Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές CD Projekt S.A. - OTGLF CFD

24.73
0.6%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 3.65
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 24.88
Άνοιγμα* 24.73
Μεταβολή 1 έτους* -34.85%
Εύρος ημέρας* 24.73 - 24.73
Εύρος 52 εβδ. 76.81-208.10
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 405.37K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 15.07M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 13.96B
Αναλογία P/E 64.55
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 100.74M
Έσοδα 795.44M
EPS 2.15
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.7215
Beta 0.63
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 28, 2022

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 24.73 0.00 0.00% 24.73 24.73 24.73
Mar 30, 2023 24.88 0.00 0.00% 24.88 24.88 24.88
Mar 29, 2023 23.82 0.00 0.00% 23.82 23.82 23.82
Mar 28, 2023 23.23 -0.14 -0.60% 23.37 23.42 23.17
Mar 27, 2023 24.03 0.01 0.04% 24.02 24.03 24.02
Mar 23, 2023 23.73 0.00 0.00% 23.73 23.73 23.73
Mar 22, 2023 24.07 -0.50 -2.04% 24.57 24.57 23.97
Mar 21, 2023 25.68 0.00 0.00% 25.68 25.68 25.68
Mar 20, 2023 28.47 0.00 0.00% 28.47 28.47 28.47
Mar 17, 2023 28.67 0.00 0.00% 28.67 28.67 28.67
Mar 16, 2023 29.02 1.04 3.72% 27.98 29.07 27.68
Mar 15, 2023 27.63 0.00 0.00% 27.63 27.63 27.63
Mar 14, 2023 27.78 -0.59 -2.08% 28.37 28.37 27.67
Mar 13, 2023 26.58 0.16 0.61% 26.42 26.59 26.42
Mar 10, 2023 27.73 0.00 0.00% 27.73 27.73 27.73
Mar 9, 2023 28.08 0.01 0.04% 28.07 28.08 28.07
Mar 8, 2023 27.58 0.00 0.00% 27.58 27.58 27.58
Mar 7, 2023 28.38 0.00 0.00% 28.38 28.38 28.38
Mar 3, 2023 27.33 -0.50 -1.80% 27.83 27.83 27.33
Feb 27, 2023 27.67 0.00 0.00% 27.67 27.67 27.67

CD Projekt S.A. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 888.172 2138.88 521.272 362.901 463.184
Έσοδα 888.172 2138.88 521.272 362.901 463.184
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 250.234 491.364 161.308 106.254 82.174
Ακαθάριστο Εισόδημα 637.938 1647.51 359.964 256.647 381.01
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 656.937 981.798 340.986 250.509 222.244
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 375.176 477.88 182.579 144.364 141.608
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 39.137 16.567 -0.089 0.056 0.573
Other Operating Expenses, Total -9.449 -7.105 -3.095 -0.165 -2.111
Λειτουργικά Έσοδα 231.235 1157.08 180.286 112.392 240.94
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.768 7.998 8.876 10.634 6.457
Άλλο, Καθαρό -0.359 -0.126 0 0.007 0.008
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 219.108 1164.95 189.162 123.033 247.405
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 208.908 1150.15 175.315 109.334 200.27
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 208.908 1150.15 175.315 109.334 200.27
Καθαρά Κέρδη 208.908 1150.15 175.315 109.334 200.27
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 208.908 1150.15 175.315 109.334 200.27
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 208.908 1150.15 175.315 109.334 200.27
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 208.908 1150.15 175.315 109.334 200.27
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 100.764 100.465 100.662 100.551 99.5613
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.07324 11.4482 1.74162 1.08735 2.01152
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1 5 0 1.05 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.44356 11.611 1.7408 1.08785 2.01618
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1.839 3.092 0.283
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 245.514 377.993 216.146 273.063 144.463
Έσοδα 245.514 377.993 216.146 273.063 144.463
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 79.2 101.361 47.627 35.111 52.927
Ακαθάριστο Εισόδημα 166.314 276.632 168.519 237.952 91.536
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 148.419 240.523 130.825 178.41 128.831
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 71.01 138.461 81.517 113.774 79.357
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.462 0.929 0.463 0.458 0.454
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.765 3.462 2.567 0.862 0.192
Other Operating Expenses, Total -3.018 -3.69 -1.349 28.205 -4.099
Λειτουργικά Έσοδα 97.095 137.47 85.321 94.653 15.632
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 15.023 16.3 6.663 -6.05 0.851
Άλλο, Καθαρό -0.08 -0.167 -0.091 -1.762 -0.083
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 112.038 153.603 91.893 86.841 16.4
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 98.704 113.758 68.918 87.518 16.342
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 98.704 113.758 68.918 87.518 16.342
Καθαρά Κέρδη 98.704 113.758 68.918 87.518 16.342
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 98.704 113.758 68.918 87.518 16.342
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 98.704 113.758 68.918 87.518 16.342
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 98.704 113.758 68.918 87.518 16.342
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 100.718 100.706 101.35 101.904 102.137
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.98 1.12961 0.68 0.85883 0.16
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 1 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.98669 1.15507 0.699 0.86433 0.16187
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1252.89 2130.3 724.719 730.407 725.978
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 984.351 834.147 482.301 659.37 647.516
Cash 74.372 1.997 9.702 16.633
Μετρητά & Ισοδύναμα 337.214 563.335 47.409 94.676 50.354
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 572.765 270.812 432.895 554.992 580.529
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 203.063 1275.81 191.031 54.478 60.657
Accounts Receivable - Trade, Net 125.293 1205.6 129.573 37.008 46.261
Total Inventory 15.886 6.957 12.862 0.258 0.323
Prepaid Expenses 49.589 13.383 38.525 16.252 17.482
Total Assets 2158.74 2890.3 1404.11 1126.84 981.513
Property/Plant/Equipment, Total - Net 115.234 105.349 105.267 19.241 18.832
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 176.35 153.133 139.561 43.962 37.588
Accumulated Depreciation, Total -61.116 -47.784 -34.294 -24.721 -18.756
Goodwill, Net 56.438 56.438 56.438 56.438 46.417
Intangibles, Net 408.588 466.588 445.611 296.504 189.339
Long Term Investments 266.048 108.624 52.985 12.736 0.452
Other Long Term Assets, Total 59.538 23 19.088 11.512 0.495
Total Current Liabilities 228.267 540.969 273.218 117.283 94.484
Accounts Payable 53.38 115.444 59.866 49.914 37.374
Accrued Expenses 9.661 32.804 10.448 6.831 6.523
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.664 2.933 2.154 0.246 0.19
Other Current Liabilities, Total 163.562 389.788 200.75 60.292 50.397
Total Liabilities 264.379 707.122 298.457 123.974 98.614
Total Long Term Debt 21.08 16.006 17.751 0.163 0.148
Capital Lease Obligations 14.99 16.006 17.751 0.163 0.148
Deferred Income Tax 0 2.935 0 1.878
Minority Interest 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 15.032 150.147 4.553 6.528 2.104
Total Equity 1894.36 2183.18 1105.65 1002.86 882.899
Common Stock 100.739 100.655 96.12 96.12 96.12
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1792.03 2081.43 1008.63 905.732 786.661
Other Equity, Total 1.591 1.091 0.898 1.012 0.118
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2158.74 2890.3 1404.11 1126.84 981.513
Total Common Shares Outstanding 100.739 100.655 96.12 96.12 96.12
Other Current Assets, Total 0.049
Long Term Debt 6.09
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1311.73 1252.89 1216.54 1202.3 1982.5
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1095.8 984.351 1020.24 925.977 1771.32
Μετρητά & Ισοδύναμα 748.585 411.586 690.681 669.1 1551.16
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 347.218 572.765 329.564 256.877 220.163
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 182.029 238.889 166.072 248.04 184.447
Accounts Receivable - Trade, Net 68.422 125.293 42.927 131.158 52.175
Total Inventory 14.97 15.886 16.564 16.903 15.902
Prepaid Expenses 18.931 13.763 13.658 11.382 10.827
Total Assets 2252.55 2158.74 2148.08 2147.43 2887.06
Property/Plant/Equipment, Total - Net 124.261 115.234 114.931 114.121 108.734
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 187.252 176.35 204.356 167.247 159.438
Accumulated Depreciation, Total -62.991 -61.116 -89.425 -53.126 -50.704
Goodwill, Net 56.438 56.438 56.438 56.438 56.438
Intangibles, Net 435.227 408.588 436.069 438.862 447.959
Long Term Investments 260.014 266.048 239.202 269.546 208.39
Other Long Term Assets, Total 64.876 59.538 84.901 66.161 83.035
Total Current Liabilities 254.795 228.267 293.787 319.839 639.634
Accounts Payable 71.272 53.38 61.832 48.328 133.56
Accrued Expenses 8.784 9.661 9.141 9.695 7.905
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 33.327 1.664 15.218 6.905 7.988
Other Current Liabilities, Total 141.412 163.562 207.596 254.911 490.181
Total Liabilities 292.62 264.379 314.558 341.067 659.527
Total Long Term Debt 23.309 21.08 15.011 15.332 15.422
Capital Lease Obligations 23.309 14.99 15.011 15.332 15.422
Deferred Income Tax 0
Minority Interest 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 14.516 15.032 5.76 5.896 4.471
Total Equity 1959.93 1894.36 1833.52 1806.36 2227.53
Common Stock 100.739 100.739 100.739 100.739 100.739
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1857.16 1792.03 1731.58 1704.51 2125.6
Other Equity, Total 2.028 1.591 1.2 1.117 1.189
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2252.55 2158.74 2148.08 2147.43 2887.06
Total Common Shares Outstanding 100.739 100.739 100.739 100.739 100.739
Long Term Debt 6.09
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 208.908 1154.33 175.315 109.334 200.27
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 967.825 711.708 216.706 132.591 233.085
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 17.764 13.559 8.117 4.768 4.906
Amortization 86.965 254.105 29.37 11.867 0
Μη Χρηματικά Στοιχεία 41.663 6.405 18.503 -0.415 -2.407
Cash Taxes Paid 18.033 -6.89 27.225 23.042 52.733
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 612.525 -716.688 -14.599 7.037 30.316
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -613.795 -106.386 -164.498 -94.494 -282.114
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -27.969 -18.516 -91.509 -15.176 -90.518
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -585.826 -87.87 -72.989 -79.318 -191.596
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -505.779 -91.393 -107.18 -0.706 -101.353
Total Cash Dividends Paid -503.694 0 -100.926 -100.926
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.189 -88.135
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3.733 -2.857 -5.708 -0.693 -0.427
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -151.749 513.929 -54.972 37.391 -150.382
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.401 0.546 0.013 0
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.541 -0.401 -0.546 -0.013 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 68.918 208.908 121.39 105.048 32.487
Cash From Operating Activities 142.122 967.825 966.291 880.463 1068.3
Cash From Operating Activities 3.894 17.764 13.284 8.889 4.49
Amortization 18.02 86.965 69.383 46.507 23.319
Non-Cash Items -7.403 41.663 30.93 21.843 12.642
Cash Taxes Paid 3.213 18.033 7.689 1.231 -1.568
Changes in Working Capital 58.693 612.525 731.304 698.176 995.362
Cash From Investing Activities 195.861 -613.795 -334.339 -271.108 -81.915
Capital Expenditures -15.212 -27.969 -23.755 -18.119 -7.218
Other Investing Cash Flow Items, Total 211.073 -585.826 -310.584 -252.989 -74.697
Cash From Financing Activities -0.984 -505.779 -504.606 -503.59 1.442
Financing Cash Flow Items -0.121 -0.541 -0.411 -0.321 -0.034
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 2.189 2.149 2.149 2.149
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.863 -3.733 -2.65 -1.724 -0.673
Net Change in Cash 336.999 -151.749 127.346 105.765 987.827
Total Cash Dividends Paid -503.694 -503.694 -503.694
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Iwinski (Marcin) Individual Investor 12.775 12873520 0 2023-02-28 LOW
Kicinski (Michal) Individual Investor 10.3539 10433719 -18250 2023-02-28 LOW
Nielubowicz (Piotr Marcin) Individual Investor 6.8063 6858717 0 2023-02-28 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9026 1917251 8026 2023-02-28 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5803 1592471 1263019 2022-12-31 LOW
Seafarer Capital Partners, LLC Investment Advisor 1.4885 1500000 -250000 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.445 1456114 -44296 2023-01-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.2535 1263141 8339 2023-02-28 LOW
Harding Loevner LP Investment Advisor 0.9923 999958 -45526 2023-02-28 LOW
NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A Investment Advisor 0.8472 853759 -197187 2022-06-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4662 469797 15671 2023-02-28 LOW
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Investment Advisor 0.3352 337765 -112657 2022-06-30 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2546 256555 -4523 2023-01-31 LOW
PZU Asset Management SA Investment Advisor 0.2538 255734 -58675 2022-06-30 LOW
ETF Architect Investment Advisor 0.199 200543 26255 2023-02-28 HIGH
Northern Trust Global Investments Limited Investment Advisor 0.1811 182456 -6362 2023-01-31 LOW
KK Investment Partners, a.s. Investment Advisor 0.1727 174000 0 2022-12-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1653 166551 0 2023-02-28 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1592 160435 1649 2023-02-28 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.1476 148759 757 2023-02-28 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Application Software

ul. Jagiellońska 74, budynek E
WARSZAWA
WOJ. MAZOWIECKIE 03-301
PL

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

28,471.90 Price
+0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου