Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές CK Asset Holdings Limited - 1113 CFD

  35.20
  1.95%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.023207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.41)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.023207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.001289 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.24)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.001289%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  CK Asset Holdings Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 35.9
  Άνοιγμα* 35.5
  Μεταβολή 1 έτους* -27.25%
  Εύρος ημέρας* 35.15 - 35.75
  Εύρος 52 εβδ. 34.95-52.25
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.65M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 75.73M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 124.74B
  Αναλογία P/E 6.65
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.55B
  Έσοδα 45.23B
  EPS 5.28
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.48649
  Beta 0.71
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 14, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 35.45 -0.15 -0.42% 35.60 35.80 35.30
  Feb 29, 2024 35.90 -0.15 -0.42% 36.05 36.60 35.80
  Feb 28, 2024 36.45 -0.05 -0.14% 36.50 37.85 36.25
  Feb 27, 2024 36.45 0.35 0.97% 36.10 36.55 35.85
  Feb 26, 2024 36.20 0.00 0.00% 36.20 36.50 36.00
  Feb 23, 2024 36.40 0.60 1.68% 35.80 36.60 35.80
  Feb 22, 2024 35.80 -0.05 -0.14% 35.85 36.00 35.35
  Feb 21, 2024 35.60 0.65 1.86% 34.95 36.05 34.90
  Feb 20, 2024 35.10 -0.10 -0.28% 35.20 35.60 34.90
  Feb 19, 2024 35.30 -0.25 -0.70% 35.55 35.90 35.25
  Feb 16, 2024 35.70 0.75 2.15% 34.95 35.85 34.95
  Feb 15, 2024 35.05 0.25 0.72% 34.80 35.35 34.70
  Feb 14, 2024 35.05 0.70 2.04% 34.35 35.15 34.30
  Feb 9, 2024 34.90 0.25 0.72% 34.65 35.25 34.35
  Feb 8, 2024 35.10 -0.35 -0.99% 35.45 35.75 35.00
  Feb 7, 2024 35.50 0.00 0.00% 35.50 36.05 35.45
  Feb 6, 2024 35.45 0.50 1.43% 34.95 35.65 34.65
  Feb 5, 2024 34.85 0.00 0.00% 34.85 35.20 34.35
  Feb 2, 2024 35.20 0.20 0.57% 35.00 36.00 35.00
  Feb 1, 2024 34.75 -0.20 -0.57% 34.95 35.05 34.45

  CK Asset Holdings Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, March 14, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  HK

  Γεγονός

  Full Year 2023 CK Asset Holdings Ltd Earnings Release
  Full Year 2023 CK Asset Holdings Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 17, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:15

  Χώρα

  HK

  Γεγονός

  CK Asset Holdings Ltd Annual Shareholders Meeting
  CK Asset Holdings Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 56341 62094 57623 82382 50368
  Έσοδα 56341 62094 57623 82382 50368
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 26650 27240 25465 44309 22755
  Ακαθάριστο Εισόδημα 29691 34854 32158 38073 27613
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 35140 32168 32299 44343 752
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9830 8056 6967 4452 3873
  Depreciation / Amortization 2045 2186 2246 2192 1771
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -4362 -7396 -2761 -7406 -20626
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 388 2149 995 0 -7664
  Other Operating Expenses, Total 589 -67 -613 796 643
  Λειτουργικά Έσοδα 21201 29926 25324 38039 49616
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1482 135 -730 -529 -441
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 22683 30061 24594 37510 49175
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 19823 21528 17199 30046 41634
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 87 -464 -957 -371 -977
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 19910 21064 16242 29675 40657
  Καθαρά Κέρδη 21966 21481 16832 29675 40657
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 19627 20824 15742 29134 40117
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 21683 21241 16332 29134 40117
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 21683 21241 16332 29134 40117
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3628.24 3677.49 3693.4 3693.4 3696.16
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.40952 5.66256 4.2622 7.88812 10.8537
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.28 2.2 1.8 2.1 1.9
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.48467 5.78466 4.03139 7.88812 9.09816
  Total Adjustments to Net Income -283 -240 -500 -541 -540
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 2056 417 590
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 24605 20626 35715 62094 23262
  Έσοδα 24605 20626 35715 62094 23262
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11252 8765 17885 27240 9083
  Ακαθάριστο Εισόδημα 13353 11861 17830 34854 14179
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13033 11605 23535 32168 9838
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5050 4871 4959 8056 2908
  Depreciation / Amortization 955 993 1052 2186 1126
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -4511 -3736 -626 -8124 -3530
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 388 2149
  Other Operating Expenses, Total 287 324 265 661 251
  Λειτουργικά Έσοδα 11572 9021 12180 29926 13424
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 796 426 1056 135 283
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 12368 9447 13236 30061 13707
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 10501 8813 11010 21528 8629
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -28 25 62 -464 -377
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 10473 8838 11072 21064 8252
  Καθαρά Κέρδη 10473 8889 13077 21481 8467
  Total Adjustments to Net Income -142 -142 -141 -240 -112
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 10331 8696 10931 20824 8140
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 10331 8747 12936 21241 8355
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 10331 8747 12936 21241 8355
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3589.61 3613.73 3642.74 3677.49 3712.22
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.87802 2.40638 3.00076 5.66256 2.19276
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.43 1.85 0.43 2.2 0.41
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.87802 2.48692 3.00076 5.78466 2.19276
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 51 2005 417 215
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 209879 234121 192735 190515 220925
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 61198 63365 59519 60304 56725
  Μετρητά 61198 63365 59519 60304 56725
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3684 4991 3797 2959 17716
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1417 1551 2732 1432 599
  Συνολικό Απόθεμα 136446 127482 121737 121930 143373
  Προπληρωθέντα Εξοδα 5560 5058 4314 4016 2672
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 514821 556711 520703 508057 475945
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 70267 76444 95101 97519 37660
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 88530 92504 113212 111184 49320
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -18263 -16060 -18111 -13665 -11660
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 217365 232234 215014 203127 207372
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1142 783 5054 3359 3848
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11860 8520 6144 7045 6140
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 54980 78515 70823 49758 54447
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 14207 5201 4571 5494 5049
  Δεδουλευμένα Έξοδα 14160 14911 13707 15799 10573
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 22887 6841 1829
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 23898 29177 28994 21291 36996
  Σύνολο Οφειλών 127261 177554 159864 152134 140755
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 51378 73755 61986 79877 67663
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 46102 67656 55006 73241 67663
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 13940 15974 14938 13836 12474
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6147 7118 6379 5309 5838
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 816 2192 5738 3354 333
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 387560 379157 360839 355923 335190
  Κοινή Μετοχή 240102 242619 245639 245639 245639
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 140596 127171 111092 102062 80369
  Unrealized Gain (Loss) 0 0 -7 -8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 6862 9367 4108 8229 9190
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 514821 556711 520703 508057 475945
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3605.19 3643.58 3693.4 3693.4 3693.4
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2991 33225 3368 1306 439
  Υπεραξία, Καθαρό 4308 4609 6655 6492
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2715 29226 664 333
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 5276 6099 6980 6636
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 190515 209879 194830 234121 189352
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 43820 61198 59793 63365 43945
  Μετρητά 43820 61198 59793 63365 43945
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11993 12235 12508 11526 11415
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 9182 9968 9636 8086 10578
  Συνολικό Απόθεμα 134702 136446 122529 127482 133992
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 503975 514821 497686 556711 535432
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 73181 70267 70700 76444 94536
  Υπεραξία, Καθαρό 4541 4308 4176 4609 6743
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 222916 217365 214894 232234 233781
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12822 13002 13086 9303 11020
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 46440 54980 45334 78515 69524
  Payable/Accrued 25786 38304 26657 24612 21945
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 23665
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 11436 14241 13517 25091 23914
  Σύνολο Οφειλών 112618 127261 113705 177554 172974
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 45702 51378 45897 73755 75423
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 40145 46102 40692 67656 69506
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 5557 5276 5205 6099 5917
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 13848 13940 15038 15974 16993
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 5970 6147 6814 7118 6869
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 658 816 622 2192 4165
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 391357 387560 383981 379157 362458
  Κοινή Μετοχή 238728 240102 242277 242619 242622
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 144287 140596 134488 127171 114517
  Unrealized Gain (Loss) 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 8342 6862 7216 9367 5319
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 503975 514821 497686 556711 535432
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3592.67 3605.19 3643.58 3643.58 3646.73
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 31748
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 9218 2435 5160 28812
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 22683 30061 25206 37510 49175
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6574 25358 24297 41915 13967
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2045 2186 2246 2192 1771
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -5771 -3044 579 -6528 -20763
  Cash Taxes Paid 3591 7079 8278 4520 7364
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2120 2125 2921 2677 2375
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -12383 -3845 -3734 8741 -16216
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 47467 -3771 -7264 -14842 -805
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2460 -3188 -1324 -4223 -5034
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 49927 -583 -5940 -10619 4229
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -58465 -17807 -19380 -22747 -11757
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5134 -20643 -8627 -3466 -3521
  Total Cash Dividends Paid -8080 -6886 -7091 -7203 -6471
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -45251 9722 -3662 -12078 -1765
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1486 573 1120 -302 -357
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -5910 4353 -1227 4024 1048
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 6574 8123 25358 -2758 24297
  Changes in Working Capital 6574 8123 25358 -2758 24297
  Cash From Investing Activities 47467 44382 -3771 -1981 -7264
  Capital Expenditures 0
  Other Investing Cash Flow Items, Total 47467 44382 -3771 -1981 -7264
  Cash From Financing Activities -58465 -56087 -17807 -10921 -19380
  Financing Cash Flow Items -5478 -1762 -54468 -20776 3025
  Total Cash Dividends Paid -8080 -6521 -6886 -5392 -7091
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -44907 -47804 43547 15247 -15314
  Foreign Exchange Effects -1486 -1066 573 311 1120
  Net Change in Cash -5910 -4648 4353 -15349 -1227
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Li (Ka Shing) Individual Investor 30.5678 1084816764 0 2023-09-19 LOW
  Li Ka Shing Foundation Corporation 10.3186 366195098 0 2023-09-19
  Lankford Profits Limited Corporation 2.9741 105547735 0 2023-09-19 LOW
  L.F. Investments S.a.r.l. Corporation 2.379 84427246 0 2023-09-19 LOW
  First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1376 75859500 5971000 2023-08-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8696 66349246 -334000 2023-09-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.7504 62119256 -15500 2023-09-30 LOW
  Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 1.7352 61580100 0 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1655 41361918 244500 2023-09-30 LOW
  LVM Castle Ltd Corporation 0.9427 33456500 0 2023-09-19 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8773 31135251 1591954 2022-12-31 LOW
  State Street Global Advisors Asia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6247 22169311 695742 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6199 21998580 14500 2023-08-31 LOW
  LVM Unity Ltd. Corporation 0.5762 20448500 0 2023-09-19 LOW
  INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5606 19895875 86500 2023-09-30 LOW
  Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5082 18036699 0 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4791 17003278 -129000 2023-09-30 LOW
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.4228 15006253 9377500 2022-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4118 14614948 12000 2023-09-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.4086 14502124 18053 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  CK Property Company profile

  Σχετικά με την CK Asset Holdings Limited

  Η CK Asset Holdings Limited, πρώην Cheung Kong Property Holdings Limited, είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των ακινήτων. Η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη ακινήτων, τις επενδύσεις σε ακίνητα, τη λειτουργία ξενοδοχείων και σουιτών με υπηρεσίες, τη διαχείριση ακινήτων και έργων. Επιπλέον, η εταιρεία ασχολείται με τη μίσθωση αεροσκαφών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο Χονγκ Κονγκ, την ηπειρωτική χώρα και τη Σιγκαπούρη.

  Industry: Real Estate Rental, Development & Operations (NEC)

  皇后大道中2號長江集團中心7樓
  HK

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0259%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0478%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου