Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Coursera, Inc. - COUR CFD

10.83
2.56%
0.07
Χαμηλό: 10.43
Υψηλό: 10.85
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 10.56
Άνοιγμα* 10.46
Μεταβολή 1 έτους* -48.75%
Εύρος ημέρας* 10.43 - 10.85
Εύρος 52 εβδ. 9.81-24.01
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.04M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 18.49M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.63B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 149.65M
Έσοδα 523.76M
EPS -1.21
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 10.83 0.40 3.84% 10.43 10.90 10.43
Mar 23, 2023 10.56 -0.07 -0.66% 10.63 10.99 10.44
Mar 22, 2023 10.65 -0.34 -3.09% 10.99 11.14 10.64
Mar 21, 2023 11.10 0.20 1.83% 10.90 11.14 10.55
Mar 20, 2023 10.84 -0.19 -1.72% 11.03 11.07 10.58
Mar 17, 2023 11.17 -0.10 -0.89% 11.27 11.64 10.91
Mar 16, 2023 11.80 0.26 2.25% 11.54 11.87 10.93
Mar 15, 2023 11.84 0.76 6.86% 11.08 11.90 11.08
Mar 14, 2023 11.80 0.06 0.51% 11.74 11.97 11.33
Mar 13, 2023 11.41 0.36 3.26% 11.05 11.66 10.93
Mar 10, 2023 11.25 -0.27 -2.34% 11.52 11.76 11.11
Mar 9, 2023 11.68 -0.07 -0.60% 11.75 11.86 11.16
Mar 8, 2023 11.94 0.12 1.02% 11.82 12.13 11.64
Mar 7, 2023 12.30 0.55 4.68% 11.75 12.42 11.54
Mar 6, 2023 11.81 0.17 1.46% 11.64 11.94 11.27
Mar 3, 2023 11.59 0.66 6.04% 10.93 11.66 10.68
Mar 2, 2023 10.98 0.18 1.67% 10.80 11.22 10.48
Mar 1, 2023 11.01 -0.08 -0.72% 11.09 11.28 10.62
Feb 28, 2023 11.23 -0.03 -0.27% 11.26 11.52 11.03
Feb 27, 2023 11.22 0.13 1.17% 11.09 11.57 10.82

Coursera, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 415.287 293.511 184.411
Έσοδα 415.287 293.511 184.411
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 165.818 138.846 89.589
Ακαθάριστο Εισόδημα 249.469 154.665 94.822
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 558.35 360.094 232.805
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 257.122 144.464 86.852
Έρευνα & Ανάπτυξη 135.41 76.784 56.364
Λειτουργικά Έσοδα -143.063 -66.583 -48.394
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.32 1.163 2.657
Άλλο, Καθαρό -0.346 0.12 -0.264
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -143.089 -65.3 -46.001
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -145.215 -66.815 -46.719
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -145.215 -66.815 -46.719
Καθαρά Κέρδη -145.215 -66.815 -46.719
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -145.215 -66.815 -46.719
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -145.215 -66.815 -46.719
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -145.215 -66.815 -46.719
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 113.588 130.271 130.271
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.27844 -0.51289 -0.35863
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.27844 -0.51289 -0.35863
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 120.433 114.956 109.88 102.089 88.362
Έσοδα 120.433 114.956 109.88 102.089 88.362
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 42.803 43.669 42.162 41.162 38.826
Ακαθάριστο Εισόδημα 77.63 71.287 67.718 60.927 49.536
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 157.603 162.446 141.307 147.874 106.723
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 76.845 80.446 65.21 65.708 45.757
Έρευνα & Ανάπτυξη 37.955 38.331 33.935 41.004 22.14
Λειτουργικά Έσοδα -37.17 -47.49 -31.427 -45.785 -18.361
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.335 0.093 0.062 0.085 0.08
Άλλο, Καθαρό -0.425 -0.095 -0.286 0.042 -0.007
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -37.26 -47.492 -31.651 -45.658 -18.288
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -38.268 -47.738 -32.451 -46.363 -18.663
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -38.268 -47.738 -32.451 -46.363 -18.663
Καθαρά Κέρδη -38.268 -47.738 -32.451 -46.363 -18.663
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -38.268 -47.738 -32.451 -46.363 -18.663
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -38.268 -47.738 -32.451 -46.363 -18.663
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -38.268 -47.738 -32.451 -46.363 -18.663
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 143.027 141.402 138.846 131.804 135.77
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.26756 -0.33761 -0.23372 -0.35176 -0.13746
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.26756 -0.33761 -0.23372 -0.35176 -0.13746
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 892.331 355.071 206.511
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 821.775 285.28 172.815
Μετρητά & Ισοδύναμα 580.658 79.878 55.986
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 241.117 205.402 116.829
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 34.396 40.721 16.656
Accounts Receivable - Trade, Net 34.396 40.721 16.656
Prepaid Expenses 16.494 14.993 9.376
Other Current Assets, Total 19.666 14.077 7.664
Total Assets 958.91 417.624 236.263
Property/Plant/Equipment, Total - Net 41.046 40.266 14.043
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 66.162 56.162 23.471
Accumulated Depreciation, Total -25.116 -15.896 -9.428
Intangibles, Net 10.091 10.57 8.085
Other Long Term Assets, Total 15.442 11.717 7.624
Total Current Liabilities 201.123 153.644 82.993
Accounts Payable 49.206 39.005 21.032
Accrued Expenses 26.384 20.923 8.079
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 125.533 93.716 53.882
Total Liabilities 217.397 177.155 90.581
Total Long Term Debt 0 0 0
Other Liabilities, Total 16.274 23.511 7.588
Total Equity 741.513 240.469 145.682
Redeemable Preferred Stock 0 462.293 332.681
Common Stock 0.001 0 0
Additional Paid-In Capital 1235.23 126.408 94.364
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -488.766 -343.551 -276.736
Treasury Stock - Common -4.701 -4.701 -4.701
Other Equity, Total -0.252 0.02 0.074
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 958.91 417.624 236.263
Total Common Shares Outstanding 141.906 130.271 130.271
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 877.904 892.331 888.689 888.358 351.198
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 780.419 821.775 816.104 800.737 280.801
Μετρητά & Ισοδύναμα 361.315 580.658 801.074 749.649 158.072
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 419.104 241.117 15.03 51.088 122.729
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 54.185 34.396 35.964 51.757 35.582
Accounts Receivable - Trade, Net 54.185 34.396 35.964 51.757 35.582
Prepaid Expenses 23.269 16.494 17.455 17.983 18.666
Other Current Assets, Total 20.031 19.666 19.166 17.881 16.149
Total Assets 946.864 958.91 954.849 953.58 414.822
Property/Plant/Equipment, Total - Net 41.453 41.046 42.09 41.955 41.356
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 70.108 66.162 66.352 63.145 59.682
Accumulated Depreciation, Total -28.655 -25.116 -24.262 -21.19 -18.326
Intangibles, Net 9.703 10.091 10.299 10.336 10.313
Other Long Term Assets, Total 17.804 15.442 13.771 12.931 11.955
Total Current Liabilities 203.837 201.123 181.448 177.143 157.806
Accounts Payable 53.897 49.206 44.333 41.666 41.36
Accrued Expenses 24.096 26.384 26.6 23.439 16.327
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 125.844 125.533 110.515 112.038 100.119
Total Liabilities 218.179 217.397 198.871 198.171 178.618
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 14.342 16.274 17.423 21.028 20.812
Total Equity 728.685 741.513 755.978 755.409 236.204
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 462.293
Common Stock 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00136
Additional Paid-In Capital 1262.28 1235.23 1201.7 1168.68 140.803
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -527.034 -488.766 -441.028 -408.577 -362.214
Treasury Stock - Common -4.701 -4.701 -4.701 -4.701 -4.701
Other Equity, Total -1.864 -0.252 0.001 0.005 0.02164
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 946.864 958.91 954.849 953.58 414.822
Total Common Shares Outstanding 143.831 141.906 140.333 137.137 135.77
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -145.215 -66.815 -46.719
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.746 -14.991 -21.334
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 14.757 9.585 5.282
Μη Χρηματικά Στοιχεία 91.236 16.892 15.234
Cash Taxes Paid 2.837 1.155 0.523
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.55 0.197
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 40.968 25.347 4.869
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -51.609 -101.442 -64.886
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -14.832 -11.918 -9.932
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -36.777 -89.524 -54.954
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 550.156 139.014 113.381
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -13.291 -0.801 -0.231
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 563.447 139.815 113.612
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 500.293 22.581 27.161
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -38.268 -145.215 -97.477 -65.026 -18.663
Cash From Operating Activities -38.257 1.746 0.941 -9.8 -4.347
Cash From Operating Activities 4.182 14.757 10.508 6.371 2.931
Non-Cash Items 24.607 91.236 68.497 44.883 5.559
Cash Taxes Paid 0.808 2.837 1.456 0.874 0.53
Cash Interest Paid 0 0 0.037 0
Changes in Working Capital -28.778 40.968 19.413 3.972 5.826
Cash From Investing Activities -185.113 -51.609 178.272 146.113 78.038
Capital Expenditures -4.561 -14.832 -11.709 -7.868 -4.462
Other Investing Cash Flow Items, Total -180.552 -36.777 189.981 153.981 82.5
Cash From Financing Activities 4.027 550.156 541.983 533.458 4.503
Financing Cash Flow Items -2.92 -13.291 -10.111 -6.11 -4.061
Issuance (Retirement) of Stock, Net 6.947 563.447 552.094 539.568 8.564
Net Change in Cash -219.343 500.293 721.196 669.771 78.194
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 12.0994 18106696 176806 2022-12-31 LOW
New Enterprise Associates (NEA) Venture Capital 10.6033 15867769 0 2022-12-31 LOW
G Squared Equity Management, L.P. Investment Advisor 8.1506 12197337 300000 2022-03-01 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 7.7723 11631308 3712370 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.9385 8886911 -340374 2022-12-31 LOW
Caledonia (Private) Investments Pty Limited Investment Advisor 5.0215 7514739 -172086 2022-12-31 LOW
Ng (Andrew Yan-Tak) Individual Investor 4.926 7371743 88040 2022-12-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.1132 6155429 223503 2022-12-31 LOW
Kleiner, Perkins, Caufield & Byers Venture Capital 3.7926 5675695 -4959448 2022-03-01 LOW
Eventide Asset Management, LLC Investment Advisor 2.2514 3369179 714463 2022-12-31 MED
Maggioncalda (Jeffrey Nacey) Individual Investor 1.621 2425769 0 2023-03-20 MED
Baillie Gifford Overseas Ltd. Investment Advisor 1.3088 1958591 51468 2023-01-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2996 1944886 17351 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1758 1759611 76014 2022-12-31 LOW
Doerr (L John) Individual Investor 1.0793 1615144 8655 2022-05-13 LOW
Water Street Capital, Inc. Hedge Fund 0.7551 1130000 0 2022-12-31 LOW
Goli (Shravan) Individual Investor 0.7034 1052619 -32573 2023-03-16 MED
Belsky (Leah F) Individual Investor 0.665 995229 -39118 2023-03-16 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.5782 865325 193175 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.554 828988 -5914 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Coursera, Inc. Company profile

Σχετικά με την Coursera, Inc.

Η Coursera, Inc. παρέχει το Coursera, μια πλατφόρμα που συνδέει εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς και ιδρύματα, παρέχοντας εκπαιδευτικό περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο και σχετικό. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Consumer, Enterprise και Degrees. Η Coursera παρέχει μια σειρά μαθησιακών προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των Guided Projects, Courses, Specializations, Certificates και Degrees. Οι προσφορές της περιλαμβάνουν το Coursera.org για ιδιώτες, το Coursera for Enterprise, το Coursera for Business, το Coursera for Campus και το Coursera for Government. Το Coursera συνεργάζεται με πανεπιστημιακούς και βιομηχανικούς εταίρους για να παρέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο περιεχομένου και πιστοποιητικών. Οι πανεπιστημιακοί εταίροι του προσφέρουν μαθήματα σε διάφορους τομείς, όπως η επιστήμη των δεδομένων, η τεχνολογία, οι επιχειρήσεις, η υγεία, οι κοινωνικές επιστήμες, οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Η εταιρεία προσφέρει επίσης το Coursera Plus, ένα μοντέλο συνδρομητικής τιμολόγησης που παρέχει στους εκπαιδευόμενους πρόσβαση σε πάνω από 7.000 μαθήματα, καθοδηγούμενα έργα, εξειδικεύσεις και επαγγελματικά πιστοποιητικά στο Coursera έναντι μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής.

Industry: Online Services (NEC)

381 E. Evelyn Ave.
MOUNTAIN VIEW
CALIFORNIA 94041
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.45 Price
-1.140% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00349

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου