Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές CPI Card - PMTS CFD

  17.72
  2.74%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.56
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  CPI Card Group Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 18.22
  Άνοιγμα* 18.05
  Μεταβολή 1 έτους* -58.35%
  Εύρος ημέρας* 17.7 - 18.49
  Εύρος 52 εβδ. 12.65-45.95
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 15.99K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 573.71K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 194.47M
  Αναλογία P/E 5.96
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 11.46M
  Έσοδα 468.11M
  EPS 2.85
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.98
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 6, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 11, 2024 18.22 -0.04 -0.22% 18.26 18.73 17.58
  Apr 10, 2024 17.80 -0.87 -4.66% 18.67 19.01 16.96
  Apr 9, 2024 19.31 0.44 2.33% 18.87 19.31 18.82
  Apr 8, 2024 18.88 0.32 1.72% 18.56 19.17 18.27
  Apr 5, 2024 18.54 0.27 1.48% 18.27 18.92 18.25
  Apr 4, 2024 18.85 0.93 5.19% 17.92 19.03 17.92
  Apr 3, 2024 18.04 0.58 3.32% 17.46 19.30 17.34
  Apr 2, 2024 17.55 0.58 3.42% 16.97 18.02 16.96
  Apr 1, 2024 17.14 -0.33 -1.89% 17.47 17.47 16.20
  Mar 28, 2024 17.82 1.36 8.26% 16.46 18.12 16.46
  Mar 27, 2024 16.53 0.35 2.16% 16.18 16.94 16.17
  Mar 26, 2024 15.97 0.45 2.90% 15.52 16.38 15.52
  Mar 25, 2024 15.18 -1.50 -8.99% 16.68 17.17 15.18
  Mar 22, 2024 16.07 -1.40 -8.01% 17.47 17.58 15.97
  Mar 21, 2024 16.81 -0.42 -2.44% 17.23 17.86 16.73
  Mar 20, 2024 17.16 0.71 4.32% 16.45 17.39 16.45
  Mar 19, 2024 16.66 -0.53 -3.08% 17.19 17.19 16.28
  Mar 18, 2024 16.83 0.06 0.36% 16.77 17.40 16.74
  Mar 15, 2024 16.85 0.13 0.78% 16.72 16.97 16.72
  Mar 14, 2024 17.13 -0.34 -1.95% 17.47 17.57 16.47

  CPI Card Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, May 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 CPI Card Group Inc Earnings Release
  Q1 2024 CPI Card Group Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, May 23, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  CPI Card Group Inc Annual Shareholders Meeting
  CPI Card Group Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, August 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 CPI Card Group Inc Earnings Release
  Q2 2024 CPI Card Group Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 475.745 375.119 312.189 278.073 255.814
  Έσοδα 475.745 375.119 312.189 278.073 255.814
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 299.978 233.693 201.881 187.003 177.224
  Ακαθάριστο Εισόδημα 175.767 141.426 110.308 91.07 78.59
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 397.089 320.703 273.798 253.362 251.226
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 90.782 75.701 65.791 66.328 67.014
  Depreciation / Amortization 5.855 6.261 6.126 6.031 5.988
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.474 5.048 0 -6 1
  Λειτουργικά Έσοδα 78.656 54.416 38.391 24.711 4.588
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -29.616 -30.608 -25.404 -26.226 -23.742
  Άλλο, Καθαρό 0.107 0.014 -0.102 -0.004 0.016
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 49.147 23.822 12.885 -1.519 -19.138
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 36.54 15.941 16.19 -4.993 -14.799
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 36.54 15.941 16.19 -4.993 -14.799
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -0.061 -0.124 -22.663
  Καθαρά Κέρδη 36.54 15.941 16.129 -5.117 -37.462
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 36.54 15.941 16.19 -4.993 -14.799
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 36.54 15.941 16.129 -5.117 -37.462
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 36.54 15.941 16.129 -5.117 -37.462
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.7491 11.764 11.2287 11.1967 11.1496
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.11002 1.35507 1.44184 -0.44593 -1.32732
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.14002 1.64222 1.44184 -0.79425 -1.20909
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 114.96 120.852 126.436 124.577 113.308
  Έσοδα 114.96 120.852 126.436 124.577 113.308
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 74.135 77.758 78.938 76.137 72.757
  Ακαθάριστο Εισόδημα 40.825 43.094 47.498 48.44 40.551
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 97.468 100.254 103.865 101.132 98.254
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 21.885 21.066 23.447 23.403 24.05
  Depreciation / Amortization 1.448 1.43 1.401 1.592 1.447
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.079 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα 17.492 20.598 22.571 23.445 15.054
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.74 -6.781 -7.282 -7.323 -7.146
  Άλλο, Καθαρό -0.078 -0.114 0.186 -0.063 -0.015
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 10.674 13.703 15.475 16.059 7.893
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6.523 10.873 12.477 11.91 6.151
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6.523 10.873 12.477 11.91 6.151
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη 6.523 10.873 12.477 11.91 6.151
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6.523 10.873 12.477 11.91 6.151
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6.523 10.873 12.477 11.91 6.151
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6.523 10.873 12.477 11.91 6.151
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.8766 11.9016 11.8044 11.7889 11.7217
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.54923 0.91358 1.05698 1.01027 0.52475
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.54923 0.91358 1.06237 1.01027 0.52475
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 167.57 145.701 152.534 92.215 84.473
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.037 20.683 57.603 18.682 20.291
  Μετρητά & Ισοδύναμα 11.037 20.683 57.603 18.682 20.291
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 80.755 61.487 65.103 46.996 49.358
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 80.583 60.953 54.592 42.832 43.794
  Συνολικό Απόθεμα 68.399 58.009 24.796 20.192 9.827
  Προπληρωθέντα Εξοδα 7.379 5.522 5.032 6.345 4.997
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 296.666 268.14 266.151 213.011 207.204
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 57.178 47.251 39.403 41.612 39.11
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 112.287 109.188 94.495 86.889 92.856
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -55.109 -61.937 -55.092 -45.277 -53.746
  Υπεραξία, Καθαρό 47.15 47.15 47.15 47.15 47.15
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 17.988 21.854 26.207 30.802 35.437
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.78 6.184 0.857 1.232 1.034
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 68.012 64.775 56.927 41.685 41.276
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 24.371 26.443 18.883 16.482 16.511
  Δεδουλευμένα Έξοδα 36.728 34.893 26.009 22.524 23.853
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.342 2.257 10.167 2.211
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3.571 1.182 1.868 0.468 0.912
  Σύνολο Οφειλών 378.743 389.16 404.188 367.307 356.78
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 292.877 306.294 331.733 311.664 305.818
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 285.522 303.626 328.681 307.778 305.818
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 6.808 5.253 7.409 6.366 5.749
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 11.046 12.838 8.119 7.592 3.937
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -82.077 -121.02 -138.037 -154.296 -149.576
  Κοινή Μετοχή 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -82.088 -121.031 -138.048 -154.307 -148.227
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.36
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 296.666 268.14 266.151 213.011 207.204
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.3904 11.2555 11.2305 11.2242 11.1604
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7.355 2.668 3.052 3.886
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 160.846 170.053 168.332 167.57 176.667
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10.473 11.168 14.157 11.037 21.507
  Μετρητά & Ισοδύναμα 10.473 11.168 14.157 11.037 21.507
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 67.546 75.291 76.231 80.755 77.861
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 67.546 75.291 76.231 80.583 75.749
  Συνολικό Απόθεμα 74.08 75.241 69.715 68.399 72.219
  Προπληρωθέντα Εξοδα 8.747 8.353 8.229 7.379 5.08
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 292.115 300.069 298.208 296.666 305.047
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 62.643 58.941 60.215 57.178 57.268
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 129.08 125.964 124.795 112.287 109.508
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -66.437 -67.023 -64.58 -55.109 -52.24
  Υπεραξία, Καθαρό 47.15 47.15 47.15 47.15 47.15
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 15.088 16.054 17.021 17.988 18.954
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.388 7.871 5.49 6.78 5.008
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 45.63 53.797 57.46 68.012 64.002
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 16.876 22.57 25.915 24.371 25.703
  Δεδουλευμένα Έξοδα 27.967 30.5 29.43 36.728 31.243
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.342 3.141
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.787 0.727 2.115 3.571 3.915
  Σύνολο Οφειλών 348.835 363.039 368.94 378.743 399.307
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 272.669 284.416 285.984 292.877 317.201
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 272.669 284.416 285.984 285.522 310.091
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7.355 7.11
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 7.92 7.234 6.537 6.808 6.445
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 22.616 17.592 18.959 11.046 11.659
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -56.72 -62.97 -70.732 -82.077 -94.26
  Κοινή Μετοχή 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -56.731 -62.981 -70.743 -82.088 -94.271
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 292.115 300.069 298.208 296.666 305.047
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.4536 11.4303 11.4246 11.3904 11.2879
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 36.54 15.941 16.129 -5.117 -37.462
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 31.336 20.229 22.014 2.841 3.52
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 14.886 15.098 16.827 17.251 18.405
  Deferred Taxes 1.555 -2.156 1.043 0.969 -6.897
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 6.978 8.878 5.423 3.692 22.325
  Cash Taxes Paid 12.584 9.792 1.043 0.78 -0.657
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 27.714 22.268 22.75 23.036 20.703
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -28.623 -17.532 -17.408 -13.954 7.149
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -17.772 -9.918 -7.093 -2.574 -5.854
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -17.867 -10.074 -7.093 -4.175 -5.634
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.095 0.156 0 1.601 -0.22
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -23.163 -47.232 23.977 -1.926 -0.519
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.939 -12.311 -2.507 0 0
  Total Cash Dividends Paid 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -21.224 -34.921 26.484 -1.926 -0.519
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.047 0.001 0.023 0.05 -0.061
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -9.646 -36.92 38.921 -1.609 -2.914
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 10.873 36.54 24.063 12.153 6.002
  Cash From Operating Activities 8.001 31.336 11.713 -8.148 -15.961
  Cash From Operating Activities 2.837 14.886 11.018 7.181 3.61
  Deferred Taxes -0.271 1.555 1.192 0.305 0.642
  Non-Cash Items 1.145 6.978 5.209 4.112 2.61
  Cash Taxes Paid 0.028 12.584 10.41 5.297 0.094
  Cash Interest Paid 12.608 27.714 27.026 13.985 13.553
  Changes in Working Capital -7.55 -28.623 -29.769 -31.899 -28.825
  Cash From Investing Activities -4.095 -17.772 -14.345 -8.164 -3.149
  Capital Expenditures -4.145 -17.867 -14.44 -8.179 -3.154
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.05 0.095 0.095 0.015 0.005
  Cash From Financing Activities -0.792 -23.163 3.524 4.717 10.563
  Financing Cash Flow Items -0.069 -1.939 -1.093 -0.922 -0.862
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.723 -21.224 4.617 5.639 11.425
  Foreign Exchange Effects 0.006 -0.047 -0.068 -0.037 0
  Net Change in Cash 3.12 -9.646 0.824 -11.632 -8.547
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
  Amortization 0.967

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  CPI Card Company profile

  Σχετικά με την CPI Card

  Η CPI Card Group Inc. είναι μια εταιρεία τεχνολογίας πληρωμών. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές λύσεις καρτών πληρωμών. Οι τομείς της Εταιρείας είναι οι χρεωστικές και πιστωτικές και οι προπληρωμένες χρεωστικές. Ο τομέας Debit and Credit παράγει κυρίως χρηματοοικονομικές κάρτες πληρωμών και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες καρτών σε τράπεζες που εκδίδουν κάρτες κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν κυρίως κάρτες χρηματοοικονομικών πληρωμών Europay, Mastercard και Visa (EMV) και μη EMV, συμπεριλαμβανομένων των καρτών διπλής διεπαφής επαφής και ανέπαφων, των πλαστικών και των εγκιβωτισμένων μεταλλικών καρτών και των καρτών πληρωμών Second Wave που διαθέτουν πυρήνα κατασκευασμένο από ανακτημένο ωκεάνιο πλαστικό (ROBP). Ο τομέας προπληρωμένων χρεωστικών καρτών παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες καρτών σε παρόχους προπληρωμένων χρεωστικών καρτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας ασφαλείας με αναγνώριση παραβίασης. Η Εταιρεία παρέχει επίσης υπηρεσίες, όπως εξατομίκευση και εκπλήρωση δεδομένων κάρτας, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλούς συσκευασίας με αναγνώριση παραβίασης.

  Industry: Consumer Credit Cards Services

  10368 West Centennial Rd
  LITTLETON
  COLORADO 80127
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου