Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές CNH Industrial NV - CNHIm CFD

13.31
1.33%
0.07
Χαμηλό: 13.17
Υψηλό: 13.4
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.017913 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.017913%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.004309 %
Charges from borrowed part ($-0.17)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.004309%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Italy
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

CNH Industrial NV ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 13.49
Άνοιγμα* 13.38
Μεταβολή 1 έτους* -11.1%
Εύρος ημέρας* 13.17 - 13.4
Εύρος 52 εβδ. 10.58-16.67
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.66M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 57.54M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 18.32B
Αναλογία P/E 10.54
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.34B
Έσοδα 21.82B
EPS 1.27
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.69865
Beta 1.43
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 5, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 13.31 -0.11 -0.82% 13.42 13.43 13.16
Mar 23, 2023 13.49 -0.06 -0.44% 13.55 13.57 13.24
Mar 22, 2023 13.61 0.03 0.22% 13.58 13.66 13.54
Mar 21, 2023 13.65 0.32 2.40% 13.33 13.70 13.28
Mar 20, 2023 13.11 0.27 2.10% 12.84 13.24 12.65
Mar 17, 2023 12.96 -0.50 -3.71% 13.46 13.51 12.95
Mar 16, 2023 13.27 -0.24 -1.78% 13.51 13.53 13.03
Mar 15, 2023 13.31 -0.54 -3.90% 13.85 14.00 13.28
Mar 14, 2023 14.18 0.24 1.72% 13.94 14.27 13.81
Mar 13, 2023 14.02 -0.57 -3.91% 14.59 14.67 13.93
Mar 10, 2023 14.87 -0.29 -1.91% 15.16 15.19 14.70
Mar 9, 2023 15.45 0.01 0.06% 15.44 15.59 15.27
Mar 8, 2023 15.49 0.01 0.06% 15.48 15.57 15.46
Mar 7, 2023 15.57 -0.15 -0.95% 15.72 15.78 15.55
Mar 6, 2023 15.73 -0.13 -0.82% 15.86 15.90 15.73
Mar 3, 2023 15.82 0.22 1.41% 15.60 15.87 15.57
Mar 2, 2023 15.48 0.15 0.98% 15.33 15.52 15.25
Mar 1, 2023 15.42 -0.26 -1.66% 15.68 15.68 15.36
Feb 28, 2023 15.55 0.22 1.44% 15.33 15.59 15.26
Feb 27, 2023 15.60 -0.07 -0.45% 15.67 15.77 15.57

CNH Industrial NV Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 19474 14696 28024 29736 27624
Έσοδα 19474 14696 28024 29736 27624
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 15231 12287 22805 24125 22696
Ακαθάριστο Εισόδημα 4243 2409 5219 5611 4928
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17493 14795 26473 27303 26355
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1425 1197 2156 2313 2230
Έρευνα & Ανάπτυξη 492 340 624 625 582
Depreciation / Amortization 185 201 439 485 497
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -47 -1 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 36 688 417 -388 177
Other Operating Expenses, Total 124 82 79 144 173
Λειτουργικά Έσοδα 1981 -99 1551 2433 1269
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -59 -93 -343 -517 -529
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1922 -192 1208 1914 740
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1686 -270 906 1399 456
Δικαίωμα Μειοψηφίας -37 -55 -32 -31 -17
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1649 -325 874 1368 439
Καθαρά Κέρδη 1740 -750 874 1368 439
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1649 -325 874 1368 439
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1740 -750 874 1368 439
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1740 -750 874 1368 439
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1361 1351 1354 1360 1367
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.21161 -0.24056 0.64549 1.00588 0.32114
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.31831 0.13434 0 0.20644 0.16794
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.25673 0.28146 0.88534 0.79735 0.40093
Άλλο, Καθαρό -2
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 91 -425
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 4637 19474 7988 8918 4086
Έσοδα 4637 19474 7988 8918 4086
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3609 15231 6503 7135 3159
Ακαθάριστο Εισόδημα 1028 4243 1485 1783 927
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4171 17493 7428 8148 3626
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 358 1425 556 622 309
Έρευνα & Ανάπτυξη 147 492 199 211 98
Depreciation / Amortization 46 185 111 110 46
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2 36 52 10 1
Other Operating Expenses, Total 9 124 16 61 13
Λειτουργικά Έσοδα 466 1981 560 770 460
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -30 -59 -33 -21 -23
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 436 1922 527 747 437
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 288 1686 450 566 331
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3 -37 -6 -10 -17
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 285 1649 444 556 314
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 91 82
Καθαρά Κέρδη 285 1740 444 556 396
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 285 1649 444 556 314
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 285 1740 444 556 396
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 285 1740 444 556 396
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1362 1361 1362 1361 1359
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.20925 1.21161 0.32599 0.40852 0.23105
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.31831 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.21022 1.25673 0.35859 0.41409 0.23161
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -9 -1
Άλλο, Καθαρό -2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 26820 36211 34483 33936 34825
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5159 8905 4887 5056 5447
Cash 4581 7513 4188 4295 4786
Μετρητά & Ισοδύναμα 463 1272 687 736 644
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 115 120 12 25 17
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 16444 20129 21431 21197 21942
Accounts Receivable - Trade, Net 192 503 408 395 496
Total Inventory 4228 6000 7065 6719 6453
Prepaid Expenses 118 189 141 119 153
Other Current Assets, Total 871 988 959 845 830
Total Assets 51122 50556 49182 48650 50798
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3435 7392 7626 7737 8675
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8123 19545 18337 18073 18911
Accumulated Depreciation, Total -4688 -12153 -10711 -10336 -10236
Goodwill, Net 3229 1944 2548 2464 2483
Intangibles, Net 1930 2888 2974 3033 3161
Long Term Investments 355 1021 707 592 631
Other Long Term Assets, Total 15353 1100 844 888 1023
Total Current Liabilities 13569 23399 21423 21777 15503
Accounts Payable 3531 6355 5635 5886 6060
Accrued Expenses 1198 1600 1584 1532 1649
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7992 11777 10699 10552 3616
Other Current Liabilities, Total 848 3667 3505 3807 4178
Total Liabilities 42729 43905 41363 41207 44127
Total Long Term Debt 13697 14841 14714 13991 22398
Long Term Debt 13556 14511 14379 13991 22396
Capital Lease Obligations 141 330 335 0 2
Deferred Income Tax 212 203 274 251 138
Minority Interest 33 84 44 29 13
Other Liabilities, Total 15218 5378 4908 5159 6075
Total Equity 8393 6651 7819 7443 6671
Common Stock 25 25 25 25 25
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 11089 9431 10175 9519 8312
Treasury Stock - Common -84 -109 -154 -128 -10
Other Equity, Total -2634 -2829 -2222 -1973 -1656
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 51122 50556 49182 48650 50798
Total Common Shares Outstanding 1356.08 1353.91 1350.13 1353.83 1363.59
Total Preferred Shares Outstanding 371.218 371.328 387.951 388.726 388.907
Unrealized Gain (Loss) -3 133 -5
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 27408 26820 35890 37055 34762
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3221 5045 7393 8000 7243
Μετρητά & Ισοδύναμα 3219 463 7149 7820 7059
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2 1 244 180 184
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 17532 16444 19715 20521 19418
Accounts Receivable - Trade, Net 215 192 435 520 490
Total Inventory 5456 4228 7692 7465 6865
Prepaid Expenses 141 118 166 169 190
Other Current Assets, Total 1058 985 924 900 1046
Total Assets 37272 51122 49410 51016 48457
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3356 3435 6850 7046 6982
Goodwill, Net 3234 3229 1937 1944 1941
Intangibles, Net 1895 1930 2773 2823 2770
Long Term Investments 345 355 921 1075 958
Other Long Term Assets, Total 1034 15353 1039 1073 1044
Total Current Liabilities 5865 5632 11820 12647 11747
Accounts Payable 3719 3531 6270 7100 6462
Accrued Expenses 432 1198 579 592 572
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 58 55 123 129 126
Other Current Liabilities, Total 1656 848 4848 4826 4587
Total Liabilities 31021 42729 41577 43396 41428
Total Long Term Debt 21590 21634 24110 24909 24207
Long Term Debt 21456 21493 23417 24602 23900
Capital Lease Obligations 134 141 693 307 307
Deferred Income Tax 205 212 181 196 207
Minority Interest 7 33 16 106 101
Other Liabilities, Total 3354 15218 5450 5538 5166
Total Equity 6251 8393 7833 7620 7029
Common Stock 25 25 25 25 25
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 8557 11089 10703 10239 9844
Treasury Stock - Common -105 -84 -105 -105 -105
Unrealized Gain (Loss) 0 -3 17 204 98
Other Equity, Total -2226 -2634 -2807 -2743 -2833
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 37272 51122 49410 51016 48457
Total Common Shares Outstanding 1354.58 1356.08 1354.29 1354.24 1354.24
Total Preferred Shares Outstanding 371.088 371.218 371.239 371.242 371.243
Cash 4581
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1686 -695 906 1399 456
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3313 3478 1489 1928 2442
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 539 1218 1244 1203 1214
Deferred Taxes -281 -290 88 146 -79
Μη Χρηματικά Στοιχεία 950 1434 -168 -467 424
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 419 1811 -581 -353 427
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4122 -574 -1587 -1316 -1351
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -521 -848 -1063 -1033 -896
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3601 274 -524 -283 -455
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1551 537 151 -696 -1140
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -754 -1241 711 60 -398
Total Cash Dividends Paid -90 0 -283 -243 -168
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0 -57 -156 -25
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -707 1778 -220 -357 -549
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -407 415 -83 -313 395
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2767 3856 -30 -397 346
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 288 1686 1429 979 413
Cash From Operating Activities -844 3313 1086 1421 75
Cash From Operating Activities 143 539 889 596 294
Deferred Taxes -18 -281 -29 -14 22
Non-Cash Items -269 950 293 219 -81
Changes in Working Capital -988 419 -1496 -359 -573
Cash From Investing Activities -1081 -4122 -663 -744 114
Capital Expenditures -94 -521 -668 -412 -160
Other Investing Cash Flow Items, Total -987 -3601 5 -332 274
Cash From Financing Activities 125 -1551 -1806 -1549 -1599
Financing Cash Flow Items 118 -754 -1320 -951 -1036
Total Cash Dividends Paid 0 -90 -184 -180 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 27 -707 -302 -418 -563
Foreign Exchange Effects 16 -407 -332 -173 -252
Net Change in Cash -1784 -2767 -1715 -1045 -1662
Issuance (Retirement) of Stock, Net -20 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
EXOR Nederland NV Corporation 26.893 366927900 0 2023-01-31 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 6.6983 91391645 -6464500 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.8842 52996106 1100575 2023-03-15 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.9123 39735311 -2597256 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5838 35252955 499327 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 2.0686 28223347 -29606 2022-12-31 HIGH
Banca d'Italia Bank and Trust 1.6337 22289890 0 2022-12-31
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2162 16593775 -5138654 2022-12-31 LOW
Gabelli Funds, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1435 15602514 -294712 2022-12-31 LOW
Southpoint Capital Advisors LP Hedge Fund 1.0994 15000000 0 2022-12-31 MED
Parnassus Investments, LLC Investment Advisor 1.0684 14577180 722652 2022-12-31 LOW
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 0.9934 13554393 -10296589 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8353 11396682 -60556 2023-02-28 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 0.7181 9797440 -129597 2022-12-31 LOW
Amundi Ireland Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6188 8442576 -930169 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.6143 8381120 7112598 2022-12-31 HIGH
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.5758 7856477 -4666924 2022-12-31 HIGH
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.5574 7604979 -1160020 2022-12-31 HIGH
J O Hambro Capital Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5247 7158708 -1836315 2022-12-31 LOW
CPR Asset Management Investment Advisor 0.4973 6785499 990848 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

CNH Industrial Company profile

Σχετικά με την CNH Industrial NV

Η CNH Industrial N.V. είναι εταιρεία κεφαλαιουχικών αγαθών. Η εταιρεία ασχολείται με το σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία, την πώληση και τη χρηματοδότηση γεωργικού και κατασκευαστικού εξοπλισμού. Στους τομείς της περιλαμβάνονται η Γεωργία, η οποία σχεδιάζει, παράγει και πωλεί γεωργικό εξοπλισμό, οι Κατασκευές, οι οποίες σχεδιάζουν, παράγουν και πωλούν κατασκευαστικό εξοπλισμό, και οι σχετικές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους πελάτες των προϊόντων της Εταιρείας.

Industry: Heavy Machinery & Vehicles (NEC)

25 St. James's Street
LONDON
SW1A 1HA
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.45 Price
-0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00395

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου