Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές China Evergrande Group - 3333 CFD

  0.16
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  China Evergrande Group ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* N/A
  Άνοιγμα* N/A
  Μεταβολή 1 έτους* N/A
  Εύρος ημέρας* N/A
  Εύρος 52 εβδ. 0.18-1.65
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 12.89M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 881.01M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.61B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 13.20B
  Έσοδα 292.33B
  EPS -6.49
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.82
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 31, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 21, 2024 0.16 0.00 0.00% 0.16 0.16 0.16
  Feb 9, 2024 0.16 0.00 0.00% 0.16 0.16 0.16
  Jan 29, 2024 0.16 -0.05 -23.81% 0.21 0.21 0.16
  Jan 26, 2024 0.20 -0.01 -4.76% 0.21 0.21 0.20
  Jan 25, 2024 0.21 0.02 10.53% 0.19 0.21 0.19
  Jan 24, 2024 0.20 0.01 5.26% 0.19 0.21 0.18
  Jan 23, 2024 0.19 0.01 5.56% 0.18 0.19 0.18
  Jan 22, 2024 0.18 -0.01 -5.26% 0.19 0.19 0.18
  Jan 19, 2024 0.19 0.00 0.00% 0.19 0.19 0.19
  Jan 18, 2024 0.19 0.00 0.00% 0.19 0.19 0.19
  Jan 17, 2024 0.18 -0.01 -5.26% 0.19 0.19 0.18
  Jan 16, 2024 0.19 -0.01 -5.00% 0.20 0.20 0.19
  Jan 15, 2024 0.20 0.00 0.00% 0.20 0.20 0.19
  Jan 12, 2024 0.20 0.00 0.00% 0.20 0.20 0.19
  Jan 11, 2024 0.20 0.00 0.00% 0.20 0.21 0.20
  Jan 10, 2024 0.20 -0.01 -4.76% 0.21 0.21 0.20
  Jan 9, 2024 0.21 0.00 0.00% 0.21 0.21 0.20
  Jan 8, 2024 0.21 0.00 0.00% 0.21 0.21 0.21
  Jan 5, 2024 0.21 -0.01 -4.55% 0.22 0.22 0.21
  Jan 4, 2024 0.22 0.00 0.00% 0.22 0.22 0.21

  China Evergrande Group Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Sunday, March 31, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  CN

  Γεγονός

  Full Year 2023 China Evergrande Group Earnings Release
  Full Year 2023 China Evergrande Group Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 230067 250013 507248 477561 466196
  Έσοδα 230067 250013 507248 477561 466196
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 205080 268461 383744 344624 297249
  Ακαθάριστο Εισόδημα 24987 -18448 123504 132937 168947
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 294475 831542 437536 382711 324782
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11239 419666 50821 41170 31435
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -7453 34961 -5883 -6793 -6238
  Other Operating Expenses, Total 12776 5319 2095 2696 2795
  Λειτουργικά Έσοδα -64408 -581529 69712 94850 141414
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -49272 -63064 -1186 -19453 -14262
  Άλλο, Καθαρό 917 -54302 -281 -1225 -387
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -112763 -698895 68245 74172 126765
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -125814 -686219 31400 33542 66547
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 19900 210184 -23324 -16262 -29157
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -105914 -476035 8076 17280 37390
  Καθαρά Κέρδη -105914 -476035 8076 17280 37390
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -105914 -476035 8076 17280 37390
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -105914 -476035 8076 17280 37390
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -105914 -476035 8076 17280 37390
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 13204 13221 13247 13252 13125
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -8.02136 -36.006 0.60965 1.30395 2.84876
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.15319 1.38537
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -4.5931 -31.0577 0.7366 1.27874 2.77185
  Depreciation / Amortization 3192 2487 3104 1928 1464
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 69641 100648 3655 -914 -1923
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 128181 0.21842 140786 0.32313 89281
  Έσοδα 128181 0.21842 140786 0.32313 89281
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 118385 0.17831 122911 0.23368 82169
  Ακαθάριστο Εισόδημα 9796 0.04011 17875 0.08945 7112
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 139901 6.00031 165830 5.71529 128645
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6829 4.43446 5318 3.91962 9113
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2880 -3403 -4050
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 13926 34981 0 34660
  Other Operating Expenses, Total 3641 6023 -0.00855 6753
  Λειτουργικά Έσοδα -11720 -5.78189 -25044 -5.39216 -39364
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -20198 -0.20282 -6070 -2.1654 -43202
  Άλλο, Καθαρό -494 0 -681 0 1598
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -32412 -5.98471 -31795 -7.55756 -80968
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -39248 -5.98471 -39645 -7.55756 -86169
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6236 81 19819
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -33012 -5.98471 -39564 -7.55756 -66350
  Καθαρά Κέρδη -33012 -5.98471 -39564 -7.55756 -66350
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -33012 -5.98471 -39564 -7.55756 -66350
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -33012 -5.98471 -39564 -7.55756 -66350
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -33012 -5.98471 -39564 -7.55756 -66350
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11107.7 0.11407 13204 0.03583 13204
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.972 -52.4644 -2.99636 -210.932 -5.025
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.15708 -52.4644 -1.27434 -210.932 -3.26152
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.38754 1.57054
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1665190 1893820 1904930 1846810 1575750
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22465 23833 161947 150977 130537
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4334 5435 158752 150056 129364
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18131 18398 3195 921 1173
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 258775 234824 158040 155873 134257
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 16816 13144 39219 45264 32517
  Συνολικό Απόθεμα 1239510 1453920 1406740 1328040 1093770
  Προπληρωθέντα Εξοδα 131443 153330 151026 130461 138752
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12996 27918 27182 81468 78432
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1838340 2107100 2301160 2206580 1880030
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 70886 90120 94292 69351 40794
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 112036 118572 107648 80257 49319
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -41150 -28452 -13356 -10906 -8525
  Υπεραξία, Καθαρό 1146 1161 7822 7788 1595
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6076 8102 10696 7960 424
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 93192 109251 267762 259959 239903
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1327 2825 7249 6332 6029
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 522 1816 8404 8373 15532
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2352920 2521140 1507250 1350040 1159460
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 603324 614208 621715 544653 423648
  Δεδουλευμένα Έξοδα 41034 33660 46672 34801 28097
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 587725 602894 336623 372961 318285
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1120840 1270370 502243 397620 389426
  Σύνολο Οφειλών 2337810 2498430 2154260 2060880 1747030
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 25824 5733 383099 428476 354857
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 25268 4724 381055 427726 354857
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 47869 43800 53142 60766 49899
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -99604 -81720 203530 212837 175631
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10796 9481 7234 8763 7190
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -499470 -391334 146901 145700 132995
  Κοινή Μετοχή 930 930 933 1575 1205
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -504594 -396395 141967 143718 131191
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 898 835 299 407 599
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1838340 2107100 2301160 2206580 1880030
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 13204.3 13204.3 13239.3 13226.2 13118.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 556 1009 2044 750
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3296 3296 3702
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1578460 1665190 1713920 1893820 1952590
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7990 22465 22354 23833 88376
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4047 4334 4254 5435 86772
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3943 18131 18100 18398 1604
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 254475 258775 245024 234824 196644
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 16283 16816 13955 13144 41645
  Συνολικό Απόθεμα 1185270 1239510 1287580 1453920 1423840
  Προπληρωθέντα Εξοδα 118325 131443 140025 153330 164684
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12400 12996 18939 27918 79053
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1744000 1838340 1915900 2107100 2377580
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 69369 70886 79866 90120 100644
  Υπεραξία, Καθαρό 1080 1146 1161 1161 8185
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3198 6076 9099 8102 13516
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 89903 93192 109577 109251 284571
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 801 1327 1380 2825 6955
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1182 522 899 1816 11111
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2291570 2352920 2419610 2521140 1572760
  Payable/Accrued
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 582676 587725 588039 602894 244045
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 948499 1120840 1238320 1270370 610045
  Σύνολο Οφειλών 2295520 2337810 2372920 2498430 2186770
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 43310 25824 336 4724 331726
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 42954 25268 0 4724 331726
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 356 556 336
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 47357 47869 43700 43800 50214
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -92675 -99604 -101169 -81720 220233
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5967 10796 10438 10490 11835
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -551528 -499470 -457015 -391334 190808
  Κοινή Μετοχή 930 930 930 930 930
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -557005 -504594 -464483 -396395 187244
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1251 898 3242 835 -654
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1744000 1838340 1915900 2107100 2377580
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 13204.3 13204.3 13204.3 13204.3 13201.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 601961 603324 565912 614208 666902
  Δεδουλευμένα Έξοδα 158430 41034 27339 33660 51767
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3296 3296 3296 3296 3288
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2020 2019 2018 2017 2016
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 31400 33542 66547 37049 17617
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 110063 -67357 54749 -150973 -58610
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2812 2879 2120 1772 1634
  Amortization 2535 1491 493 222 330
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 37666 54236 68780 41802 15321
  Cash Taxes Paid 25134 19059 25510 16999 13106
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 78034 66791 55088 54072 36783
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 35650 -159505 -83191 -231818 -93512
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -24128 -55308 -60363 -47482 -119559
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -13603 -13894 -10147 -14742 -16271
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -10525 -41414 -50216 -32740 -103288
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -76885 143163 -17651 152913 273079
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 56224 37614 73368 -34978 77597
  Total Cash Dividends Paid -57779 -2748 -27684 -241 -5481
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -384 295 -2625 -5077 -632
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -74946 108002 -60710 193209 201595
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -354 194 152008 -870 420
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 8696 20692 128743 -46412 95330
  Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019 Jun 2019
  Cash From Operating Activities -14831 110063 3613 -67357 -45622
  Cash Taxes Paid 6369 25134 16944 19059 10256
  Cash Interest Paid 35155 78034 38885 66791 30980
  Changes in Working Capital -14831 110063 3613 -67357 -45622
  Cash From Investing Activities -19618 -24128 -12678 -55308 -11688
  Capital Expenditures -11674 -13603 -6031 -13894 -4422
  Other Investing Cash Flow Items, Total -7944 -10525 -6647 -41414 -7266
  Cash From Financing Activities -37446 -76885 -633 143163 134717
  Financing Cash Flow Items 96878 56224 5293 37614 2263
  Total Cash Dividends Paid -40 -57779 -34970 -2748 -441
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -419 -384 -2904 295 26
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -133865 -74946 31948 108002 132869
  Foreign Exchange Effects -85 -354 389 194 62
  Net Change in Cash -71980 8696 -9309 20692 77469

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  China Evergrande Company profile

  Σχετικά με την China Evergrande Group

  Η China Evergrande Group, πρώην Evergrande Real Estate Group Limited, ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη ακινήτων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά μέσω τεσσάρων τομέων: Ανάπτυξη ακινήτων, Επενδύσεις σε ακίνητα, Διαχείριση ακινήτων και Άλλες δραστηριότητες. Ο τομέας Άλλες Επιχειρήσεις ασχολείται με την κατασκευή ακινήτων, την παροχή ξενοδοχειακών και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη ακινήτων, την ασφάλιση και τις επιχειρήσεις προϊόντων ταχείας κατανάλωσης. Μέσω των θυγατρικών της, η Εταιρεία ασχολείται επίσης με την παραγωγή μεταλλικού νερού και τροφίμων.

  Industry: Residential Real Estate Rental & Development

  天河区黄埔大道西78号
  GUANGZHOU
  GUANGDONG 510620
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου