Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Virgin Money UK PLC - VMUK CFD

1.4395
4.43%
0.0450
Χαμηλό: 1.4005
Υψηλό: 1.4415
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0450
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022491 %
Charges from borrowed part ($-0.90)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022491%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.000573 %
Charges from borrowed part ($0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.000573%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Virgin Money UK PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.3785
Άνοιγμα* 1.4005
Μεταβολή 1 έτους* -22.52%
Εύρος ημέρας* 1.4005 - 1.4415
Εύρος 52 εβδ. 1.17-2.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.44M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 46.18M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.92B
Αναλογία P/E 4.36
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.37B
Έσοδα 2.17B
EPS 0.32
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.09471
Beta 2.53
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 4, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 1.3785 0.0145 1.06% 1.3640 1.3850 1.3535
Mar 28, 2023 1.3655 -0.0035 -0.26% 1.3690 1.3860 1.3410
Mar 27, 2023 1.3690 -0.0305 -2.18% 1.3995 1.4130 1.3595
Mar 24, 2023 1.3675 -0.0260 -1.87% 1.3935 1.3935 1.3190
Mar 23, 2023 1.3935 0.0030 0.22% 1.3905 1.4160 1.3855
Mar 22, 2023 1.4195 -0.0195 -1.36% 1.4390 1.4525 1.4100
Mar 21, 2023 1.4405 0.0460 3.30% 1.3945 1.4420 1.3945
Mar 20, 2023 1.3940 0.0390 2.88% 1.3550 1.4165 1.3295
Mar 17, 2023 1.3605 -0.0770 -5.36% 1.4375 1.4660 1.3510
Mar 16, 2023 1.4275 0.0130 0.92% 1.4145 1.4455 1.3815
Mar 15, 2023 1.3890 -0.1185 -7.86% 1.5075 1.5075 1.3730
Mar 14, 2023 1.5070 0.0355 2.41% 1.4715 1.5120 1.4260
Mar 13, 2023 1.4760 -0.1125 -7.08% 1.5885 1.5915 1.4595
Mar 10, 2023 1.6120 -0.0695 -4.13% 1.6815 1.6815 1.5865
Mar 9, 2023 1.6825 -0.0075 -0.44% 1.6900 1.7025 1.6750
Mar 8, 2023 1.6900 -0.0145 -0.85% 1.7045 1.7100 1.6755
Mar 7, 2023 1.7045 -0.0200 -1.16% 1.7245 1.7470 1.6985
Mar 6, 2023 1.7255 -0.0005 -0.03% 1.7260 1.7395 1.7100
Mar 3, 2023 1.7240 0.0020 0.12% 1.7220 1.7380 1.7130
Mar 2, 2023 1.7220 -0.0380 -2.16% 1.7600 1.7600 1.7155

Virgin Money UK PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 595 417 -168 -232 -164
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 537 474 -141 -179 -145
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 537 474 -141 -212 -145
Καθαρά Κέρδη 537 474 -141 -212 -145
Total Adjustments to Net Income -70 -79 -79 -41 -29
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 467 395 -220 -253 -174
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 467 395 -220 -253 -174
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 467 395 -220 -253 -174
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1444 1443 1440 1414 885
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.32341 0.27374 -0.15278 -0.17893 -0.19661
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.01 0 0.031
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.40716 0.41653 -0.01872 0.19066 -0.12977
Interest Income, Bank 2165 1888 2097 2393 1113
Total Interest Expense 641 553 854 919 262
Net Interest Income 1524 1335 1243 1474 851
Loan Loss Provision 52 -131 507 252 41
Net Interest Income after Loan Loss Provision 1472 1466 736 1222 810
Non-Interest Income, Bank 246 197 240 307 156
Non-Interest Expense, Bank -1123 -1246 -1144 -1761 -1130
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -33
Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 280 315 345 72 -161
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 299 238 394 80 -163
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 299 238 394 80 -163
Καθαρά Κέρδη 299 238 394 80 -163
Total Adjustments to Net Income -30 -40 -39 -40 -39
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 269 198 355 40 -202
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 269 198 355 40 -202
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 269 198 355 40 -202
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1442 1446 1444 1442 1440
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.18655 0.13693 0.24584 0.02774 -0.14028
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.075 0.025 0.01 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.21404 0.17507 0.31066 0.12285 -0.06354
Interest Income, Bank 1165 1000 944 944 984
Total Interest Expense 404 237 244 309 385
Net Interest Income 761 763 700 635 599
Loan Loss Provision 31 21 -169 270
Net Interest Income after Loan Loss Provision 730 742 869 635 329
Non-Interest Income, Bank 140 106 118 79 95
Non-Interest Expense, Bank -590 -533 -642 -642 -585
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Total Assets 89100 90259 90999 43456 43231
Property/Plant/Equipment, Total - Net 250 288 145 88 86
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 349 269 253
Accumulated Depreciation, Total -204 -181 -167
Intangibles, Net 362 480 505 412 339
Long Term Investments
Other Long Term Assets, Total 1224 1049 718 418 361
Other Assets, Total 202 937 841 529 545
Accounts Payable 99 188 207 60 65
Accrued Expenses 76 94 130 125 163
Total Liabilities 83627 85327 85978 40270 39829
Total Long Term Debt 7832 8933 9591 4973 4785
Long Term Debt 7678 8758 9591 4973 4785
Deferred Income Tax 296 274 201 77 75
Other Liabilities, Total 2534 2847 3136 3050 3241
Total Equity 5473 4932 5021 3186 3402
Common Stock 158 160 162 89 88
Additional Paid-In Capital 5 3 3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4352 3923 3956 2647 2864
Other Equity, Total 925 835 889 450 450
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 89100 90259 90999 43456 43231
Total Common Shares Outstanding 1439.99 1438.57 1434.49 886.08 883.606
Goodwill, Net 11 11 11
Treasury Stock - Common 0 0 -1
Unrealized Gain (Loss) 33 11 12
Capital Lease Obligations 154 175
Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020 Mar 2020
Total Assets 88609 89100 90139 90259 90054
Property/Plant/Equipment, Total - Net 227 250 272 288 318
Intangibles, Net 343 373 446 491 515
Other Long Term Assets, Total 1322 1224 1048 1049 958
Other Assets, Total -151 202 478 937 834
Accounts Payable 14 61 65
Total Liabilities 83041 83627 85059 85327 84980
Total Long Term Debt 7894 7678 7536 8758 9180
Long Term Debt 7894 7678 7536 8758 9180
Deferred Income Tax 347 296 292 274 246
Other Liabilities, Total 2739 2764 2804 3116 3046
Total Equity 5568 5473 5080 4932 5074
Common Stock 154 158 158 160 160
Additional Paid-In Capital 8 5 5 3 3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4608 4352 3953 3923 4055
Treasury Stock - Common 0 0 0 0
Unrealized Gain (Loss) 41 33 31 11 -8
Other Equity, Total 757 925 933 835 864
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 88609 89100 90139 90259 90054
Total Common Shares Outstanding 1442.89 1439.99 1439.82 1438.57 1437.93
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 417 -168 -232 -164 268
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 597 2482 387 -1125 -532
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 191 149 108 89 87
Μη Χρηματικά Στοιχεία -1285 -1262 -1395 -845 -863
Cash Taxes Paid 27 12 8 0 -1
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1274 3763 1906 -205 -24
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 465 -737 3952 329 -551
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -106 -92 -150 -166 -169
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 571 -645 4102 495 -382
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -623 -3062 -542 386 2085
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -240 -274 -315 -129 -123
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 247 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -383 -2788 -429 524 2208
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 439 -1317 3797 -410 1002
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 622 879 826 267 348
Total Cash Dividends Paid 0 -45 -9
Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020 Mar 2020
Net income/Starting Line 315 417 72 -168 -7
Cash From Operating Activities -1225 597 1550 2482 -707
Non-Cash Items -673 -1225 -498 -606 -357
Cash Taxes Paid 15 27 -9 12 12
Cash Interest Paid 235 622 331 879 461
Changes in Working Capital -867 1405 1976 3256 -343
Cash From Investing Activities -233 465 388 -737 -309
Capital Expenditures -39 -106 -32 -92 -54
Other Investing Cash Flow Items, Total -194 571 420 -645 -255
Cash From Financing Activities 1320 -623 -835 -3062 -718
Financing Cash Flow Items -342 -240 -98 -274 -118
Total Cash Dividends Paid -14 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1677 -383 -737 -2788 -600
Net Change in Cash -138 439 1103 -1317 -1734
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Virgin Group Holdings, Ltd. Corporation 13.7787 188083550 0 2022-11-18 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.3921 73604579 286005 2022-11-18 LOW
Firetrail Investments Pty Limited Investment Advisor 5.2998 72343768 0 2022-11-18 LOW
Perpetual Ltd. Corporation 4.4532 60787499 0 2022-11-18 LOW
Investors Mutual Limited Investment Advisor 3.931 53659761 0 2022-11-18 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5673 48694923 116860 2023-02-28 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 3.2653 44572459 0 2022-11-18 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0729 28295935 166144 2023-02-28 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6609 9022103 -88620 2023-02-28 LOW
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.641 8750000 0 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.566 7725501 -155968 2023-02-01 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5403 7374926 96664 2023-01-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.3864 5274031 -86353 2023-02-28 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3762 5134714 -66081 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.3644 4974716 36649 2023-01-31 MED
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2909 3970696 0 2023-01-31 LOW
Avantis Investors Investment Advisor 0.2896 3953484 609932 2022-12-31 MED
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2764 3772801 -26612 2023-02-01 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2735 3733272 85987 2023-01-31 LOW
HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2716 3707793 -1018174 2023-02-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Virgin Money UK Company profile

Σχετικά με την Virgin Money UK PLC

Η Virgin Money UK PLC είναι τράπεζα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία προσφέρει διαδικτυακές και κινητές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τραπεζικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου και καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός εθνικού δικτύου καταστημάτων και επιχειρηματικών τραπεζικών κέντρων. Δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Στεγαστικά δάνεια, Προσωπικά και Επιχειρήσεις. Ο τομέας των ενυπόθηκων δανείων παρέχει ενυπόθηκα δάνεια που ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες των πελατών, από αγοραστές για πρώτη φορά έως ιδιοκτήτες ακινήτων, τόσο απευθείας όσο και μέσω διαμεσολαβητών. Ο τομέας Personal καλύπτει τις καθημερινές τραπεζικές ανάγκες για τρεχούμενους λογαριασμούς, συνδεδεμένους λογαριασμούς ταμιευτηρίου και άλλους λογαριασμούς καταθέσεων, όπως ατομικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου (ISA), μαζί με πιστωτικές κάρτες, προσωπικά δάνεια και υπεραναλήψεις. Ο επιχειρηματικός τομέας προσφέρει μια σειρά επιχειρηματικών τραπεζικών προϊόντων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της πρότασης διαχείρισης σχέσεων με επίκεντρο τον τομέα. Τα εμπορικά σήματα της εταιρείας περιλαμβάνουν τις Clydesdale Bank, Yorkshire Bank και Virgin Money.

Industry: Banks (NEC)

40 St Vincent Place,
GLASGOW
G1 2HL
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,852.65 Price
-2.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

74.35 Price
+1.900% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,980.01 Price
+0.770% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,911.80 Price
+0.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου