Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Cummins - CMI CFD

  223.77
  0.75%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.37
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Cummins Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 225.46
  Άνοιγμα* 223.72
  Μεταβολή 1 έτους* 10.06%
  Εύρος ημέρας* 222.97 - 226.23
  Εύρος 52 εβδ. 200.40-265.28
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 814.16K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 18.69M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 32.94B
  Αναλογία P/E 13.03
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 141.65M
  Έσοδα 32.19B
  EPS 17.85
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.8897
  Beta 1.07
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 1, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Oct 3, 2023 223.77 0.05 0.02% 223.72 226.34 222.68
  Oct 2, 2023 225.46 -2.24 -0.98% 227.70 227.92 224.50
  Sep 29, 2023 228.27 -2.88 -1.25% 231.15 232.19 227.10
  Sep 28, 2023 231.23 4.04 1.78% 227.19 233.67 227.19
  Sep 27, 2023 229.90 0.78 0.34% 229.12 231.63 228.19
  Sep 26, 2023 228.91 0.57 0.25% 228.34 231.69 228.34
  Sep 25, 2023 231.37 2.41 1.05% 228.96 232.49 228.95
  Sep 22, 2023 230.60 1.70 0.74% 228.90 232.10 227.30
  Sep 21, 2023 228.64 -1.16 -0.50% 229.80 231.07 228.30
  Sep 20, 2023 232.54 -2.87 -1.22% 235.41 239.13 232.32
  Sep 19, 2023 234.56 -2.56 -1.08% 237.12 238.97 234.24
  Sep 18, 2023 238.31 3.50 1.49% 234.81 238.44 233.87
  Sep 15, 2023 235.37 -0.37 -0.16% 235.74 236.90 234.07
  Sep 14, 2023 236.93 2.79 1.19% 234.14 237.89 234.13
  Sep 13, 2023 233.45 -1.45 -0.62% 234.90 236.56 231.38
  Sep 12, 2023 235.23 3.28 1.41% 231.95 236.48 231.03
  Sep 11, 2023 233.47 -1.23 -0.52% 234.70 236.38 233.21
  Sep 8, 2023 234.58 2.86 1.23% 231.72 235.80 230.96
  Sep 7, 2023 232.33 -1.44 -0.62% 233.77 235.22 230.52
  Sep 6, 2023 235.42 5.93 2.58% 229.49 236.39 229.48

  Cummins Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, November 1, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Cummins Inc Earnings Release
  Q3 2023 Cummins Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, February 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Cummins Inc Earnings Release
  Q4 2023 Cummins Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 28074 24021 19811 23571 23771
  Έσοδα 28074 24021 19811 23571 23771
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 21338 18326 14917 17591 18034
  Ακαθάριστο Εισόδημα 6736 5695 4894 5980 5737
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 25145 21315 17542 20871 20985
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2687 2374 2125 2454 2437
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1278 1090 906 332 293
  Depreciation / Amortization 70 22 22 689 629
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -318 -506 -452 -330 -394
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 91 14 30 143 17
  Other Operating Expenses, Total -1 -5 -6 -8 -31
  Λειτουργικά Έσοδα 2929 2706 2269 2700 2786
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -165 -78 -66 -24 -110
  Άλλο, Καθαρό 55 105 135 158 77
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2819 2751 2338 2834 2753
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2183 2164 1811 2268 2199
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -32 -33 -22 -8 -46
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2151 2131 1789 2260 2153
  Καθαρά Κέρδη 2151 2131 1789 2260 2141
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2151 2131 1789 2260 2153
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2151 2131 1789 2260 2141
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2151 2131 1789 2260 2141
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 142.3 145.9 149 156.1 162.773
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 15.1159 14.6059 12.0067 14.4779 13.227
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 6.04 5.6 5.283 4.902 4.44
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 15.6112 14.5843 12.1627 15.211 13.3104
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -12
  Gain (Loss) on Sale of Assets 18
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 8638 8453 7770 7333 6586
  Έσοδα 8638 8453 7770 7333 6586
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6490 6424 5951 5693 4900
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2148 2029 1819 1640 1686
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7641 7427 6968 6707 5689
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 873 753 742 708 622
  Έρευνα & Ανάπτυξη 384 350 333 348 299
  Depreciation / Amortization 34 32 31 25 9
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -133 -119 -88 -70 -95
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1 1 -2 1 -44
  Other Operating Expenses, Total -8 -14 1 2 -2
  Λειτουργικά Έσοδα 997 1026 802 626 897
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -82 -52 -77 -30 -33
  Άλλο, Καθαρό 34 55 53 12 -9
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 949 1029 778 608 855
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 737 806 644 409 707
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -17 -16 -13 -9 -5
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 720 790 631 400 702
  Καθαρά Κέρδη 720 790 631 400 702
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 720 790 631 400 702
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 720 790 631 400 702
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 720 790 631 400 702
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 142.5 142.4 142.3 142 142
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.05263 5.54775 4.43429 2.8169 4.94366
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.57 1.57 1.57 1.57 1.45
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.05808 5.55325 4.42266 2.82164 4.68744
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14451 12309 11897 9387 9818
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2573 3187 3862 1470 1525
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2101 2592 3401 1129 1303
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 472 595 461 341 222
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5285 4091 3992 3670 3866
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5202 3990 3820 3670 3866
  Συνολικό Απόθεμα 5603 4355 3425 3486 3759
  Προπληρωθέντα Εξοδα 990 676 618 761 668
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 30299 23710 22624 19737 19062
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6013 4866 4693 4741 4096
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 10999 9802 9449 9195 8319
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4986 -4936 -4756 -4454 -4223
  Υπεραξία, Καθαρό 2343 1287 1293 1286 1126
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2687 900 963 1003 909
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1759 1538 1441 1237 1222
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3046 2810 2314 2083 1891
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11421 7084 6335 6260 6384
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4252 3021 2820 2534 2822
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2635 2521 2188 2122 2185
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 2784 521 492 760 834
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 573 59 62 31 45
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1177 962 773 813 498
  Σύνολο Οφειλών 21324 15236 14562 12230 11714
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4498 3579 3610 1576 1597
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4417 3504 3531 1498 1597
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1250 927 927 958 911
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3506 3243 3365 3130 2559
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8975 8474 8062 7507 7348
  Κοινή Μετοχή 556 556 556 556 556
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1687 1871 1848 1790 1715
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 18037 16741 15419 14416 12917
  Treasury Stock - Common -9415 -9123 -7779 -7225 -6028
  ESOP Debt Guarantee 0 -2 -5
  Unrealized Gain (Loss) 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1890 -1571 -1982 -2028 -1807
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 30299 23710 22624 19737 19062
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 141.3 142.5 147.6 150.7 158
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 649 403 325 306 263
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 81 75 79 78
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 23
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15368 14451 14398 12762 12596
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2439 2573 2965 2998 2803
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1980 2101 2499 2462 2276
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 459 472 466 536 527
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5834 5202 4799 4156 4368
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5834 5202 4799 4156 4368
  Συνολικό Απόθεμα 5878 5603 5543 4765 4586
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1217 1073 1091 843 839
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 31433 30299 29769 24477 24122
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6079 6013 5672 4819 4821
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 10629 10507 10231 9374 9333
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5039 -4986 -5030 -4985 -4952
  Υπεραξία, Καθαρό 2365 2343 2229 1391 1286
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2640 2687 2602 1054 917
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1860 1759 1826 1544 1592
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3121 3046 3042 2907 2910
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11923 11421 10530 7671 7512
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4636 4252 4000 3405 3497
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2563 2635 2713 2308 2280
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 2774 2784 2610 870 554
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 569 573 55 65 69
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1381 1177 1152 1023 1112
  Σύνολο Οφειλών 21810 21324 21389 15739 15686
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4409 4498 5450 3490 3502
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4409 4417 5450 3490 3502
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 662 649 570 395 385
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1258 1250 1230 917 927
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3558 3506 3609 3266 3360
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9623 8975 8380 8738 8436
  Κοινή Μετοχή 556 556 556 556 556
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1674 1687 1658 1867 1855
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 18605 18037 17628 17450 16952
  Treasury Stock - Common -9389 -9415 -9449 -9439 -9412
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1823 -1890 -2013 -1696 -1515
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 31433 30299 29769 24477 24122
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 141.6 141.3 141 141 141.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 81
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2183 2164 1811 2268 2187
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1962 2256 2722 3181 2378
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 784 662 673 672 611
  Deferred Taxes -274 7 7 -4 -97
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 189 -29 -252 -91 -77
  Cash Taxes Paid 903 521 432 691 699
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 184 111 88 109 114
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -920 -548 483 336 -246
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4172 -873 -719 -1150 -974
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -916 -786 -575 -775 -784
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3256 -87 -144 -375 -190
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1669 -2227 280 -2095 -1400
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 84 -40 1 100 1
  Total Cash Dividends Paid -855 -809 -782 -761 -718
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -374 -1346 -553 -1271 -1140
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2814 -32 1614 -163 457
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 50 35 -11 -110 -70
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -491 -809 2272 -174 -66
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 806 2183 1539 1130 423
  Cash From Operating Activities 495 1962 1145 763 164
  Cash From Operating Activities 246 784 544 328 161
  Deferred Taxes -38 -274 -194 -112 -66
  Non-Cash Items -188 189 72 136 119
  Changes in Working Capital -331 -920 -816 -719 -473
  Cash From Investing Activities -228 -4172 -3496 -576 -10
  Capital Expenditures -193 -916 -497 -275 -115
  Other Investing Cash Flow Items, Total -35 -3256 -2999 -301 105
  Cash From Financing Activities -363 1669 2111 -391 -497
  Financing Cash Flow Items -13 84 -29 -5 9
  Total Cash Dividends Paid -222 -855 -633 -411 -207
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -374 -334 -328 -302
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -128 2814 3107 353 3
  Foreign Exchange Effects -25 50 147 74 27
  Net Change in Cash -121 -491 -93 -130 -316
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.0459 15646188 2293301 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.2103 7380250 -129672 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.5282 6414055 -68223 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.8234 5415687 773230 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1289 3015503 70677 2023-06-30 LOW
  Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 1.667 2361324 283027 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.6293 2307825 769 2023-06-30 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4812 2098085 -81687 2023-06-30 LOW
  First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4457 2047794 -9318 2023-06-30 LOW
  Public Investment Fund Sovereign Wealth Fund 1.271 1800301 0 2023-06-30 LOW
  LSV Asset Management Investment Advisor 1.1202 1586671 -32710 2023-06-30 LOW
  Stifel Nicolaus Investment Advisors Investment Advisor 1.1096 1571782 24750 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.102 1560897 22987 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0988 1556386 107908 2023-06-30 LOW
  Ontario Teachers' Pension Plan Board Pension Fund 1.0478 1484231 98286 2023-06-30 MED
  Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 1.0411 1474657 168076 2023-06-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.9167 1298433 5324 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8514 1205918 -71579 2022-12-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8078 1144259 155427 2023-06-30 LOW
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.8057 1141217 -42099 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Cummins Company profile

  Σχετικά με την Cummins

  Η Cummins Inc. σχεδιάζει, κατασκευάζει, διανέμει και συντηρεί συστήματα μετάδοσης κίνησης ντίζελ και φυσικού αερίου, ηλεκτρικά και υβριδικά και εξαρτήματα που σχετίζονται με το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Είναι επίσης προμηθευτής τεχνολογιών πέδησης κινητήρα, απενεργοποίησης κυλίνδρων, εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας και θερμικής διαχείρισης. Ο τομέας κινητήρων κατασκευάζει και εμπορεύεται μια σειρά κινητήρων ντίζελ και φυσικού αερίου με την επωνυμία Cummins, καθώς και ορισμένες επωνυμίες πελατών, για βαρέα και μεσαία φορτηγά. Ο τομέας διανομής αποτελείται από τις πωλήσεις και την υποστήριξη μιας σειράς προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων παραγωγής ενέργειας, των κινητήρων υψηλής ιπποδύναμης και των κινητήρων βαρέων και μεσαίων φορτίων. Ο τομέας Εξαρτήματα προμηθεύει προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων μετεπεξεργασίας, υπερσυμπιεστών, προϊόντων φιλτραρίσματος, ηλεκτρονικών και συστημάτων καυσίμου. Ο τομέας Power Systems αποτελείται από επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Power generation, Industrial και Generator technologies. Ο τομέας New Power σχεδιάζει, κατασκευάζει, πωλεί, υποστηρίζει την παραγωγή υδρογόνου.

  Industry: Engine & Powertrain Systems

  Box 3005 Mail Code 60207
  500 Jackson St
  COLUMBUS
  INDIANA 47202-3005
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0520%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0739%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου