Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Century Therapeutics, Inc. - IPSC CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Century Therapeutics Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 2.81-14.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 88.76K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.58M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 188.87M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 59.58M
Έσοδα 5.86M
EPS -2.14
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Century Therapeutics, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 5.199 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 139.03 94.883 53.898 245.979
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.857 19.235 9.495 5.767
Έρευνα & Ανάπτυξη 97.173 75.648 39.681 14.266
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 10 0 4.722 225.946
Λειτουργικά Έσοδα -133.831 -94.883 -53.898 -245.979
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.43 -1.275 -0.381 0
Άλλο, Καθαρό 4.42 0.377 0.704 1.21
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -130.841 -95.781 -53.575 -244.769
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -130.932 -95.824 -53.575 -244.769
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -130.932 -95.824 -53.575 -244.769
Καθαρά Κέρδη -130.932 -95.824 -53.575 -244.769
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -130.932 -95.824 -53.575 -244.769
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -130.932 -95.824 -53.575 -244.769
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -130.932 -95.824 -53.575 -244.769
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 57.7558 32.3926 7.48186 7.43753
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.26699 -2.95821 -7.16065 -32.91
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.09385 -2.95821 -6.52953 -2.53081
Έσοδα 5.199
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 1.72 0.521 2.224 1.396 1.058
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 33.801 33.827 33.962 32.747 38.494
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.902 8.242 8.064 8.253 7.298
Έρευνα & Ανάπτυξη 24.899 25.585 25.898 24.494 21.196
Λειτουργικά Έσοδα -32.081 -33.306 -31.738 -31.351 -37.436
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.404 -0.413 -0.373 -0.33 -0.314
Άλλο, Καθαρό 2.429 2.069 1.387 0.711 0.253
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -30.056 -31.65 -30.724 -30.97 -37.497
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -31.264 -31.682 -30.749 -30.988 -37.513
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -31.264 -31.682 -30.749 -30.988 -37.513
Καθαρά Κέρδη -31.264 -31.682 -30.749 -30.988 -37.513
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -31.264 -31.682 -30.749 -30.988 -37.513
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -31.264 -31.682 -30.749 -30.988 -37.513
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -31.264 -31.682 -30.749 -30.988 -37.513
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 58.6104 58.3032 57.9735 57.685 57.0515
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.53342 -0.5434 -0.5304 -0.53719 -0.65753
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.53342 -0.5434 -0.5304 -0.53719 -0.48225
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0 10
Έσοδα 1.72 0.521 2.224 1.396 1.058
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 319.721 228.154 78.797
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 315.498 222.879 75.753
Μετρητά & Ισοδύναμα 84.265 56.445 27.211
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 231.233 166.434 48.542
Prepaid Expenses 4.003 4.773 2.261
Other Current Assets, Total 0.22 0.502 0.783
Total Assets 486.544 437.375 106.776
Property/Plant/Equipment, Total - Net 111.73 69.821 24.777
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 125.385 75.15 16.966
Accumulated Depreciation, Total -13.655 -5.329 -1.581
Long Term Investments 51.854 135.914 1.053
Other Long Term Assets, Total 3.239 3.486 2.149
Total Current Liabilities 29.817 15.655 12.112
Accounts Payable 5.454 7.596 8.082
Accrued Expenses 9.841 6.04 4.03
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Total Liabilities 183.806 41.137 33.427
Total Long Term Debt 3.739 8.903 9.636
Long Term Debt 3.739 8.903 9.636
Other Liabilities, Total 150.25 16.579 11.679
Total Equity 302.738 396.238 73.349
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 179.761
Common Stock 0.006 0.005 0.001
Additional Paid-In Capital 824.292 785.049 217.832
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -519.098 -388.166 -324.242
Other Equity, Total -2.462 -0.65 -0.003
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 486.544 437.375 106.776
Total Common Shares Outstanding 58.4737 55.0055 7.48186
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6.502 1.039
Other Current Liabilities, Total 8.02 0.98
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 255.934 319.721 361.641 383.793 365.262
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 251.469 315.498 355.859 378.758 361.02
Μετρητά & Ισοδύναμα 86.832 84.265 111.35 112.787 126.039
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 164.637 231.233 244.509 265.971 234.981
Prepaid Expenses 4.465 4.003 5.436 4.564 3.74
Other Current Assets, Total 0 0.22 0.346 0.471 0.502
Total Assets 456.228 486.544 511.751 532.584 550.308
Property/Plant/Equipment, Total - Net 114.049 111.73 107.426 94.699 76.351
Long Term Investments 83.316 51.854 39.427 50.607 105.36
Other Long Term Assets, Total 2.929 3.239 3.257 3.485 3.335
Total Current Liabilities 27.684 29.817 26.907 21.569 21.976
Accounts Payable 3.475 5.454 5.685 4.048 9.893
Accrued Expenses 6.531 9.841 8.755 7.246 4.847
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 7.381 8.02 8.431 8.681 7.236
Total Liabilities 179.053 183.806 181.546 174.632 163.644
Total Long Term Debt 0 3.739 6.136 8.501 10.018
Long Term Debt 0 3.739 6.136 8.501 10.018
Other Liabilities, Total 151.369 150.25 148.503 144.562 131.65
Total Equity 277.175 302.738 330.205 357.952 386.664
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Common Stock 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Additional Paid-In Capital 828.806 824.292 821.219 818.047 814.979
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -550.362 -519.098 -487.416 -456.667 -425.679
Other Equity, Total -1.275 -2.462 -3.604 -3.434 -2.642
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 456.228 486.544 511.751 532.584 550.308
Total Common Shares Outstanding 59.1068 58.4737 58.1847 57.8579 57.586
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 130.612 125.385 118.28 102.847 82.838
Accumulated Depreciation, Total -16.563 -13.655 -10.854 -8.148 -6.487
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 10.297 6.502 4.036 1.594
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -130.932 -95.824 -53.575 -244.769
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 14.052 -89.002 -41.269 -16.168
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8.44 3.748 1.402 0.249
Μη Χρηματικά Στοιχεία 13.101 6.655 4.536 226.093
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 123.443 -3.581 6.368 2.259
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -13.128 -298.338 -22.757 -19.834
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -30.604 -44.97 -14.547 -2.46
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 17.476 -253.368 -8.21 -17.374
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 27.158 417.774 47.69 74.839
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 34.226 37.956 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 27.158 383.548 0 74.839
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 9.734 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 28.082 30.434 -16.336 38.837
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.097 0.969
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -31.264 -130.932 -99.25 -68.501 -37.513
Cash From Operating Activities -29.219 14.052 36.959 61.198 86.753
Cash From Operating Activities 2.908 8.44 5.602 2.828 1.16
Non-Cash Items 3.335 13.101 9.629 6.18 2.769
Cash Interest Paid 0.345 1.097 0.778 0.492 0.238
Changes in Working Capital -4.198 123.443 120.978 120.691 120.337
Cash From Investing Activities 31.338 -13.128 -8.855 -31.519 -44.037
Capital Expenditures -4.991 -30.604 -24.336 -14.524 -4.067
Other Investing Cash Flow Items, Total 36.329 17.476 15.481 -16.995 -39.97
Cash From Financing Activities 0.448 27.158 27.063 26.925 26.878
Financing Cash Flow Items 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.448 27.158 27.063 26.925 26.878
Net Change in Cash 2.567 28.082 55.167 56.604 69.594
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Bayer AG Corporation 21.275 12675838 0 2023-04-15
Versant Ventures Venture Capital 19.221 11452014 -714095 2022-12-31 LOW
Fujifilm Holdings Corp Corporation 11.6736 6955207 0 2023-04-15 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 8.8811 5291423 -1755728 2023-03-31 LOW
Casdin Capital, LLC Hedge Fund 5.3816 3206380 0 2023-03-31 MED
Flores (Osvaldo Ph.D.) Individual Investor 2.2184 1321719 193871 2023-04-15
Dafna Capital Management, LLC Hedge Fund 2.1943 1307407 832040 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.1301 1269139 -43484 2023-03-31 LOW
Avidity Partners Management LP Hedge Fund 2.1284 1268100 -35500 2023-03-31 LOW
Federated Hermes Global Investment Management Corp. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9538 1164094 0 2023-03-31 LOW
Baker Bros. Advisors LP Hedge Fund 1.929 1149340 0 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8648 1111069 33597 2023-03-31 LOW
Deep Track Capital LP Hedge Fund 1.7168 1022892 327047 2023-03-31 HIGH
Jimenez (Joseph) Individual Investor 0.8297 494345 256367 2023-04-15 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7069 421177 11448 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6191 368851 26180 2023-03-31 LOW
Carr (Douglas) Individual Investor 0.5694 339276 120846 2023-05-15
Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5413 322492 198496 2023-03-31 MED
Borges (Luis) Individual Investor 0.4306 256535 7452 2023-04-03 HIGH
Diem (Michael Craig) Individual Investor 0.3869 230546 151058 2023-05-15 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Century Therapeutics, Inc. Company profile

Σχετικά με την Century Therapeutics, Inc.

Η Century Therapeutics, Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μετασχηματιστικών θεραπειών αλλογενών, πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων (iPSC) που προέρχονται από φυσικούς φονιάδες (NK) και κύτταρα Τ για τη δημιουργία προϊόντων για τη θεραπεία τόσο των συμπαγών όγκων όσο και των αιματολογικών κακοηθειών. Η τεχνολογία Allo-Evasion προορίζεται να αποτρέψει την απόρριψη των κυτταρικών προϊόντων από το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή, καθώς και οι κατασκευαστικές ικανότητες που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάπτυξης και προμήθειας προϊόντων. Ο αγωγός της Εταιρείας περιλαμβάνει τα CNTY-101, CNTY-103, CNTY-102 και CNTY-104. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της Εταιρείας, το CNTY-101, επικεντρώνεται στη στόχευση του Β-κυτταρικού λεμφώματος. Το CNTY-103 έχει σχεδιαστεί για τη θεραπεία του γλοιοβλαστώματος. Το CNTY-102 έχει σχεδιαστεί για την περαιτέρω βελτίωση της θεραπείας της κακοήθειας των Β-κυττάρων. Το CNTY-104, αναπτύσσεται για τη θεραπεία της οξείας μυελοειδούς λευχαιμίας (ΟΜΛ). Εκτός από τα προγράμματά της, η Εταιρεία ασχολείται επίσης ενεργά με έναν αριθμό προγραμμάτων ανακάλυψης σε προγενέστερο στάδιο.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

3675 Market St
PHILADELPHIA
PENNSYLVANIA 19104
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

BTC/USD

27,200.00 Price
-0.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.53 Price
-0.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00399

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου