 LOW
  La Francaise Asset Management SAS Investment Advisor 0.039 37574 24 2023-09-30 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0292 28104 -750 2023-09-30 LOW
  de Rosen (Michel) Individual Investor 0.0245 23570 0 2023-02-15 LOW
  Robitaille (Sebastien) Individual Investor 0.0214 20599 2287 2023-02-15 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.0205 19758 -62 2022-12-31 LOW
  Morris (Timothy E) Individual Investor 0.0125 12000 12000 2023-08-25
  Soland (Daniel B) Individual Investor 0.0104 10000 5000 2023-02-15
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.0104 9971 0 2023-08-31 LOW
  Mohideen (Pharis MD) Individual Investor 0.0103 9924 4112 2023-02-15 HIGH
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0004 385 18 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  DBV Technologies Company profile

  Σχετικά με την DBV Technologies SA

  Η DBV Technologies SA είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου με έδρα τη Γαλλία, η οποία επικεντρώνεται στην αλλαγή του τομέα της ανοσοθεραπείας με την ανάπτυξη μιας τεχνολογικής πλατφόρμας που ονομάζεται Vaskin. Η θεραπευτική προσέγγιση της Εταιρείας βασίζεται στην επιδερμική ανοσοθεραπεία ή EPIT, την ιδιόκτητη μέθοδο χορήγησης βιολογικά ενεργών ενώσεων στο ανοσοποιητικό σύστημα μέσω του άθικτου δέρματος με τη χρήση του Viaskin. Αφιερώνει την τεχνολογία της στη θεραπεία ασθενών, συμπεριλαμβανομένων βρεφών και παιδιών, που πάσχουν από σοβαρές τροφικές αλλεργίες, για τους οποίους η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας, καθώς η εισαγωγή του προσβάλλοντος αλλεργιογόνου στην κυκλοφορία του αίματός τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή αλλεργικές αντιδράσεις, όπως αναφυλακτικό σοκ. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Εταιρείας για θεραπείες αλλεργιών αποτελείται από τα Viaskin Peanut, Viaskin Milk και Viaskin Egg. Η Εταιρεία διαθέτει μία θυγατρική εταιρεία DBV Technologies Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες.

  Industry: Proprietary & Advanced Pharmaceuticals

  177-181 avenue Pierre Brossolette
  MONTROUGE
  ILE-DE-FRANCE 92120
  FR

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου