Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές CSX Corp - CSX CFD

32.24
1.04%
0.07
Χαμηλό: 32.23
Υψηλό: 32.65
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

CSX Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 32.58
Άνοιγμα* 32.41
Μεταβολή 1 έτους* -7.87%
Εύρος ημέρας* 32.23 - 32.65
Εύρος 52 εβδ. 25.80-38.63
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 15.96M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 274.37M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 67.84B
Αναλογία P/E 16.57
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.10B
Έσοδα 14.85B
EPS 1.95
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.23954
Beta 1.22
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 18, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 32.24 0.02 0.06% 32.22 32.66 32.08
Feb 2, 2023 32.58 0.91 2.87% 31.67 32.84 31.61
Feb 1, 2023 31.56 1.06 3.48% 30.50 31.81 30.50
Jan 31, 2023 30.89 0.88 2.93% 30.01 30.91 29.95
Jan 30, 2023 29.83 0.06 0.20% 29.77 30.36 29.57
Jan 27, 2023 30.04 -0.11 -0.36% 30.15 30.69 29.86
Jan 26, 2023 30.11 -0.45 -1.47% 30.56 30.58 29.31
Jan 25, 2023 31.04 -0.20 -0.64% 31.24 31.36 30.23
Jan 24, 2023 31.84 0.47 1.50% 31.37 31.88 30.86
Jan 23, 2023 31.99 0.05 0.16% 31.94 32.45 31.70
Jan 20, 2023 31.97 0.49 1.56% 31.48 31.98 31.18
Jan 19, 2023 31.51 -0.42 -1.32% 31.93 32.04 31.48
Jan 18, 2023 32.21 -0.34 -1.04% 32.55 33.00 32.18
Jan 17, 2023 32.56 0.07 0.22% 32.49 32.83 31.86
Jan 13, 2023 32.37 0.14 0.43% 32.23 32.44 31.96
Jan 12, 2023 32.46 0.10 0.31% 32.36 32.67 32.21
Jan 11, 2023 32.40 -0.07 -0.22% 32.47 32.59 32.01
Jan 10, 2023 32.36 0.50 1.57% 31.86 32.37 31.85
Jan 9, 2023 32.11 0.02 0.06% 32.09 32.60 32.01
Jan 6, 2023 32.16 1.23 3.98% 30.93 32.32 30.93

CSX Corp Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 11069 11408 12250 11937 10583 12522
Έσοδα 11069 11408 12250 11937 10583 12522
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2805 2977 3013 2690 2225 3048
Ακαθάριστο Εισόδημα 8264 8431 9237 9247 8358 9474
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7771 7773 7381 6972 6269 6928
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3600 3375 3133 3024 2613 2914
Depreciation / Amortization 1301 1315 1331 1349 1383 1420
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -50 -219 -96 -91
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 115 325 0 0 48 -454
Λειτουργικά Έσοδα 3298 3635 4869 4965 4314 5594
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -569 -533 -607 -689 -737 -715
Άλλο, Καθαρό 12 40 42 40 50 72
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2741 3142 4304 4316 3627 4951
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1714 1965 3309 3331 2765 3781
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1714 1965 3309 3331 2765 3781
Καθαρά Κέρδη 1714 5471 3309 3331 2765 3781
Total Adjustments to Net Income -1 -1 -1 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1713 1964 3308 3331 2765 3781
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1713 5470 3308 3331 2765 3781
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1713 5470 3308 3331 2765 3781
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2844.03 2742.03 2583.03 2394.02 2304.02 2255
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.60231 0.71626 1.28067 1.39138 1.20007 1.67672
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.24 0.26 0.29333 0.32 0.34666 0.37299
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.6276 0.79038 1.28067 1.39138 1.21596 1.52297
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 3506 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 2813 2990 3292 3427 3413
Έσοδα 2813 2990 3292 3427 3413
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 662 635 824 927 1006
Ακαθάριστο Εισόδημα 2151 2355 2468 2500 2407
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1712 1299 1856 2061 2131
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 708 683 725 798 792
Depreciation / Amortization 345 348 367 360 360
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -3 -367 -60 -24 -27
Λειτουργικά Έσοδα 1101 1691 1436 1366 1282
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -184 -181 -177 -180 -179
Άλλο, Καθαρό 20 20 20 19 26
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 937 1530 1279 1205 1129
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 706 1173 968 934 859
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 706 1173 968 934 859
Καθαρά Κέρδη 706 1173 968 934 859
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 706 1173 968 934 859
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 706 1173 968 934 859
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 706 1173 968 934 859
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2286.02 2275 2242 2216 2193
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.30883 0.5156 0.43176 0.42148 0.3917
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.09333 0.09333 0.093 0.09333 0.1
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.30784 0.39193 0.4115 0.41309 0.38233
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2487 1915 2565 3278 4441 3873
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1020 419 1111 1954 3131 2316
Μετρητά & Ισοδύναμα 603 401 858 958 3129 2239
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 417 18 253 996 2 77
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 938 970 1010 986 912 1148
Accounts Receivable - Trade, Net 938 970 1010 986 912 1148
Total Inventory 407 372 263 261 302 339
Other Current Assets, Total 122 154 181 77 96 70
Total Assets 35414 35739 36729 38257 39793 40531
Property/Plant/Equipment, Total - Net 31150 31764 31998 32700 32916 33516
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 43227 44324 44805 45632 46002 47006
Accumulated Depreciation, Total -12077 -12560 -12807 -12932 -13086 -13490
Long Term Investments 1459 1686 1779 1879 1985 2099
Other Long Term Assets, Total 318 374 387 400 451 592
Total Current Liabilities 2040 1894 1915 2151 2019 2233
Accounts Payable 806 847 949 1043 809 963
Accrued Expenses 545 602 550 546 527 694
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 331 19 18 245 401 181
Other Current Liabilities, Total 358 426 398 317 282 395
Total Liabilities 23735 21034 24166 26409 26692 27041
Total Long Term Debt 10962 11790 14739 15993 16304 16185
Long Term Debt 10724 11572 14739 15993 16304 16185
Capital Lease Obligations 238 218
Deferred Income Tax 9596 6418 6690 6961 7168 7383
Minority Interest 15 16 17 15 9 10
Other Liabilities, Total 1122 916 805 1289 1192 1230
Total Equity 11679 14705 12563 11848 13101 13490
Common Stock 928 890 818 773 763 2202
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 11253 14084 12157 11404 12527 11630
Other Equity, Total -502 -269 -412 -329 -189 -342
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 35414 35739 36729 38257 39793 40531
Total Common Shares Outstanding 2784.57 2669.58 2454.02 2319.02 2287.61 2202
Intangibles, Net 451
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4305 4573 3897 3873 3757
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2957 2990 2179 2316 2032
Μετρητά & Ισοδύναμα 2955 2986 2179 2239 1936
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2 4 77 96
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 957 1192 1326 1148 1277
Accounts Receivable - Trade, Net 957 1192 1326 1148 1277
Total Inventory 298 289 303 339 351
Other Current Assets, Total 93 102 89 70 97
Total Assets 39692 40015 40129 40531 40452
Property/Plant/Equipment, Total - Net 32870 32948 33322 33516 33480
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 45593 45714 46226 46505 46597
Accumulated Depreciation, Total -13190 -13228 -13412 -13490 -13613
Long Term Investments 2007 2033 2059 2099 2143
Other Long Term Assets, Total 510 461 400 592 619
Total Current Liabilities 1800 1951 2268 2233 2575
Accounts Payable 859 879 972 963 1050
Accrued Expenses 419 447 548 630 547
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 41 122 211 181 317
Other Current Liabilities, Total 481 503 537 459 661
Total Liabilities 26541 26589 26966 27041 27268
Total Long Term Debt 16306 16229 16182 16185 16019
Long Term Debt 16306 16229 16182 16185 16019
Deferred Income Tax 7226 7248 7298 7383 7428
Minority Interest 9 8 9 10 11
Other Liabilities, Total 1200 1153 1209 1230 1235
Total Equity 13151 13426 13163 13490 13184
Common Stock 757 2254 2218 2202 2174
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 12476 11723 11455 11630 11284
Other Equity, Total -82 -551 -510 -342 -274
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 39692 40015 40129 40531 40452
Total Common Shares Outstanding 2272.22 2254.5 2217.98 2202 2174.25
Intangibles, Net 451 451 453
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1714 5471 3309 3331 2765 3781
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3041 3472 4641 4850 4263 5099
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1301 1315 1331 1349 1383 1420
Deferred Taxes 405 -3233 279 273 180 167
Μη Χρηματικά Στοιχεία -448 -116 -286 -220 -35 -454
Cash Taxes Paid 580 911 814 691 664 931
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 606 555 614 717 750 718
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 69 35 8 117 -30 185
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1798 -1495 -1684 -2102 -649 -1877
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2398 -2040 -1745 -1657 -1626 -1791
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 600 545 61 -445 977 -86
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1268 -2179 -2500 -2648 -1443 -4112
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -313 -18 -59 6 -34 39
Total Cash Dividends Paid -680 -708 -751 -763 -797 -839
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1056 -1970 -4671 -3373 -867 -2886
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 781 517 2981 1482 255 -426
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -25 -202 457 100 2171 -890
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 706 1879 2847 3781 859
Cash From Operating Activities 1232 2399 3819 5099 1299
Cash From Operating Activities 345 693 1060 1420 360
Deferred Taxes 40 66 109 167 37
Non-Cash Items -3 -370 -430 -454 -23
Changes in Working Capital 144 131 233 185 66
Cash From Investing Activities -297 -527 -1463 -1877 -368
Capital Expenditures -306 -754 -1220 -1791 -331
Other Investing Cash Flow Items, Total 9 227 -243 -86 -37
Cash From Financing Activities -1109 -2015 -3306 -4112 -1234
Financing Cash Flow Items 15 22 33 39 6
Total Cash Dividends Paid -213 -425 -633 -839 -218
Issuance (Retirement) of Stock, Net -551 -1252 -2316 -2886 -1016
Issuance (Retirement) of Debt, Net -360 -360 -390 -426 -6
Net Change in Cash -174 -143 -950 -890 -303
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7026 182965143 -449126 2022-09-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 4.6855 98508661 -11108610 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.4945 94492398 -1567797 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.3424 91295567 -1601492 2022-09-30 LOW
Soroban Capital Partners LP Hedge Fund 2.7412 57630864 5030569 2022-09-30 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8327 38531602 85437 2022-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.8112 38079581 -18210194 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.5558 32709524 -11373365 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.334 28046433 -3271342 2022-12-31 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2641 26577013 1414959 2022-09-30 LOW
RBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor 1.081 22727445 66649 2022-09-30 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 0.9609 20201193 668778 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9416 19795422 -468766 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.927 19488558 -205595 2021-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.914 19215912 3548932 2022-09-30 LOW
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8383 17623443 -164095 2022-09-30 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.827 17387318 -1304385 2022-09-30 HIGH
Egerton Capital (UK) LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.7676 16138538 -6121569 2022-09-30 MED
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.7521 15811944 13351226 2022-09-30 HIGH
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.7472 15708915 6891846 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

CSX Company profile

Σχετικά με την CSX Corp

Η CSX Corporation είναι εταιρεία μεταφορών. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών σιδηροδρομικών υπηρεσιών και της μεταφοράς διατροπικών εμπορευματοκιβωτίων και ρυμουλκούμενων, καθώς και άλλες υπηρεσίες μεταφοράς, όπως μεταφορές από σιδηροδρομική γραμμή σε φορτηγό και μεταφορές χύδην εμπορευμάτων. Κατηγοριοποιεί τα προϊόντα της σε κύριους επιχειρηματικούς κλάδους, όπως τα εμπορεύματα, οι συνδυασμένες μεταφορές και ο άνθρακας. Οι διατροπικές δραστηριότητές της συνδέουν τους πελάτες της με τους σιδηροδρόμους μέσω φορτηγών και τερματικών σταθμών. Η εμπορική της δραστηριότητα αποτελείται από αποστολές σε αγορές, όπως αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, αυτοκίνητα, ορυκτά, δασικά προϊόντα, μέταλλα και εξοπλισμός και λιπάσματα. Μεταφέρει εγχώριο άνθρακα, οπτάνθρακα και σιδηρομετάλλευμα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χαλυβουργίες και βιομηχανικές μονάδες, καθώς και εξαγώγιμο άνθρακα σε λιμενικές εγκαταστάσεις βαθέων υδάτων. Η κύρια λειτουργική της θυγατρική, η CSX Transportation, Inc., παρέχει έναν σημαντικό σύνδεσμο στην αλυσίδα εφοδιασμού μεταφορών μέσω της σιδηροδρομικής διαδρομής της.

Industry: Railway Freight Operators

15Th Floor
500 Water Street
JACKSONVILLE
FLORIDA 32202
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

ETH/USD

1,633.27 Price
-2.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 5.00

TSLA

190.15 Price
+2.990% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0308%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.11

Oil - Brent

79.77 Price
-3.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0017%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0163%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.04

XRP/USD

0.40 Price
-3.560% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00322

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου