Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Cesca Therapeutics - THMO CFD

  1.02
  0.97%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.08
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.03
  Άνοιγμα* 0.99
  Μεταβολή 1 έτους* -67.43%
  Εύρος ημέρας* 0.99 - 1.05
  Εύρος 52 εβδ. 0.09-1.89
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.90M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 30.52M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.15M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 46.00M
  Έσοδα 10.23M
  EPS -0.68
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.28
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 27, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 1.02 0.03 3.03% 0.99 1.06 0.99
  Feb 22, 2024 1.03 0.00 0.00% 1.03 1.07 1.02
  Feb 21, 2024 1.04 -0.02 -1.89% 1.06 1.06 1.01
  Feb 20, 2024 1.05 -0.14 -11.76% 1.19 1.19 1.00
  Feb 16, 2024 1.05 0.10 10.53% 0.95 1.06 0.95
  Feb 15, 2024 0.85 0.01 1.19% 0.84 0.92 0.80
  Feb 14, 2024 0.84 0.00 0.00% 0.84 0.86 0.82
  Feb 13, 2024 0.84 0.03 3.70% 0.81 0.86 0.79
  Feb 12, 2024 0.81 -0.02 -2.41% 0.83 0.86 0.79
  Feb 9, 2024 0.78 0.01 1.30% 0.77 0.85 0.73
  Feb 8, 2024 0.75 -0.07 -8.54% 0.82 0.82 0.74
  Feb 7, 2024 0.79 0.23 41.07% 0.56 0.98 0.53
  Feb 6, 2024 0.59 -0.07 -10.61% 0.66 0.66 0.54
  Feb 5, 2024 0.64 0.11 20.75% 0.53 0.67 0.51
  Feb 2, 2024 0.51 0.00 0.00% 0.51 0.52 0.49
  Feb 1, 2024 0.51 0.06 13.33% 0.45 0.51 0.45
  Jan 31, 2024 0.46 -0.01 -2.13% 0.47 0.48 0.46
  Jan 30, 2024 0.46 0.07 17.95% 0.39 0.46 0.39
  Jan 24, 2024 0.38 -0.01 -2.56% 0.39 0.39 0.38
  Jan 23, 2024 0.38 -0.01 -2.56% 0.39 0.39 0.38

  Cesca Therapeutics Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Συνολικά έσοδα 9.294 9.744 13.047 9.672 6.013
  Έσοδα 9.294 9.744 13.047 9.672 6.013
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.801 8.485 7.351 7.479 3.858
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3.493 1.259 5.696 2.193 2.155
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15.873 18.639 18.62 53.217 10.611
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.515 7.677 8.033 9.645 4.507
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.209 2.477 2.396 3.012 2.246
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.652 0 0.84 33.081 0
  Λειτουργικά Έσοδα -6.579 -8.895 -5.573 -43.545 -4.598
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.103 -7.921 -4.493 -2.101 -0.408
  Άλλο, Καθαρό 0.802 0.005 -0.033 -0.024 -0.002
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.88 -16.811 -10.099 -45.67 -5.008
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11.88 -16.811 -10.099 -40.94 10.888
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11.379 -16.351 -9.497 -39.716 11.375
  Καθαρά Κέρδη -11.379 -16.351 -9.497 -39.716 -2.283
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11.379 -16.351 -9.497 -39.716 11.375
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11.379 -16.351 -9.497 -39.716 -2.283
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11.379 -16.351 -9.497 -39.716 -2.283
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.7961 6.27799 2.82861 1.84128 1.01083
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.96464 -2.6045 -3.35748 -21.5698 11.2531
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.01992 -2.6045 -3.06052 -9.89167 11.4524
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.501 0.46 0.602 1.224 0.487
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -13.658
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 2.663 2.418 3.158 2.201 1.517
  Έσοδα 2.663 2.418 3.158 2.201 1.517
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.723 1.734 2.043 1.215 0.809
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.94 0.684 1.115 0.986 0.708
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.872 3.743 4.263 5.339 2.528
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.693 1.344 1.677 3.502 1.992
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.456 0.665 0.543 0.622 0.379
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0 -0.652
  Λειτουργικά Έσοδα -1.209 -1.325 -1.105 -3.138 -1.011
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.823 -1.53 -1.53 -1.524 -1.519
  Άλλο, Καθαρό -0.004 -0.031 0.843 -0.01 -0.001
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.036 -2.886 -1.792 -4.672 -2.531
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.036 -2.886 -1.792 -4.672 -2.531
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.126 0.232 0.018 0.133 0.118
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.91 -2.654 -1.774 -4.539 -2.413
  Καθαρά Κέρδη -1.91 -2.654 -1.774 -4.539 -2.413
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.91 -2.654 -1.774 -4.539 -2.413
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.91 -2.654 -1.774 -4.539 -2.413
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.91 -2.654 -1.774 -4.539 -2.413
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12.2885 11.9126 11.9118 11.9118 11.4464
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.15543 -0.22279 -0.14893 -0.38105 -0.21081
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.15543 -0.22279 -0.14893 -0.38105 -0.26777
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14.964 15.298 9.861 8.626 11.454
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7.28 7.161 3.157 2.4 3.513
  Μετρητά & Ισοδύναμα 7.28 7.161 3.157 2.4 3.513
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.733 1.382 1.278 1.509 2.549
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.733 1.382 1.278 1.509 2.549
  Συνολικό Απόθεμα 5.373 5.877 3.824 4.493 4.798
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.578 0.878 0.602 0.224 0.594
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 20.652 20.86 15.214 14.611 51.111
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.832 2.154 2.887 2.562 2.996
  Υπεραξία, Καθαρό 0.781 0.781 0.781 0.781 13.976
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.318 1.358 1.467 1.591 21.629
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.757 1.256 0.21 1.051 1.056
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6.348 6.143 6.685 6.365 5.464
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.28 1.366 1.447 2.423 2.079
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.785 2.431 2.157 2.216 0.532
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.47 1.899 3.081 1.726 2.853
  Σύνολο Οφειλών 16.824 15.06 14.828 6.169 17.412
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9.245 6.627 4.931 1.174 6.7
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9.245 6.627 4.931 1.174 6.7
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 4.73
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.662 2.22 2.682 0.341 1.005
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.828 5.8 0.386 8.442 33.699
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.012 0.009 0.003 0.022 0.011
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 268.447 259.058 237.313 235.868 221.371
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -264.662 -253.283 -236.932 -227.435 -187.64
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.031 0.016 0.002 -0.013 -0.043
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 20.652 20.86 15.214 14.611 51.111
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.9118 8.93495 2.8436 2.16491 1.08724
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.431 0.07 0.53 -1.711 -0.487
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8.66 8.553 8.785
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -6.828 -6.399 -5.898
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.013 0.008
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.813 0.447
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.194 14.964 16.881 16.077 16.904
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.652 7.28 7.634 8.668 10.014
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3.652 7.28 7.634 8.668 10.014
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.175 0.733 2.571 1.242 0.826
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.175 0.733 2.571 1.242 0.826
  Συνολικό Απόθεμα 5.893 5.373 5.538 5.813 5.334
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.474 1.578 1.138 0.354 0.73
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 18.279 20.652 22.773 22.403 23.591
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.749 1.832 1.953 1.936 2.03
  Υπεραξία, Καθαρό 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.31 1.318 1.326 1.334 1.342
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.245 1.757 1.832 2.275 2.534
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 15.477 6.348 14.735 11.911 10.491
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.866 1.28 1.502 1.12 1.328
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.609 2.785 2.322 1.631 1.191
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 11 0.813 9.15 7.59 6.762
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.002 1.47 1.761 1.57 1.21
  Σύνολο Οφειλών 16.44 16.824 16.406 14.353 13.113
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 9.245 0 0.653 0.572
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 9.245 0 0.653 0.572
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.557 -0.431 -0.199 -0.181 -0.048
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.52 1.662 1.87 1.97 2.098
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.839 3.828 6.367 8.05 10.478
  Κοινή Μετοχή 0.013 0.012 0.012 0.012 0.012
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 258.614 268.447 268.336 268.244 266.145
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -256.833 -264.662 -262.009 -260.235 -255.696
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.045 0.031 0.028 0.029 0.017
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 18.279 20.652 22.773 22.403 23.591
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 12.8299 11.9118 11.9118 11.9118 11.9118
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -11.88 -16.811 -10.099 -40.94 -2.77
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -6.62 -14.393 -3.26 -6.983 -3.317
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.633 0.742 0.805 0.67 0.322
  Deferred Taxes -4.73 -2.238
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 6.347 9.852 3.812 35.824 0.336
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.72 -8.176 2.222 2.193 1.033
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.093 -0.023 -0.182 -1.238 -1.296
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.093 -0.023 -0.182 -1.238 -0.296
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 6.832 17.422 4.199 7.111 5.502
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 6.832 12.522 0.91 6.656 2.331
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 4.9 3.289 0.455 3.171
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.002 0 -0.003 0.001
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.119 3.004 0.757 -1.113 0.89
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -1
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.322 2.379 0.177
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -2.036 -11.88 -8.994 -7.203 -2.531
  Cash From Operating Activities -4.159 -6.62 -6.294 -5.244 -3.952
  Cash From Operating Activities 0.15 0.633 0.477 0.32 0.166
  Non-Cash Items 0.629 6.347 4.856 3.618 0.51
  Cash Interest Paid 2.688 2.322 2.262 2.202 2.142
  Changes in Working Capital -2.902 -1.72 -2.633 -1.979 -2.097
  Cash From Investing Activities -0.065 -0.093 -0.064 -0.08 -0.027
  Capital Expenditures -0.065 -0.093 -0.064 -0.08 -0.027
  Cash From Financing Activities 0.594 6.832 6.832 6.832 6.832
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.594 6.832 6.832 6.832 6.832
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
  Foreign Exchange Effects 0.002 -0.001 -0.001 0
  Net Change in Cash -3.628 0.119 0.473 1.507 2.853

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Cesca Therapeutics Company profile

  Σχετικά με την Cesca Therapeutics

  Η ThermoGenesis Holdings, Inc. αναπτύσσει, εμπορεύεται και διαθέτει στην αγορά μια σειρά αυτοματοποιημένων τεχνολογιών για χιμαιρικούς υποδοχείς αντιγόνων Τ (CAR-T) και άλλες κυτταρικές θεραπείες. Η εταιρεία παρέχει τις πλατφόρμες AutoXpress και BioArchive για αυτοματοποιημένη κλινική βιο-τράπεζα, την πλατφόρμα PXP για point-of-care κυτταρικές θεραπείες και την πλατφόρμα CAR-TXpress για υπηρεσίες παρασκευής κυττάρων μεγάλης κλίμακας. Κατασκευάζει και εμπορεύεται τρεις κατηγορίες προϊόντων, τις εφαρμογές κλινικής βιοτράπεζας, τις εφαρμογές Point-of-Care και την επεξεργασία και βιοκατασκευή κυττάρων μεγάλης κλίμακας. Οι κλινικές εφαρμογές βιο-τράπεζας περιλαμβάνουν το αυτοματοποιημένο σύστημα διαχωρισμού κυττάρων AXP II και το αυτοματοποιημένο σύστημα κρυοσυντήρησης BioArchive. Οι εφαρμογές Point-of-Care περιλαμβάνουν τα συστήματα PXP Point-of-Care System, PXP-LAVARE System και PXP-1000 System. Η μεγάλης κλίμακας επεξεργασία κυττάρων και βιοκατασκευή περιλαμβάνει προϊόντα της σειράς X για γενική εργαστηριακή χρήση και την πλατφόρμα CAR-TXpress για κλινική παραγωγή.

  Industry: Scientific & Precision Equipment

  2711 Citrus Rd
  95742-6228

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0163%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0382%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου