Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές China Everbright - U9Esg CFD

  0.1992
  0.45%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0066
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021226 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021226%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000692 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.13)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000692%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  China Everbright Water Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.1983
  Άνοιγμα* 0.1982
  Μεταβολή 1 έτους* -17.11%
  Εύρος ημέρας* 0.1982 - 0.1992
  Εύρος 52 εβδ. 0.20-0.27
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 104.66K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.31M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 600.78M
  Αναλογία P/E 3.08
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.86B
  Έσοδα 1.10B
  EPS 0.07
  Μέρισμα (Απόδοση %) 9.47619
  Beta 0.94
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Oct 2, 2023 0.1992 0.0000 0.00% 0.1992 0.1992 0.1982
  Sep 29, 2023 0.1983 0.0010 0.51% 0.1973 0.1992 0.1973
  Sep 28, 2023 0.1983 -0.0059 -2.89% 0.2042 0.2042 0.1973
  Sep 27, 2023 0.1983 -0.0009 -0.45% 0.1992 0.2042 0.1983
  Sep 25, 2023 0.2042 0.0000 0.00% 0.2042 0.2042 0.1992
  Sep 22, 2023 0.2092 0.0050 2.45% 0.2042 0.2092 0.2042
  Sep 21, 2023 0.2092 0.0000 0.00% 0.2092 0.2092 0.2092
  Sep 20, 2023 0.2142 0.0000 0.00% 0.2142 0.2142 0.2092
  Sep 19, 2023 0.2142 0.0050 2.39% 0.2092 0.2142 0.2092
  Sep 15, 2023 0.2142 -0.0050 -2.28% 0.2192 0.2192 0.2142
  Sep 14, 2023 0.2142 0.0050 2.39% 0.2092 0.2142 0.2092
  Sep 11, 2023 0.2142 -0.0050 -2.28% 0.2192 0.2192 0.2142
  Sep 4, 2023 0.2092 0.0000 0.00% 0.2092 0.2092 0.2092
  Aug 24, 2023 0.2092 0.0000 0.00% 0.2092 0.2142 0.2092
  Aug 22, 2023 0.2192 0.0000 0.00% 0.2192 0.2192 0.2142
  Aug 21, 2023 0.2242 0.0000 0.00% 0.2242 0.2242 0.2242
  Aug 18, 2023 0.2242 0.0000 0.00% 0.2242 0.2242 0.2242
  Aug 15, 2023 0.2242 -0.0050 -2.18% 0.2292 0.2292 0.2242
  Aug 14, 2023 0.2292 0.0050 2.23% 0.2242 0.2341 0.2242
  Aug 11, 2023 0.2242 0.0000 0.00% 0.2242 0.2292 0.2242

  China Everbright Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 6727.97 6912.37 5663.29 5550.77 4768.32
  Έσοδα 6727.97 6912.37 5663.29 5550.77 4768.32
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4163.98 4110.78 3462.76 3658.33 3144.54
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2563.99 2801.59 2200.54 1892.44 1623.78
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4840.87 4804.42 3851.24 4021.37 3443.52
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 710.828 661.818 396.792 419.22 340.955
  Depreciation / Amortization
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 15.785 57.615 45.817
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 36.26
  Other Operating Expenses, Total -49.723 -62.059 -54.123 -56.183 -41.974
  Λειτουργικά Έσοδα 1887.1 2107.96 1812.05 1529.4 1324.8
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -505.087 -420.061 -328.764 -334.325 -273.058
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1382.01 1687.89 1483.29 1195.08 1051.74
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1066.91 1282.99 1086.36 884.729 736.755
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -42.01 -82.657 -62.093 -51.246 -60.296
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1024.9 1200.33 1024.27 833.483 676.459
  Καθαρά Κέρδη 1024.9 1200.33 1024.27 833.483 676.459
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1010.57 1200.33 1024.27 833.483 676.459
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1010.57 1200.33 1024.27 833.483 676.459
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1010.57 1200.33 1024.27 833.483 676.459
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2860.88 2860.88 2860.88 2772.1 2644.32
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.35324 0.41957 0.35803 0.30067 0.25582
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.10725 0.12714 0.10036 0.07649 0.0569
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.3571 0.43109 0.35813 0.30092 0.25593
  Total Adjustments to Net Income -14.334
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 3082 3249.03 3478.94 3799.44 3112.94
  Έσοδα 3082 3249.03 3478.94 3799.44 3112.94
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1672.26 1905.01 2258.98 2237.4 1873.38
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1409.74 1344.02 1219.96 1562.04 1239.55
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1917.37 2282.98 2557.89 2681.43 2122.99
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 261.413 408.448 322.235 421.396 249.746
  Other Operating Expenses, Total -24.887 -30.473 -23.32 22.636 -0.144
  Λειτουργικά Έσοδα 1164.63 966.048 921.049 1118.01 989.949
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -284.702 -275.671 -229.416 -213.43 -206.631
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 879.931 690.377 691.633 904.576 783.318
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 674.854 516.372 550.537 705.852 577.134
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -30.366 -12.831 -29.179 -53.701 -28.956
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 644.488 503.541 521.358 652.151 548.178
  Καθαρά Κέρδη 644.488 503.541 521.358 652.151 548.178
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 632.188 490.509 520.056 652.151 548.178
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 632.188 490.509 520.056 652.151 548.178
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 632.188 490.509 520.056 652.151 548.178
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2860.88 2860.88 2860.88 2860.88 2860.88
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.22098 0.17145 0.18178 0.22795 0.19161
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.06549 0.05013 0.05533 0.06877 0.0583
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.22181 0.17141 0.18581 0.22835 0.19307
  Total Adjustments to Net Income -12.3 -13.032 -1.302
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 8.582
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8931.54 7431.77 5460.06 4916.63 4765.26
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3066.71 2503.88 1702.85 2052.25 2253.92
  Μετρητά 2844.99 2281 1702.85 2052.25 1706.87
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5655.99 4579.67 3460.51 2718.45 2324.19
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3361.6 2296.65 1268.07 905.929 671.065
  Συνολικό Απόθεμα 85.82 70.189 93.641 37.948 40.436
  Προπληρωθέντα Εξοδα 122.104 277.048 186.376 85.425 125.017
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.917 0.985 16.675 22.553 21.702
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 33446.2 32969.3 26907.5 22683 19584.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1084.79 1147.9 169.14 167.353 144.779
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1297.17 1317.91 288.301 271.491 238.192
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -212.386 -170.008 -119.161 -104.138 -93.413
  Υπεραξία, Καθαρό 1400.95 1531.58 1295.47 1213.51 1242.71
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2369.86 2280.92 1880.92 1658.44 1536.17
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 22.492 48.821 463.423 468.771 3.011
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 19633.3 20494.7 17638.5 14258.3 11887.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8918.53 6691.21 4865.03 4557.5 4100.58
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2278.84 2307.62 1796.45 1959.85 1472.38
  Payable/Accrued 710.178 741.42 608.906 370.06 271.82
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5689.09 3397.26 2255.06 2020.09 2160.4
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 111.509 119.274 118.87 122.645 131.205
  Σύνολο Οφειλών 21671.7 21099.2 16373.2 13873 11601.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9576.05 11051.1 8834.83 7080.52 5440.38
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9575.7 11049.9 8831.46 7069.14 5440.38
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1950.69 2063.74 1801.82 1496.26 1379.74
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1226.41 1293.15 871.566 738.683 680.507
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11774.5 11870.1 10534.3 8810.07 7983.19
  Κοινή Μετοχή 2860.88 2860.88 2860.88 2860.88 2676.06
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2829.07 2829.07 2829.07 2829.07 2562.48
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 6240.48 5581.55 4719.14 3898.09 3247.27
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -155.947 598.589 125.211 -777.967 -502.623
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 33446.2 32969.3 26907.5 22683 19584.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2860.88 2860.88 2860.88 2860.88 2676.06
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 221.717 222.88 0 547.05
  Δεδουλευμένα Έξοδα 128.912 125.637 85.745 84.858 64.776
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.253 33.555 0 5.372
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.351 1.168 3.368 11.379
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8931.54 9218.36 7431.77 6627.75 5460.06
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3067.62 3779.18 2504.87 2285.61 1719.53
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2845.91 3541.47 2281.99 2065.77 1719.53
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 221.717 237.716 222.88 219.839
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5778.1 5378.53 4856.72 4277.13 3646.88
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3767.7 3367.24 2866.25 2371.86 1965.7
  Συνολικό Απόθεμα 85.82 60.638 70.189 65.004 93.641
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 33446.2 34514.7 32969.3 30601.7 26907.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1084.79 1117.61 1147.9 1154.55 169.14
  Υπεραξία, Καθαρό 1400.95 1469.56 1531.58 1518.88 1295.47
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2369.86 2538.63 2280.92 2026.64 1880.92
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 22.492 24.64 48.821 232.177 463.423
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 19633.3 20141.3 20522.1 19034.3 17638.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.253 4.645 6.127 7.349
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8918.53 6535.39 6691.21 6156.92 4865.03
  Payable/Accrued 710.178 599.755 3215.67 2866.74 2540.94
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5689.09 3417.27 3397.26 3235.84 2255.06
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 111.509 122.822 78.274 54.332 69.029
  Σύνολο Οφειλών 21671.7 22216.6 21099.2 19360.3 16373.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9576.05 12393.4 11051.1 10010.9 8834.83
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9575.7 12392.6 11049.9 10008.6 8831.46
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.351 0.727 1.168 2.285 3.368
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1950.69 1993.42 2063.74 1949.99 1801.82
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1226.41 1294.48 1293.15 1242.46 871.566
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11774.5 12298.1 11870.1 11241.4 10534.3
  Κοινή Μετοχή 2860.88 2860.88 2860.88 2860.88 2860.88
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2829.07 2829.07 2829.07 2829.07 2829.07
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 6240.48 5906.14 5581.55 5094.05 4719.14
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -155.947 702.018 598.589 457.372 125.211
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 33446.2 34514.7 32969.3 30601.7 26907.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2860.88 2860.88 2860.88 2860.88 2860.88
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2278.84 2259.26
  Δεδουλευμένα Έξοδα 128.912 136.274
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1382.01 1687.89 1483.29 1195.08 1051.74
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -638.712 -669.141 -1322.34 -1058.12 -1015.65
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 76.667 62.913 26.762 23.55 16.736
  Amortization 177.231 59.126 72.536 73.148 72.349
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 672.845 691.866 415.116 349.913 332.655
  Cash Taxes Paid 251.036 199.604 207.594 135.257 148.331
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 503.664 380.488 334.334 332.973 268.257
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2947.47 -3170.94 -3320.04 -2699.81 -2489.13
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -353.944 -1136.86 -165.974 -134.018 -53.541
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -116.979 -29.744 -18.478 -17.885 -11.176
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -236.965 -1107.12 -147.496 -116.133 -42.365
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1785.38 2321.71 1033.62 1563.19 781.806
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 309.67 -404.927 15.201 -330.77 -319.687
  Total Cash Dividends Paid -356.358 -338.546 -214.002 -29.279 -31.687
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 310.87
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1832.07 3065.18 1232.42 1612.37 1133.18
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -227.821 62.441 105.302 -25.673 -80.161
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 564.906 578.146 -349.395 345.379 -367.543
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 1382.01 691.633 1687.89 783.318 1483.29
  Cash From Operating Activities -638.712 -519.813 -669.141 -385.438 -1322.34
  Cash From Operating Activities 76.667 36.244 62.913 27.682 26.762
  Amortization 177.231 82.098 59.126 35.592 72.536
  Non-Cash Items 672.845 468.639 691.866 270.801 415.116
  Cash Taxes Paid 251.036 120.618 199.604 120.991 207.594
  Cash Interest Paid 503.664 227.633 380.488 144.09 334.334
  Changes in Working Capital -2947.47 -1798.43 -3170.94 -1502.83 -3320.04
  Cash From Investing Activities -353.944 -248.009 -1136.86 -930.692 -165.974
  Capital Expenditures -116.979 -45.986 -29.744 -8.514 -18.478
  Other Investing Cash Flow Items, Total -236.965 -202.023 -1107.12 -922.178 -147.496
  Cash From Financing Activities 1785.38 2313.46 2321.71 1635.51 1033.62
  Financing Cash Flow Items 309.67 603.428 -404.927 -151.083 15.201
  Total Cash Dividends Paid -356.358 -195.032 -338.546 -173.631 -214.002
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1832.07 1905.06 3065.18 1960.22 1232.42
  Foreign Exchange Effects -227.821 -286.115 62.441 41.716 105.302
  Net Change in Cash 564.906 1259.52 578.146 361.097 -349.395

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  China Everbright Company profile

  Σχετικά με την China Everbright

  Η China Everbright Water Limited είναι μια εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα την Κίνα, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της διαχείρισης του υδάτινου περιβάλλοντος. Η εταιρεία ασχολείται με την κατασκευή σφουγγαρόπολης, την οικολογική αποκατάσταση λεκάνης απορροής ποταμού, την επεξεργασία λυμάτων, την παροχή νερού, το επαναχρησιμοποιήσιμο νερό, την αντλία θερμότητας πηγής λυμάτων, την επεξεργασία και διάθεση ιλύος, την έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών υδάτινου περιβάλλοντος και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά, συμπεριλαμβανομένων των Πεκίνου, Jiangsu, Shandong, Shaanxi, Henan, Hubei, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Liaoning και Inner Mongolia Autonomous Region.

  Industry: Sewage Treatment Facilities

  福田区深南大道1003号东方新天地广场a座26楼
  SHENZHEN
  GUANGDONG 518000
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0113%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου