Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές China Sunsine - QESsg CFD

0.467
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.011
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.026389 %
Charges from borrowed part ($-1.06)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.026389%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.018056 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.018056%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SGD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Singapore
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.467
Άνοιγμα* 0.462
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* 0.462 - 0.467
Εύρος 52 εβδ. 0.39-0.50
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 101.31K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.10M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 467.11M
Αναλογία P/E 3.56
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 969.90M
Έσοδα 773.16M
EPS 0.13
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.10526
Beta 1.21
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 0.467 0.005 1.08% 0.462 0.467 0.462
Feb 2, 2023 0.467 0.000 0.00% 0.467 0.467 0.467
Feb 1, 2023 0.462 -0.010 -2.12% 0.472 0.472 0.462
Jan 31, 2023 0.462 -0.005 -1.07% 0.467 0.467 0.462
Jan 30, 2023 0.467 0.005 1.08% 0.462 0.467 0.462
Jan 27, 2023 0.467 -0.005 -1.06% 0.472 0.472 0.467
Jan 26, 2023 0.472 0.005 1.07% 0.467 0.472 0.467
Jan 25, 2023 0.472 0.000 0.00% 0.472 0.472 0.467
Jan 20, 2023 0.467 0.000 0.00% 0.467 0.467 0.467
Jan 19, 2023 0.467 -0.005 -1.06% 0.472 0.477 0.467
Jan 18, 2023 0.477 0.000 0.00% 0.477 0.477 0.472
Jan 17, 2023 0.472 0.015 3.28% 0.457 0.472 0.457
Jan 16, 2023 0.457 0.015 3.39% 0.442 0.457 0.442
Jan 13, 2023 0.442 0.000 0.00% 0.442 0.442 0.442
Jan 12, 2023 0.447 0.000 0.00% 0.447 0.447 0.442
Jan 11, 2023 0.442 -0.005 -1.12% 0.447 0.447 0.442
Jan 10, 2023 0.442 0.010 2.31% 0.432 0.447 0.432
Jan 9, 2023 0.432 0.000 0.00% 0.432 0.437 0.432
Jan 6, 2023 0.432 0.000 0.00% 0.432 0.432 0.432
Jan 5, 2023 0.432 0.000 0.00% 0.432 0.437 0.432

China Sunsine Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 2036.86 2738.4 3283.26 2691.66 2333.66 3725.16
Έσοδα 2036.86 2738.4 3283.26 2691.66 2333.66 3725.16
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1496.46 1950.26 2157.36 1910.83 1733.37 2678.7
Ακαθάριστο Εισόδημα 540.404 788.145 1125.9 780.827 600.297 1046.46
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1723.02 2261.52 2571.68 2238.57 2031.88 3026.05
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 245.232 279.881 352.766 282.598 230.455 327.433
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -15.019 19.644 -25.059 -34.507 -4.051 -18.127
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.814 -0.292 -5.45 -3.777 -2.593 -13.292
Other Operating Expenses, Total -4.467 -11.589 -10.262 -7.328 -0.618 -59.479
Λειτουργικά Έσοδα 313.844 476.886 711.584 453.083 301.784 699.117
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.365 -0.477 -1.324 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 309.479 476.886 711.584 452.606 300.46 699.119
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 221.706 341.367 641.276 388.899 218.779 506.33
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 221.706 341.367 641.276 388.899 218.779 506.33
Καθαρά Κέρδη 221.706 341.367 641.276 388.899 218.779 506.33
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 221.706 341.367 641.276 388.899 218.779 506.33
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 221.706 341.367 641.276 388.899 218.779 506.33
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 221.706 341.367 641.276 388.899 218.779 506.33
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 930.29 963.842 983.152 979.109 972.544 970.546
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.23832 0.35417 0.65227 0.3972 0.22496 0.5217
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02398 0.07298 0.13875 0.05178 0.0494 0.04709
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.23895 0.35537 0.64727 0.39388 0.22421 0.5159
Έρευνα & Ανάπτυξη 23.615 102.321 90.758 75.32 110.808
Άλλο, Καθαρό 0.002
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 626.056 1042.6 1291.06 1757.5 1967.66
Έσοδα 626.056 1042.6 1291.06 1757.5 1967.66
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 519.229 800.7 932.667 1205.2 1473.5
Ακαθάριστο Εισόδημα 106.827 241.9 358.397 552.3 494.16
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 592.173 927.5 1104.38 1396.8 1629.25
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 75.398 118 112.455 161.5 165.933
Έρευνα & Ανάπτυξη 4.458 31.5 43.82 57 53.808
Other Operating Expenses, Total -6.912 -22.7 15.438 -26.9 -63.998
Λειτουργικά Έσοδα 33.883 115.1 186.684 360.7 338.417
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.077 -0.2 -1.124 0 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 33.806 114.9 185.56 360.7 338.419
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 43.099 82.4 136.379 265.2 241.13
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 43.099 82.4 136.379 265.2 241.13
Καθαρά Κέρδη 43.099 82.4 136.379 265.2 241.13
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 43.099 82.4 136.379 265.2 241.13
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 43.099 82.4 136.379 265.2 241.13
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 43.099 82.4 136.379 265.2 241.13
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 976.25 973.756 971.332 970.697 970.395
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04415 0.08462 0.1404 0.27321 0.24849
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05178 0 0.0494 0 0.04709
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04415 0.08764 0.13852 0.27518 0.25063
Άλλο, Καθαρό 0.002
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1050.5 1424.68 2016.43 2219.62 2239.19 2839.49
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 274.22 499.629 1038.59 1279.91 1326.24 1377.29
Cash 274.217 499.629 1038.59 1279.91 1326.24 1377.29
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.003
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 577.945 655.884 708.849 539.064 593.845 969.462
Accounts Receivable - Trade, Net 397.315 461.586 452.027 358.084 396.173 746.8
Total Inventory 195.812 267.875 267.09 369.565 296.313 462.429
Prepaid Expenses 0.843 1.287 1.896 2.42 6.828 1.775
Other Current Assets, Total 1.68 28.668 15.968 28.526
Total Assets 1642.4 2127.78 2747.32 2918.19 3172.07 3923.37
Property/Plant/Equipment, Total - Net 549.4 661.833 690.808 659.616 864.612 939.239
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1055.04 1253.31 1363.78 1435.18 1756.47 1941.56
Accumulated Depreciation, Total -505.609 -591.481 -672.976 -775.56 -891.862 -1002.32
Other Long Term Assets, Total 42.5 41.277 40.085 38.948 68.264 144.644
Total Current Liabilities 280.8 385.284 421.745 347.422 451.369 747.218
Accounts Payable 52.2 71.118 63.214 63.934 54.423 84.866
Payable/Accrued -0.03
Accrued Expenses 108.597 139.946 174.031 147.083 142.791 149.986
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 225.323
Other Current Liabilities, Total 120.033 174.22 184.5 135.506 254.155 287.043
Total Liabilities 280.8 385.284 421.745 356.594 451.369 747.218
Total Long Term Debt 0 0 0 9.172 0 0
Total Equity 1361.6 1742.5 2325.58 2561.59 2720.7 3176.15
Common Stock 313.5 313.471 313.471 313.471 313.471 313.471
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 959.66 1277.42 1815.78 2033.98 2182.54 2600.38
Treasury Stock - Common -31.3 0 -2.078 -21.712 -29.347 -30.155
Other Equity, Total 119.74 151.609 198.4 235.858 254.031 292.456
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1642.4 2127.78 2747.32 2918.19 3172.07 3923.37
Total Common Shares Outstanding 928.082 983.388 982.623 975.643 970.72 970.395
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.899 0
Capital Lease Obligations 9.172 0
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2219.62 2175.6 2239.19 2479.7 2839.49
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1279.91 1334.5 1326.24 1335.7 1377.29
Μετρητά & Ισοδύναμα 1279.91 1334.5 1326.24 1335.7 1377.29
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 692.625 666.2 715.432 757.2 969.462
Accounts Receivable - Trade, Net 692.625 508.3 715.432 622.7 746.8
Total Inventory 247.092 174.9 197.522 363.9 462.429
Total Assets 2918.19 2928 3172.07 3504.9 3923.37
Property/Plant/Equipment, Total - Net 659.616 714 864.612 954.5 939.239
Other Long Term Assets, Total 38.948 38.4 68.264 70.7 144.644
Total Current Liabilities 347.422 331.2 451.369 567.6 747.218
Payable/Accrued 323.074 244.5 355.099
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 11.8 225.323
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.899 0.9 0
Other Current Liabilities, Total 23.449 29.8 41.847 319.2 287.043
Total Liabilities 356.594 339.9 451.369 567.6 747.218
Total Long Term Debt 9.172 8.7 0 0 0
Capital Lease Obligations 9.172 8.7 0
Total Equity 2561.59 2588.1 2720.7 2937.3 3176.15
Common Stock 313.471 313.5 313.471 313.5 313.471
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2269.84 2301.2 2436.57 2653.7 2892.83
Treasury Stock - Common -21.712 -26.6 -29.347 -29.9 -30.155
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2918.19 2928 3172.07 3504.9 3923.37
Total Common Shares Outstanding 975.643 972.262 970.72 970.495 970.395
Accounts Payable 56 54.423 92.7 84.866
Prepaid Expenses 9.7 1.775
Other Current Assets, Total 13.2 28.526
Accrued Expenses 143.9 149.986
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 221.706 341.367 641.276 388.899 218.779 506.33
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 202.856 395.531 698.965 448.007 426.876 371.3
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 95.982 88.763 96.413 113.025 121.114 128.249
Μη Χρηματικά Στοιχεία 94.291 147.62 47.375 47.072 103.049 182.568
Cash Taxes Paid 85.025 99.47 84.131 121.058 63.039 124.852
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4.365 1.068 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -209.123 -182.219 -86.099 -100.989 -16.066 -445.847
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -79.573 -205.088 -124.216 -59.224 -235.499 -262.52
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -82.587 -208.953 -129.742 -72.375 -275.299 -291.553
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3.014 3.865 5.526 13.151 39.8 29.033
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -188.637 40.854 -51.49 -154.125 -103.614 -52.642
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.315 1.445 7.042 -17.241 -10.655 -5.808
Total Cash Dividends Paid -33.172 -46.568 -58.532 -135.508 -48.756 -46.834
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3.153 85.977 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -147.997 0 0 -1.376 -44.203 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.049 -9.47 15.547 9.05 -43.385 -10.083
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -65.305 221.827 538.806 243.708 44.378 46.055
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 388.899 82.4 218.779 265.2 506.33
Cash From Operating Activities 448.007 208.8 426.876 184.2 371.3
Cash From Operating Activities 113.025 59.4 121.114 60.7 128.249
Non-Cash Items 47.072 17.1 103.049 87.4 182.568
Cash Taxes Paid 121.058 26.2 63.039 53.4 124.852
Changes in Working Capital -100.989 49.9 -16.066 -229.1 -445.847
Cash From Investing Activities -59.224 -108.8 -235.499 -142.8 -262.52
Capital Expenditures -72.375 -117.8 -275.299 -158 -291.553
Other Investing Cash Flow Items, Total 13.151 9 39.8 15.2 29.033
Cash From Financing Activities -154.125 -54.5 -103.614 -36.8 -52.642
Financing Cash Flow Items -17.241 -5.1 -10.655 10 -5.808
Total Cash Dividends Paid -135.508 -48.8 -48.756 -46.8 -46.834
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.376 -0.6 -44.203 0 0
Foreign Exchange Effects 9.05 8.9 -43.385 -4.5 -10.083
Net Change in Cash 243.708 54.4 44.378 0.1 46.055
Cash Interest Paid 1.068 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Success More Group Ltd. Corporation 59.7206 587285100 0 2022-03-16
Chia (Kee Koon) Individual Investor 3.3763 33202100 2724000 2022-03-16 LOW
Phoenician Capital, LLC Investment Advisor 1.0932 10750800 0 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8696 8551800 0 2022-12-31 LOW
Koh (Choon Kong) Individual Investor 0.8595 8452000 0 2022-01-21 LOW
Leow (Ek Hua) Individual Investor 0.7627 7500000 400000 2022-03-16
Asdew Acquisitions Pte. Ltd. Corporation 0.6749 6636400 1350500 2022-03-16 LOW
Yeo (Khee Chye) Individual Investor 0.604 5940000 145000 2022-03-16 LOW
Xu (Cheng Qiu) Individual Investor 0.5835 5738000 0 2022-03-16
Xu (Xian Lei) Individual Investor 0.4895 4813200 0 2022-03-16
Lim (Soon Hwee) Individual Investor 0.3696 3635000 80000 2022-03-16
Lee (Yow Fee) Individual Investor 0.2876 2828000 -982000 2022-03-16 LOW
Yan (Tangfeng) Individual Investor 0.1721 1692000 0 2022-01-21 LOW
Avantis Investors Investment Advisor 0.1488 1463100 0 2022-12-31 MED
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0569 559700 0 2022-12-31 MED
AXA Investment Managers UK Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0243 238800 238800 2022-12-31 HIGH
Lim (Heng Chong Benny) Individual Investor 0.0203 200000 0 2022-01-21
Lingohr & Partner Asset Management GmbH Investment Advisor 0.0179 176200 0 2021-07-31 MED
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0118 115934 -12500 2022-09-30 LOW
Russell Investments Limited Investment Advisor 0.0098 96083 -9086 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

China Sunsine Company profile

Σχετικά με την China Sunsine

Η China Sunsine Chemical Holdings Ltd. είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ειδικών χημικών προϊόντων, επιταχυντών καουτσούκ και αδιάλυτου θείου στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ). Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: παραγωγή και πώληση χημικών προϊόντων καουτσούκ, παραγωγή και προμήθεια θερμικής ενέργειας και επεξεργασία αποβλήτων. Προσφέρει μια σειρά χημικών προϊόντων καουτσούκ για ελαστικά και άλλα προϊόντα που σχετίζονται με το καουτσούκ, όπως παπούτσια, ζώνες και σωλήνες. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής της Εταιρείας βρίσκονται στις πόλεις Shanxian, Weifang και Dingtao στην επαρχία Shandong της ΛΔΚ. Η συνολική παραγωγική της ικανότητα είναι περίπου 192.000 τόνοι ετησίως, που περιλαμβάνουν πάνω από 117.000 τόνους επιταχυντών καουτσούκ, περίπου 30.000 τόνους αδιάλυτου θείου και πάνω από 45.000 τόνους αντιοξειδωτικών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία-Ειρηνικό και την Κίνα.

Industry: Specialty Chemicals (NEC)

112 Robinson Road
#12-04 Robinson 112
068902
SG

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.39 Price
-3.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1001%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0692%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,756.10 Price
+1.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

77.33 Price
+1.720% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0219%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.41 Price
+0.360% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00268

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου