Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές China Sunsine - QESsg CFD

  0.397
  3.93%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.011
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021129 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021129%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000789 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000789%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.382
  Άνοιγμα* 0.392
  Μεταβολή 1 έτους* -12.3%
  Εύρος ημέρας* 0.392 - 0.402
  Εύρος 52 εβδ. 0.37-0.47
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 77.03K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.80M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 393.36M
  Αναλογία P/E 5.05
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 963.60M
  Έσοδα 659.86M
  EPS 0.08
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.75
  Beta 1.16
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 0.397 0.005 1.28% 0.392 0.402 0.392
  Feb 27, 2024 0.382 0.005 1.33% 0.377 0.382 0.377
  Feb 26, 2024 0.377 0.000 0.00% 0.377 0.382 0.377
  Feb 22, 2024 0.382 0.005 1.33% 0.377 0.382 0.377
  Feb 21, 2024 0.377 0.000 0.00% 0.377 0.382 0.377
  Feb 20, 2024 0.382 0.000 0.00% 0.382 0.382 0.382
  Feb 19, 2024 0.382 0.005 1.33% 0.377 0.382 0.377
  Feb 16, 2024 0.377 -0.005 -1.31% 0.382 0.382 0.377
  Feb 15, 2024 0.382 0.000 0.00% 0.382 0.382 0.382
  Feb 14, 2024 0.382 0.005 1.33% 0.377 0.382 0.377
  Feb 13, 2024 0.377 -0.005 -1.31% 0.382 0.382 0.377
  Feb 9, 2024 0.382 -0.005 -1.29% 0.387 0.387 0.382
  Feb 8, 2024 0.382 0.000 0.00% 0.382 0.382 0.382
  Feb 7, 2024 0.377 -0.005 -1.31% 0.382 0.382 0.377
  Feb 6, 2024 0.377 -0.005 -1.31% 0.382 0.387 0.372
  Feb 5, 2024 0.382 0.000 0.00% 0.382 0.382 0.382
  Feb 2, 2024 0.387 0.000 0.00% 0.387 0.387 0.387
  Feb 1, 2024 0.387 0.000 0.00% 0.387 0.387 0.387
  Jan 31, 2024 0.392 0.005 1.29% 0.387 0.392 0.387
  Jan 30, 2024 0.392 0.000 0.00% 0.392 0.392 0.387

  China Sunsine Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  02:30

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  China Sunsine Chemical Holdings Ltd Annual Shareholders Meeting
  China Sunsine Chemical Holdings Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 3825.06 3725.16 2333.66 2691.66 3283.26
  Έσοδα 3825.06 3725.16 2333.66 2691.66 3283.26
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2661.13 2678.7 1733.37 1910.83 2157.36
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1163.93 1046.46 600.297 780.827 1125.9
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3091.29 3026.05 2031.88 2238.57 2571.68
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 371.718 327.433 230.455 282.598 352.766
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -16.152 -18.127 -4.051 -34.507 -25.059
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -27.418 -13.292 -2.593 -3.777 -5.45
  Other Operating Expenses, Total -40.402 -59.479 -0.618 -7.328 -10.262
  Λειτουργικά Έσοδα 733.772 699.117 301.784 453.083 711.584
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 0 -1.324 -0.477
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 733.772 699.119 300.46 452.606 711.584
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 642.444 506.33 218.779 388.899 641.276
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 642.444 506.33 218.779 388.899 641.276
  Καθαρά Κέρδη 642.444 506.33 218.779 388.899 641.276
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 642.444 506.33 218.779 388.899 641.276
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 642.444 506.33 218.779 388.899 641.276
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 642.444 506.33 218.779 388.899 641.276
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 969.181 970.546 972.544 979.109 983.152
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.66287 0.5217 0.22496 0.3972 0.65227
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.07722 0.04709 0.0494 0.05178 0.13875
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.64078 0.5159 0.22421 0.39388 0.64727
  Έρευνα & Ανάπτυξη 142.413 110.808 75.32 90.758 102.321
  Άλλο, Καθαρό 0.002
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 1729.1 1802.56 2022.5 1967.66 1757.5
  Έσοδα 1729.1 1802.56 2022.5 1967.66 1757.5
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1317.1 1332.63 1328.5 1473.5 1205.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 412 469.931 694 494.16 552.3
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1493 1538.89 1552.4 1629.25 1396.8
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 156.2 189.518 182.2 165.933 161.5
  Έρευνα & Ανάπτυξη 71.3 45.813 96.6 53.808 57
  Other Operating Expenses, Total -51.6 -29.072 -54.9 -63.998 -26.9
  Λειτουργικά Έσοδα 236.1 263.672 470.1 338.417 360.7
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 0 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 236.1 263.672 470.1 338.419 360.7
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 194.6 214.944 427.5 241.13 265.2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 194.6 214.944 427.5 241.13 265.2
  Καθαρά Κέρδη 194.6 214.944 427.5 241.13 265.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 194.6 214.944 427.5 241.13 265.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 194.6 214.944 427.5 241.13 265.2
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 194.6 214.944 427.5 241.13 265.2
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 964.947 968.053 970.309 970.395 970.697
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.20167 0.22204 0.44058 0.24849 0.27321
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.05148 0.0241 0.04709 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.20432 0.22428 0.44086 0.25063 0.27518
  Άλλο, Καθαρό 0.002
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3149.79 2839.49 2239.19 2219.62 2016.43
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1364.91 1377.29 1326.24 1279.91 1038.59
  Μετρητά 440.621 687.391 384.565 680.393 1038.59
  Μετρητά & Ισοδύναμα
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1296.57 969.462 593.845 539.064 708.849
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 719.419 746.8 396.173 358.084 452.027
  Συνολικό Απόθεμα 483.281 462.429 296.313 369.565 267.09
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.508 1.775 6.828 2.42 1.896
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.522 28.526 15.968 28.668
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4224.48 3923.37 3172.07 2918.19 2747.32
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 861.651 939.239 864.612 659.616 690.808
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2001.84 1941.56 1756.47 1435.18 1363.78
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1140.19 -1002.32 -891.862 -775.56 -672.976
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 213.038 144.644 68.264 38.948 40.085
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 532.658 747.218 451.369 347.422 421.745
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 55.143 84.866 54.423 63.934 63.214
  Payable/Accrued
  Δεδουλευμένα Έξοδα 181.247 149.986 142.791 147.083 174.031
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 225.323 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 296.268 287.043 254.155 135.506 184.5
  Σύνολο Οφειλών 532.658 747.218 451.369 356.594 421.745
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 9.172 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3691.83 3176.15 2720.7 2561.59 2325.58
  Κοινή Μετοχή 313.471 313.471 313.471 313.471 313.471
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3080.97 2600.38 2182.54 2033.98 1815.78
  Treasury Stock - Common -40.79 -30.155 -29.347 -21.712 -2.078
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 338.179 292.456 254.031 235.858 198.4
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4224.48 3923.37 3172.07 2918.19 2747.32
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 965.64 970.395 970.72 975.643 982.623
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 924.29 689.902 941.673 599.515
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0.899
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 9.172
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3167.9 3149.79 3084.8 2839.49 2479.7
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1475.2 1364.91 1206.4 1377.29 1335.7
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1475.2 1364.91 1206.4 1377.29 1335.7
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1308.5 1296.57 1448.2 969.462 757.2
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 764 719.419 909.8 746.8 622.7
  Συνολικό Απόθεμα 380 483.281 427.2 462.429 363.9
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4191.3 4224.48 4113.7 3923.37 3504.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 812 861.651 885.9 939.239 954.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 211.4 213.038 143 144.644 70.7
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 433.5 532.658 602.7 747.218 567.6
  Payable/Accrued
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 225.323 11.8
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 262.9 296.268 400 287.043 319.2
  Σύνολο Οφειλών 433.5 532.658 602.7 747.218 567.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3757.8 3691.83 3511 3176.15 2937.3
  Κοινή Μετοχή 313.5 313.471 313.5 313.471 313.5
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3489.6 3419.15 3228.7 2892.83 2653.7
  Treasury Stock - Common -45.3 -40.79 -31.2 -30.155 -29.9
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4191.3 4224.48 4113.7 3923.37 3504.9
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 963.595 965.64 969.901 970.395 970.495
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 35.9 55.143 64.3 84.866 92.7
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.1 3.508 0.7 1.775 9.7
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.1 1.522 2.3 28.526 13.2
  Δεδουλευμένα Έξοδα 134.7 181.247 138.4 149.986 143.9
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 642.444 506.33 218.779 388.899 641.276
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 207.491 371.3 426.876 448.007 698.965
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 163.309 128.249 121.114 113.025 96.413
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 27.377 182.568 103.049 47.072 47.375
  Cash Taxes Paid 54.261 124.852 63.039 121.058 84.131
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 1.068
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -625.639 -445.847 -16.066 -100.989 -86.099
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -140.923 -262.52 -235.499 -59.224 -124.216
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -158.523 -291.553 -275.299 -72.375 -129.742
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 17.6 29.033 39.8 13.151 5.526
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -121.593 -52.642 -103.614 -154.125 -51.49
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.96 -5.808 -10.655 -17.241 7.042
  Total Cash Dividends Paid -118.633 -46.834 -48.756 -135.508 -58.532
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -44.203 -1.376 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 50.318 -10.083 -43.385 9.05 15.547
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4.707 46.055 44.378 243.708 538.806
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 642.444 427.5 506.33 265.2 218.779
  Cash From Operating Activities 207.491 -87.5 371.3 184.2 426.876
  Cash From Operating Activities 159.641 79.7 128.249 60.7 121.114
  Non-Cash Items 31.045 8.8 182.568 87.4 103.049
  Cash Taxes Paid 54.261 25.2 124.852 53.4 63.039
  Changes in Working Capital -625.639 -603.5 -445.847 -229.1 -16.066
  Cash From Investing Activities -140.923 -15.4 -262.52 -142.8 -235.499
  Capital Expenditures -158.523 -26.7 -291.553 -158 -275.299
  Other Investing Cash Flow Items, Total 17.6 11.3 29.033 15.2 39.8
  Cash From Financing Activities -121.593 -95.9 -52.642 -36.8 -103.614
  Financing Cash Flow Items -2.96 -1.2 -5.808 10 -10.655
  Total Cash Dividends Paid -118.633 -94.7 -46.834 -46.8 -48.756
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 -44.203
  Foreign Exchange Effects 50.318 27.8 -10.083 -4.5 -43.385
  Net Change in Cash -4.707 -171 46.055 0.1 44.378
  Cash Interest Paid 0 1.068
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Success More Group Ltd. Corporation 59.7206 587285100 0 2023-03-16
  Chia (Kee Koon) Individual Investor 3.3763 33202100 0 2023-03-16 LOW
  Phoenician Capital, LLC Investment Advisor 1.0932 10750800 0 2022-12-31
  Koh (Choon Kong) Individual Investor 0.8635 8492000 40000 2023-05-05
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.843 8290100 0 2023-09-30 LOW
  Leow (Ek Hua) Individual Investor 0.7627 7500000 0 2023-03-16
  Asdew Acquisitions Pte. Ltd. Corporation 0.6749 6636400 0 2023-03-16 LOW
  Yeo (Khee Chye) Individual Investor 0.6173 6070000 130000 2023-03-16
  Xu (Cheng Qiu) Individual Investor 0.5835 5738000 0 2023-03-16 LOW
  Lim (Soon Hwee) Individual Investor 0.3696 3635000 0 2023-03-16
  Eu (Oy Chu) Individual Investor 0.2898 2850000 2850000 2023-03-16
  Lee (Yow Fee) Individual Investor 0.2876 2828000 0 2023-03-16
  Yan (Tangfeng) Individual Investor 0.1721 1692000 0 2023-01-21
  Capital Dynamics Asset Management (HK) Private Limited Investment Advisor 0.1696 1668000 0 2022-07-31
  Avantis Investors Investment Advisor 0.1488 1463100 0 2023-09-30 MED
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0569 559700 0 2023-09-30 LOW
  AXA Investment Managers UK Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0236 232200 0 2023-08-31 LOW
  Lim (Heng Chong Benny) Individual Investor 0.0203 200000 0 2023-01-21 LOW
  Tong (Yiping) Individual Investor 0.0122 120000 80000 2023-08-22 HIGH
  Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0104 102134 -13800 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  China Sunsine Company profile

  Σχετικά με την China Sunsine

  Η China Sunsine Chemical Holdings Ltd. είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ειδικών χημικών προϊόντων, επιταχυντών καουτσούκ και αδιάλυτου θείου στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ). Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: παραγωγή και πώληση χημικών προϊόντων καουτσούκ, παραγωγή και προμήθεια θερμικής ενέργειας και επεξεργασία αποβλήτων. Προσφέρει μια σειρά χημικών προϊόντων καουτσούκ για ελαστικά και άλλα προϊόντα που σχετίζονται με το καουτσούκ, όπως παπούτσια, ζώνες και σωλήνες. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής της Εταιρείας βρίσκονται στις πόλεις Shanxian, Weifang και Dingtao στην επαρχία Shandong της ΛΔΚ. Η συνολική παραγωγική της ικανότητα είναι περίπου 192.000 τόνοι ετησίως, που περιλαμβάνουν πάνω από 117.000 τόνους επιταχυντών καουτσούκ, περίπου 30.000 τόνους αδιάλυτου θείου και πάνω από 45.000 τόνους αντιοξειδωτικών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία-Ειρηνικό και την Κίνα.

  Industry: Specialty Chemicals (NEC)

  16 Raffles Quay #15-08 Hong Leong Building
  048581
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου