Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Dai Nippon Printing Co., Ltd. - 7912 CFD

2923.07
1.12%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 15.36
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2955.58
Άνοιγμα* 2922.56
Μεταβολή 1 έτους* 24.9%
Εύρος ημέρας* 2916.48 - 2941.31
Εύρος 52 εβδ. 2,497.00-4,160.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.82M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 20.99M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1,059.37B
Αναλογία P/E 10.54
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 240.73M
Έσοδα 1,366.05B
EPS 343.89
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.76552
Beta 0.97
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 11, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 2923.07 0.51 0.02% 2922.56 2947.30 2913.49
Jun 29, 2022 2955.58 -7.77 -0.26% 2963.35 2980.41 2941.31
Jun 28, 2022 2971.33 48.87 1.67% 2922.46 2971.74 2922.46
Jun 27, 2022 2916.38 7.89 0.27% 2908.49 2923.56 2878.58
Jun 24, 2022 2892.44 -43.08 -1.47% 2935.52 2935.52 2874.49
Jun 23, 2022 2982.01 4.70 0.16% 2977.31 2991.38 2966.55
Jun 22, 2022 2983.21 -9.05 -0.30% 2992.26 3007.54 2979.31
Jun 21, 2022 2983.01 26.64 0.90% 2956.37 2990.89 2951.39
Jun 20, 2022 2923.36 -12.06 -0.41% 2935.42 2946.40 2900.42
Jun 17, 2022 2904.51 62.84 2.21% 2841.67 2905.71 2833.69
Jun 16, 2022 2915.58 20.06 0.69% 2895.52 2930.74 2895.52
Jun 15, 2022 2875.59 31.03 1.09% 2844.56 2883.77 2836.68
Jun 14, 2022 2863.62 54.87 1.95% 2808.75 2866.81 2804.66
Jun 13, 2022 2835.69 37.90 1.35% 2797.79 2841.68 2789.21
Jun 10, 2022 2841.68 30.95 1.10% 2810.73 2868.80 2808.73
Jun 9, 2022 2838.68 -22.94 -0.80% 2861.62 2882.77 2835.59
Jun 8, 2022 2861.52 -36.01 -1.24% 2897.53 2908.70 2847.66
Jun 7, 2022 2925.35 2.89 0.10% 2922.46 2942.41 2917.37
Jun 6, 2022 2907.60 1.10 0.04% 2906.50 2913.89 2886.56
Jun 3, 2022 2935.43 -25.93 -0.88% 2961.36 2961.36 2894.53

Dai Nippon Printing Co., Ltd. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1344150 1335440 1401890 1401500 1412250
Έσοδα 1344150 1335440 1401890 1401500 1412250
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1051220 1058520 1109050 1119390 1131660
Ακαθάριστο Εισόδημα 292929 276914 292843 282115 280589
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1249020 1296890 1386300 1449250 1429020
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 181822 183415 189876 184055 185556
Έρευνα & Ανάπτυξη 33147 32623 33603 33786 33210
Depreciation / Amortization 11171 11346 13089 14375 15451
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -28337 10978 40676 97645 63145
Λειτουργικά Έσοδα 95125 38551 15598 -47747 -16773
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 24007 6824 61620 25373 50182
Gain (Loss) on Sale of Assets 5361 474 28159 2674 12606
Άλλο, Καθαρό 2397 551 -2658 1015 -619
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 126890 46400 102719 -18685 45396
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 100501 27773 72095 -32947 29471
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3319 -2684 -2597 -2721 -1969
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 97182 25089 69498 -35668 27502
Καθαρά Κέρδη 97182 25089 69498 -35668 27502
Total Adjustments to Net Income -1 -1 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 97182 25088 69497 -35668 27501
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 97182 25088 69497 -35668 27501
Ρύθμιση Αραίωσης -14 -11 -30 -17
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 97168 25077 69467 -35668 27484
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 273.113 280.912 295.516 301.715 302.982
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 355.78 89.27 235.07 -118.218 90.7117
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 64 64 64 64 64
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 259.963 115.19 270.412 92.1868 206.612
Other Operating Expenses, Total 1 1 1 1
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 342487 344492 325249 331919 347750
Έσοδα 342487 344492 325249 331919 347750
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 268106 269595 254128 259389 273512
Ακαθάριστο Εισόδημα 74381 74897 71121 72530 74238
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 314294 307948 309147 315662 336870
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 56851 56470 56796 56023 56668
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -10663 -18117 -1777 249 6690
Λειτουργικά Έσοδα 28193 36544 16102 16257 10880
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3084 15036 2408 3661 -1783
Gain (Loss) on Sale of Assets -1673 -23 4864 47 -1697
Άλλο, Καθαρό 2507 206 -86 -237 1379
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 32111 51763 23288 19728 8779
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 29291 36222 19093 15895 1764
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1661 -483 -160 -1015 -785
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 27630 35739 18933 14880 979
Καθαρά Κέρδη 27630 35739 18933 14880 979
Total Adjustments to Net Income 1 1 -2 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 27631 35739 18934 14878 979
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 27631 35739 18934 14878 979
Ρύθμιση Αραίωσης -3 -4 -3 -4 -2
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 27628 35735 18931 14874 977
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 269.492 269.816 273.524 279.639 281.01
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 102.519 132.442 69.2115 53.19 3.47674
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 32 0 32 0 32
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 72.5607 85.9787 49.8138 54.2369 23.4139
Other Operating Expenses, Total 0 0 0 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 804813 805817 884010 799280 780039
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 305234 320162 391013 268046 242781
Μετρητά & Ισοδύναμα 287334 301162 373013 268046 242781
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 324152 323909 329437 349935 352551
Accounts Receivable - Trade, Net 277517 323909 329437 349935 352551
Total Inventory 141620 126770 134279 133070 137547
Other Current Assets, Total 33807 34976 29281 48229 47160
Total Assets 1876650 1825020 1721720 1775020 1794760
Property/Plant/Equipment, Total - Net 421875 420029 409367 441120 474397
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1507600 1517190 1506280 1555520 1602080
Accumulated Depreciation, Total -1085730 -1097160 -1096920 -1114410 -1127690
Goodwill, Net 2317 2426 1187 2489 4241
Intangibles, Net 25430 22781 21529 26425 28612
Long Term Investments 422017 429875 305213 399166 403710
Note Receivable - Long Term
Other Long Term Assets, Total 200195 144091 100418 106542 103765
Total Current Liabilities 406108 408125 480651 467655 438548
Accounts Payable 236188 226606 238066 246138 248993
Accrued Expenses 20367 19284 18945 18145 17128
Notes Payable/Short Term Debt 33990 37321 39051 42474 44794
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5736 9174 62887 59544 12519
Other Current Liabilities, Total 109827 115740 121702 101354 115114
Total Liabilities 784786 781042 805944 778859 741164
Total Long Term Debt 121898 120988 119667 75285 128126
Long Term Debt 116754 115119 113097 69655 118727
Capital Lease Obligations 5144 5869 6570 5630 9399
Deferred Income Tax 102275 95997 42821 65300 64983
Minority Interest 56552 54636 52794 50459 48950
Other Liabilities, Total 97953 101296 110011 120160 60557
Total Equity 1091860 1043980 915780 996163 1053600
Common Stock 114464 114464 114464 114464 114464
Additional Paid-In Capital 145143 145024 145024 144765 144264
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 740183 683784 676346 626949 681976
Treasury Stock - Common -133123 -122920 -122911 -62898 -62908
Unrealized Gain (Loss) 192994 202017 110051 170073 168155
Other Equity, Total 32200 21608 -7194 2810 7649
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1876650 1825020 1721720 1775020 1794760
Total Common Shares Outstanding 269.065 280.877 280.881 301.82 301.564
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17900 19000 18000
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 804813 781899 765565 789789 805817
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 305234 278595 294037 310746 320162
Μετρητά & Ισοδύναμα 287334 260095 275037 291746 301162
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17900 18500 19000 19000 19000
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 324152 336155 307464 311883 323909
Accounts Receivable - Trade, Net 277517 336155 307464 311883 323909
Total Inventory 141620 139973 139483 131831 126770
Other Current Assets, Total 33807 27176 24581 35329 34976
Total Assets 1876650 1906030 1857860 1814730 1825020
Property/Plant/Equipment, Total - Net 421875 427544 425758 421296 420029
Intangibles, Net 27747 28255 27107 26252 25207
Long Term Investments 410266 475154 484012 425557 422799
Other Long Term Assets, Total 211946 193180 155414 151839 151167
Total Current Liabilities 406108 393763 389512 399231 408125
Accounts Payable 236188 233893 225766 233318 226606
Accrued Expenses 20367 7681 19219 7535 19284
Notes Payable/Short Term Debt 33990 28001 26976 30144 37321
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5736 9174
Other Current Liabilities, Total 109827 124188 117551 128234 115740
Total Liabilities 784786 805983 773908 769647 781042
Total Long Term Debt 121898 117875 114628 114865 120988
Long Term Debt 116754 117875 114628 114865 115119
Capital Lease Obligations 5144 5869
Deferred Income Tax 102275 119393 112840 95491 95997
Minority Interest 56552 55058 55565 55810 54636
Other Liabilities, Total 97953 119894 101363 104250 101296
Total Equity 1091860 1100050 1083950 1045090 1043980
Common Stock 114464 114464 114464 114464 114464
Additional Paid-In Capital 145143 145048 145056 145055 145024
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 740183 712552 685468 669890 683784
Treasury Stock - Common -133123 -133119 -129267 -111795 -122920
Unrealized Gain (Loss) 192994 237904 244447 202313 202017
Other Equity, Total 32200 23200 23780 25159 21608
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1876650 1906030 1857860 1814730 1825020
Total Common Shares Outstanding 269.065 269.067 270.474 277.236 280.877
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 126890 46400 102719 -18685 45396
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 82043 61824 93936 68971 48641
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 51154 50893 54474 59080 61070
Amortization 521 994 1659 1751 2306
Μη Χρηματικά Στοιχεία -38454 2358 -51061 68197 -1715
Cash Taxes Paid 13535 29058 16302 16386 13184
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 734 1447 1570 2065 2213
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -58068 -38821 -13855 -41372 -58416
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -39208 -56284 191057 -146909 23074
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -65820 -61984 -49707 -47378 -42983
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 26612 5700 240764 -99531 66057
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -57751 -78268 -41280 -32196 -42771
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5111 -6754 -6546 -9083 -9935
Total Cash Dividends Paid -17642 -17976 -19283 -19324 -19524
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -30859 -10 -60212 -17 -15167
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -4139 -53528 44761 -3772 1855
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 4054 -416 -118 -1031 1428
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -10862 -73144 243595 -111165 30372
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 126890 43016 46400
Cash From Operating Activities 82043 49709 61824
Cash From Operating Activities 51154 24821 50893
Amortization 521 269 994
Non-Cash Items -38454 -10635 2358
Cash Taxes Paid 13535 3594 29058
Cash Interest Paid 734 375 1447
Changes in Working Capital -58068 -7762 -38821
Cash From Investing Activities -39208 -30294 -56284
Capital Expenditures -65820 -36203 -61984
Other Investing Cash Flow Items, Total 26612 5909 5700
Cash From Financing Activities -57751 -49309 -78268
Financing Cash Flow Items -5111 -2600 -6754
Total Cash Dividends Paid -17642 -8986 -17976
Issuance (Retirement) of Stock, Net -30859 -26217 -10
Issuance (Retirement) of Debt, Net -4139 -11506 -53528
Foreign Exchange Effects 4054 2044 -416
Net Change in Cash -10862 -27850 -73144
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 5.352 15640800 3589298 2021-12-15 LOW
The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited Insurance Company 3.17 9264000 0 2022-09-30 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 3.0956 9046590 9046590 2022-12-12 LOW
Dai Nippon Printing Company Ltd. Employees Corporation 2.721 7952000 9000 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4065 7032690 11900 2023-02-28 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.1625 6319695 -37928 2023-02-28 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9573 5720147 -10000 2023-02-28 LOW
Mizuho Bank, Ltd. Bank and Trust 1.9525 5706000 0 2022-09-30 LOW
Nippon Life Insurance Company Insurance Company 1.6202 4735000 0 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5573 4551069 1606069 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.4587 4262858 -170668 2023-02-28 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.9549 2790700 480584 2022-12-12 LOW
Taisei Corp Corporation 0.6279 1835000 0 2022-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5831 1703943 100 2023-02-28 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5233 1529253 1043 2023-01-31 LOW
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Corporation 0.522 1525500 0 2022-03-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.5127 1498399 2000 2023-02-28 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4906 1433742 153600 2023-02-28 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 0.4838 1414000 13000 2023-01-31 LOW
Penta-Ocean Construction Co Ltd Corporation 0.4698 1373000 0 2022-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Dai Nippon Printing Co., Ltd. Company profile

Σχετικά με την Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Η Dai Nippon Printing Co., Ltd. δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της εκτύπωσης και των αναψυκτικών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας Information Communication περιλαμβάνει την κατασκευή και πώληση εκδοτικών και εμπορικών εντύπων και επαγγελματικών εντύπων, φωτογραφικού υλικού και διεξάγει επιχειρήσεις εκπαίδευσης και διανομής εκδόσεων. Ο τομέας "Ζωή και Βιομηχανία" περιλαμβάνει την κατασκευή και πώληση υλικών συσκευασίας, δομικών υλικών, καθώς και βιομηχανικών υλικών. Ο τομέας Electronics κατασκευάζει και πωλεί ηλεκτρονικά εξαρτήματα ακριβείας και άλλα. Ο τομέας αναψυκτικών ασχολείται με την παραγωγή και πώληση αναψυκτικών, μεταλλικού νερού, μεταξύ άλλων.

Industry: Commercial Printing Services (NEC)

市谷加賀町一丁目1番1号
SHINJUKU-KU
TOKYO-TO 162-8001
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,969.99 Price
+1.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,386.90 Price
-2.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,567.80 Price
-1.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

69.95 Price
+0.600% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου