Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Coinbase Global, Inc. - COIN CFD

64.68
5.04%
0.19
Χαμηλό: 61.24
Υψηλό: 65.05
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Friday at 00:00

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.19
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 61.93
Άνοιγμα* 61.93
Μεταβολή 1 έτους* -19.56%
Εύρος ημέρας* 61.24 - 65.05
Εύρος 52 εβδ. 31.55-116.30
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.14M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 339.29M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 14.35B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 234.56M
Έσοδα 2.80B
EPS -10.18
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 31, 2023 62.23 2.81 4.73% 59.42 62.45 58.93
May 30, 2023 60.77 2.35 4.02% 58.42 63.28 58.42
May 26, 2023 56.86 0.22 0.39% 56.64 58.82 56.43
May 25, 2023 56.23 -2.70 -4.58% 58.93 59.34 55.81
May 24, 2023 58.88 0.31 0.53% 58.57 59.11 56.51
May 23, 2023 59.03 -2.31 -3.77% 61.34 63.17 58.59
May 22, 2023 61.09 4.32 7.61% 56.77 61.12 55.85
May 19, 2023 56.65 -3.17 -5.30% 59.82 61.38 56.52
May 18, 2023 60.33 -0.75 -1.23% 61.08 61.61 58.52
May 17, 2023 61.00 3.08 5.32% 57.92 61.21 56.93
May 16, 2023 57.60 -2.39 -3.98% 59.99 60.10 57.07
May 15, 2023 60.44 1.53 2.60% 58.91 61.19 57.13
May 12, 2023 57.13 -2.70 -4.51% 59.83 60.90 56.68
May 11, 2023 60.33 -1.30 -2.11% 61.63 62.98 59.70
May 10, 2023 62.13 2.70 4.54% 59.43 63.61 58.94
May 9, 2023 59.69 2.45 4.28% 57.24 60.14 56.51
May 8, 2023 58.00 2.02 3.61% 55.98 58.71 54.53
May 5, 2023 57.89 4.75 8.94% 53.14 58.46 52.79
May 4, 2023 53.61 4.52 9.21% 49.09 54.02 47.61
May 3, 2023 48.74 -2.70 -5.25% 51.44 51.49 48.25

Coinbase Global, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, June 16, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

17:00

Χώρα

US

Γεγονός

Coinbase Global Inc Annual Shareholders Meeting
Coinbase Global Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Monday, August 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:18

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Coinbase Global Inc Earnings Release
Q2 2023 Coinbase Global Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, November 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Coinbase Global Inc Earnings Release
Q3 2023 Coinbase Global Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 3194.21 7839.44 1277.48 533.735
Έσοδα 3194.21 7839.44 1277.48 533.735
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 629.88 1267.92 135.514 82.055
Ακαθάριστο Εισόδημα 2564.33 6571.52 1141.97 451.68
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5904.42 4762.87 868.53 579.518
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4437.03 2856.64 608.394 442.117
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 659.716 127.921 8.4 11.446
Other Operating Expenses, Total 177.791 510.387 116.222 43.9
Λειτουργικά Έσοδα -2710.21 3076.57 408.951 -45.783
Άλλο, Καθαρό -265.473 -49.623 0.248 0.367
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3064.58 3026.95 409.199 -45.416
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2624.95 3624.12 322.317 -30.387
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2624.95 3624.12 322.317 -30.387
Καθαρά Κέρδη -2624.95 3624.12 322.317 -30.387
Total Adjustments to Net Income 0 -433.716 -194.846 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2624.95 3190.4 127.471 -30.387
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2624.95 3190.4 127.471 -30.387
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2624.95 3190.4 127.471 -30.387
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 222.314 219.965 199.2 199.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -11.8074 14.5041 0.63991 -0.15255
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -7.77308 15.9751 0.67313 -0.1152
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -88.901
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 772.529 629.108 590.339 808.325 1166.44
Έσοδα 772.529 629.108 590.339 808.325 1166.44
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 96.369 82.991 101.876 167.187 277.826
Ακαθάριστο Εισόδημα 676.16 546.117 488.463 641.138 888.61
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 896.404 1183.98 1146.82 1852.71 1720.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 670.768 1060.89 971.383 1220.31 1184.45
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 162.101 22.601 -0.11 426.228 210.997
Other Operating Expenses, Total -32.834 17.5 73.674 38.987 47.63
Λειτουργικά Έσοδα -123.875 -554.872 -556.484 -1044.39 -554.463
Άλλο, Καθαρό -20.265 5.594 -65.699 -172.524 -32.844
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -165.676 -570.878 -643.69 -1240.57 -609.445
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -78.896 -557.001 -544.635 -1093.65 -429.659
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -78.896 -557.001 -544.635 -1093.65 -429.659
Καθαρά Κέρδη -78.896 -557.001 -544.635 -1093.65 -429.659
Total Adjustments to Net Income 0 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -78.896 -557.001 -544.635 -1093.65 -429.659
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -78.896 -557.001 -544.635 -1093.65 -429.659
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -78.896 -557.001 -544.635 -1093.65 -429.659
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 231.489 226.808 223.916 220.988 217.472
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.34082 -2.45583 -2.43232 -4.94893 -1.9757
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.20956 -2.54613 -2.35288 -2.16946 -0.66358
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -21.536 -21.6 -21.507 -23.656 -22.138
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 86448.2 18373.9 5133.95 1986.95
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4425.02 7123.48 1061.85 548.945
Μετρητά & Ισοδύναμα 4425.02 7123.48 1061.85 548.945
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5505.94 10983.5 3952.86 1293.02
Accounts Receivable - Trade, Net 404.376 396.025 189.471 17.496
Prepaid Expenses 98.204 123.246 36.218 21.438
Other Current Assets, Total 76419.1 143.65 83.017 123.546
Total Assets 89724.9 21274.4 5855.41 2391.77
Property/Plant/Equipment, Total - Net 241.21 157.615 150.095 170.503
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 326.225 199.861 174.583 180.911
Accumulated Depreciation, Total -85.015 -42.246 -24.488 -10.408
Goodwill, Net 1073.91 625.758 77.212 54.696
Intangibles, Net 135.429 176.689 60.825 70.137
Long Term Investments 343.94 365.413 28.146 17.599
Other Long Term Assets, Total 1482.17 1575.09 405.188 91.888
Total Current Liabilities 80815.3 11419 4246.85 1223.44
Accounts Payable 56.043 39.833 12.031 5.94
Accrued Expenses 199.523 374.489 82.66 59.43
Notes Payable/Short Term Debt 20.519 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 80512.3 11004.7 4152.16 1158.07
Total Liabilities 84270.3 14892.7 4329.36 1329.99
Total Long Term Debt 3393.45 3384.79 0 0
Other Liabilities, Total 61.575 88.906 82.508 106.542
Total Equity 5454.56 6381.69 1526.05 1061.78
Redeemable Preferred Stock 0 562.467 564.697
Common Stock 0.002 0.002 0 0
Additional Paid-In Capital 3767.69 2034.66 231.024 93.82
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1725.47 4350.42 726.304 403.987
Other Equity, Total -38.606 -3.395 6.256 -0.721
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 89724.9 21274.4 5855.41 2391.77
Total Common Shares Outstanding 230.866 217.117 199.2 199.2
Long Term Debt 3393.45 3384.79
Payable/Accrued 26.874
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 135844 86448.2 107680 102162 16940.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5018.41 4425.02 5006.58 5682.07 6116.39
Μετρητά & Ισοδύναμα 5018.41 4425.02 5006.58 5682.07 6116.39
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5919.01 5505.94 6891.98 7489.17 10426.2
Accounts Receivable - Trade, Net 480.404 404.376 240.354 245.616 346.048
Prepaid Expenses 108.183 98.204 91.366 129.797 181.261
Other Current Assets, Total 124798 76419.1 95690 88861.2 216.803
Total Assets 139302 89724.9 111168 105468 20895.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 211.707 241.21 247.387 228.181 157.292
Goodwill, Net 1139.67 1073.91 1073.91 1073.91 1080.18
Intangibles, Net 129.692 135.429 161.669 189.508 219.128
Long Term Investments 314.359 343.94 357.042 350.91 401.123
Other Long Term Assets, Total 1662.49 1482.17 1648.39 1463.49 2096.82
Total Current Liabilities 130203 80815.3 102073 96194.3 10921.8
Accounts Payable 23.694 56.043 61.514 40.745 12.65
Accrued Expenses 214.934 199.523 258.337 398.622 439.729
Notes Payable/Short Term Debt 0 20.519 0.512 0.504 149.426
Other Current Liabilities, Total 129963 80512.3 101753 95754.4 10320
Total Liabilities 133627 84270.3 105542 99654.9 14399.1
Total Long Term Debt 3395.61 3393.45 3391.24 3389.03 3386.86
Other Liabilities, Total 28.477 61.575 77.712 71.525 90.413
Total Equity 5674.95 5454.56 5626.31 5813.39 6496.09
Redeemable Preferred Stock 0 0
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 4056.77 3767.69 3380.33 3004.46 2579.22
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1646.58 1725.47 2282.48 2827.11 3920.76
Other Equity, Total -28.409 -38.606 -36.493 -18.183 -3.89
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 139302 89724.9 111168 105468 20895.2
Total Common Shares Outstanding 234.495 230.866 226.605 224.398 221.325
Long Term Debt 3395.61 3393.45 3391.24 3389.03 3386.86
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 326.225
Accumulated Depreciation, Total -85.015
Payable/Accrued 0.714 26.874
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2624.95 3624.12 322.317 -30.387
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -1585.42 10730 3004.07 -80.594
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 154.069 63.651 30.962 16.878
Deferred Taxes -468.035 -558.329 0.474 -20.903
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2384.94 767.292 33.411 54.131
Cash Taxes Paid 35.888 68.614 62.06 2.165
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1031.45 6833.3 2616.91 -100.313
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -663.822 -1124.74 50.822 -105.353
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1402.96 -3072.8 -537.993 -360.176
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 739.143 1948.06 588.815 254.823
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5838.52 3284.23 18.801 -16.605
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5889.9 -242.905 -1.93 -20.958
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 51.497 217.497 20.731 4.353
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -163.257 -64.883 -2.081 -0.17
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -8251.02 12824.6 3071.61 -202.722
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.117 3309.63
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 82.399
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -78.896 -2624.95 -2067.95 -1523.31 -429.659
Cash From Operating Activities 463.078 -1585.42 -4817.28 -3863.77 -91.356
Cash From Operating Activities 41.208 154.069 113.721 73.607 31.58
Deferred Taxes -84.169 -468.035 -444.225 -337.52 -183.183
Non-Cash Items 269.608 2384.94 2015.15 1560.42 564.185
Cash Taxes Paid 5.322 35.888 17.762 10.002 1.98
Changes in Working Capital 315.327 -1031.45 -4433.98 -3636.97 -74.279
Cash From Investing Activities -26.08 -663.822 -637.698 -618.62 -691.591
Capital Expenditures -53.273 -1402.96 -1343.44 -1208.66 -872.351
Other Investing Cash Flow Items, Total 27.193 739.143 705.738 590.039 180.76
Cash From Financing Activities 460.129 -5838.52 -228.625 -186.157 -725.324
Issuance (Retirement) of Stock, Net 8.873 51.497 40.978 31.866 16.891
Foreign Exchange Effects 11.377 -163.257 -376.261 -119.932 -5.507
Net Change in Cash 908.504 -8251.02 -6059.86 -4788.48 -1513.78
Financing Cash Flow Items 471.738 -5889.9 -249.003 -197.423 -871.615
Issuance (Retirement) of Debt, Net -20.482 -0.117 -20.6 -20.6 129.4
Cash Interest Paid 0.074 82.399 43.63 43.63 0.19
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.2406 13531045 400642 2023-03-31 LOW
ARK Investment Management LLC Investment Advisor 6.3014 11776015 2586742 2023-03-31 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Bank and Trust 4.6078 8610945 1300484 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.6262 6776576 5454506 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.1826 5947528 13773 2023-03-31 LOW
Ehrsam (Frederick Ernest III) Individual Investor 2.5901 4840274 3705596 2023-03-31 MED
Paradigm Operations LP Investment Advisor 1.9829 3705596 0 2023-03-31
Nikko Asset Management Americas, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7282 3229593 769245 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.6559 3094590 61088 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3584 2538515 732966 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2532 2341989 73036 2023-03-31 LOW
Andreessen Horowitz Venture Capital 1.2111 2263232 0 2023-03-31 LOW
IDG Capital Partners Venture Capital 0.915 1709940 0 2023-03-31 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.9002 1682285 -541881 2023-03-31 MED
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.8855 1654831 -1769291 2023-03-31 HIGH
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7599 1420001 1391301 2022-12-31 LOW
Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 0.6155 1150263 424907 2022-12-31 LOW
Sozo Ventures LLC Venture Capital 0.5806 1085040 0 2023-03-31
Voloridge Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5783 1080709 448552 2023-03-31 HIGH
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.5284 987540 -131179 2022-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Coinbase Company profile

Σχετικά με την Coinbase Global, Inc.

Η Coinbase Global, Inc. είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που παρέχει ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική υποδομή και τεχνολογία για την κρυπτοοικονομία. Η εταιρεία προσφέρει στους χρήστες λιανικής τον πρωταρχικό χρηματοοικονομικό λογαριασμό για την κρυπτογραφική οικονομία, στα ιδρύματα μια αγορά με ρευστότητα για συναλλαγές σε κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και στους εταίρους του οικοσυστήματος τεχνολογία και υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να δημιουργούν εφαρμογές που βασίζονται στην κρυπτογράφηση και να δέχονται κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία ως πληρωμή. Η εταιρεία ασχολείται με τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογικής και χρηματοοικονομικής υποδομής που επιτρέπουν σε κάθε άτομο ή επιχείρηση με σύνδεση στο Διαδίκτυο να ανακαλύπτει, να πραγματοποιεί συναλλαγές και να συμμετέχει σε κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και αποκεντρωμένες εφαρμογές. Προσφέρει το Coinbase Prime, ένα one-stop shop για τη συμμετοχή ιδρυμάτων στην κρυπτοοικονομία. Το Coinbase Prime της συνδυάζει προηγμένες συναλλαγές, θεματοφυλακή, δεδομένα και αναλύσεις αγοράς σε πραγματικό χρόνο και προϊόντα χρηματοδότησης για να βοηθήσει τους πελάτες να έχουν πρόσβαση και να πραγματοποιούν συναλλαγές στις αγορές κρυπτογράφησης.

Industry: Blockchain & Cryptocurrency (NEC)

C/O Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
WILMINGTON
DELAWARE 19808
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

26,903.35 Price
-0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,982.87 Price
+0.970% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.51 Price
-2.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00383

US100

14,379.60 Price
+0.850% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου