Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Corning - GLW CFD

35.70
1.54%
0.10
Χαμηλό: 35.67
Υψηλό: 36.35
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.10
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Corning Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 36.26
Άνοιγμα* 35.75
Μεταβολή 1 έτους* -16.28%
Εύρος ημέρας* 35.67 - 36.35
Εύρος 52 εβδ. 28.98-43.47
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.79M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 86.33M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 29.41B
Αναλογία P/E 23.26
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 823.00M
Έσοδα 14.19B
EPS 1.54
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.02182
Beta 1.07
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 35.70 0.10 0.28% 35.60 36.39 35.52
Feb 2, 2023 36.26 0.95 2.69% 35.31 36.29 34.85
Feb 1, 2023 35.24 0.98 2.86% 34.26 35.54 34.13
Jan 31, 2023 34.55 -1.29 -3.60% 35.84 36.32 34.35
Jan 30, 2023 36.34 -0.05 -0.14% 36.39 37.05 36.27
Jan 27, 2023 36.76 0.50 1.38% 36.26 36.99 36.11
Jan 26, 2023 36.39 0.67 1.88% 35.72 36.39 35.61
Jan 25, 2023 35.52 0.24 0.68% 35.28 35.59 34.97
Jan 24, 2023 35.76 0.25 0.70% 35.51 36.16 35.51
Jan 23, 2023 36.06 0.51 1.43% 35.55 36.48 35.55
Jan 20, 2023 35.79 0.09 0.25% 35.70 35.96 35.00
Jan 19, 2023 35.70 0.43 1.22% 35.27 35.93 35.27
Jan 18, 2023 35.90 0.06 0.17% 35.84 36.53 35.61
Jan 17, 2023 35.89 -0.16 -0.44% 36.05 36.38 35.87
Jan 13, 2023 36.01 0.03 0.08% 35.98 36.31 35.92
Jan 12, 2023 36.49 0.32 0.88% 36.17 36.90 36.15
Jan 11, 2023 36.36 0.60 1.68% 35.76 36.38 35.62
Jan 10, 2023 35.80 0.71 2.02% 35.09 35.93 35.09
Jan 9, 2023 35.37 0.09 0.26% 35.28 35.71 35.23
Jan 6, 2023 35.32 0.75 2.17% 34.57 35.58 34.49

Corning Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 9390 10116 11290 11503 11303 14082
Έσοδα 9390 10116 11290 11503 11303 14082
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5644 6096 6829 7468 7772 9019
Ακαθάριστο Εισόδημα 3746 4020 4461 4035 3531 5063
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7999 8508 9715 10197 10296 11970
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1472 1473 1781 1585 1747 1827
Έρευνα & Ανάπτυξη 742 864 993 1031 1154 995
Depreciation / Amortization 64 75 94 113 121 129
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 77 18 -498
Λειτουργικά Έσοδα 1391 1608 1575 1306 1007 2112
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -291 114 144 86 -324 100
Άλλο, Καθαρό 2592 -65 -216 -176 -60 185
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3692 1657 1503 1216 623 2397
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3695 950 1066 960 512 1906
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3695 950 1066 960 512 1906
Καθαρά Κέρδη 3695 -497 1066 960 512 1906
Total Adjustments to Net Income -98 -98 -98 -98 -98 -827
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3597 852 968 862 414 1079
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3597 -595 968 862 414 1079
Ρύθμιση Αραίωσης 98 98 98 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3695 -595 1066 960 414 1079
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1144 895 941 899 772 844
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.2299 0.95196 1.13284 1.06785 0.53627 1.27844
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.54 0.62 0.72 0.8 0.88 0.96
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.27365 0.9352 1.27205 1.49388 1.29275 1.58057
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1447
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 3290 3501 3615 3676 3680
Έσοδα 3290 3501 3615 3676 3680
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2134 2186 2294 2405 2397
Ακαθάριστο Εισόδημα 1156 1315 1321 1271 1283
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2788 2926 3063 3193 3110
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 400 465 486 476 434
Έρευνα & Ανάπτυξη 222 242 251 280 248
Depreciation / Amortization 32 33 32 32 31
Λειτουργικά Έσοδα 502 575 552 483 570
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 206 -66 -66 26 61
Άλλο, Καθαρό 117 7 -6 67 130
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 825 516 480 576 761
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 599 449 371 487 581
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 599 449 371 487 581
Καθαρά Κέρδη 599 449 371 487 581
Total Adjustments to Net Income -24 -803 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 575 -354 371 487 581
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 575 -354 371 487 581
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 575 -354 371 487 581
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 898 844 866 865 859
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.64031 -0.41943 0.42841 0.56301 0.67637
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.24 0.24 0.24 0.24 0.27
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.64477 -0.3827 0.52309 0.72254 0.55763
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9048 8827 7034 7463 8004 7659
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5291 4317 2355 2434 2672 2148
Μετρητά & Ισοδύναμα 5291 4317 2355 2434 2672 2148
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1481 1807 1940 1836 2133 2004
Accounts Receivable - Trade, Net 1481 1807 1940 1836 2133 2004
Total Inventory 1471 1712 2037 2320 2438 2481
Other Current Assets, Total 805 991 702 873 761 1026
Total Assets 27899 27494 27505 28898 30775 30154
Property/Plant/Equipment, Total - Net 12546 14017 14895 15841 16422 16545
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 22430 24826 26827 28836 30085 30514
Accumulated Depreciation, Total -9884 -10809 -11932 -12995 -13663 -13969
Goodwill, Net 1577 1694 1936 1935 2460 2421
Intangibles, Net 796 869 1292 1185 1308 1148
Long Term Investments 336 340 376 334 435 328
Other Long Term Assets, Total 3596 1747 1972 2140 1781 1703
Total Current Liabilities 2751 3209 3311 3521 3767 4806
Accounts Payable 1079 1439 1456 1587 1174 1612
Accrued Expenses 1090 1160 755 684 681 918
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 256 379 4 11 156 55
Other Current Liabilities, Total 326 231 1096 1239 1756 2221
Total Liabilities 10006 11796 13713 15991 17518 17821
Total Long Term Debt 3646 4749 5994 7729 7816 6989
Long Term Debt 3646 4749 5994 7458 7653 6821
Minority Interest 67 72 94 90 191 212
Other Liabilities, Total 3542 3766 3967 4326 5431 5556
Total Equity 17893 15698 13792 12907 13257 12333
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 2300 2300 2300 2300 2300
Common Stock 846 854 857 859 863 907
Additional Paid-In Capital 13695 14089 14212 14323 14642 16475
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 16880 15930 16303 16408 16120 16389
Treasury Stock - Common -14152 -16633 -18870 -19812 -19928 -20263
Unrealized Gain (Loss) -17 -3 -4 -3 -3 -3
Other Equity, Total -1659 -839 -1006 -1168 -737 -1172
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 27899 27494 27505 28898 30775 30154
Total Common Shares Outstanding 926 858 788 762 765 845
Total Preferred Shares Outstanding 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0
Deferred Income Tax 347 325 313 258
Capital Lease Obligations 271 163 168
Note Receivable - Long Term 365 350
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8103 7648 7679 7659 7861
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2868 2320 2212 2148 2016
Μετρητά & Ισοδύναμα 2868 2320 2212 2148 2016
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1900 2057 2114 2004 1910
Accounts Receivable - Trade, Net 1900 2057 2114 2004 1910
Total Inventory 2361 2387 2463 2481 2618
Other Current Assets, Total 974 884 890 1026 1317
Total Assets 30143 29806 29706 30154 30257
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15364 15455 15383 15804 15780
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 28878 29112 29240 29773 29790
Accumulated Depreciation, Total -13514 -13657 -13857 -13969 -14010
Goodwill, Net 2429 2433 2425 2421 2408
Intangibles, Net 1259 1228 1192 1148 1118
Other Long Term Assets, Total 2988 3042 3027 3122 3090
Total Current Liabilities 3513 4624 4337 4806 5061
Accounts Payable 1272 1312 1396 1612 1849
Accrued Expenses 543 641 732 918 581
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 154 353 50 55 120
Other Current Liabilities, Total 1544 2318 2159 2221 2511
Total Liabilities 16774 17846 17561 17821 17862
Total Long Term Debt 7650 7025 7019 6989 6839
Long Term Debt 7650 7025 7019 6989 6839
Deferred Income Tax 287 277 263 258 248
Minority Interest 189 182 210 212 234
Other Liabilities, Total 5135 5738 5732 5556 5480
Total Equity 13369 11960 12145 12333 12395
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 2300 0
Common Stock 864 907 907 907 908
Additional Paid-In Capital 14722 16352 16398 16475 16531
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 16509 15739 16110 16389 16737
Treasury Stock - Common -19934 -19986 -20011 -20263 -20419
Other Equity, Total -1092 -1052 -1259 -1175 -1362
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 30143 29806 29706 30154 30257
Total Common Shares Outstanding 768 838 837 845 827
Total Preferred Shares Outstanding 0.0023 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 3695 -497 1066 960 512 1906
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2537 2004 2919 2031 2180 3412
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1131 1083 1199 1390 1399 1352
Amortization 64 75 94 113 121 129
Deferred Taxes -308 1796 -38 -191 -20 16
Μη Χρηματικά Στοιχεία -2249 -479 458 162 -141 -211
Cash Taxes Paid 293 405 567 474 220 377
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 184 178 205 248 298 287
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 204 26 140 -403 309 220
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 3662 -1710 -2887 -1891 -1310 -1419
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1130 -1804 -2310 -1987 -1377 -1637
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 4792 94 -577 96 67 218
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5322 -1624 -1995 -47 -729 -2452
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -15 -16 -20 46 17 -59
Total Cash Dividends Paid -645 -651 -685 -742 -787 -871
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -4089 -2143 -2146 -882 19 -684
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -573 1186 856 1531 22 -838
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -86 356 1 -14 97 -65
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 791 -974 -1962 79 238 -524
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 599 1048 1419 1906 581
Cash From Operating Activities 723 1494 2389 3412 534
Cash From Operating Activities 330 666 1005 1352 342
Amortization 32 65 97 129 31
Deferred Taxes 121 56 68 16 24
Non-Cash Items -332 -188 -86 -211 -204
Changes in Working Capital -27 -153 -114 220 -240
Cash From Investing Activities -288 -415 -803 -1419 -278
Capital Expenditures -289 -613 -1014 -1637 -383
Other Investing Cash Flow Items, Total 1 198 211 218 105
Cash From Financing Activities -190 -1389 -1990 -2452 -375
Financing Cash Flow Items -8 -61 -52 -59 -5
Total Cash Dividends Paid -208 -442 -659 -871 -228
Issuance (Retirement) of Stock, Net 51 -426 -438 -684 -131
Issuance (Retirement) of Debt, Net -25 -460 -841 -838 -11
Foreign Exchange Effects -49 -42 -56 -65 -13
Net Change in Cash 196 -352 -460 -524 -132
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.6182 95617793 1000035 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.8848 40201819 1916625 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.186 34450406 1026853 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.8763 31902274 622258 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8605 15312034 294230 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.8004 14817308 -96891 2022-09-30 LOW
State Farm Insurance Companies Insurance Company 1.7654 14528900 0 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.5971 13143857 1014699 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1339 9331685 62417 2022-09-30 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 1.1223 9236519 -113700 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.1015 9065233 1429824 2022-09-30 HIGH
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9201 7572348 -53161 2021-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8705 7164534 -64111 2022-09-30 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.8642 7112254 -357538 2022-09-30 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.8529 7019373 1004264 2022-09-30 LOW
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 0.7798 6417388 -1961813 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.7642 6289100 -371885 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.6996 5757731 1223332 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6865 5649545 -91010 2022-09-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6071 4996559 169132 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Corning Company profile

Σχετικά με την Corning

Η Corning Incorporated είναι μια εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας στην επιστήμη των υλικών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω πέντε τομέων: Οπτικές Επικοινωνίες, Ειδικά Υλικά, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Επιστήμες Ζωής. Ο τομέας Display Technologies κατασκευάζει γυάλινα υποστρώματα για επίπεδες οθόνες υγρών κρυστάλλων και άλλες οθόνες υψηλής απόδοσης. Ο τομέας Οπτικών Επικοινωνιών κατασκευάζει εξαρτήματα δικτύων φορέων και εταιρικών δικτύων για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Ο τομέας Specialty Materials κατασκευάζει προϊόντα που παρέχουν περισσότερες από 150 συνθέσεις υλικών για γυαλί, υαλοκεραμικά και κρυστάλλους φθορίου. Ο τομέας Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες κατασκευάζει κεραμικά υποστρώματα και φίλτρα για εφαρμογές αυτοκινήτων και ντίζελ. Ο τομέας Life Sciences κατασκευάζει γυάλινα και πλαστικά εργαστηριακά σκεύη, εξοπλισμό, μέσα, ορούς και αντιδραστήρια που επιτρέπουν λύσεις ροής εργασίας για την ανακάλυψη φαρμάκων και τη βιοπαραγωγή.

Industry: Display Screens

One Riverfront Plaza
CORNING
NEW YORK 14831-0001
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.41 Price
-2.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00326

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,200.90 Price
-1.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου