Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Check Point Software Technologies Ltd. - CHKP CFD

121.08
0.47%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.19
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Check Point Software Technologies Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 121.57
Άνοιγμα* 120.79
Μεταβολή 1 έτους* 2.5%
Εύρος ημέρας* 120.55 - 121.34
Εύρος 52 εβδ. 107.54-145.55
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 792.07K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 16.88M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 16.62B
Αναλογία P/E 20.33
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 129.07M
Έσοδα 2.33B
EPS 6.33
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.68
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 121.08 0.13 0.11% 120.95 121.48 120.31
Jun 28, 2022 121.57 -2.38 -1.92% 123.95 124.60 120.93
Jun 27, 2022 123.85 0.35 0.28% 123.50 125.05 121.58
Jun 24, 2022 123.97 5.41 4.56% 118.56 124.02 118.55
Jun 23, 2022 118.47 -0.70 -0.59% 119.17 119.24 117.38
Jun 22, 2022 118.48 -0.31 -0.26% 118.79 119.76 117.98
Jun 21, 2022 120.07 1.04 0.87% 119.03 121.43 119.03
Jun 17, 2022 119.32 1.77 1.51% 117.55 120.44 117.55
Jun 16, 2022 117.53 -1.04 -0.88% 118.57 120.04 117.35
Jun 15, 2022 121.06 0.47 0.39% 120.59 122.81 119.77
Jun 14, 2022 121.38 0.85 0.71% 120.53 123.00 120.53
Jun 13, 2022 120.44 0.36 0.30% 120.08 120.79 117.42
Jun 10, 2022 123.69 -0.61 -0.49% 124.30 125.04 123.68
Jun 9, 2022 125.48 -1.96 -1.54% 127.44 128.22 125.44
Jun 8, 2022 127.88 0.58 0.46% 127.30 129.27 127.30
Jun 7, 2022 128.88 1.45 1.14% 127.43 130.01 127.43
Jun 6, 2022 129.10 -1.03 -0.79% 130.13 130.62 128.50
Jun 3, 2022 129.68 3.01 2.38% 126.67 129.85 126.67
Jun 2, 2022 129.22 4.92 3.96% 124.30 129.67 124.30
Jun 1, 2022 126.23 1.18 0.94% 125.05 127.96 124.31

Check Point Software Technologies Ltd. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 2329.9 2166.8 2064.9 1994.8 1916.47
Έσοδα 2329.9 2166.8 2064.9 1994.8 1916.47
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 304.4 258.1 226.5 215.4 201.379
Ακαθάριστο Εισόδημα 2025.5 1908.7 1838.4 1779.4 1715.1
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1445.6 1259.3 1160.7 1113 1002.7
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 787.1 701.2 674.1 656.6 586.535
Έρευνα & Ανάπτυξη 342.8 287.1 248.7 232.3 205.686
Depreciation / Amortization 11.3 12.9 11.4 8.7 9.101
Λειτουργικά Έσοδα 884.3 907.5 904.2 881.8 913.774
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 44 67.7 78.2 84.9 80.953
Άλλο, Καθαρό -25.6 -11.6 -4.3 -15.887
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 928.3 949.6 970.8 962.4 978.84
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 796.9 815.6 846.6 825.7 821.305
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 796.9 815.6 846.6 825.7 821.305
Καθαρά Κέρδη 796.9 815.6 846.6 825.7 821.305
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 796.9 815.6 846.6 825.7 821.305
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 796.9 815.6 846.6 825.7 821.305
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 796.9 815.6 846.6 825.7 821.305
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 126.3 134.1 142 152.1 159.447
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.30958 6.08203 5.96197 5.42867 5.15096
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.30958 6.08203 5.96197 5.42867 5.15096
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 638.5 577.6 571.1 542.7 599.1
Έσοδα 638.5 577.6 571.1 542.7 599.1
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 83.8 75.7 74.8 70.1 79.1
Ακαθάριστο Εισόδημα 554.7 501.9 496.3 472.6 520
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 384.5 356.3 362.3 342.5 353.2
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 208.8 192.2 200.1 185.1 187.2
Έρευνα & Ανάπτυξη 90 84.2 84.1 84.5 83.8
Depreciation / Amortization 1.9 4.2 3.3 2.8 3.1
Λειτουργικά Έσοδα 254 221.3 208.8 200.2 245.9
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 15.3 11.9 9.7 7.1 9.9
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 269.3 233.2 218.5 207.3 255.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 269.9 184 173.6 169.4 259.7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 269.9 184 173.6 169.4 259.7
Καθαρά Κέρδη 269.9 184 173.6 169.4 259.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 269.9 184 173.6 169.4 259.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 269.9 184 173.6 169.4 259.7
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 269.9 184 173.6 169.4 259.7
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 122.9 125 127.7 129.8 133.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.19609 1.472 1.35944 1.30508 1.9497
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.19609 1.472 1.35944 1.30508 1.9497
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2337.9 2278.6 2134.2 2321.91 1964.43
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1693.7 1687.7 1579.3 1751.78 1410.73
Μετρητά & Ισοδύναμα 271.9 255.7 279.2 303.687 245.014
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1421.8 1432 1300.1 1448.09 1165.72
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 597.8 540.8 495.8 495.39 472.223
Accounts Receivable - Trade, Net 597.8 540.8 495.8 495.39 472.223
Prepaid Expenses 46.4 50.1 59.1 74.738 81.478
Total Assets 5900.2 5839.2 5764.9 5828.21 5462.93
Property/Plant/Equipment, Total - Net 83.4 88.1 87.7 78.514 77.767
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 181.2 175 165.2 147.429 153.997
Accumulated Depreciation, Total -97.8 -86.9 -77.5 -68.915 -76.23
Goodwill, Net 1002.2 981.9 950.572 812.012
Intangibles, Net 1257.2 38.5 42.8 40.967 18.395
Long Term Investments 2089.7 2311.9 2368.8 2287.34 2437.31
Other Long Term Assets, Total 132 119.9 149.5 148.908 153.006
Total Current Liabilities 1712.1 1543.8 1396.7 1331.87 1206.93
Accounts Payable 9.8 17.5 15.9 20.763 12.222
Accrued Expenses 435.1 410.6 362.6 320.849 300.043
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1267.2 1115.7 1018.2 990.258 894.66
Total Liabilities 2643.1 2373 2196.1 2055.82 1862.8
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax
Other Liabilities, Total 931 829.2 799.4 723.954 655.878
Total Equity 3257.1 3466.2 3568.8 3772.39 3600.12
Common Stock 0.8 0.8 0.8 0.774 0.774
Additional Paid-In Capital 2276.7 2028.4 1770.3 1597.8 1305.13
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 11530.9 10715.3 9868.7 9043.01 8203.04
Treasury Stock - Common -10550.7 -9319 -8092.7 -6844.7 -5893.18
Unrealized Gain (Loss) 21.1 -24.089 -15.719
Other Equity, Total -0.6 40.7 0.6 -0.408 0.085
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5900.2 5839.2 5764.9 5828.21 5462.93
Total Common Shares Outstanding 129.1 137.2 145.5 155.38 159.035
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2127.8 2337.9 2109.8 2277.9 2270.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1741.4 1693.7 1736.6 1859.4 1876
Μετρητά & Ισοδύναμα 261.1 271.9 314.9 356.6 561.9
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1480.3 1421.8 1421.7 1502.8 1314.1
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 331.3 597.8 324 368.4 350.2
Accounts Receivable - Trade, Net 331.3 597.8 324 368.4 350.2
Prepaid Expenses 55.1 46.4 49.2 50.1 44.2
Total Assets 5725.8 5900.2 5670.7 5659.5 5702.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 83.1 83.4 84.5 85 87.2
Intangibles, Net 1305.5 1257.2 1255.1 1036.5 1038.6
Long Term Investments 2058.9 2089.7 2098 2142.6 2186.9
Other Long Term Assets, Total 150.5 132 123.3 117.5 119.3
Total Current Liabilities 1650.1 1712.1 1471.7 1521.9 1496.5
Payable/Accrued 427.3 413.2 434.6 417.7
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1222.8 1257.4 1058.5 1087.3 1078.8
Total Liabilities 2579.8 2643.1 2370.7 2388.9 2333.1
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 929.7 931 899 867 836.6
Total Equity 3146 3257.1 3300 3270.6 3369.3
Common Stock 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Additional Paid-In Capital 2353.6 2276.7 2243.2 2106.1 2078
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 11700.3 11530.9 11271.2 11084.2 10898.2
Treasury Stock - Common -10853.2 -10550.7 -10231.6 -9942.5 -9633.8
Other Equity, Total -55.5 -0.6 16.4 22 26.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5725.8 5900.2 5670.7 5659.5 5702.4
Total Common Shares Outstanding 129.066 129.1 132.798 135.291 135.291
Accounts Payable 9.8
Accrued Expenses 444.9
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 815.6 846.6 825.7 821.305 802.923
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1203.9 1161 1104.3 1143.64 1109.61
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 20.6 18.9 16.7 16.402 12.876
Amortization 10.1 8.2 7.3 4.386 3.76
Deferred Taxes -4 10.5 9.5 16.263 64.63
Μη Χρηματικά Στοιχεία 139.9 117.4 108 104.69 107.647
Cash Taxes Paid 101 90.8 87.3 67.94 143.036
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 221.7 159.4 137.1 180.596 117.772
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -75.3 -98.2 60 -329.981 -178.821
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -15.9 -19.3 -25.9 -17.149 -28.784
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -59.4 -78.9 85.9 -312.832 -150.037
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1112.4 -1086.3 -1188.7 -754.988 -873.201
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6.9 -5.4 -6 -4.624 -5.397
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1105.5 -1080.9 -1182.7 -750.364 -867.804
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 16.2 -23.5 -24.4 58.673 57.586
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 169.4 815.6 555.9 368.9 182.9
Cash From Operating Activities 328.7 1203.9 859.7 617.4 359.8
Cash From Operating Activities 5 20.6 15 10.2 4.7
Amortization 3.3 10.1 6.8 4.2 2.1
Deferred Taxes 1.3 -4 3.7 0.5 -1.4
Non-Cash Items 32.4 139.9 86.7 55 25.3
Changes in Working Capital 117.3 221.7 191.6 178.6 146.2
Cash From Investing Activities -53 -75.3 -231.1 -7.1 -3.8
Capital Expenditures -4.7 -15.9 -11.4 -7.1 -3.8
Cash From Financing Activities -258.8 -1112.4 -793.6 -607.9 -292.7
Financing Cash Flow Items -0.7 -6.9 -6.5 -5.8 -0.9
Issuance (Retirement) of Stock, Net -258.1 -1105.5 -787.1 -602.1 -291.8
Net Change in Cash 16.9 16.2 -165 2.4 63.3
Other Investing Cash Flow Items, Total -48.3 -59.4 -219.7
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Shwed (Gil) Individual Investor 22.5852 29149766 780028 2022-12-31
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 5.2473 6772485 -331336 2022-12-31 LOW
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.8874 3726630 730996 2022-12-31 MED
Ninety One UK Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.865 3697709 -101582 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.5193 3251582 -313823 2022-12-31 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 2.1798 2813430 -442986 2022-12-31 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 2.1329 2752895 266875 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7325 2236028 197179 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.6495 2128945 -15172 2022-12-31 LOW
Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2453 1607221 812013 2022-12-31 LOW
Altrinsic Global Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1794 1522179 128920 2022-12-31 LOW
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0386 1340524 -74312 2022-12-31 LOW
Ion Asset Management Israel Ltd Hedge Fund 1.0383 1340117 161826 2022-12-31 HIGH
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.0248 1322645 382739 2022-12-31 MED
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Investment Advisor 0.9795 1264184 -180000 2022-12-31 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.9342 1205674 1688 2022-12-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.9173 1183906 -253896 2022-12-31 LOW
Balyasny Asset Management LP Hedge Fund 0.8805 1136459 1124485 2022-12-31 HIGH
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.8734 1127261 215432 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7965 1027978 -17999 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Check Point Company profile

Σχετικά με την Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point Software Technologies Ltd. (Check point) αναπτύσσει, εμπορεύεται και υποστηρίζει μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών για την ασφάλεια της τεχνολογίας πληροφοριών (IT). Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας πωλούνται σε επιχειρήσεις, παρόχους υπηρεσιών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταναλωτές. Προσφέρει στις επιχειρήσεις μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη ανεξάρτητων, αρθρωτών και διαλειτουργικών εφαρμογών ασφαλείας (Software Blades), όπως τείχος προστασίας, εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN), σύστημα πρόληψης εισβολών (IPS), έλεγχος εφαρμογών, Anti-Bot, antivirus, πρόληψη απώλειας δεδομένων (DLP), διαχείριση πολιτικών, ανάλυση συμβάντων ή διαχείριση πολλαπλών περιοχών. Η εταιρεία προσφέρει Software Blades ομαδοποιημένα σε λειτουργικά πακέτα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων ασφάλειας. Διαθέτει προσφορές προϊόντων στο πλαίσιο αυτών των πακέτων, τα οποία περιλαμβάνουν Next Generation Firewall, Next Generation Threat Prevention, Next Generation Secure Web Gateway και Next Generation Data Protection.

Industry: Security Software

5 Shlomo Kaplan Street
TEL AVIV-YAFO
67897
IL

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,376.20 Price
+4.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,961.68 Price
-0.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,824.70 Price
+1.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.07 Price
-0.750% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου